Biz “Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” modelinin öncü kurumlarından biriyiz.

Adımız bize Türkiye’nin yüksek idealleri için bilgi üretmek, ar-ge çalışmaları yapmak ve elde edilen enformasyonu hayatın içine taşıyarak onu insanımızın refahı için kullanılır hale getirmek misyonunu yüklemektedir.

Bize büyük heyecan veren bu misyonu gerçekleştirmek en büyük gayemizdir.

Bunun için saha ve sektör temeline dayanan eğitim programlarıyla, uygulamacı projelerle ve kültürel zenginliklerle derinlik kazanan bir akademik atmosferi bütün yerleşkelerimizde oluşturmaya çalışıyoruz. Kendi fildişi kulesine çekilmiş bir üniversite olmak yerine içinde yaşadığı toplum kesimlerine kapılarını açmış, iş dünyasının bütün aktörleriyle bilgi ve akıl paylaşan bir üniversite olmaya çalışıyoruz.

Ama biliyoruz ki paylaşmanın da, işbirliğinin de yolu iletişime açık olmaktan geçiyor.

Bu gerçekten hareketle üniversite olarak kullanmakta olduğumuz iletişim mecralarımızı teknoloji temelinde artırmak istedik. Gençlerimizle, esnafımızla, ticaret adamı veya sanayicilerimizle aramızdaki mekansal uzaklıkları kaldırmak ve onları kendimize bir tık mesafesinde yakınlaştırmak istedik.

İşte “Bir fikrim var” penceresi bunun içindir.

İstedik ki üniversite içinden ya da dışından dileyen herkes “Bir fikrim var” penceresinden bize ulaşıp fikirlerini söylesin, önerilerini çekinmeden bizimle paylaşsın. Böylece toplum ile üniversite arasındaki ortak akıl penceresi iyi niyet ve samimiyet sınırları içinde hep açık kalsın.

Biz duymaya hazırız.