ISPARTAUYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE YETERLİK SINAVI

(THE ANNOUNCEMENT OF PROFICIENCY EXAM DATE FOR FOREIGN STUDENTS)

 • Sınav Tarihi [Exam Date]  : 19.09.2019   (19th September 2019)
 • Yer: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası (DİLMER) 

[Place:  The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences (ISUBÜ DİLMER)]

 • Öğrenciler, Saat 09.00da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binasında (DİLMER)   hazır bulunmalıdır.

[Students should be ready at The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences   (DİLMER) at 09.00]

 • Sınav saati: [Exam time]:   09.30
 • Çoktan Seçmeli Sınav Okuma/Anlama - Dinleme [Multiple-choice Test- Reading/ Understanding - Listening]:   09.30-12.00
 • Yazma Sınavı [Writing Exam]: 13.15-13.45
 • Dil Bilgisi [Grammar]:14.00-15.10
 • Konuşma Sınavı [Speaking Exam]:  15.20

Önemli Not (Important Note):

 • Sınava girecek olan öğrencilerin girmek istedikleri sınavın tarihini belirleyerek (19.09.2019 veya 26.09.2019) sınavdan en az bir gün önce ISUBÜ DİLMER’e kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

[The Students who will take the exam should determine the date of the exam they want to take (19th September 2019 or 26th September 2019) and apply our center and register at least one day before the exam.]

 • Sınava Kayıt Yaptıran Öğrencilerin TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01 Halk bankası hesabına adını soyadını ve  "ISUBÜ DİLMER"  yazarak 125 TL yatırıp dekontu ISUBÜ DİLMER merkezine getirmeleri veya dilmer@isparta.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

[Students who enrol the exam should pay the exam fee 125 TL to the following IBAN TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01 Halk Bank declaring their Name Surname and “ISUBÜ DİLMER” in the explanation area and bring their receipts to ISUBÜ DİLMER or send to e-mail address dilmer@isparta.edu.tr

 • Öğrenciler yanlarında kimlik veya pasaport, kurşun kalem ve silgi getirmelidir. [Students should come with their identity card or passport, pencil and eraser.]

İLETİŞİM [CONTACT]:

e-posta [e-mail]       :dilmer@isparta.edu.tr

Telefon [Telephone]  : 0 246 211 86 51

Web: https://dilmer.isparta.edu.tr/

 

 

ISPARTAUYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE YETERLİK SINAVI

(THE ANNOUNCEMENT OF PROFICIENCY EXAM DATE FOR FOREIGN STUDENTS)

 • Sınav Tarihi [Exam Date]  : 26.09.2019   26th September 2019)
 • Yer: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Fakültesi Binası (Dilmer) 

[Place:  The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences (ISUBÜDİLMER)]

 • Öğrenciler, Saat 09.00da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Fakültesi Binasında (ISUBÜ DİLMER) hazır bulunmalıdır.

[Students should be ready at The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences   (DİLMER) at 09.00]

 • Sınav saati: [Exam time]:   09.30
 • Çoktan Seçmeli Sınav Okuma/Anlama - Dinleme [Multiple-choise Test- Reading/ Understanding - Listening]:   09.30-12.00
 • Dil Bilgisi [Grammar]:14.00-15.10
 • Konuşma Sınavı [Speaking Exam]:  15.20

Önemli Not (Important Note):

 • Sınava girecek olan öğrencilerin girmek istedikleri sınavın tarihini belirleyerek (19.09.2019 veya 26.09.2019) sınavdan en az bir gün önce ISUBÜ DİLMER’e kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

[The Students who will take the exam should determine the date of the exam they want to take (19th September 2019 or 26th September 2019) and apply our center and register at least one day before the exam.]

 • Sınava Kayıt Yaptıran Öğrencilerin TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01 Halk bankası hesabına adını soyadını ve  "ISUBÜDİLMER"  yazarak 125 TL yatırıp dekontu ISUBÜ DİLMER merkezine getirmeleri veya dilmer@isparta.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

[Students who enrol the exam should pay the exam fee 125 TL to the following IBAN TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01 Halk Bank declaring their Name Surname and “ISUBÜDİLMER” in the explanation area and bring their receipts to ISUBÜ DİLMER or send to e-mail address dilmer@isparta.edu.tr

 • Öğrenciler yanlarında kimlik veya pasaport, kurşun kalem ve silgi getirmelidir. [Students should come with their identity card or passport, pencil and eraser.]

İLETİŞİM [CONTACT]:

e-posta [e-mail]       :dilmer@isparta.edu.tr

Telefon [Telephone]  : 0 246 211 86 51

Web: https://dilmer.isparta.edu.tr/

 

 

Yayın Tarihi: 13.9.2019
Okunma Sayısı: 812
Yayınlayan: ISUBÜ Basın