Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümlerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

Üniversitemize ait Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı ilanı 29.11.2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İlana ulaşmak için tıklayınız.

 

Yayın Tarihi: 29.11.2019
Okunma Sayısı: 5630
Yayınlayan: ISUBÜ Basın