Akademik Teşvik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte tebliğlerle ilgili olarak: “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe katılım sağlandığını gösterir belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayınlanmış tam metninin sunulması gerekir.” şeklinde değişikliğe gidilmiştir.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca tebliğlerin değerlendirilmesinde Yönetmelik ve bilgilendirme dokümanında tebliğlerle ilgili aranan “Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekir.” şartı dışında aranan diğer hususlar dikkate alınarak tebliğlerin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Diğer şartları taşıyan ve birim komisyonlarınca uygun bulunan tebliğlerle ilgili Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar alınacaktır.

Buna istinaden öğretim elemanlarımızın tebliğlerinin incelenmesi için Üniversitemiz Yönetim Kuruluna iletilmek üzere birimlerine ekte yer alan dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir. Birimler de Üniversitemiz Yönetim Kuruluna başvuruları ileteceklerdir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Ek-1
 

Yayın Tarihi: 28.1.2020
Okunma Sayısı: 1173
Yayınlayan: MEDYAMER