Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ve re'sen yaptığı inceleme ve değerlendirmeler neticesinde 2020 yılında akademik teşvik ödeneği almaya hak kazanan öğretim elemanları belirledi.

 

Akademik Teşvik Yönetmeliğinin 7. maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan: "Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Ayrıca değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir." hükmü gereği Üniversite Yönetim Kurulu, başvurular hakkında kararını almıştır. Alınan kararlar ve  Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde 2020 yılında akademik teşvik ödeneği almaya hak kazanan öğretim elemanlarının bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

Üniversite Yönetim Kurulunun 07/02/2020 tarihli ve 45/1 sayılı Kararı eki için tıklayınız.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun itirazlara ilişkin 2020/1 sayılı Kararı için tıklayınız.

2020 yılında akademik teşvik ödeneği almaya hak kazananların nihai listesi için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 14.2.2020
Okunma Sayısı: 2318
Yayınlayan: MEDYAMER