Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik bir meslek örgütünün yaptığı basın açıklaması, maalesef birlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ülke gündemini değiştirmiştir. Bilindiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak üzere” kurulmuştur. Bu kapsamda Başkanlık, “İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmakla” yükümlüdür.

Diğer yandan Anayasa’ya göre, “belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak” üzere kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. (AY, m.135).

Hal böyle iken bazı meslek ve sivil toplum  kuruluşlarının, kuruluş kanunundaki görevini yerine getirmekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef alması, Anayasa’da düzenlenen, “kurumların kendi görev ve yetki alanları içerisinde sorumluluklarını yerine getirme” ilkesine aykırıdır.

Kaldı ki, Diyanet İşleri Başkanı’nın hutbede belirttiği sözleri, İslam dininin emirlerini hatırlatma ve tekrardan ibarettir, toplumun belirli bir kesimini aşağılaması söz konusu değildir. Tam tersine bir meslek kuruluşunun açıklamasında ifade özgürlüğü sınırları aşılarak, dini değerler ve buna inanan kişiler aşağılanmaktadır.

Sonuçta Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, görevleri arasında sayılan ailenin ve ahlakın korunması amacıyla yaptığı açıklamayı destekliyor, bu açıklamaya ve dini değerlere yönelik yapılan saldırı ve söylemleri kınıyoruz.

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 

 

Yayın Tarihi: 29.4.2020
Okunma Sayısı: 3006
Yayınlayan: MEDYAMER