T.C.

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pandemi Dönemi

“Yaz Stajı Uygulama Esasları”

 

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de devam etmekte olan pandemi süreci nedeniyle oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerini gidermek amacıyla, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar donemi bitimi itibariyle yapılacak stajlarda (Yaz stajı Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi'nin 17. maddesinin 2. fıkrası gereğince;

 

  1. Yaz döneminde stajını işyerlerinde yapmak isteyen öğrenciler; staj yapacakları işyerlerini kendileri bulmaları ye gerekli başvuru süreçlerini tamamlamaları halinde, ilgili birimin web sayfasında ilan edilen güncel yaz stajı takvimine bağlı olarak stajlarını yapabilirler. Bu şekilde staj yapmak isteyen öğrencilerin, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri harici yasal yükümlülükleri kendilerine aittir. Bu madde kapsamında yapılan stajlara ilişkin tüm süreçler, pandemi öncesi donemde olduğu şekilde yürütülecektir. Bu madde kapsamında staj yapmak isteyen öğrenciler için taleplerine göre bölüm/program staj süresi % 50 si oranında azaltılabilir.

 

  1. Öğrenciler; öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek/artırmak ve mesleki alanda yaşanan değişimleri izleyebilmek amacıyla, ilgili birimin bölüm kurullarınca belirlenen proje, araştırma ya da ödev gereklerini yerine getirmek suretiyle de stajlarını yapabilirler.

 

Bu madde, önlisans programları için en az 90 AKTS'lik dersten, lisans programları için en az 180 AKTS'Iik dersten başarılı olmuş öğrenciler için geçerlidir. Bu madde kapsamındaki stajlar için de süreç, başvuru, onay, staj dosyası yükleme işlemleri öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden yürütülecektir.

 

Stajların değerlendirilmesi ilgili bölüm/program staj komisyonlarınca yapılacaktır. Hazırlanan projeye ilişkin somut çıktılar ile araştırma ya da ödevlere ilişkin staj dosyası OBS’ye yüklenecek, OBS’ye yüklenmesinin mümkün olmadığı durumlarda staj komisyonuna fiziki olarak teslimi yapılacaktır.

 

Bu madde kapsamına tabi olduğu halde başvuru yapmayan, başvurusu ya da stajı kabul edilmeyen öğrenciler, Senato tarafından farklı bir karar alınmadığı takdirde, staj sorumluluklarını 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren pandemi öncesi donemde olduğu şekilde yerine getireceklerdir.

 

  1. 21 Nisan 2020 tarih ve 46 nolu senato kararı ile bahar döneminde staj dersinden muaf (başarılı) tutulan öğrencilerden staj yapmak isteyen veya yarım kalan stajlarına devam etmek isteyenler de 1. ve 2. madde kapsamına dahil olabilirler.”

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 3.6.2020
Okunma Sayısı: 8077
Yayınlayan: MEDYAMER