T.C.

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

Pandemi dönemindeki başarısız olunan derslerle sınırlı olmak kaydıyla

“tek ders sınav hakkının 3 derse yükseltilmesi”

 

 

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Sınav Yönetmeliği'nin 20 inci maddesinin 5 inci bendinde "Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir..." hükmü yer almaktadır.

 

Ancak, COVİD-19 küresel salgınının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması nedeniyle,

Güz döneminden bir ders ve bahar (Pandemi) döneminden iki dersten başarısız olan ya da pandemi döneminde üç dersten başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkının üç derse yükseltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kararın pandemi döneminde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin 5 inci fıkrasınnda yer alan “Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Varsa yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.” hükmü gereğince uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Üniversitemiz ilgili birimleri ile öğrencilerimizin bilgisine;

 

 

 

Yayın Tarihi: 3.6.2020
Okunma Sayısı: 2234
Yayınlayan: MEDYAMER