ISPARTAUYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE YETERLİK SINAVI

(THE ANNOUNCEMENT OF PROFICIENCY EXAM DATE FOR FOREIGN STUDENTS)

  • Sınav Tarihi [Exam Date]  : 03.07.2020   (03th July 2020)
  • Yer: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Binası (DİLMER) 

[Place:  The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences (ISUBÜ DİLMER)]

  • Öğrenciler, Saat 09.00da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Binasında (DİLMER)   hazır bulunmalıdır.

[Students should be ready at The Faculty of Agriculture Building at Isparta University of Applied Sciences   (DİLMER) at 09.00]

  • Sınav saati: [Exam time]:   09.30
  • Çoktan Seçmeli Sınav Okuma/Anlama - Dinleme [Multiple-choice Test- Reading/ Understanding - Listening]:   09.30-12.00
  • Yazma Sınavı [Writing Exam]: 13.15-13.45
  • Dil Bilgisi [Grammar]:14.00-15.10
  • Konuşma Sınavı [Speaking Exam]:  15.20

Önemli Not (Important Note):

  • Sınava Kayıt Yaptıran Öğrencilerin TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01 Halkbank hesabına adını soyadını ve  "ISUBÜ DİLMER"  yazarak 150 TL yatırıp dekontu ISUBÜ DİLMER merkezine getirmeleri veya dilmer@isparta.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

[Students who enrol the exam should pay the exam fee 150 TL to the following IBAN TR04 0001 2001 3390 0044 0000 01 Halk Bank declaring their Name Surname and “ISUBÜ DİLMER” in the explanation area and bring their receipts to ISUBÜ DİLMER or send to e-mail address dilmer@isparta.edu.tr

  • Öğrenciler yanlarında kimlik veya pasaport, kurşun kalem ve silgi getirmelidir. [Students should come with their identity card or passport, pencil and eraser.]

İLETİŞİM [CONTACT]:

e-posta [e-mail]       :dilmer@isparta.edu.tr

Telefon [Telephone]  : 0 246 214 64 61

Web: dilmer.isparta.edu.tr

 

Yayın Tarihi: 26.6.2020
Okunma Sayısı: 609
Yayınlayan: MEDYAMER