Üniversitemizde boş bulunan 15 adet sürekli işçi kadrosuna ait 17 Temmuz 2020 Cuma gününde gerçekleştirilen sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi aşağıda yer almaktadır.

 

  1. Güvenlik Görevlisi (Bay) (Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı Birimler) alımı sözlü sınav sonucu asil ve yedek aday listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ
  2. Temizlik Görevlisi (Engelli) (Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı Birimler) alımı sözlü sınav sonucu asil ve yedek aday listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ
  3. Çiftlik İşçisi (Genel) Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı Birimler) alımı sözlü sınav sonucu asil ve yedek aday listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ
  4. Temizlik Görevlisi (Bay) (Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı Birimler) alımı sözlü sınav sonucu asil ve yedek aday listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ
  5. Temizlik Görevlisi (Bayan) (Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı Birimler) alımı sözlü sınav sonucu asil ve yedek aday listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

 

Sözlü Sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar aşağıdaki istenilen belgeleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi – 03 Ağustos 2020 Pazartesi (Mesai Bitimi) tarihleri arasında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik gelen evrak birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.

 

Sürekli İşçi Kadrosuna Atanma Dilekçesi için TIKLAYINIZ

 

ATANACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

A- GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN

1- Sürekli İşçi Kadrosuna Atanma Dilekçesi

2- Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır)

3- Geçerli Özel Güvenlik Kimlik Kartının Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır)

4- Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için) (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirten belge) (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır)

5- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınan)

6- SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır)

7- 3(üç) Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde çekilmiş fotoğraf)

 

B- TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) KADROSU İÇİN

1- Sürekli İşçi Kadrosuna Atanma Dilekçesi

2- Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır)

3- Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için) (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirten belge) (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır)

4- Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engel durumlarını gösterir sağlık kurulu raporu Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır)

 

5- SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır)

6- 3(üç) Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde çekilmiş fotoğraf)

 

C- ÇİFTLİK İŞÇİSİ (GENEL) KADROSU İÇİN

1- Sürekli İşçi Kadrosuna Atanma Dilekçesi

2- Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır)

3- Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu gösterir belge Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır)

4- Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için) (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirten belge) (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır)

5- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınan)

6- SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır)

7- 3(üç) Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde çekilmiş fotoğraf)

 

D- TEMİZLİK GÖREVLİSİ (BAY/BAYAN) KADROSU İÇİN

1- Sürekli İşçi Kadrosuna Atanma Dilekçesi

2- Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır)

3- Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için) (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirten belge) (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır)

4- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınan)

5- SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır)

6- 3(üç) Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde çekilmiş fotoğraf)

 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VE BELGE TESLİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ve eksik belge veren ya da belge vermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılarak ataması yapılmayacak olup atamaları yapılsa dahi atamaları iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin ataması yapılmayacaktır.

 

Yayın Tarihi: 17.7.2020
Okunma Sayısı: 1740
Yayınlayan: MEDYAMER