KPSS 2021/1. Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre; Üniversitemize açıktan ataması yapılmak üzere yerleştirilen adayların, aşağıda istenilen belgeleri en geç 09 Ağustos 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya APS / Kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra da atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız

1- KPSS yerleştirme sonuç belgesi (internet çıktısı)

2- 2020 KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)

3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Evrakları şahsen elden getirecek adaylar için en son öğrenim belgesinin (Diploma veya mezuniyet belgesi) aslı ve bir adet fotokopisi, posta ile gönderecek adaylar için sadece öğrenim belgesinin (Diploma veya mezuniyet belgesi) noter tasdikli sureti yeterli olacaktır.

4- Kimlik fotokopisi,

5- Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerinden alınması gerekmektedir.(Avukat ve Kütüphaneci olarak yerleşen adaylar için)

6- Sağlık Kurulu Raporu (Aşçı yemek hizmeti sunacağından Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden “Aşçı olarak görev yapabilir” ibareli rapor almaları gerekmektedir.)

7- Adli Sicil Kayıt Belgesi,

8- Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için),

9- Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak), (https://persdb.isparta.edu.tr/tr/dokumanlar bölümünden temin edilebilir.)

10- 3 adet vesikalık fotoğraf. (son 6 ay içinde çekilmiş.),

11- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Devlet Memuru olarak görev yapanlar için Hizmet Belgesi (Sicil özeti)

12- Avukatlık Ruhsatı (Avukat için)

13- MEB onaylı Aşçılık Sertifikası (Aşçı için)

14- Kamu Etik Sözleşmesi için tıklayınız.

 

 

Adres: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA

İrtibat Tel: 0 246 214 60 55

 

 

Yayın Tarihi: 14.7.2021
Okunma Sayısı: 1233
Yayınlayan: ISUBU Basın