19.08.2021  tarihli 74 Nolu üniversite senato kararları;

Korona virüs (COVİD-19) Küresel Salgını nedeniyle Üniversitemizin program çeşitliliği, kampüste ve ilçelerimizde ulaşım imkânları ve şehirlerarası öğrenci sirkülasyonu, ilçelerimiz birimlerinde özellikle barınma ve olası pozitif vaka durumunda izole veya gözlem altında tutulması ile ilçe sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek riskler de göz önüne alınarak ve bütün öğrencilerimizin sağlıklı ve güven içinde eğitim alması hedefiyle öğrenci odaklı hibrit(karma) bir eğitim-öğretim süreci planlanmıştır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda 27 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik tüm tedbirleri alarak planlanan bu süreçte derslerin azami %40’ının uzaktan eğitim yoluyla, diğer derslerin ise yüz yüze verilmesi kararlaştırılmıştır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, görev bilinci ve misyonu doğrultusunda eğitim-öğretim hizmetini evrensel üniversite anlayışı içerisinde sürdürmek kararlılığındadır. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı Üniversitemiz için çok önemlidir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin eğitimlerini sağlıklı ve en iyi şekilde sürdürebilmeleri için üst düzeyde tedbirler alınmış ve alınmaya da devam etmektedir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulundan farklı bir kararın alınması durumunda uygulama esasları güncellenecektir. Bu çerçevede,

 1. Üniversitemize ait tüm birimlerimizde Covid-19 pandemi kurallarına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
 2. Öğrencilerimiz birimlerine HES kodu sorgulaması ile alınacaktır. Öğrencilerimizin HES kodları günlük olarak Sağlık Bakanlığından sorgulanacak ve HES kodu riskli görünen (pozitif veya temaslı) öğrencilerimize ve ilgili derslerin öğretim elemanlarına mesaj yolu ile bilgi verilecek, bu durumda olan öğrencilerin birimlere girişine izin verilmeyecektir.  
 3. Birimlerimizin kapalı alanları ile ders esnasında sınıflarda maske kullanımı zorunludur.
 4. Yüz yüze yapılacak dersler 30 dk. süre ile ve birleştirmeden yapılacak her ders arasında 10 dk. ara verilecektir. Çevrimiçi derslerin süresi ise her ders saati için 20 dk. olarak yapılacaktır.
 5. Derslere devam konusunda; öğrencilerin yüz yüze, çevrimiçi canlı katılım veya sonradan kayıtların izlenmesinde (yılsonu/final sınavı tarihine kadar) teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 katılımı yönetmelik gereği zorunludur. (Pandemi nedeni ile karantinaya alınan öğrencilerin karantina süresi devamsızlık kapsamında değerlendirilmeyecektir). Covid-19 hastalığı nedeniyle tüm derslere devam şartını sağlayamayan öğrenci talep etmesi durumunda dönemde izinli sayılabilecektir.
 6. Sınıfın veya şubenin pandemi nedeni ile Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alınması durumunda dersler karantina süresince uzaktan verilebilecek veya telafi dersi yapılabilecektir.
 7. Derslere kayıtlı öğrenci sayıları dikkate alınarak sınıf kapasitesinin fiziksel mesafe kurallarına uygun olup olmadığı birimler tarafından kararlaştırılıp dersler şubelere bölünebilecek ve şubeler aynı anda bir arada olmayacak şekilde planlama yapılacaktır. (Örneğin; Şube A 08:00-12:30/ Şube B 13:30-17:30)
 8. Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre tüm sınavlar yüz yüze yapılacaktır.
 9. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Üniversitemiz Senatosunca belirlenen akademik takvime uygun olarak uzaktan öğretim ile derslerini yürütecek, ara sınavlar çevrimiçi yapılacak olup yılsonu sınavları ile ilgili açıklama sürece göre birim internet sayfasından duyurulacaktır. Uzaktan Eğitim MYO derslerinde derslere devam zorunluluğu aranmaz.
 10. Üniversite Ortak Seçmeli (ÜOS) ve YÖK (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce) dersleri tüm birimlerimizde uzaktan öğretim yoluyla verilecektir.
 11. Lisansüstü teorik ve uygulamalı dersler ile tez çalışmaları toplam mezuniyet kredisinin %40’ını aşmayacak şekilde, Lisansüstü savunma sınavları, seminerler, yılsonu ve bütünleme sınavları ve TİK toplantıları, danışmanlar ve ilgili derslerin öğretim elemanlarınca uzaktan öğretim (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden) ve yüz yüze yöntemlerle yapılabilecektir.
 12. Staj dersi Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi Esaslarına göre uygulanmaya devam edilecektir.
 13. İşletmede Mesleki Eğitim dersi alan öğrenciler pandemi şartlarına uygun şekilde “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” ve birimlerimize ait “Yönerge ve Uygulama Esasları” dikkate alınarak işyerlerinde eğitimlerini tamamlayabileceklerdir.
 14. Merkez Doğu, Batı Yerleşkelerinde ve ilçe yerleşkelerinde yer alan birimlerimizde yapılacak çevrimiçi ve yüz yüze dersler; birimlerimizin yeterli alt yapısına sahip sınıf, laboratuvar ve atölyelerinde kaliteli ve en verimli verilebilecek ortamlarda üniversitemizin internet alt yapısı kullanılarak yürütülecektir.
 15. Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DİLMER) 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı, pandemi kuralları dikkate alınarak ve sürecin işleyişi ile ilgili esaslar duyurulmak üzere yüz yüze yapılacaktır.
 16. 2021-2022 Eğitim-öğretim yılı ders müfredatlarında yer alan azami %40 uzaktan, yüz yüze verilecek dersler birim web sayfalarında ve öğrenci bilgi sisteminde ilan edilecektir. Süreçle ilgili farklı bir uygulama olursa derslerin işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler birim web sayfalarında ilan edilecektir.
 17. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim sürecinde Yüksek Öğretim ile ilgili Devletimizin ilgili kurumlarınca alınacak kararların uygulanmasında ve sürecin güncellenmesinde Üniversitemiz Senatosu yetkilidir.

 

Yayın Tarihi: 20.9.2021
Okunma Sayısı: 10084
Yayınlayan: ISUBU Basın