Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Muafiyetler

MADDE 10 –" (3) Her eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara yeni kaydolan öğrenciler için ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır." maddesine istinaden Hazırlık sınıfı olmayan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce ING-3000, İngilizce 1 (ING-101) ve İngilizce 2 (ING-102) derslerinin muafiyet sınavı 01.10.2022 Cumartesi günü saat 11.00-12.00 saatleri arasında  yüzyüze yapılacaktır.
 
Zorunlu Hazırlık sınıfı olmayan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce ING-3000, İngilizce 1 (ING-101) ve İngilizce 2 (ING-102) derslerinin muafiyet sınavı yüz yüze yapılacaktır. Sınav ile ilgili bilgiler https://ydyo.isparta.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Sınava girmek isteyen öğrenciler 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında OBS üzerinden İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı bağlantısını tıklayarak İngilizce Dersi Muafiyet Sınavına Girmek İstiyor musunuz? sorusuna EVET seçeneğini işaretledikten sonra KAYDET butonuna tıklayarak  sınava girmek istediklerini beyan etmek zorundadır.
 
ISUBÜ YDYO
Yayın Tarihi: 16.9.2022
Okunma Sayısı: 1142
Yayınlayan: ISUBU Basın