Yedeklerden Sözleşmeli Personel (4/B)  Alımı İlanı

 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) gurubu sırası esas alınmak suretiyle 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel başvuru sonuçlarına müracaat eden adayların başvuruları 20.12.2022 tarihinde toplanan inceleme komisyonunca incelenmiş, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan sıralamaya göre ilanımızdaki niteliklere uygun olan 9 (dokuz) adet pozisyona asil olarak kazananlar; Üniversitemiz internet sayfasında 22.12.2022 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere 06.01.2023 tarihine kadar istenen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerektiği duyurulmuştur.

Üniversitemiz sözleşmeli personel alımı ilanındaki pozisyonlardan 6 (altı) adet asil olarak atanmaya hak kazanan adayların sözleşme imzalamak üzere müracaat etmemesi nedeniyle boş kalmıştır.

Bu nedenle yedek olarak sıralamaya giren adaylardan aşağıda adı-soyadı, ilan sıra no,

yedek sıra no, unvanı ve T.C. Kimlik Numarası bulunanların çağrılmasına karar verilmiştir. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere yedek olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri en geç 08 Şubat 2023 Çarşamba günü saat:17:30’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim ederek müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Not:Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi.

2- Mal Bildirim Beyannamesi (Önlü-arkalı olarak çıktı alınacaktır.)

3- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.

4- Kimlik Fotokopisi

5- a) Büro Personeli: Sağlık Raporu [(Tek Hekim) (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması)] Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerinden alınması gerekmektedir.

b) Mühendis ve Teknisyen: Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden almaları gerekmektedir.)

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olur” ibareli rapor almaları gerekmektedir.)

6- Adli Sicil Kayıt Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfasından evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.),

7- Askerlik Terhis Belgesi veya Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için Askerlik   

Şubesinden veya e-devlet sayfasından alınmış olmalıdır.),

8- 3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

 

NOT:

1) Evrakların incelenmesi sonucu ve arşiv araştırması sonucunda ataması yapılacak adaylara beyan edilen yazışma adresine göreve başlama yazıları gönderilecektir.

2) Evrak teslimini sadece bilgileri bulunan adaylar yapacaktır.

 

 

İletişim Telefon Numaraları:

0246 2146060 - 0246 214 6055

 

 

YEDEKLERDEN ÇAĞRILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL LİSTESİ

 

 

 

SIRA NO

İLAN SIRA NO

YEDEK SIRA NO

ADI-SOYADI

UNVANI

T.C. KİMLİK NUMARASI

1

2

1

C*N K*********U

Mühendis

19*******52

2

3

1

E**A B*****I

Büro Personeli

52*******70

3

4

1

E****Ç Y****Z

Büro Personeli

43*******26

4

5

1

İ**M C*N T**U

Teknisyen

34*******56

5

7

1

A**Z A******H B*****T

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

19*******42

6

7

2

B******N A**M

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

32*******68

 

 

 

Yayın Tarihi: 23.1.2023
Okunma Sayısı: 2533
Yayınlayan: ISUBU Basın