Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) gurubu sırası esas alınmak suretiyle 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel başvuru sonuçlarına müracaat eden adayların başvuruları 20.12.2022 tarihinde toplanan inceleme komisyonunca incelenmiş, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan sıralamaya göre ilanımızdaki niteliklere uygun olan 9 (dokuz) adet pozisyona asil olarak kazananlar; Üniversitemiz internet sayfasında 22.12.2022 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere 06.01.2023 tarihine kadar istenen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerektiği duyurulmuştur.

Üniversitemiz sözleşmeli personel alımı ilanındaki pozisyonlardan 1 (bir) adet asil olarak atanmaya hak kazanan adayın sözleşme imzalamak üzere müracaat etmemesi nedeniyle boş kalmıştır.

Bu nedenle yedek olarak sıralamaya giren adaylardan aşağıda adı-soyadı, ilan sıra no, yedek sıra no, unvanı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan adayın çağrılmasına karar verilmiştir. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere yedek olarak kazanan adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 04 Nisan 2023 Salı günü saat:17:30’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmek üzere müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Not:Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi.

2- Mal Bildirim Beyannamesi (Önlü-arkalı olarak çıktı alınacaktır.)

3- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.

4- Kimlik Fotokopisi

5-  Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olur” ibareli rapor alması gerekmektedir.)

6- Adli Sicil Kayıt Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfasından evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.),

7- Askerlik Terhis Belgesi veya Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için Askerlik   

Şubesinden veya e-devlet sayfasından alınmış olmalıdır.),

8- 3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

 

NOT:

1) Evrakların incelenmesi sonucu ve arşiv araştırması sonucunda ataması yapılacak adaylara beyan edilen yazışma adresine göreve başlama yazıları gönderilecektir.

2) Evrak teslimini sadece bilgileri bulunan adaylar yapacaktır.

3) Mücbir sebeplerle müracaat edemeyen adayların durumları ayrıca değerlendirilecektir.

 

İletişim Telefon Numaraları:

0246 2146060 - 0246 214 6055

 

YEDEKLERDEN ÇAĞRILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL LİSTESİ

 

SIRA NO

İLAN SIRA NO

YEDEK SIRA NO

ADI-SOYADI

UNVANI

T.C. KİMLİK NUMARASI

1

7

5

R*********H A**Ş

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

25*******80

 

 

Yayın Tarihi: 21.3.2023
Okunma Sayısı: 3207
Yayınlayan: ISUBU Basın