Üniversitemiz Senatosunun, 31.03.2023 tarihli toplantısında, Yükseköğretim Kurulu’nun 31.03.2023 tarih, 23957 sayılı ve “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreci” konulu yazısında belirttiği kararlar değerlendirilmiş ve bahar yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerine ilişkin olarak:

1) 03 Nisan 2023 tarihi itibarıyla uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim imkanı verilmesine, 
2) Derslere ilişkin detaylı bilgilendirmenin ilgili akademik birimler tarafından yapılmasına,
3) Bahar dönemindeki ara sınavların (vize) akademik takvime uygun olarak 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında belirlenecek olan yöntemler ile çevrimiçi olarak yapılmasına,
4) Yarıyıl sonu (Final), tek ders, tez izleme, yeterlilik ve bütünleme sınavlarına ilişkin açıklamaların ilerleyen günlerde yapılmasına,
5) İşletmede mesleki eğitim dersinin mevcut hali ile devam etmesine,
karar verilmiştir
Yayın Tarihi: 1.4.2023
Okunma Sayısı: 2959
Yayınlayan: ISUBU Basın

HABERLER