Üniversitemiz Isparta OSB Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Silah Sanayi Teknikerliği Programına 31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan öğretim görevlisi alımı ilanının 19 uncu sırasında yer alan 5 inci derece Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadro ilanına Isparta 1. İdare Mahkeme’sinin 10.03.2023 tarih ve E.2022/101, K.2023/213 sayılı kararı ile işleminin iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararı gereğince, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda Nihai Değerlendirme Sonucu (yeniden) ilan edilen öğretim elemanı kadrosuna atanmaya hak kazanan adayın “persdb.isparta.edu.tr” internet adresinde “DÖKÜMAN ARŞİVİ” bölümünde “Akademik Formlar” bölümünde “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atama Formları”nda bulunan “PDB-FRM-0029-Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanma Dilekçe Formu”nu ekleriyle birlikte Isparta OSB Meslek Yüksekokuluna 02 Mayıs 2023 Salı günü mesai bitimine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanılan kadroya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik bilgi ve belgeyle veya gerçeğe aykırı belgelerle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Nihai değerlendirme sonucu için tıklayınız.

Not : Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. Bu duyuru tebligat mahiyetindedir. Duyurulur.

 

Yayın Tarihi: 14.4.2023
Okunma Sayısı: 1607
Yayınlayan: ISUBU Basın