657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda temel ilkeler olarak yer alan kariyer ve liyakat kavramları insan kaynakları planlama çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda yürütülen çalışmalar kariyer basamaklarının her bir çalışan için eşit derecede belirlenmesini sağlayarak, çalışan motivasyonunu da güçlendirecektir. Aynı zamanda bu çalışmalar, çalışanların somut kariyer hedeflerinin oluşumuna ve gelişimine katkı sağlayarak hem performansına hem de motivasyonuna önemli bir ivme kazandıracaktır.

Üniversitemizde idari personelin performans ve motivasyonlarını artırmak ve Üniversitemiz kalite çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla münhal bulunan Yüksekokul Sekreterlik pozisyonlarında görevi yürütebilecek yönetici adaylarının belirlenmesi amacıyla sürecin başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen takvim ve şartlar çerçevesinde adayların başvurusu alınacak, başvurucuların mevzuat açısından hazır bulunuşluk düzeyleri yazılı sınav ile ölçülerek, gerçekleştirilecek olan eğitim programı ve mülakata katılacak adaylar belirlenecektir. Adayların yetkinlik ve yeterlilik düzeylerinin ölçülmesi amacı ile yapılan değerlendirmeler, atama sürecine katkı sağlamak üzere idarenin takdirine sunulacaktır.

 

 

SÜREÇ

 

İlan Tarihi

02 Ağustos 2023 Çarşamba

Başvuru Tarihleri

07 – 11 Ağustos 2023

(Başvuru Sistemi 11 Ağustos Cuma saat: 17.30’da kapatılacaktır.)

Başvuru Web Adresi

https://ik.isparta.edu.tr/anasayfa

Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların ve Yazılı Sınav Yerinin İlanı

15 Ağustos 2023 Salı

Yazılı Sınavın Yapılması

01 Eylül 2023 Cuma - Saat: 10.00

Yazılı Sınav Sonuçlarının ve Eğitime Girmeye Hak Kazananların Duyurulması

01 Eylül 2023 Cuma

Eğitim Tarihleri

04 - 08 Eylül 2023

Mülakat Tarihi, Yeri ve Saatlerinin Duyurulması

08 Eylül 2023

Mülakat Tarihleri

12 - 13 Eylül 2023

Başvuruda Aranan Şartlar

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında Üniversitemizde görev yapıyor olmak.
  2. En az lisans mezunu olmak.
  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin B fıkrası hükümleri gereği birinci derece kadroya atanma şartlarını haiz olmak.
  4. Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir biriminde başvuru tarihinin son günü itibarıyla (11.08.2023) en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
  5. İlçe birimlerinde görev yapmaya mâni bir durumu (seyahat, eğitim, sağlık, bakıma muhtaçlık vb.) bulunmamak.

Yazılı Sınav Konuları

  1. Yükseköğretim Mevzuatı

  2. Kamu Görevlileri Mevzuatı

  3. İhale Mevzuatı

  4. Kamu Mali Yönetim Mevzuatı

  5. Üniversitemizce çıkarılan yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat.

Mülakat Değerlendirme

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Usul ve Esaslar

·Yazılı sınav 50 soruluk test şeklinde uygulanacak, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

·Yazılı sınavdan en az 60 (altmış) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

· Eğitim programı için %80 devam şartı aranacak olup şartı sağlamayanlar mülakata alınmayacak dolayısıyla kadroya atanmak için bir hak talebinde bulunamayacaktır.

·Mülakat, adayların yetkinlik ve yeterlilik düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yapılacak olup herhangi bir başarı sıralaması oluşturulmayacaktır.

·İdare uygun gördüğü takdirde duyuruyu iptal edebilir veya duyuruda değişiklik yapabilir.

Yüksekokul Sekreteri Kadrolarının Bulunduğu Meslek Yüksekokulları

·Isparta Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

·Isparta Meslek Yüksekokulu

·Keçiborlu Meslek Yüksekokulu

·Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu

·Yalvaç Meslek Yüksekokulu

·Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu

 

Yayın Tarihi: 2.8.2023
Okunma Sayısı: 6345
Yayınlayan: ISUBU Basın