Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Silvopastoral Sistemler ve Konargöçer Toplumlar Sempozyumu”, Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tören ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ahmet Tolunay “Ülkemizde kırsal yörelerde yaşayan halkın en önemli geçim kaynaklarından birisinin hayvancılık olduğunu belirterek, özellikle Akdeniz bölgesinde geleneksel olarak yapılan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde konargöçer yaşam sürdüren yerel toplumların önemine değindi.” Sempozyumun amacının; temel bilimler, doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, teknoloji, özellikle tarım ve ormancılık alanlarında çalışmalar yapan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirerek çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarına katkıda bulunmak olduğunu belirten Tolunay, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve üç gün sürecek sempozyum programı hakkında bilgiler verdi.

Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman konuşmasında, “Silvopastoral sistemler ve konargöçerliğin ormancılık faaliyetleri içinde önemli bir yer tutuğundan bahisle Yörük kültürünün toplumumuzun geçmişinden buyana bir hayat tarzı olduğunu, tarihi misyona sahip ormancılık ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi gereken unsurlar olduğuna ve beslenmenin stratejik öneme sahip alan olması nedeniyle hayvancılığı önemsediklerine değinerek yurtiçi ve yurt dışından sempozyuma iştirak eden katılımcılara hoş geldiniz” dedi.

Rektör Yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Fakir, Yörük ve Yörüklük kültürüne dair bilgiler paylaştı. Fakir “Anadolu’da konargöçer bir yaşam süren ve ekonomileri hayvancılığa dayanan yarı-göçebe Türkmen topluluklarına Yörük, sürdürülen yaşam biçimine de Yörüklük denilmektedir” dedi ve ekledi: “Yerleşik yaşama geçen Yörükler göçer yaşamda kullandıkları araç gereçleri, işlevlerini kaybetmelerine karşın hala saklamaktadırlar. Özellikle kendi elleriyle dokudukları çadır, kilim, heybe, çuval gibi kültürlerine ait unsurları korumaktadırlar.” Ancak Yörüklük geleneği sürdürülmeye çalışılsa da, kültürün özünde önemli değişmelerin yaşandığı ve gençlerin de bunları benimsediklerini belirtti. “Bu vatan bizlere geçmişin mirası olduğu kadar, gelecek neslin de emanetidir” diyen Fakir, bireysel olarak kültürümüze yapılacak her katkının önemli olduğunu vurgulayarak gerçekleştirilecek olan sempozyumun faydalı ve verimli geçmesi dilekleriyle sözlerini tamamladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ise silvopastoral sistemlerin; çayır-mera ve yem bitkileri ile ağaç, ağaççık ve çeşitli odunsu bitkilerin bir arada yetiştirildikleri üretim teknikleri ile ağaç altında otsu bitkilerin otlatılmasını içeren sistemler olduğunu ifade ederek, silvopastoral sistemlerin orman-halk ilişkilerini düzenlemede, ormanlardan çok yönlü faydalanmada ve ekolojik dengenin sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı. Türk toplumlarının yerleşik hayata geçmesinin öncesinde hayat tarzlarının göçerlik veya konargöçerlik kavramı içinde değerlendirildiğini belirten Diler, Isparta ilinin de yer aldığı Güneybatı Anadolu’da yer alan ve Batı Toros Dağları’nda Yörükler tarafından sürdürülen göçer yaşam biçimlerinin önemini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından açılış oturumlarına geçildi. Çağrılı konuşmacılardan ilk olarak Dr. Elsa Varela“Akdeniz Karasal Ekosistemlerindeki Yangınların Önlenmesinde Hayvan Otlatmacılığı: Sosyo-ekolojik Dönüşümler için Fırsatlar ve Yenilikler” başlıklı çalışmasını sundu. Sonrasında diğer çağrılı konuşmacılardan Dr. Sun Joseph Chang “Doğal Kaynak Yönetimi ve Politikalarına Bütüncül Yaklaşım: Doğal Kaynak Rehabilitasyonu ve Ağaçlandırma”, Dr.Nicklas Jansson “Torosların Yukarı Havzalarında Meşe Ormanlarında Yaşayan Yörük Toplumları ve Kuş ve Böcek Habitatlarının Zenginliği”, Dr. Tuncay Neyişciise ‘‘Keçiler Üzerine Sosyo-ekolojik Bir Bakış Açısı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

 

Sempozyum 24 Ekim 2018 Çarşamba günü yapılacak olan teknik gezinin ardından sona erecektir.

Yayın Tarihi: 24.10.2018
Okunma Sayısı: 1830
Yayınlayan: ISUBU Basın