bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Diler’den Bahar Yarıyılı Mesajı

Sevgili öğrenciler,

Biz hem genç, hem de “Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” modelinin ülkemizdeki öncü kurumlarından biriyiz. Bu özelliklere sahip olmayı bir ayrıcalık olarak görüyor ve bunu marka değeri haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Lisansüstü, lisans ve ön lisans seviyesinde eğitim ve öğretim yaptıran bütün akademik birimlerimizle birlikte ”Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” olmanın nasıl bir bakış açısı gerektirdiğini biliyor ve öyle bakıyoruz.

Biz bilgiyi, bilgi olarak muhafaza etmeye değil, onu hayatın içinde kullanmaya odaklanıyoruz. Böyle olduğu için de öğrencilerimizi uygulamacı bir anlayış ile yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Biz okul ortamlarında elde edilen akademik verileri yerleşkelere hapsolmaktan çıkarıp onları Ar-Ge faaliyetleriyle sanayinin, ticaretin, daha doğrusu bütün çalışma hayatının içine taşımak zorunda olduğumuza inanıyoruz.

Ve biz insanımızın daha kaliteli bir hayat sürmesi için gerekli olan yeniliklere, yeni teknolojilere imza atmanın varlık nedenimiz olduğunu düşünüyoruz.

Üniversitemizin bu bakış açısı inşallah kısa bir sürede anlaşılacak ve ilgi görecektir.

Tabii ki bunu temenni etmek yetmez; bu düşünceyi somut ürünler ve davranış biçimlerine dönüştürmek gerekir.

Yakın gelecekte öğretim programlarımızda yer alan dersleri uygulamalı hale getirme konusunda istekli olmamız bu yüzdendir. İş hayatının ihtiyaç duyduğu beceri alanlarını, doğrudan eğitim programlarımıza, derslerimize transfer etmek çabasında oluşumuz bu yüzdendir. Saha çalışmalarına, işyeri eğitimlerine, daha uzun süreli stajlara ağırlık verme düşüncemiz de bu yüzdendir. Çünkü bu sayede bilgili ama iş hayatının gerçeklerine yabancı mezunlar olmaktan çıkıp, hem bilgili hem de daha okurken iş deneyimi kazanmış mezunlar haline geleceksiniz. Bu akademik donanıma ek olarak sizlere hayata sevgiyle bakmak, sorumluluk sahibi olmak, aileye, ülkeye ve dünyaya faydalı olmak gibi hasletleri de kazandırabilirsek mükemmelliğe doğru bir adım daha atmış olacağız. Böylece  “arayan” değil “aranan” bireyler olacaksınız.

Üniversitemizin en büyük hayali budur.

Sizler bu bakış açısına sahip bir üniversitenin öğrencilerisiniz. Onun için kendinizi şanslı görmeli, yeni üniversite modeline dair adımları bizden beklemeli, hatta bizi zorlamalısınız.

Bu anlayış içerisinde sizleri sevgiyle kucaklıyor, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında hepinize üstün başarılar diliyorum.

 

Prof. Dr. İbrahim DİLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü

 

Yayın Tarihi: 11.2.2019
Okunma Sayısı: 801
Yayınlayan: ISUBÜ Basın
Yukarı çık