Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'nın 6. Çağrı döneminde, Üniversiteler tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi için Üniversitemize 7 öncelikli alt alan için 21 bursiyer kontenjanı tahsis edilmiştir. Tahsis edilen alt alan ve kontenjan sayıları tabloda verilmektedir.

TEMATİK ALANLAR

KONTENJAN

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

3

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)

3

Zootekni ve Hayvan Besleme

3

Akıllı Enerji Sistemleri

3

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)

3

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi

3

Sürdürülebilir Ormancılık

3

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde doktora eğitimine başlanmak üzere 09.09.2019 tarihine kadar tamamlanması gereken başvuru ve değerlendirme işlemleri için başvuru tarihleri ve şartları Üniversitemiz web sitesinden bursiyer adaylarına duyurulacaktır.

Yayın Tarihi: 30.7.2019
Okunma Sayısı: 1884
Yayınlayan: ISUBÜ Basın