Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğü’nün programı dâhilinde 08.10.2019 ve 10.10.2019 tarihlerinde ISUBÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarına yönelik “Açık Bilim ve Açık Erişim” konulu bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunum,  Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanlarından konu uzmanı Dr. Öğr. Gör. Orhan ALAV tarafından gerçekleştirildi.

“Açık Bilim ve Açık Erişim” konulu sunumda,

Dünyada ve ülkemizde elektronik formda ve ağsal yapıda gelişen bilginin görünür ve engelsiz erişimi ve kullanımını sağlayan yeni nesil “Kurumsal Akademik Açık Erişim Arşiv”  organizasyon yapıları ve içerikleri ele alındı.

Alav’ın  “Açık Erişim”  sunum içeriğinde;

“Açık Bilim ve Açık Erişim”, “Açık Veri”, “Araştırma Verisi”, bilginin kendi aralarında haberleştiği yapıyı içeren yeni nesil bilgi organizasyonları olan “Kurumsal Akademik Açık Erişim Arşiv”  organizasyonlarının işlevleri, etkileştiği yapı ve sistemler, ülkeye ve bilime katkısı,  bilimsel yayıncılıktaki açık erişim bilgi yolları (altın ve yeşil yol), açık erişim yayınların etki (impact) değerleri,  üniversiteler için açık erişimin önemi, açık erişim organizasyonlarının ağsal yapıda uluslararası düzeyde etkileştiği yapı ve sistemler ele alındı.

Son olarak da kendi aralarında konuşan makineler olan açık erişim sisteminde bilginin açık veriden açık erişime nasıl evrildiği ele alınmıştır.

 

Yayın Tarihi: 14.10.2019
Okunma Sayısı: 1067
Yayınlayan: ISUBÜ Basın