18 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Türk yükseköğretim sistemimizdeki tamamen yeni bir uygulama olan konseptle birlikte Üniversitemiz faaliyetlerine başlamıştır. Bağlı bulduğu birimlerle birlikte kökenleri 1976 yılına dayanan Üniversitemiz, genç kimliğinin yanında tecrübeli bir akademik geleneğe de sahiptir.

Yükseköğretim sisteminde sektör ve toplum ile bütünleşmesinin hedeflendiği ve “ortak akıl” ile uygulamalı eğitim sayesinde ülkemizdeki yükseköğretimin şeklinin değişmesine öncü olması amaçlanan eğitim modelimizle;  öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğinin güncel içeriklerle artırılarak, öğrencilerimizin iş dünyasına hazır bir şekilde daha deneyimli ve daha donanımlı bir mezun olmalarını sağlamak ilk önceliğimizdir.

Üniversitemiz, uygulama lisans öğretiminde 7+1 modeli, Turizm Fakültesine özel olarak 8+3 modeli Meslek Yüksekokulları için de 3+1 dönem işyeri eğitimi modeline geçmiştir. Bu sayede genelde Türkiye’ye, özelde ise Isparta’ya katma değer oluşturmayı amaç edinip, öğrencilerimize artı değerler kazandırarak iş arayan değil, iş için aranan elemanlar yetiştirmeyi; sanayi ile barışık ortak işler yürütebilmeyi, sanayi ve tarım başta olmak üzere tüm sektörlerle iç içe olmayı sağlama yönünde çalışmalar yapmaktayız.

Üniversitemiz; 700’e yakın akademik ve 500’ü aşkın idari personel ile 20.918 önlisans; 5.221 lisans; 651 yüksek lisans; 235 doktora ve 72 ülkeden 306 uluslararası öğrenciye yükseköğrenim hizmeti veren, geçmişten gelen birikimler de dahil edildiğinde 116.960 mezun vermiş; halihazırda 27 bini aşkın öğrencisiyle dev bir ailedir.

Kurulduğu günden bu yana birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Üniversitemizde, önemli ölçüde ses getiren etkinlikler arasında “Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi “Geçmiş ve Geleceği” Çalıştayı”, Tübitak-4004 "Proje Atölyesi Etkinliği", “GÖL YÖNETİMİ” Çalıştayı, Bilim Şenlikleri, 1.Uluslararası Tarım Eğitim Çalıştayı (Mamuşa Çiftçi Eğitim Programı), FAO Eğitim Projesi vs. gibi faaliyetler bu kısa zaman dilimi arasında gerçekleşmiştir.

“Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde (DİLMER) ile Türkçe dil öğretimini daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (SÜREM) ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda sertifikalı eğitim programları düzenlenecektir. Veri Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’miz (VERİM) ile istatistik ve biyoistatistik alanlarında ihtiyaç duyulan sağlıklı ve güvenilir bilgi edilme yolunda önemli adımlar atılırken, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (SİBEM), veri ve bilgi güvenliği konusunda birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışmalara imza atmış ve eğitmenlik/hakemlik gibi görevlerle birçok projede yerini almıştır. Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (GÜLAB), Isparta’nın tıbbî ve aromatik bitkiler ile kozmetik sektöründe dünyada marka olma yolunda olması yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir. Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (MEDYAMER) sayesinde bu alanla ilgili öğrencilerimiz, gazete, dergi, tv çekimi, radyo yayını gibi alanlarda uygulamalı eğitimlerle sektöre hızlı ve etkili bir şekilde hazırlanmaktadır. En yeni kurulan merkezimiz olan Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (ENMER) ile Üniversitemizin özellikle yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde ülkemize katma değer sağlayacak projelere yön verilmesi hedeflenmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar TÜBİTAK tarafından desteklenen 31 adet (7 adet 1001, 16 adet 1002, 2 adet 1003,1 adet 1005, 2 adet 3001, 1 adet 3501 ve 2 adet uluslararası )  bilimsel projeyi hayata geçirdik. Üniversitemiz öğrencilerinin 2020 yılında desteklenen TÜBİTAK 2209-a proje sayısı 34’tür. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projelere ilave olarak 46 adet lisansüstü ve 2 adet güdümlü projeyi kendi kaynaklarımızla finanse ederek destekledik. 2020 yılı itibariyle birlikte kurulduğumuz üniversiteler arasında bir ilk olarak kendi akademisyenlerimizin münferit projelerini desteklemeye başladık. Ayrıca ülkemiz ve bütün dünyanın mücadele ettiği Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığı konusunda, bilimsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak yetişmiş bilim insanı ve altyapı olanaklarımızı seferber etmek maksadıyla “ISUBÜ-COVID-19: Salgının Neden Olduğu Sorunlara Sosyal, Beşerî ve Teknik Çözümler” başlıklı bir proje çağrısına çıkıyoruz.

Son olarak bu pandemi döneminde, uzaktan eğitime ülkemizde en kolay adapte olmuş olan Üniversiteler içerisindeyiz. Özellikle Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulumuzun güçlü alt yapısı sayesinde hiçbir aksaklığa mahal vermeden, hızlı bir şekilde sorunsuz olarak bütün düzeydeki eğitimlerimizi ve sınavlarımızı uzaktan eğitim metotlarıyla gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu alanda birçok Üniversiteye yol gösterici olmuş durumdayız.

2 yıl içerisinde kampüs yeri sorununu da büyük ölçüde çözmüş olmakla beraber, pandemi süreci sonrasında yetkili mercilerin onayıyla bu durum da açıklığa kavuşturulacaktır.

Kurulduğumuzdan bu yana büyük emek ve özverilerle kurumsal aidiyetimizi düşünerek canla başla çalışan tüm personelimiz ile sevgili öğrencilerimizle beraber tüm ISUBÜ ailesinin ikinci yılı kutlu olsun. Ispartamıza ve ülkemize bu güzide kurumu kazandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı iletiriz.

 

Prof. Dr. İbrahim Diler

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü

Yayın Tarihi: 18.5.2020
Okunma Sayısı: 1371
Yayınlayan: ISUBU Basın