Rektör Diler, “Akademik bilgi ve verileri bütün iş dünyasının içine taşımak zorunda olduğumuzu biliyoruz.”

Süleyman Demirel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, “Üniversite sanayi işbirliğinin üst düzeye çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Sanayicimiz sizleri her zaman baş tacı yapmaya hazırdır.”

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öncülüğünde organize edilen SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu)  toplantısı, S.D. Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler; ISUBÜ’nün 3 yılını değerlendiren bir konuşma yaparak yeni kurulan Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler verdi.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Sizlerle bir kez daha beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bölgemizin ekonomik gelişimi için, “sürdürebilir gelişme ve değişim” sloganı ile öncelikle başarı için bütün olmak, bütünün beklentilerine karşılık vermek ve ortak geleceğimize birlikte yürümek için sektörel danışma kurulu olarak bir yola çıktık. Üniversitemiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, kuruluşundan bu yana hem bölgesel hem de küresel trendleri göz önünde bulundurarak gelişiyor. Tüm gücü ile Isparta’ya, bölgemize ve devletimize destek veriyor. Birlikte neler yapabilirizi araştırmak, istişare kültürü içinde bilimsel yöntemlerle nitelikli insan gücü oluşturma, katma değerli ürün geliştirme, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve kaynakların verimli kullanımı için bu toplantıları yapıyoruz. Geleneksel ile yeni teknolojilerin birleştiği bir döneme girdik. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak bu alandaki katkılarımız önce fark etme, fark ettirme ve uygulamanın bir parçası olma şeklinde olacaktır. Pandemi gıda ve enerjinin önemini ortaya çıkarmıştır. Bizlere yerlileştirmenin değerini anlatmıştır. Yeni lüks trendleri oluşturmuştur. Örneğin internetten alışveriş, nakit taşımamak, uzaktan ödeme, uzakta olsak bile işlerimizi devam ettirmek, dijitalde toplanmak, azla ve sade ile mutlu olmak, kendini dinlemek, kişisel verilerin korunduğu ortamlarda olmak, gelişmeye öğrenmeye yatkın kişilerle yaşamak ve içinde yaşadığımız zamanın ruhunu yakalamak gibi birçok deneyim elde ettik. Gençlerden ve yeni değişmelerden öğrenilecek çok şey var. “Dijitalde kendini ifade etme” ve dijitalde yaşamayı öğrenme en büyük gereksinim haline gelmiştir. Memleketin değişime katkı verenlere ihtiyacı var. Ümit olmak ümit var olmak gerekiyor,  Bir ayağı bu yüzyılda, bir ayağı gelecekte olacak şekilde eğitilen kabuğu değiştiren nesillere ihtiyacımız var. Bu nesillere, paydaşlara, girişimcilere, sanayicilere ve yatırımcılara hep birlikte ilham olacağız. Orijinallik oluşturacak ortamlarda bir girişimciye önce çırak olduğu hikayede usta olma yolunda katkı sağlayacağız. Yurt dışına açılan bir pencere olarak üreten küreselleştirecek başarılı fikirleri bulan, bu fikirlerin sahaya indirilmesine yardımcı iniş takımı olma hatta dış pazarlara açılan kanat olmak istiyoruz. 21. yüzyılda ülkelerin zenginliğini, sahip oldukları insan kaynaklarının gelişme düzeyinin belirleyeceği artık tartışmasız kabul görmektedir. Eğitim alanında yapılacak yatırımların getirisi, önümüzdeki yüzyılda her zamankinden daha yüksek olacaktır. Zira insana yatırım; kalkınmanın, daha yüksek ve verimli istihdamın, sosyal ve bölgesel dengesizlikleri azaltmanın anahtarıdır. Bu amaçlarla, 18 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Türk yükseköğretim sistemimizdeki tamamen yeni bir uygulamalı eğitim konseptiyle kurulan Üniversitemiz 3. yaşını kutluyor. Bağlı bulduğu birimlerle birlikte kökenleri 1976 yılına dayanan Üniversitemiz, genç kimliğinin yanında tecrübeli bir akademik geleneğe de sahiptir. Biz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi konseptini ülkemizin geleceği açısından “Değişimin başladığı yer…” olarak görüyoruz. Yükseköğretim sisteminde sektör ve toplum ile bütünleşmesinin hedeflendiği ve “ortak akıl” ile uygulamalı eğitim sayesinde ülkemizdeki yükseköğretimin şeklinin değişmesine öncü olması amaçlanan eğitim modelimizle;  öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğinin güncel içeriklerle artırılarak, iş dünyasına hazır bir şekilde daha deneyimli ve daha donanımlı bir mezun olmalarını sağlamak ilk önceliğimizdir. Bilgiyi, sadece bilgi olarak muhafaza etmeye değil, bilgiyi hayatın içinde kullanmaya odaklanıyoruz. Böyle bir bakış açısı da, öğrencilerimizi uygulamacı bir anlayış ile yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 

Yenilikçi üniversite perspektifinden; “Uygulamalı Eğitimde işyeri eğitim modellerini” hayata geçiriyoruz.  Üniversitemiz, uygulamalı lisans öğretiminde 7+1 modeli, Turizm Fakültesine özel olarak 8+2 modeli Meslek Yüksekokulları için de 3+1 dönem işyeri eğitimi modeline geçmiştir. Bu sayede genelde Türkiye’ye, özelde ise Isparta’ya katma değer oluşturmayı amaç edinip, öğrencilerimize artı değerler kazandırarak iş arayan değil, iş için aranan elemanlar yetiştirmeyi; sanayi ile barışık ortak işler yürütebilmeyi, sanayi ve tarım başta olmak üzere tüm sektörlerle iç içe olmayı sağlama yönünde çalışmalar yapmakta ve protokoller imzalamaktayız. Üniversitemiz; 688 akademik ve 578 idari personel ile 19.720 ön lisans; 4.828 lisans; 689 yüksek lisans; 253 doktora ve 72 ülkeden 306 uluslararası öğrenciye yükseköğrenim hizmeti veren, geçmişten gelen birikimler de dahil edildiğinde 123.345 mezun vermiş; halihazırda 24 bini aşkın öğrencisiyle dev bir ailedir. Kurulduğu günden bu yana birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Üniversitemizde, önemli ölçüde ses getiren etkinlikler arasında “Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi “Geçmiş ve Geleceği” Çalıştayı”, Tübitak-4004 "Proje Atölyesi Etkinliği", “GÖL YÖNETİMİ” Çalıştayı, Bilim Şenlikleri, 1.Uluslararası Tarım Eğitim Çalıştayı (Mamuşa Çiftçi Eğitim Programı), FAO Eğitim Projesi, Uluslararası Tıbbi Sülük Sektörü Web Semineri vs. gibi faaliyetler bu kısa zaman dilimi arasında gerçekleşmiştir. “Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde (DİLMER) ile Türkçe dil öğretimini daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (SEM) ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda sertifikalı eğitim programları düzenlenecektir. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (UZEM) Pandemi koşullarında önemi bir defa daha ortaya çıkan Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapacaktır. Veri Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’miz (VERİM) ile istatistik ve biyoistatistik alanlarında ihtiyaç duyulan sağlıklı ve güvenilir bilgi edilme yolunda önemli adımlar atılırken, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (SİBEM), veri ve bilgi güvenliği konusunda çalışmaktadır. Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (GÜLAB), Isparta’nın tıbbî ve aromatik bitkiler ile kozmetik sektöründe marka olma yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir. Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (MEDYAMER) sayesinde bu alanla ilgili öğrencilerimiz, gazete, dergi, televizyon çekimi, radyo yayını gibi alanlarda uygulamalı eğitimlerle sektöre hızlı ve etkili bir şekilde hazırlanmaktadır. En yeni kurulan merkezimiz olan Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (ENAR) ile Üniversitemizin özellikle yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde ülkemize katma değer sağlayacak projelere yön verilmesi hedeflenmiştir. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KAGEM) ana hedefi, üniversitemiz mezun ve öğrencilerini en iyi staj ve iş imkanlarıyla buluşturmaktır. Nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye’nin ve bölgesinin önder laboratuvarından olmak kendini sürekli olarak geliştiren ve yenileyen bir anlayış ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Nöro bilim disiplininin ilişkili olduğu diğer alanlarda toplumu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve bu konuda öncü bir merkez olmak için Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM) kurulmuştur. Su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri sağlığı, balıkçılık, su ürünlerinde temel bilimleri konularında araştırmalar yapmak üzere Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜRAM), Türkiye sulak alanlarında dağılım gösteren tıbbi sülük popülasyonları ile ilgili uygulayıcı birimleri bilgilendirmek, koruyucu ve iyileştirici önlemlerin alınmasını sağlamak maksadıyla Tıbbi Sülük Uygulama Ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Ülkenin genel kalkınma hedefleri ve kalkınma planlarını dikkate alarak Kırsal Kalkınma ve Sosyal Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi oluşturulmuştur. Üç yıl içerisinde yerleşke yerini büyük ölçüde çözmüş olmakla beraber, önümüzdeki aylarda yeni yerleşke alanlarımızda inşaatlarımız hızla yükselecektir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar TÜBİTAK tarafından desteklenen 45 adet (10 adet 1001, 25 adet 1002, 2 adet 1003, 2 adet 1005, 2 adet 3001, 1 adet 3501, 1 adet BİDEB-2218 ve 2 adet uluslararası )  bilimsel projeyi hayata geçirdik. Ayrıca Kurum dışı kaynaklardan 1 adet BAKA destekli Proje, 1 adet TAGEM Projesi ve 1 adet Gençlik ve Spor Bakanlık Projesi yürütülmüştür. Üniversitemiz öğrencilerinin 2020 yılında desteklenen TÜBİTAK 2209-a proje sayısı 34’tür. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projelere ilave olarak 105 adet Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında  (66 adet Yüksek Lisans Projesi, 3 adet Doktora projesi, 28 adet BTAP projesi, 5 adet Covid-19 projesi, 2 adet Güdümlü Proje ve 1 adet Fikri Sınai Mülkiyet Projesi ) projeyi ve ayrıca ülkemiz ve bütün dünyanın mücadele ettiği Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığı konusunda, bilimsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak yetişmiş bilim insanı ve altyapı olanaklarımızı seferber etmek maksadıyla “ISUBÜ-COVID-19: Salgının Neden Olduğu Sorunlara Sosyal, Beşerî ve Teknik Çözümler” başlıklı bir projeyi kendi kaynaklarımızla finanse ederek destekledik. Bu pandemi döneminde, uzaktan eğitime ülkemizde en kolay adapte olmuş olan Üniversiteler içerisindeyiz. Özellikle Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulumuzun güçlü alt yapısı sayesinde hiçbir aksaklığa mahal vermeden, hızlı bir şekilde sorunsuz olarak bütün düzeydeki eğitimlerimizi ve sınavlarımızı uzaktan eğitim metotlarıyla gerçekleştirdik. Bu başlıklarla üniversitemizin 3 yılını kısaca özetledim. Yakında üniversitemizin bir meslek yüksekokuluna da ev sahipliği yapacak olan şehrimizin göz bebeği, üretime ve istihdama yön veren organize sanayi bölgemize çok defa geldim. Burada edindiğim genel intiba “para kazanmak teferruat”  önemli olan bir şey üretmek, şehrimizin üreten kısmı olmak, diğer illerle üretimde yarışmak olduğunu gururla gördüm. Ayrıca cazibe merkezi haline gelen organize sanayi bölgemizde Ispartalı yatırımcıların yanında çok miktarda başka illerden yatırımcıların olduğunu burada gezdikçe, öğrencilerimizin işyeri eğitimleri anlaşmalarını yapma vesilesi ile öğrenme imkânına sahip oldum. “Bölgemizde çayını içmediğimiz esnaf, sanayici kalmayacağını söylüyoruz”  bunun gereği bu ülke bütünleşmesine örnek organize sanayi bölgemizde Üniversite olarak, okul ortamlarında elde edilen akademik bilgi ve verileri yerleşkelere hapsolmaktan çıkarıp, onları Ar-Ge faaliyetleriyle; sanayinin, ticaretin, daha doğrusu bütün iş dünyasının içine taşımak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Sözlerime son verirken başta yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa KARABULUT olmak üzere Süleyman Demirel Organize Sanayi bölgesi yönetim kuruluna, SEDAK toplantımıza ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederiz” dedi.

Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, “Isparta’da 30 senedir üniversite var. Bu 30 yıllık süreçte hocalarımız yılda bir sefer uğramıştır, bir protokol imzalamışızdır, sona bir birimizi unutmuşuzdur. Fakat Rektörümüz İbrahim Diler hocamıza burada teşekkür etmek istiyorum. Hocam üniversitemize rektör olduktan sonra bu SEDAK oluşumunu kurdu. Şehirle üniversiteyi bütünleştirip şehrin isteklerini daha çok ön plana çıkarıp onun üzerinden eğitim vererek tüm Akdeniz bölgesinde bu açılımla hepimize şeref verdi. Hocamızın ve çalışkan ekibi bizleri hiç boş bırakmadı, her zaman istekleri talepleri oldu, bizler destek olduk, hocam defalarda OSB’ye geldi, hocam önümüze düştü biz arkasında olduk bir çok konuyu aşarak buralara geldik. Şimdi OSB MYO kuruldu. Buradan çıkacak bir genç beyin ne sanayiyi ne de üniversiteyi unutur. İnşaallah okulumuza yeni binamızı da yaptıktan sonra bizleri yalnız bırakmadan omuz omuza bu ülkeye güzel hizmetler yapacağız. Hepimizi geçiciyiz, ama buralar kalıcı olacaktır. Bizim arkamızdan bir Allah razı olsun demeleri yeterlidir. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum, biz Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayicilerimiz olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin bu tür çalışmalarından dolayı da sanayicimiz sizleri her zaman baş tacı yapmaya hazırdır.” dedi.

SEDAK Üyelerinin de söz aldığını toplantı, ISUBÜ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’na tahsis edilen ve tadilatı tamamlanan bina inceleme gezisiyle devam etti. ISUBÜ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Semih Doğrukol, okul ve bina hakkında SEDAK üyelerini bilgilendirdi. SEDAK Üyeleri, yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, akademisyenler ve emeği geçen üniversite personelini tebrik ettiler.

Toplantıya ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, MÜSİAD Başkanı Yalçın Baysan, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Isparta KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Kahveciler Odası Başkanı Ramazan Şişman, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, dekanlar, akademisyenler ve SEDAK kurul üyeleri katıldı.

 

 

Yayın Tarihi: 4.6.2021
Okunma Sayısı: 382
Yayınlayan: MEDYAMER