Üniversitemiz birimlerinde mali işleri görevini yürüten personele uygulamada Ortak Aklı hâkim kılmak için 28.09.2021 tarihinde etkinlik düzenlenmiştir. Program Strateji Geliştirme Daire Başkanı Abdullah ÜSTÜNDAĞ’ın konuşmaları ile başlamış ardından birimlerde görevli personele maaş işlemleri, Ek Ders/ Fazla Mesai Ödemeleri, Taşınır Mal Mevzuatı Uygulamaları, Muhtasar Beyanname/SGK Prim  İşlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılmış, uygulamada Ortak Aklın önemi vurgulanmıştır.

Yayın Tarihi: 4.10.2021
Okunma Sayısı: 433
Yayınlayan: ISUBU Basın