2022 Dönemi Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu (KA130) başvuru sonuçlarına göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus+ Ofisi tarafından Türkiye Ulusal Ajansına sunulan “Tekno-Staj Konsorsiyumu Akreditasyonu” hakem sürecinden geçerek, Türkiye çapında hibelendirilmeyi hak kazanan 10 projeden birisi oldu. Tekno-Staj Konsorsiyumu projesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde Afyon Kocatepe Üniversitesi(AKÜ) ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(MAKÜ) ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) ile dört ortaklı olarak tasarlanmış bir konsorsiyum projedir. Üniversite-sektör işbirliği ile oluşturulan konsorsiyumumuz 6 yıl boyunca öğrenci ve personel hareketliliklerini finanse edecektir. Hem Avrupa Birliğinin hem Türkiye’nin istihdam ve teknoloji hedeflerinden yola çıkan ve 6 yıl sürecek olan konsorsiyumumuz üç ortak üniversitenin teknoloji alanında eğitim gören öğrencilerinin işyeri eğitimlerini Avrupa ülkelerinde yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bunu yansıra, konsorsiyumumuz akademik ve idari personel hareketlilikleri ile personelin mesleki yeterliliklerinin gelişimine, yükseköğretim kurumlarımızın uluslararası işbirliği ağının genişletilmesine ve dijital alanda uygulamalı eğitimin desteklenmesine katkı sunacaktır.

Yükseköğretim kurumlarının 2022 yılında hibeye hak kazandığı Akreditasyon Başvuru Sonuçlarına ekteki belgeden ulaşılabilir.

https://www.ua.gov.tr/haberler/2022-donemi-yuksekogretim-hareketlilik-konsorsiyumu-akreditasyonu-ka130-basvuru-sonuclari/

Yayın Tarihi: 13.5.2022
Okunma Sayısı: 1299
Yayınlayan: ISUBU Basın