Üniversitemiz Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 7 proje TÜBİTAK 1002-A  kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Projeleri çıkan öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamı dileriz.

  1. Proje yürütücülüğünü Fakültemiz Zootekni Bölümü doktora öğrencisi Arş. Gör. İsmail Yaşhan BULUŞ’un, danışmanlığını ise Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan GÖSTERİT’in yaptığı proje TÜBİTAK-1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje Adı: Flupyradifurone'nun (Butenoloid) Bombus (Bombus terrestris L.) Arılarında Bazı Fizyolojik, Davranış ve Koloni Gelişim Özellikleri Üzerine Etkisi
  2. Proje yürütücülüğünü Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü doktora öğrencisi Cennet YAYLACI’nın, danışmanlığını ise Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim ERDAL’ın yaptığı proje TÜBİTAK-1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje Adı: Farklı Mineral Gübre Seviyelerinde Sıvı Organik Gübrelerin Kanola Bitkisinin Mineral Beslenmesi Üzerine Etkisi
  3. Proje yürütücülüğünü Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim ERDAL'ın, araştırmacı olarak ise Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü doktora öğrencisi Rahma MEJRİ’in yaptığı proje TÜBİTAK-1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje Adı: Arıtma Çamuru, Biyogaz Katı Fermente Materyali ve Alkoloid İşletmesi Atığının Direk ve Bitkiyle İyileştirme Sonrası Tarımsal Amaçlı Kullanımının Araştırılması
  4. Proje yürütücülüğünü Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü doktora öğrencisi Ümmü TUĞLU’nun, danışmanlığını ise Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan BAYDAR’ın yaptığı proje TÜBİTAK-1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Araştırmacılar: Prof. Dr. Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR Proje Adı: Tıbbi Adaçayında (Salvia officinalis L.) Autotetraploid Genotiplerin Herba ve Drog Verimleri ile Uçucu Yağ, Fenolik Madde Ve Antioksidan Aktivitelerinin Diploidlerle Kıyaslamalı Olarak Belirlenmesi
  5. Proje yürütücülüğünü Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü doktora öğrencisi Öğr. Gör. Mehmet ALAGÖZ’ün, danışmanlığını ise Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt TÜRK’ün yaptığı proje TÜBİTAK-1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje Adı: Farklı Azot Dozları ve Su Kısıtı Uygulamalarının Silajlık Sorgum (Sorgum bicolor L.)'un Verim ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  6. Proje yürütücülüğünü Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü doktora öğrencisi Öğr. Gör. Murat MUTLUCAN’ın, danışmanlığını ise Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabri ERBAŞ’ın yaptığı proje TÜBİTAK-1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Araştırmacılar: Doç. Dr. Muhammet TONGUÇ, Dr. Öğr. Üye. Damla ÖNDER, Arş. Gör. Sercan ÖNDER Proje Adı: Rezene (Foeniculum vulgare) Genotiplerinde Moleküler Marker Desteğiyle Akrabalık Derecelerinin Belirlenmesi ve Yüksek Verim ile Kaliteye Sahip Hat Geliştirme Olanakları
  7. Proje yürütücülüğünü Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü doktora öğrencisi Fatma Zehra OK’un, danışmanlığını ise Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif ŞANLI’nın yaptığı proje TÜBİTAK-1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje Adı: Uçucu Yağ İçeren Kitosan Bazlı Film Kaplama Formülasyonlarının Patatesin Tohumluk Performansı İle Bazı Fungal Patojenler Üzerine Etkileri
Yayın Tarihi: 4.5.2023
Okunma Sayısı: 1159
Yayınlayan: ISUBU Basın