Yürütücülüğünü Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nden Arş. Gör. Ergi BAHRİOĞLU, danışmanlığını ise aynı fakülteden Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ün üstlendiği "Determination of population status and migration period of European eel (Anguilla anguilla L.) in Güllük Lagoon, Turkey" başlıklı proje, Uluslararası Rufford Vakfı (The Rufford Foundation) tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür.

Projede; Güllük Lagünü'ndeki (Muğla) Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kritik Tehlikede (CR-Critically Endangered) kategorisine alınan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Avrupa yılanbalığının (Anguilla anguilla) göç dönemleri takip edilecek, popülasyonuna dair çeşitli veriler toplanarak stok durumu ve popülasyon özellikleri tespit edilecektir. Elde edilen veriler ışığında, yılan balıklarının yaşam döngüsü ve koruma önlemleri konusunda yerel balıkçılar arasında farkındalık yaratmak amacıyla çalıştaylar düzenlenecektir.

Yayın Tarihi: 9.5.2023
Okunma Sayısı: 684
Yayınlayan: ISUBU Basın