"1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2023 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Üniversitemizde TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2023 yılı 1. Döneminde üniversitemizden Prof. Dr. Bayram ÇEVİK ve Doç. Dr. Mustafa CEYLAN’ın yürütücü olarak yer aldığı projeler kabul edilmiş, Doç. Dr. Halil SÜEL’in yürütücü olarak yer aldığı proje ise revize edilerek 17 Ağustos 2023 tarihine kadar TÜBİTAK’a başvuru yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bayram ÇEVİK

Proje Başlığı: Yenilebilir COVID-19 Aşısı Üreten Domates Hatlarının Geliştirilmesi

 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa CEYLAN

Proje Başlığı:Tıbbi Sülük Yetiştiriciliğinde Görülen Morfolojik Deformasyonların Nedenleri ve Sülüklere Etkilerinin Araştırılması

 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Halil SÜEL

Proje Başlığı:Kuş Türü Fonksiyonel Çeşitliliğinin Hesaplanması, Modellenmesi ve Haritalanması

Yayın Tarihi: 31.7.2023
Okunma Sayısı: 1378
Yayınlayan: ISUBU Basın