YKS ile yerleştirilen öğrencilerin e-devlet üzerinden ilk kayıtları

28-30 Ağustos 2023

YKS ile yerleştirilen öğrencilerden e-devlet kaydı yaptıramayanlar için şahsen kayıt işlemleri

28 Ağustos-1 Eylül 2023

E-Devlet üzerinden kayıt yapmasında sakınca olmayıp süresinde kayıt yaptıramayanlar için şahsen kayıt işlemleri

31 Ağustos- 1 Eylül 2023

Öğrenim ücretlerinin yatırılması

28 Ağustos-1 Eylül 2023

Derslerin Atanması-Öğrenci Bilgi Sitemi tarafından (sadece güz döneminde) atanacaktır.

Derslerin Başlaması

18 Eylül 2023

 

25 Eylül 2023

İngilizce Muafiyet Sınavı Başvuruları (OBS)

28 Ağustos-1 Eylül 2023

Temel bilgi Teknolojileri Muafiyet Sınavı Başvuruları (OBS)

28 Ağustos-1 Eylül 2023

Kayıt dondurma Başvuruları

25 Eylül-6 Ekim 2023

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

Aday öğrenciler için e–kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.  Elektronik kayıt (e–kayıt) yaptırmak isteyen aday öğrencilerin (şayet yoksa) PTT şubelerinden e– devlet şifresi almaları gerekmektedir.

E-kayıt kılavuzu için tıklayınız.

E-kayıt için tıklayınız.

E–kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Millî Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Millî Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve Üniversitemize yönlendirilecektir.

e-Devlet resmi adresi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak e-Hizmetler bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altındaki bölümde Üniversite E-kayıt seçeneğini seçerek karşınıza gelen ekran üzerindeki adımlar geçilerek e-kayıt işlemini gerçekleştirilebilirsiniz. E-kayıt seçeneği seçildikten sonra ->Bilgi güncelleme işlemi yapılacak Üniversite isimleri olan liste açıldığında -> “Devam Et” butonu tıklanacak Ekrana gelen yerleştirme bilgileri ve Üniversite duyurusu incelenip -> “Onaylıyorum” kısmına “Evet” yazılacak -> Cep telefonuna gelen kod “Doğrulama Kodunuz” alanına yazılacak ve -> Devam Et butonuna basılacak  -> “Dosyayı indir” bağlantısı ile bilgisayara kayıt edilecek -> Sisteme tekrar giriş yapılarak kayıt kontrol edilecektir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kayıt işleminden sonra mutlaka kayıt yapıldığına dair belge alınmalıdır. Bu yöntemle kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur. e-Devletten kayıt olan öğrencilerimiz daha sonra yine e-Devletten öğrenci belgesi alabilirler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPAMAYAN ADAYLAR İÇİN ŞAHSEN KAYIT

1) “Sağlık Kurul Raporu” ve “Adli Sicil Kaydı” istenen programlarda e-Kayıt yapılamaz. Bu adayların 28-Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında şahsen Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Arşiv Kaydı belgelerini okula teslim ederek kayıt yaptırması gerekmektedir. (Bakınız: Kayıt için Gerekli Belgeler 2). Belgelerinin incelenmesi sonucu kaydı onaylanan öğrencilerin kaydı yapılacaktır.

2) E-Devlet üzerinden kayıt yapmasında sakınca olmayıp süresinde kayıt yaptıramayan öğrenciler 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında şahsen ilgili birime Kayıt yaptırabilecektir.

3) Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında YKS Yerleştirme belgesinde belirtilen tarihte şahsen başvurarak geçici kayıt yaptırabileceklerdir. Adaylar mezun olduklarına ilişkin belgeyi, askerlik ile ilişiği olan öğrenciler ise askerlik durum belgesini 29 Aralık 2023 tarihine kadar şahsen teslim etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ŞAHSEN YAPILAN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

 

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversitemiz tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

ŞAHSEN YAPILAN KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2023-YKS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

2023-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (önlisans) Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin (Bk. 10)

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (önlisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

  1. Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
  2. Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
  3. Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
  4. Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda uçuşa elverişli olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).
  5. Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

Sağlık Durumu Raporu İçin Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi İçin Tıklayınız.

UÇAK TEKNOLOJİSİ (önlisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

  1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
  2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

KAYIT İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

1) Öğrenciye ait öğrenim ücretlerinin yatırılması, (Öğrenim ücretlerini bulunduğunuz yerdeki herhangi bir Halk Bankası şubesine ya da Isparta ilindeki Halk Bankası şubelerine 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında Öğrenci Numaranızı banka görevlisine bildirmek suretiyle yatırabilirsiniz). (Yeni Kayıt Yaptıracak 1.Öğretim Öğrencileri 2. Üniversite Okuyanlar Hariç Ücret Ödemeyecektir.) Öğrenim ücreti yatırılırken kurumsal tahsilât sistemi kullanılacağından dolayı Yurtiçindeki Tüm Şubelerden havale masrafı talep edilmeyecektir.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Öğrenim Ücretini https://obs.isparta.edu.tr  adresinden sisteme giriş yaparak Kredi Kartı (Sanal Pos ile Harç Ödeme İşlemleri) bağlantısına tıklayarak herhangi bir bankaya ait herhangi bir kredi kartı hesabından ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

HALK BANKASI BANKAMATİKLERİNDEN ve İNTERNET BANKACILIĞI İLE ÖDEME

Giriş-->Kurum Ödemeleri-->Harç-->Ödeme Yapacağınız Kurumun Bağlı Bulunduğu İl Plaka Kodu (:32 yazılacak)--->ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER LİSANS--->Öğrenci No girerek Öğrenim Ücretinizi yatırabilirsiniz.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (Yeni Kayıt Yaptıracak 1.Öğretim Öğrencileri Ücret Ödemeyecektir.)

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Engelli Öğrenciler

Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan ikinci örgün öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

Şehit, Malül ve Şeref Aylığı alanlar ile eş ve çocuklarının katkı payı/öğrenim ücretleri

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; ikinci örgün öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.

ÖĞRENCİ NUMARASI

Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.isparta.edu.tr adresinden “Öğrenci No Öğren” linkini kullanarak TC Kimlik Numaranızı girmek suretiyle öğrenci numaranızı 28 Ağustos 2023 tarihinden itibaren öğrenebilirsiniz. Şifreleriniz TC Kimlik Numaralarınızın Son 8 hanesi olarak atanmıştır.

DERS KAYITLARI

Yeni Kayıt yaptıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.isparta.edu.tr adresinden DERS KAYITLARI (sadece güz dönemi için) otomatik olarak yapılacaktır. 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında derslerinizi sistemden kontrol ediniz.

İNGİLİZCE DERSİ MUAFİYET SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLAR

Hazırlık sınıfı olmayan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce ING-3000, İngilizce 1 (ING-101) ve İngilizce 2 (ING-102) derslerinin muafiyet sınavı yüz yüze yapılacaktır. 25.09.2023 tarihinden sonra sınav ile ilgili bilgiler üniversitemiz web adresinde https://isparta.edu.tr/, https://ydyo.isparta.edu.tr ve https://obs.isparta.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Sınava girmek isteyen öğrenciler 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında OBS üzerinden İngilizce Muafiyet Sınavı bağlantısını tıklayarak sınava girmek istediklerini beyan etmek zorundadır.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ MUAFİYET SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLAR

Sınava girmek isteyen öğrenciler 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında OBS üzerinden TBT Muafiyet Sınavı bağlantısını tıklayarak sınava girmek istediklerini beyan etmek zorundadır. Sistem ders planında dersi olan öğrenciler için açılacaktır. Sınav tarihi https://obs.isparta.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAVI

Sınav hakkındaki bilgiler https://ydyo.isparta.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

İZİN/KAYIT DONDURMA

Öğrenimine sağlık, askerlik, ekonomik ve sosyal nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, izin/kayıt dondurmak isteyenler kesin kaydını yaptırdıktan sonra gerekçelerini belgeleyerek bir dilekçe ile ilgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşlerine başvuracaklardır. Kayıt dondurma isteğinde bulunacak öğrencilerin ilgili Akademik Birimlerine en geç 6 Ekim 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ISUBÜ-MOBİL UYGULAMASI

ISUBÜ Mobil Uygulaması ile üniversitemiz web sayfasında yer alan tüm işlemleri gerçekleştirebilir, öğrenci veya personel olarak gerekli işlemleri yapabilir, en güncel haber ve  duyurulara ulaşabilirsiniz. Ayrıca ISUBÜ Mobil uygulama üzerinden ders programınızı, ders notlarınızı ve sınav programlarınızı takip edebilirsiniz.

ISUBÜ Yoklama’da Manuel, QR, Dijital (Şifreli) ve Dijital (Şifresiz) olarak dört farklı bulunmaktadır. Ders sorumlusu tarafından başlatılan yoklamaya QR’ı okutarak veya “Ben Buradayım” butonuna basarak yoklamaya kolaylıkla katılabilirsiniz.

ISUBÜ Mobil’i QR kodu okutarak tüm uygulama marketlerden indirebilirsiniz.

ŞAHSEN KAYIT YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ÇÜNÜR MAH. 102. CADDE NO:250/19 ZİRAAT FAKÜLTESİ BİNASI DOĞU YERLEŞKESİ MERKEZ/ISPARTA

2462146400

esuf@isparta.edu.tr

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ÇÜNÜR MAH. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİNASI DOĞU YERLEŞKESİ MERKEZ/ISPARTA

2462146200

ziraat@isparta.edu.tr

ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ÇÜNÜR MAH. ORMAN FAKÜLTESİ BİNASI DOĞU YERLEŞKESİ MERKEZ/ISPARTA

2462146500

ormanf@isparta.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞIÇÜNÜR MAH. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİNASI BATI YERLEŞKESİ E-14 BLOK MERKEZ/ISPARTA

2462146756

2462146847

teknoloji@isparta.edu.tr

ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÜNÜR MAH. ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI DOĞU YERLEŞKESİ MERKEZ/ISPARTA

2462146715

2462146705

ispartamyo@isparta.edu.tr

YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ZAFER MAHALLESİ KILIÇARSLAN CADDESİ NO:5 YALVAÇ/ISPARTA

2462147500

yalvacmyo@isparta.edu.tr

SÜTÇÜLER PROF.DR. HASAN GÜRBÜZ MYO MÜDÜRLÜĞÜ

BİRLİK MAH. ATATÜRK CADDESİ NO:51 SÜTÇÜLER/ISPARTA

2463512900

sutculermyo@isparta.edu.tr

KEÇİBORLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

CUMHURİYET MAHALLESİ YILDIZ CADDESİ NO:1 KEÇİBORLU/ISPARTA

2465413620

keciborlumyo@isparta.edu.tr

SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİ NO:11 SENİRKENT/ISPARTA

2465112739

senirkentmyo@isparta.edu.tr

EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

YAZLA MAHALLESİ ÜNİVERSİTE SOKAK NO:1 EĞİRDİR/ISPARTA

2463116661

egirdirmyo@isparta.edu.tr

ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ    

ZİNCİRLİ MAH. İSMET PAŞA CAD. NO:47 ULUBORLU/ISPARTA

2465312621

uluborlumyo@isparta.edu.tr

ŞARKİKARAAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ASİL KALE MAH. 130.KONYA CAD. NO:64 ŞARKİKARAAĞAÇ/ISPARTA

2464114544

skmyo@isparta.edu.tr

ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GEZİRLER MAHALLESİ ARMAĞANŞAH 7. CADDE 2/1 ATABEY/ISPARTA

2462713036

atabeymyo@isparta.edu.tr

GELENDOST MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

MUHARREM MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CADDESİ NO:51 GELENDOST/ISPARTA

2463814280

gelendostmyo@isparta.edu.tr

GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

CEMAL PAŞA CADDESİ, GÖLETEVLERİ MAHALLESİ, İDARE SOKAK BİNA NO:5 GÖNEN/ISPARTA

2462147190

gonenmyo@isparta.edu.tr

AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ      

PAZARCIK MAHALLESİ ÇAY YOLU CADDESİ NO:3/1 AKSU/ISPARTA

2463412363

aksumyo@isparta.edu.tr

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÜNÜR MAH.102. CAD. 289/A TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI BATI YERLEŞKESİ MERKEZ/ISPARTA

2462146901

tbmyo@isparta.edu.tr

UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÜNÜR MAH. ERTOKUŞ BEY DERSLİKLERİ KAT:5 DOĞU YERLEŞKESİ MERKEZ/ISPARTA

2462147010

2462147000

uemyo@isparta.edu.tr

YENİŞARBADEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNDOĞDU MAH.CUMHURİYET CAD. KERİM TUTUŞ SOK. NO:2/101 YENİŞARBADEMLİ/ISPARTA

2464314747

ybademlimyo@isparta.edu.tr

YALVAÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ZAFER MAHALLESİ KILIÇARSLAN CADDESİ NO:5 YALVAÇ/ISPARTA

2462147540

2462147541

ytbmyo@isparta.edu.tr

BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ZAFER MAHALLESİ KILIÇARSLAN YERLEŞKESİ NO: 5/B YALVAÇ/ISPARTA

2462147580

bubfa@isparta.edu.tr

ŞARKİKARAAĞAÇ TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ASILKALE MAH. 131.KONYA CAD. NO:50 ŞARKİKARAAĞAÇ/ISPARTA

2462147653

2462147655

2462147660

sarkikaraagacturizmm@isparta.edu.tr

TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MENDERES MAH. DR. İSA KÖKLÜ CAD. NO:44 EĞİRDİR/ISPARTA

2462147100

turizm@isparta.edu.tr

ISPARTA OSB MESLEK YÜKSEKOKULU

ISPARTA OSB BALADIZ MAHALLESİ 113.CAD NO:2/A GÜNEYKENT GÖNEN/ISPARTA

2462147150

osbmyo@isparta.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÜNÜR MAH. ORMAN FAKÜLTESİ BİNASI DOĞU YERLEŞKESİ MERKEZ/ISPARTA

2462146589

ydyo@isparta.edu.tr

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ADRES: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mah. 102. Cad. No:24 MERKEZ/ISPARTA

Telefon Numaraları

0246 214 6175 / 0246 214 6180/ 0246 214 6177 /0246 214 6178 / 0246 214 6179 / 0246 214 6181 /

0246 214 6176 / 0246 214 6182 / 0246 214 6184 / 0246 214 6185 / 0246 214 6183

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimini buradan öğrenebilirsiniz.

Bütün duyurular için https://obs.isparta.edu.tr ve https://isparta.edu.tr/ adreslerini takip etmeniz önemle rica olunur.

Eposta: oidb@isparta.edu.tr

Web: oidb.isparta.edu.tr

EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME REHBERİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

https://isparta.edu.tr/ogrencibilgilendirmerehberi

Bölümlerle ilgili bilgiler için https://aday.isparta.edu.tr/

Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Üniversitemizin Yönergeleri/Esas ve Usulleri

Not: Yurt, burs, Öğrenim ve katkı kredisi başvuru işlemlerine için https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilirsiniz.

KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTLAR İÇİN WEB ADRESİ: https://kygm.gsb.gov.tr/YurtMudurlukleri

 

Yayın Tarihi: 18.8.2023
Okunma Sayısı: 18419
Yayınlayan: ISUBU Basın