“İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması” projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında ortaklaşa finanse edilen, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen “ACLIFS - İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması" projesinin açılış toplantısı Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün toplantı salonunda gerçekleştirildi. Hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıya toplamda yaklaşık 150 kişi katılım sağladı.

Proje açılış konuşmalarında iklim değişikliğinin günümüzdeki etkileri ve gıda güvenliği üzerinde yarattığı riskler üzerinde duruldu ve yapılacak çalışmanın önemi vurgulandı. Hibe programı kapsamında gerçekleştirilen yaklaşık 1000 başvuru arasından seçilen 29 projeden biri olan bu proje ile, hibe programının etkin bir şekilde yürütülerek kaldıraç etkisini artırmasının da amaçlandığı ifade edildi. 

Toplantının açılış konuşmalarını TÜBİTAK MAM’dan Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Abit Balın, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nden Müdür Vekili Dr. İsmail Demirtaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan Mühendis Furkan Keskin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden Hibe Yöneticisi Özlem Aksoy gerçekleştirildi.

Sonrasında Doç. Dr. Haldun Karan moderatörlüğünde, Prof. Dr. Yurdanur Ünal, Prof. Dr. Ali Ertürk, Prof. Dr. Mustafa Tolga Esetlili, Prof. Dr. Levent Başayiğit ve Prof. Dr. Bekir Kayacan’ın katılımı ile “İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri ve Gıda Güvenliği” konulu bir panel oturumu düzenlendi. Panel süresince planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, iklim değişikliğinin bölgede beklenen etkileri hakkında değerlendirmeler paylaşıldı.

İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması Projesi

18 ayda tamamlanması hedeflenen projenin amacı; iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik sonuçları da dahil olmak üzere seçilen bölgelerdeki tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerini belirlemek ve uyum seçeneklerini değerlendirmektir.

Proje kapsamında seçilen üç havzada (Küçük Menderes Havzası ve Eğirdir-Karacaören ve Beyşehir Gölleri Havzaları);

İklim değişikliğinin modellenmesi, su rezervlerinde öngörülen değişikliğin tahmini, Yeni rezerv koşullarının tarımsal üretime etkisi, Yeni koşula göre ürün deseninin modellenmesi, Yeni koşulların ekonomik ve sosyal etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje çerçevesinde sıra ile gerçekleştirilecek modelleme çalışmaları sonucunda seçilen 3 havza için ayrı ayrı bitki ürün planları hazırlanacak, ekonomik ve sosyal etkilerin azaltımına yönelik olarak kırsal kesimin iklim değişikliği karşısında uyum kapasitesini arttırmaya yönelik planlar oluşturulacaktır.

Bu çerçevede, bölgede tarımsal üretime katkı sağlayan paydaşların hedeflendiği anket çalışmaları ile birlikte, 6 adet eğitim, 6 adet odak grup toplantısı ve 4 adet bölgesel çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Gösterit, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Yılmaz, akademisyenler ve proje paydaşları katıldı.

Toplantı açılış konuşmaları ile başladı.  ACLIFS projesinin tanıtımı Dr. Tuğba Doğan Güzel tarafından yapıldı. Proje ekibinde Üniversitemizden Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Prof. Dr. Levent Başayiğit, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Demir ve Arş. Gör. Fuat Kaya yer alıyor.

Program, İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri ve Gıda Güvenliği paneli ile toplantı sona erdi.

 

Yayın Tarihi: 8.3.2024
Okunma Sayısı: 1720
Yayınlayan: ISUBU Basın