Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (Climate Change Adaptation Grant Programme) kapsamında desteklenen “İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması” projesi bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında ortaklaşa finanse edilen, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen “ACLIFS - İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması" projesinin 1. Bölgesel Çalıştay toplantısı Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün toplantı salonunda üç oturumda gerçekleştirildi. Hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıya toplamda yaklaşık 150 kişi katılım sağladı.

Çalıştay açılış konuşmalarında iklim değişikliğinin günümüzdeki etkileri ve gıda güvenliği üzerinde yarattığı riskler üzerinde duruldu ve yapılacak çalışmanın önemi vurgulandı. Hibe programı kapsamında gerçekleştirilen yaklaşık 1000 başvuru arasından seçilen 29 projeden biri olan bu proje ile, hibe programının etkin bir şekilde yürütülerek kaldıraç etkisini artırmasının da amaçlandığı ifade edildi.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜBİTAK MAM’dan Proje Koordinatörü Dr. Tuğba Doğan Güzel ve Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nden Müdürü Dr. Şerif Özongun tarafından gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, bölgede tarımsal üretime katkı sağlayan paydaşların katılımıyla 3 oturumda hedeflenen bölgesel çalıştay gerçekleştirildi.

Eğirdir Meyvelik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde gerçekleşen Toplantıya Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Gösterit, Ziraat Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Hasan Öz, akademisyenler ve proje paydaşları katıldı.

ACLIFS Proje ekibinde Üniversitemizden Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Prof. Dr. Levent Başayiğit, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Demir ve Arş. Gör. Fuat Kaya yer alıyor.

Program, İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri ve Gıda Güvenliği 3 oturum başarılı bir şekilde tamamlanarak toplantı sona erdi.

18 ayda tamamlanması hedeflenen İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması Projesi’nin amacı; iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik sonuçları da dahil olmak üzere seçilen bölgelerdeki tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerini belirlemek ve uyum seçeneklerini değerlendirmektir. Proje kapsamında seçilen üç havzada (Küçük Menderes Havzası ve Eğirdir-Karacaören ve Beyşehir Gölleri Havzaları)

İklim değişikliğinin modellenmesi, su rezervlerinde öngörülen değişikliğin tahmini, Yeni rezerv koşullarının tarımsal üretime etkisi, Yeni koşula göre ürün deseninin modellenmesi, Yeni koşulların ekonomik ve sosyal etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde sıra ile gerçekleştirilecek modelleme çalışmaları sonucunda seçilen 3 havza için ayrı ayrı bitki ürün planları hazırlanacak, ekonomik ve sosyal etkilerin azaltımına yönelik olarak kırsal kesimin iklim değişikliği karşısında uyum kapasitesini arttırmaya yönelik planlar oluşturulacaktır.

 

Yayın Tarihi: 10.7.2024
Okunma Sayısı: 394
Yayınlayan: ISUBU Basın