bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ali Kemal YAKUT
Adı Soyadı Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111417
E-Posta kemalyakut@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE BÖLÜMÜ 2.8.1978
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3.1.1984
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 10.12.1987
İLGİ ALANLARI
Isı Transferi Kütle Transferi Yakıtlar ve Yanma Enerji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Telli, Z.K , Yakut, A.K., 1991. Termodinamik Problemleri. Akdeniz Üniversitesi Yayın No: 43, Isparta Mühendislik Fakültesi Yayınları, Yayın No:39, 258 s. Isparta.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Elibüyük U., Yakut A.K., Üçgül İ., 2016. Süleyman Demirel Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi. SDÜ Yekarum e-Dergi
 • 2 Öztürk, M., Elbir, A., Yakut, A.K., Özek, N., 2012. Batı Akdeniz Bölgesinde Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Evsel Uygulamaları ve Performans Analizi. TBMMOB MMO Mühendis ve Makina Dergisi, Cilt:53, Sayı:626, s:46-55.
 • 3 Kabul, A., Kızılkan, Ö., Yakut, A.K., 2011. Gövde Borulu Isı Değiştirici İçin Isı Taransfer Katsayısının Teorik Ve Deneysel İncelenmesi. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 38-54.
 • 4 Yakut, A.K., Dikmen, E., Kabul, A., Şencan, A., Kızılkan, Ö., 2006. Konutlarda Optimum İzolasyon Malzemesi ve Kalınlığı Belirlenmesi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 128, 158-162, İstanbul.
 • 5 Selbaş, R., Yakut, A.K, Şencan, A., 2005. Yapay Sinir Ağları Metodu İle Absorbsiyonlu Sistemler İçin Alternatif Akışkan Çiftlerinin Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 62-66, Isparta.
 • 6 Şencan, A., Bezir, N.Ç., Özek, N., Yakut, A.K., 2005. Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık Uygulama Sistemlerinin I. Ve II. Yasa Verim Analizleri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 134-141, Isparta.
 • 7 Şencan, A., Yakut, A.K., Dikmen, E., 2004. LiBr-H2O Eriyiğinin Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Model. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitiüsü Dergisi, 17(1), 101-110, Ankara.
 • 8 Bezir, N.Ç., Şencan, A., Özek, N., Yakut, A.K., 2003. Güneş Enerjili Sistemlerde Yapay Sinir Ağları Metodunun Kullanılabilirliliği ve Bir Uygulama. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 47-51, Isparta.
 • 9 Selbaş, R., Yakut, A.K., Şencan, A., 2003. Güneş Kulesi Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Bir Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(2), 179-184, Denizli.
 • 10 Yakut, A.K., 2002. İklimlendirme Şartlarının Tekstil Endüstrisindeki Önemi ve İplik Performansına Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 138-145, Isparta.
 • 11 Şencan, A., Selbaş, R., Yakut, A.K., 2002. Su/Lityum Bromid ve Üçlü Hidroksit Karışımıyla Çalışan Absorbsiyonlu Sistemlerin Performanslarının Karşılaştırılması. ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, 5(3-4), 7-13, Karabük.
 • 12 Şencan, A., Selbaş, R., Yakut, A.K., 2001. Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerinde Doğal Soğutkanlar ve Uygulamaları. SDÜ Müh. Mim. Fak., Makine Mühendisliği Dergisi. 2(11), 27-34, Isparta.
 • 13 Selbaş, R., Yakut, A.K., Şencan, A., 2001. Güneş Enerjisi Elektrik Santrali ve Bir Uygulama, Mühendis ve Makine Dergisi, Basımda, Kasım 2001, Ankara.
 • 14 Yakut, A.K., Akçay, İ.H., 1996. Otto Motorlarında Elektronik Enjeksiyon Sistemlerinin Sağladığı Güç Artışı ve Yakıt Ekonomisi. SDÜ Müh. Mim. Fak., Makine Mühendisliği Dergisi, 1(9), 15-20, Isparta.
 • 15 Akçay, İ.H., Yakut, A.K., 1996. İçten Yanmalı Motorlarda Değişik Gömlek Kullanılması Durumunda Basınç ve Sıcaklık Farkından Doğan Gerilmelerin İncelenmesi. SDÜ Müh. Mim. Fak., Makine Mühendisliği Dergisi, 1(9), 10-14, Isparta.
 • 16 Yakut, A.K., Akçay, İ.H., 1996. Çevre, Canlılar ve Egzost Emisyonları. Makine Mühendisleri Odası Bülteni, 5(23), 9, Trabzon.
 • 17 Yakut, A.K., Akçay, İ.H., 1996. Çevre Dostu Doğalgaz. Makina Mühendisleri Odası Bülteni, 24, Trabzon.
 • 18 Yakut, A.K., Doğan, Z.A., Fişek, S., 1993. Soğuk Hava Deposunun Atık Isısından Yararlanarak Bir Seranın Isıtılması ve Isparta İline Uygulanması. Mühendis ve Makina Dergisi, 34(397), 34-40.
 • 19 Yakut, A.K., Selbaş, R., 1992. Atık Isı Geri Kazanım Sistemlerinin Önemi ve Isı Tekerleği Uygulaması. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, 187-200, Isparta.
 • 20 Yakut, A.K., Akçay, İ.H., 1992. Disklerde Kompleks Isı Transferi Problemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, 173-185, Isparta.
 • 21 Şalvarlı, H., Yakut, A. K., Fişek, S., 1991. Güneş Enerjisi İle Isıtma ve Soğutma Sistemleri. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, 5, Isparta
 • 22 Şalvarlı, H., Yakut, A.K., Fişek, S., Ergönen, N., 1990. Güneş Enerjisi İle Isıtma ve Soğutma Sistemleri (Antalya İlinde Bir Uygulama). Mühendis ve Makina Dergisi, 31(367), 12-23.
 • 23 Yakut, A.K., Doğan, Z.A., 1990. Soğuk Hava Deposunun Atık Isısından Yararlanarak Bir Seranın Isıtılması. Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, 5, 117-129, Isparta.
 • 24 Telli, Z.K., Yakut, A.K., 1988. Piroliz Fırını Analizi. Kimya Mühendisliği Dergisi, 17(129), 11-14.
 • 25 Telli, Z.K., Yakut, A.K., 1987. Die Anwendung Des Messverfahrens Der Reaktionskinetischen Grössen Auf Laminar Durchströmten Adiabatischen Rohrwandreaktor. Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, 3(3), 131-140, Isparta.
 • 26 Aksoy, T., Yakut, A.K., 1987. Al-Mg-Si (Aldrey) Alaşımında Yaşlanma Sertleşmesinin Elektrik ve Mekanik Özelliklere Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, 3(3), 11-19, Isparta.
 • 27 Günay, D., Yakut, A.K., 1987. Burulma-Kayma Gerilmesi Dağılımını Tasavvur Etmek için Basit Bir Yöntem. Mühendis ve Makina Dergisi, 29(331), 10-17, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kızılkan, Ö., Şencan, A., Yakut, A.K., 2006. R410A Soğutucu Akışkanının Termodinamik Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Metoduyla Modellenmesi. Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Dergisi, 21(2), 395-400, 2006, Ankara.
 • 2 Bezir, N.Ç., Şencan, A., Özek, N., Yakut, A.K., 2004. Estimation of the solar pond temperatures using artificial neural network. Selçuk Journal of Applied Mathematics, 5(1), 2004, Konya.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk, M., Elbir, A., Yakut, A.,K., 2011. Türkiye'nin Isparta İli için Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Ekserji Analizi ve İyileştirme Potansiyeli. Anadolu Enerji Sempozyumu, pp.550-561, 22-24 Haziran 2011, Elazığ.
 • 2 Yakut, A.K., Şencan Şahin, A., SELBAŞ, R., Dikmen, E., Görgülü, B.,Dostuçok, İ., Kutlu, S., 2011. Güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik incelemesi, İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi , 18-20 Kasım 2011, Antalya, 51-60.
 • 3 Yakut, A. K., Dikmen, E., Kabul, A. 2011.Antalya’da Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Örtüaltı Tarımsal Alanın Isıtma Uygulaması. İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi , 18-20 Kasım 2011, Antalya, 161-170.2011.
 • 4 Yakut, A.K., Kaan, Ö., Şencan, A., Dikmen, E., Kabul, A., Delikanlı, K., 2007. Isparta ilinde hareketli düzlemsel güneş kollektörlerinde performans ve maliyet analizinin teorik ve deneysel incelenmesi, ULIBTK' 2007, , 25-30 Mayıs- 2 Haziran 2007, Kayseri, 630-635.
 • 5 Yakut, A.K., Kılıç, B., Çırak, B., Selbaş, R., Şencan, A., 2007. Güneş enerjili bir iklimlendirme sisteminin tasarımı ve uygulaması, ULIBTK' 2007, 25-30 Mayıs- 2 Haziran 2007, Kayseri, 636-640.
 • 6 Yakut, A.K., Kılıç, B., Selbaş, R., Şencan, A., Kızılkan, Ö., 2007. Alternatif soğutucu akışkanların bilgisayar programı yardımıyla performans analizi, II.Ulusal İklimlendirme Kongresi İKLİM 2007, 15-18 Kasım 2007, Antalya, 195-212.
 • 7 Şencan, A., Çırak, B., Bezir, N.Ç., Yakut, A.K., Özek, N., Öztürk, M., 2007, Yerden ısıtma sisteminde güneş havuzunun kullanılabilirliği ve örnek bir uygulama, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 23-24 Kasım 2007, Kayseri, 201-207.
 • 8 Yakut, A.K., Kutlu, S., Şencan, A., Güler, K., Yakut, M.Z., 2006. Küçük Ölçekli Bir Fotovoltaik Sistemin Maliyet Analizi, UGHEK'2006, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 21-23 Haziran 2006, Eskişehir, 30-39.
 • 9 Yakut, A.K., Güler, K., Şencan, A., Yakut, M.Z., Durmaz, G., 2006. Hidrojen Enerjisinin Konutlarda Uygulanabilirliginin Arastırılması, UGHEK'2006, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 21-23 Haziran 2006, Eskişehir, 47-57.
 • 10 Şencan, A., Tokgözlü, A., Aslan, Z., Yakut, A.K., 2006. Isparta ve ilçelerinde erozyon analizi için farklı bir yaklaşım, UTES'2006, 6. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta, 493-501.
 • 11 Çalık, A., Yakut, A.K., Bedir, F., 2006, Bor'un Hidrojen Üretimi Ve Depolanması Amacıyla Kullanılabilirliği. III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 17 Temmuz 2006, İstanbul, 87-92.
 • 12 Çalık, A., Yakut, A.K., Şimşek, M., 2006. Borlanmış Ç1050 Çeliğinin Supap İticisi Olarak Kullanılabilirliğinin Deneysel Araştırılması, GAP V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-28 Nisan , Şanlıurfa, 407-414.
 • 13 Yakut, A.K., Çınar, Ö., Şencan, A., Kızılkan, Ö., Tokgözlü, A., 2005. Dünyada ve Türkiye'de Rüzgar Enerjisinin Durumu. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23.03.2005, Isparta.
 • 14 Şencan, A., Tokgözlü, A., Yakut, A.K., Gür, R., 2005. Güneşlenme Şiddetinin Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmini. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23.03.2005, Isparta.
 • 15 Yakut, A.K., Dikmen, E., Şencan, A., Kabul, A., Kızılkan, Ö., 2005. Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Rüzgar Türbinleri.Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23.03.2005, Isparta.
 • 16 Yakut, A.K., Güler, K., Şencan, A., 2005. Doğalgazdan Hidrojen Üretimi.1.Ulusal Konya Doğalgaz Sempozyumu ve Sergisi, 16-17 Mayıs 2005, Konya.
 • 17 Kutlu, S., Yakut, A.K., Selbaş, R., Şencan, A., Özdemir, G., 2005. Güneş Pili ve Fotovoltaik Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 24-25 Haziran 2005, Mersin, 42-48.
 • 18 Çalık, A., Şencan, A., Yakut, A.K., 2005, Yüzeyi bor ile kaplanmış 100Cr6 çeliğinin ısı iletim katsayısının deneysel belirlenmesi, ULIBTK'05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, Trabzon, 917-920.
 • 19 Şencan, A., Yakut, A.K., Kızılkan, Ö., 2003. Lityum Bromid / Su ile Çalışan Güneş Enerjili İklimlendirme Sistemi ve Bir Uygulama. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 Haziran 2003, Mersin, 172-177.
 • 20 Şencan, A., Yakut, A.K., Dikmen, E., Ar, D., 2003. NH3-Su İle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi ve Bir Uygulama. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Isparta, 439-443.
 • 21 Şencan, A., Yakut, A.K., Dikmen, E., 2003. Absobsiyonlu Sistemlerde Kullanılan Akışkan Çiftlerinin Özelliklerinin Tayininde YSA Metodunun Kullanılabilirliliği. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Isparta, 355-357.
 • 22 Selbaş, R., Yakut, A.K., Şencan, A., Dikmen, E., 2003. Absorbsiyonlu Sistemlerde Methanol-LiBr ve Methanol-LiCl Eriyiklerinin Termodinamik Özelliklerinin Tesbiti İçin Yeni Bir Metod. TMMOB Makine Mühendisleri Odası VI.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 8-11 Ekim 2003, İzmir, 541-547.
 • 23 Çalık, A., Yakut, A.K., 2003. Bor Esaslı Yakıt Sistemleri ve Özellikleri. VIII. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, 17-18 Ekim 2003, Bursa, 94-99.
 • 24 Yakut, A.K., Koru, M., Şencan, A., 2001. HVAC Sistemlerinde Kontrol Yöntemleri ve Enerji Tasarrufu. V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON 2001, 03-06 Ekim 2001, İzmir, 566-581.
 • 25 Yakut, A.K., Kaan, Ö., Özaltın, Ö.E., 2001. Yanma Olayının Bilgisayar Programı ile Analizi ve Çevre Dostu Ekonomik, Isı Geri Kazanımlı Isıtıcı Tasarımı. IV. Ulusal T.E.F. Öğrenci Sempozyumu, 28 Mayıs 2001, Isparta, 39-48.
 • 26 Yakut, A.K., Köylü, R., Erakuman, K., 2000. Mevcut Merkezi Isıtmada Doğalgaz Dönüşümleri. III. Ulusal T.E.F. Öğrenci Sempozyumu, 1 Haziran 2000, Isparta, 112-119.
 • 27 Behçet, R., Ayhan, T., Yakut, A.K., 2000. Kararlı ve Kararsız Rejim Durumlarındaki Dönmeli Akışların Isı Transferine Yaptığı Etkinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Uluslararası katılımla 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 28-29 Şubat 2000, Sakarya, 294-298.
 • 28 Yakut, A.K., Karakaş, K., 1999. Tek Borulu Dağıtım Sistemleri ve Logotherm Isı Tekniği Uygulaması. II. Ulusal T.E.F. Öğrenci Sempozyumu, 3 Haziran 1999, Isparta, 67-72.
 • 29 Yakut, A.K., vd., 1998. Mahallerin Tavandan Isıtılması ve Tavandan Soğutulması. I. Ulusal T.E.F.Öğrenci Sempozyumu, 26 Mayıs 1998, Isparta, 59-64.
 • 30 Yakut, A.K., Akçay, İ.H., 1997. Hidrojenleme Reaktöründe Momentum Isı ve Kütle Transferi. II. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 6-7 Ocak 1997, İstanbul, 161-170.
 • 31 Yakut, A.K., Akçay, İ.H., 1996. Kare ve Dikdörtgen Kesitli Eğrisel Borularda Isı Transferi. SDÜ Müh. Mim. Fak., IX. Mühendislik Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996, Isparta, 155-160.
 • 32 Akçay, İ.H., Yakut, A.K., 1996. Düzlemsel Kaymalı Yataklarda Basınç Dağılımının Sonlu Elemanlar Metoduyla İncelenmesi. SDÜ Müh. Mim. Fak., IX. Mühendislik Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Isparta, 161-166.
 • 33 Yakut, A.K., Akçay, İ.H., Fişek, S., 1995. The Solution of The Complex Heat Transfer Problems By The Finite Elements Method in Discs. Uluslar arası Katılımla 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 6-8 Eylül 1995, Ankara, 417-426.
 • 34 Yakut, A.K., Üçgül, İ., Fişek, S., Selbaş, R., 1993. Isı Geri Kazanım Sistemlerinin Enerji Korunum Potansiyelleri ve Isparta ilinde Kombine Bir Uygulama. 1. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 15-17 Nisan 1993, İzmir.
 • 35 Yakut, A.K., Üçgül, İ., Fişek, S., 1991. Kavisli Yatay Bir Boruda Akışın Sonlu Eleman Yaklaşımıyla İncelenmesi. 8. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 10-12 Eylül 1991, Eskişehir.
 • 36 Yakut, A.K., Doğan, Z.A., 1990. Soğuk Hava Deposunun Atık Isısından Yararlanarak Bir Seranın Isıtılması. 6. Mühendislik Haftası, 28 Mayıs-2 Haziran 1990, Isparta.
 • 37 Şalvarlı, H., Yakut, A.K., Fişek, S., 1990. Güneş Enerjisi ile Soğutma Sistemleri ve Antalya İlinde Bir Uygulama. 6. Mühendislik Haftası, 28 Mayıs-2 Haziran 1990, Isparta.
 • 38 Ykaut, A.K., Akçay, İ.H., Fişek, S., 1989. Ülkemizde Yakıt Ekonomisi Açısından Aşırı Doldurmanın Önemi. Türkiye Motor Sanayi Sempozyumu, 13-14 Aralık 1989, Konya.
 • 39 Aksoy, T., Yakut, A.K., 1986. Al-Mg-Si (Aldrey) Alaşımında Yaşlanma Sertleşmesinin Elektrik ve Mekanik Özelliklere Etkisi. IV. Mühendislik Haftası, 5-9 Mayıs 1986, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Hidrojen Medeniyeti ve Türkiye'de Bor'un Önemi, 18.05.2010, Burdur
 • 2 Yakut, A.K., Kaan, Ö., Şencan, A., Dikmen, E., Kabul, A., Kızılkan, Ö., Dostuçok, İ., 2007. Sıcak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sitemin Performansının Teorik ve Deneysel İncelenmesi. VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2007), 25-28 Ekim 2007, İzmir, 1003-1010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Altinkaynak, M., Ozturk, M., Yakut, A.K. “Thermodynamic performance analysis of a raw mill system in cement plant”, 8 th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya, Turkey.
 • 2 Öztürk,M.,Elbir,A.,Özek,N.,Yakut,A.,K.,"Güneş Hidrojen Üretim Metotlarının İncelenmesi", 6th International Advanced Technologies Symposium(IATS'11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
 • 3 Öztürk, M., Elbir, A., Özek, N., Yakut, A.,K., 2011. Güneş Hidrojen Üretim Metotlarının İncelenmesi. 6.th International Advanced Technologies Symposium, 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.
 • 4 Yakut, A.K., Dikmen, E., Selbaş, R., Şencan, A., Kızılkan, Ö., Kabul, A., Güler, K., 2006. Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, 8-10 Mayıs 2006, İstanbul, Sempozyum CD'si, Makale No: 32.
 • 5 Bezir, N.Ç., Özek, N., Şencan, A., Yakut, A.K., Güler, K., 2006. Temperature and Concentration Profiles of Salt Gradient Solar Pond. World Renewable Energy Congress 2006, August, Florance, Italy.
 • 6 Şencan, A., Kızılkan, Ö., Selbaş, R., Yakut, A.K., 2005. Second Law and Economic Analysis of subcooled and Superheated Vapor Compression Refrigeration Cycle. The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-2), 3-7 July 2005, Kos-Greece, Proceedings CD, XIII.159.
 • 7 Kızılkan, Ö., Şencan, A., Yakut, A.K., Selbaş, R., 2005. Thermodynamic analysis of experimental absorption refrigerator. The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-2), 3-7 July 2005, Kos-Greece, Proceedings CD, XIII.161.
 • 8 Kızılkan, Ö., Şencan, A., Yakut, A.K., 2005. A Simple Model for Steam Absorption Into Film Solution in Vertical Tube. Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), 18-20 May 2005, İstanbul, 679-682.
 • 9 Şencan, A., Bezir, N.Ç., Yakut, A.K., Özek, N., 2005. Determination of the Solar Pond Temperatures Using Fuzzy Logic. 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla University, Muğla, 148-153.
 • 10 Bezir, N.Ç., Şencan, A., Yakut, A.K., Özek, N., 2005. Prediction With Neural Network of Solar Radiation Values of Different Stations. 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla University, Muğla, 1023-1028.
 • 11 Çalık, A., Yakut, A.K., Şimşek, M., 2005. İçten Yanmalı Motor Subap İticilerinin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi. 4th International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya, 950-955.
 • 12 Şencan, A., Bezir, N.Ç., Yakut, A.K., Özek, N., 2003. Aylık Ortalama Güneş Radyasyonunun Yapay Sinir Ağları Metoduyla Tahmini. 3rd International Advanced Tecnologies Symposium, 18-20 August 2003, Ankara, 95-101.
 • 13 Çalık, A., Yakut, A.K., Şencan, A., 2003. Kaynaklanmış Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Mukavemet Davranışlarının Yapay Sinir Ağları Metodu ile Belirlenmesi. 3rd International Advanced Tecnologies Symposium, 18-20 August 2003, Ankara, 222-231.
 • 14 Yakut, A.K., Şencan, A., Kaan, Ö., 2002. Yanma Olayının Bilgisayar Programı ile Analizi ve Örnek Bir Isıtıcı Tasarımı. 7TH International Combustion Symposium, 17-18 Temmuz 2002, Ankara, 332-337.
 • 15 Yakut, A.K., Gündüz, L., Şentürk, A., 1996. Heat and Sound Isolation with Waste Filled Bricks. First Trabzon International Energy and Environment Symposium, 29-31 July 1996, Trabzon, 1017-1022.
 • 16 Akçay, İ.H, Yakut, A.K., Üçgül, İ., 1996. Doğalgaz Kullanımında Yangına Karşı Emniyet Tedbirleri. The First International Conference on Fire and Safety and Exhibition, 20-21 Mayıs 1996, İstanbul, 143-147.
 • 17 Yakut, A.K., Fişek, S., Üçgül, İ., Selbaş, R., 1994. Isı Geri Kazanım Sistemlerinin Enerji Korunum Potansiyelleri ve Isparta İlinde Kombine Bir Uygulama. 21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu Enerji Komitesi, Energy Efficiency 2000 Projesi Çerçevesinde Uluslararası Sempozyum, 28-30 Nisan 1994, İstanbul, 761-771.
 • 18 Yakut, A.K., Telli, Z.K., 1993. A Theoretical Investigation of The Laminar Flow Adiabatic Tubular Reactor. First International Thermal Energy Congress, ITEC-93, 6-10 June 1993, Marrakesh, Morocco, 571-574.
 • 19 Yakut, A.K., Akçay, İ.H., Fişek, S., 1991. Effect of Radiation on Heat Transfer and Efficiency in Fins. European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, 17-20 June 1991, İstanbul.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Al-Mg-Si (Aldrey) Alaşımında Yaşlanma Sertleşmesinin Elektrik ve Mekanik Özelliklere Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Tevfik AKSOY, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Anabilim Dalı
 • Doktora Tezi
 • 1 Laminar Akışlı Adyabatik Boru Reaktörünün Teorik İncelenmesi. Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Rasim BÜYÜKTÜR, İ.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Anabilim Dalı
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ersin., Ç.: "Ardıino Mikrodenetleyici ve Güneş Enerjisi İle Çalışan Otomatik Bitki Sulama Sistemi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Isparta.
 • 2 Sancı, M., "Anlamlı Alan Gezisinin Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerji Hibrit Sistemlerinin Öğretiminde Etkinliğinin İncelenmesi", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Isparta.
 • 3 Elibüyük U., Süleyman Demirel Üniversitesi için Yeşil Üniversite Projeleri, 2015, Isparta.
 • 4 Görgülü, B.,"Atık Isı Kaynaklı Çift Etkili Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Isparta.
 • 5 Demiroğlu, O.,"Elektrikli/Hibrid Araçların Araştırılması", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Isparta.
 • 6 Ulu, Y., "Gövde Borulu Bir Isı Değiştiricisinin Sonlu Elemanlar Metoduyla Analizi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Isparta
 • 7 Bardak, G., A., "Yeraltı Suyu Kaynaklı Isı Pompası Sistemleri İçin Ekserji Analizi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Isparta.
 • 8 : The effect of rotary type turbulator placed in entrance of heat exchanger on heat transfer and frictional loss Author(s): Behcet, Rasim; Yakut, Ali Kemal; Argunhan, Zeki Source: ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH Volume: 28 Issue: 1 Pages: 239-248 Published: OCT 2011
 • 9 Şahin, T., "Düzlemsel Ve Bükülmüş Kollektörlerin Deneysel İncelenmesi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Isparta.
 • 10 Elbir, A., "Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Termodinamik Analizi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Isparta.
 • 11 Tonguç, G., Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Meyve Tasnifi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Isparta.
 • 12 Çayırlı, M., "Yanma Olayının Modellenmesi Ve Görüntü İşleme Yoluyla Performansının Optimizasyonu", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, Isparta.
 • 13 Şimşek, M, "İçten Yanmalı Motorlarda Borlama İle Mukavemet Özelliklerinin İncelenmesi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005, Isparta.
 • 14 Esen, H., "Radyant Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Ekonomik Analizi ", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Isparta
 • 15 Kutlu, S., "Güneş Tarlası İle Elektrik Enerjisi Üretimi ve S.D.Ü. Kampus Alanında Bir Uygulama Analizi", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Isparta
 • 16 Karakaş, K., "Doğalgaz ile Elektrik Enerjisi Üretimi ve Ekonomik Analizi", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Isparta
 • 17 Demirhan, Ö., "Türkiye'nin Rüzgar Enerjisi Avantajları ve Hatay İlinde Maliyet ve Enerji Potansiyelinin Araştırılması", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Isparta
 • 18 Merdan, R., "Tabakalı Kompozit Malzemelerin Isı ve Ses İzolasyonu Açısından İncelenmesi ve Optimizasyonu ", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001, Isparta
 • 19 Koru, M., "HVAC Sistemlerinde Kontrol Yöntemleri, Modelleme ve Optimizasyon", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000, Isparta
 • 20 Köse, İ., "İplik Fabrikalarında İklimlendirme Şartlarının Ürün Performansına", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, Isparta
 • 21 Gürsözlü, C., "Telekominikasyon Sistemlerine Klima Soğutma Uygulamaları", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997, Isparta
 • 22 Soner, K., "UHB Serisi Takım Çeliklerinin Menevişleme Sıcaklığına Bağlı Sertlik ve Tokluk Özelliklerinin Tesbiti", D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996, Kütahya
 • 23 Ercan, İ., "Isı Geri Kazanım Potansiyelleri ve Bir Uygulama", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996, Isparta
 • 24 Cantekin, T., "Soğuk Depoculukta Entegre Sistemlerle Enerji Ekonomisi Sağlanması ve Göller Yöresi için Fizibilite Etüdü", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995, Isparta
 • 25 Selbaş, R., "Atık Isı Enerjisinden Yararlanma Yöntemleri ve Uygulamaları", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992, Isparta.
 • 26 Aydın, Y., "Pnömatik Transportta Toz Tutucuların Yeri ve Un Fabrikaları İçin Jet Filtre Uygulaması", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Merdan,R.,"Ahşap Yapı Elemanlarının Borlu Bileşiklerle Farklı Çalışma Şartlarında Emprenye Edilebilirliğinin Araştırılması", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011,Isparta
 • 2 Dikmen, E., "Farklı Sıcaklıklarda ve Basınçlarda Çalışan Bir Kurutucu Tasarımı Ve Değişken Kurutma Parametrelerinin Araştırılması",Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Isparta
 • 3 Kızılkan, Ö., "Alternatif Soğutucu Akışkanlı Değişken Hızlı Kompresörlü Bir Soğutma Sisteminin Teorik Ve Deneysel İncelenmesi", Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Isparta
 • 4 Kabul, A., "Alternatif Soğutucu Akışkan Kullanılan Bir Soğutma Sisteminde Termodinamik ve Isı Transferinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi", Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Isparta
 • 5 Şencan, A., "Atık Isı İle Çalışan Absorbsiyonlu Sistemlerin Modellemesi, Ekserji Analizi ve Optimizasyonu", Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004, Isparta
 • 6 Behçet, R., "Dönmeli Akışlarda, Boru Girişinde Akışkan Sıcaklığının Keyfi Değişiminin Isı Transferine Etkisi" , S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Photocatalytic water splitting for solar hydrogen synthesis (PhotoCat H2) UNIDO/ICHET
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Endüstriyel Taşımada Verimli Sistem Tasarımı, Enerji Verimliliği Hesabı ve Enerji Dönüşümleri. SDÜ Proje No: 4341-YL1-15. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2015.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İçin Yeşil Üniversite Projeleri. Proje No: 4342-YL1-15,Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2015.
 • 3 Aşınmış Taşıt Fren Disklerinin Kaplama Tozları İle Kaplanarak Yeniden Kullanımı, Proje No: 2640-D-11, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2012.
 • 4 Image Process Teknikleri Kullanılarak Elma Tasnifi, S.D.Ü. Proje No: 1289-YL-06, 09.05.2006, Isparta
 • 5 Değişken hızlı kompresörlü soğutma sistemlerinin alternatif soğutucu akışkanlar açısından teorik ve deneysel incelenmesi, S.D.Ü. Proje No: 1266-D-06, 09.05.2006, Isparta.
 • 6 Alternatif soğutucu akışkan kullanılan soğutma sistemlerinde ısı transferinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi, S.D.Ü. Proje No: 1265-D-06, 09.05.2006, Isparta.
 • 7 Alternatif Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Kompresör Hızının Değiştirilmesiyle, Isı Transferi Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi. Proje No: 106M522. TÜBİTAK Hızlı Destek Programı. Isparta, 2006.
 • 8 Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sistemi tasarımı, Analizi, Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi. SDÜ Proje No: 1407-M-06. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2006.
 • 9 Borlama İşleminin Soğuk Şekillendirme Sacının Balistik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, BOREN, 2005, ANKARA.
 • 10 İçten yanmalı motorlarda borlama ile mukavemet özelliklerinin incelenmesi, 05.12.2003 - 05.12.2004, Teknik Eğitim Fakültesi
 • 11 Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesici Takımların Bor Esaslı Bileşiklerle Kaplanabilirliğinin Araştırılması. S.D.Ü. Proje No: 03-M-759. 03.10.2003, Isparta.
 • 12 Farklı Karışım Oranlarına Sahip Bor Kaynağının Borlama Üzerine Mekanik-Isıl Etkilerinin Araştırılması. S.D.Ü. Proje No: 2003-21. 24.02.2003-21.05.2004, Isparta.
 • 13 Mevcut Soğuk Hava Depolarında Güneş Enerjili Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi, Optimizasyonu ve Isparta- Eğirdir Yöresinde Uygulanması. Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Projesi, Proje No: 98K123030, 01.01.1998 - 31.12.2002, Isparta.
 • 14 Tek Kişilik Çok Hafif Uçak İçin ½ VW Motoru Değişikliği, Yakıt Deposu, İniş Takımı, Kumanda Sistemleri, Uçuş Aletleri ve Pervane Tasarımı İçin Örnek Bir Uygulama, S.D.Ü. Proje No: 303, 15.05.2000 - 14.05.2001, Isparta.
 • 15 Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Elde Etme Metotlarının İncelenmesi ve Üretimi. S.D.Ü. Proje No: 361, 24.11.2000 - 23.11.2001, Isparta.
 • 16 Plakalı Tip Isı Eşanjörlü Bir Isı Pompasının Performans Karekteristiklerinin Belirlenmesi. S.D.Ü. Proje No: 82. 18.11.1997 - 18.07.2000, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Boraks Banyosunda Borlama ve Karbürleme İşleminin Araştırılması,BOREN,2005,ANKARA.
 • 2 Basınçlı Döküm Proseslerinde, Döküm Malzemelerin Isı iletkenlik Katsayılarının, Prosesin Performansı Üzerindeki Etkisinin Nümerik ve Deneysel Olarak Modellenmesi. SDÜ Proje No: 1078-m-05, ISPARTA.
 • 3 Metal Enjeksiyon (Basınçlı Döküm)Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Termal İletkenlik Katsayısı, Temas Direnci ) ve Dinamik (Hız, Basınç) Parametrelerine Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi. DPT Projesi, Proje No: 2003 K 121020/20.
 • 4 Plastik Enjeksiyonla Üretim Proseslerinde, Farklı Kalıp Geometrilerindeki Enjeksiyon Ürünlerinin Laboratuar Şartlarında Termal ve Dinamik Parametrelerin Analizi. SDÜ Proje No:2004/98, Isparta.
 • 5 Absorbsiyonlu Bir Soğutucunun Tasarımı ve İmal Edilmesi. SDÜ Proje No: 0804-M-04, 16.01.2004, Isparta.
 • 6 Kollektör destekli bir güneş havuzundan elde edilecek sıcak suyun ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılması. SDÜ Proje No: 2003/023, 24.02.2003, Isparta.
 • 7 Tek Kişilik Çok Hafif Uçak İçin Kanat, Gövde ve Kuyruk Tasarımı İçin Örnek Bir Uygulama. SDÜ Proje No: 302, 12.05.2000, Isparta.
 • 8 Tek Kişilik Çok Hafif Uçak Tasarımı İçin Elde Edilen Sonuçların Değerlendirilmesi ve İmal Edilen Parçaların Montajı ile Tek Kişilik Çok Hafif Uçak Üretimi. SDÜ Proje No: 303, 12.05.2000, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Latest Concept Of Renewable And Sustainable Cities, Workshop, 24-25 September, 2014, Isparta.
 • 2 Uluslararası Katılımlı Enerji Teknolojileri ve Hidrojen Çalıştayı, 24 Haziran 2011, Isparta
 • 3 Uluslararası Katılımlı Enerji Teknolojileri ve Hidrojen Çalıştayı, 24 Haziran 2010, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu, 28-30 Haziran 2008, SDÜ Mavi Göl uygulama Oteli, Eğirdir/Isparta. Organizasyon Komitesi Başkanı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2008). 12-13 Haziran 2008, Eskişehir. Ulusal Bilim Kurulu Üyesi.
 • 2 II. Ulusal İklimlendirme Kongresi (İKLİM2007), 15-18 Kasım 2007, Antalya, Danışmanlar Kurulu Üyesi.
 • 3 IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKS'2007). 23-24 Kasım 2007, Kayseri. Danışma Kurulu Üyesi.
 • 4 16. Ulusal ısı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'07). 30 Mayıs - 2 Haziran 2007, Kayseri. Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi
 • 5 3. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi. 9-10 Haziran 2007, Mersin. Danışmanlar Kurulu Üyesi.
 • 6 UTES 2006, Isparta
 • 7 UGHEK'2006. 21 Haziran 2006, Eskişehir.
 • 8 Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, İKLİM 2005, ANTALYA
 • 9 Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23 Mart 2005, ISPARTA. Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 10 TMMOB Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 17-18 Haziran 2005, MERSİN.
 • 11 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK'05. 7-9 Eylül 2005, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 12 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi. 3-5 Eylül 2003, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 13 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi 4. Ulusal Öğrenci Sempozyumu. 28 Mayıs 2001, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği.
 • 14 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi 3. Ulusal Öğrenci Sempozyumu. 1 Haziran 2000, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği.
 • 15 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi 2. Ulusal Öğrenci Sempozyumu. 3 Haziran 1999, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği.
 • 16 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Sempozyumu. 26 Mayıs 1998, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği.
 • 17 VIII. Mühendislik Haftası, Mayıs 1993, Yürütme Kurulu Üyeliği.
 • 18 VII. Mühendislik Haftası, Mayıs 1992, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bor ve Bileşiklerinin Savunma Sanayinde Kullanımı, Milli Savunma Bakanlığı, AR-GE Kışlası, 14 Temmuz, 2006, Ankara
 • 2 Borun, Makine İmalat Sanayiinde Kullanılabilirliği, KOSGEB ve Isparta Sanayi ve Ticaret Odası ile İş Adamlarına Verilen Konferans, 10 Mayıs 2003, Isparta
 • 3 Bor ve Stratejik Önemi, Isparta ve Yöresindeki Askeri ve Mülki İdari Amirlerine Verilen Konferans, 19 Haziran 2003, Isparta
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 2011-403, Başvuru No: 253743.
 • 2 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 2010-461, Başvuru No: 226904.
 • 3 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 2010-867, Başvuru No: 240030.
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Şencan, A., Yakut, A.K., Kalogirou, S.A., 2007. Thermodynamic Analysis of Absorption Systems Using Artificial Neural Network, Renewable Energy, 31(1), 29-43.
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005. (Şencan, A., Yakut, A.K., Kalogirou, S.A., 2005. Exergy Analysis of Lithium Bromide/Water Absorption Systems, Renewable Energy, 30(5), 645-657)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Makine Mühendisleri Odası
 • 2 Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı , 1992-1994.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Isı Enerjisi Destekli Bir Kompresörün Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemindeki Performansının Deneysel İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı, 1, Mart 2011, 1_8
 • 2 Investigation of thermal performance of thermosyphon heat exchanger in an air conditioning system
 • 3 Experimental study of radiation and free convection in an enclosure with under-floor heating system
 • 4 HEAT TRANSFER FROM A SHORT PLATE BEHIND AN OBSTACLE IN TANDEM
 • 5 Solar-powered open absorption cycle modeling with two desiccant solutions
 • 6 Exergy analysis of solar-assisted air-conditioning system.
 • 7 Clean Energy Conversion from Municipal Solid Waste and Greenhouse Gas Mitigation in Thailand: Waste Management and Thermodynamic Evaluation
 • 8 Optimal Piping Design for Enhanced Energy Saving in District Cooling System in Taipei, Taiwan - A Case Study
 • 9 Concepts of self-acting circulation loops for downward heat transfer (reverse thermosiphons)
 • 10 Field comparative analysis of different glass types in a pyramidal skylight on indoor conditions
 • 11 Modeling and validation of a building-integrated dual-function solar collector
 • 12 INVESTIGATION OF CYLINDER PRESSURE FOR H2/CH4 MİXTURES AT DIFFERENT LOAD
 • 13 The prediction of heating energy consumption in model house by using artificial neural networks in Denizli-Turkey
 • 14 Energetic and exergetic approach to vapor compression refrigeration cycle with two-stage and intercooler for new refrigerants
 • 15 Effect of heat treatment on physical properties of CdO films deposited by sol-gel method
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 New World Sciences Academy, e-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences, C (EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır), 2007. ISSN:1306 3111.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta, 2006
 • 3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi,2006
 • 4 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2006
 • 5 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2005
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta, 2004
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta, 2003
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta, 2002
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı
 • 2 SDÜ Teknik eğitim Fakültesi Dekanlığı
 • 3 SDÜ Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • 2 SDÜ Teknik eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Başkanlığı
 • 3 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Trabzon PTT Bölge Baş Müh. Kontrol Mühendisliği
VERDİĞİ DERSLER
Enerji Ekonomisi
Isı Transferi
Isıtma Projesi
Isıtma Teknolojisi
İleri Hidrolik ve Pnömatik Transport
İleri Kütle Transferi
Kazanlar Ve Yakıcılar
Kütle Transferi (Seçimlik)
Metalürji Termodinamiği
Momentum, Isı ve Kütle Transferi
Proses Tekniği
Sayısal Isı Transferi (Seçimlik)
Simülasyon Teknikleri
Termodinamik I
Termodinamik II
Yakıtlar ve Yanma

HABERLER

Yukarı çık