KİŞİSEL BİLGİLER
Mete KUŞAT
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mete KUŞAT
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146423
E-Posta metekusat@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 30.9.1977
Yüksek Lisans
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLETME TEKNOLOJİSİ 3.6.1996
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KUŞAT M. (2022). Farklı Disiplinler Çerçevesinde Su Ürünleri Sektöründe Sürdürülebilirlik 'Türkiye Örneği'. Ankara, (pp. 63-74). DETAY Yayıncılık.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1GÖKOĞLU K., KUŞAT M. (2022). Antalya'da Bir Deniz Akvaryumu Su Temini Sisteminin Çevresinde Gözlenen Bentik Makrofauna Örnekleri. Acta Aquatica Turcica, 18, 168-178.
  • 2KUŞAT M., ŞAHAN M. (2021). Su Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Uşak İlinde Bir Anket Çalışması. Acta Aquatica Turcica, 17, 376-385.
  • 3KORKMAZ B., KUŞAT M. (2020). Eğirdir Gölü’nde Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Av Verimliliklerinin ve Gümüşi Havuz Balığının, Carassius gibelio (Bloch,1782) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Acta Aquatica Turcica, 16, 1-12.
  • 4KUŞAT M. (2016). Eğirdir Gölü nde Su Çeken Devşet Su İşler nin DSİ Pompalarından Kaçan Balık Türleri ve Yoğunlukları. Mehmet Akif Ersoy üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, .
  • 5KORKMAZ B., KUŞAT M. (2016). Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı Carassius gibelio Bloch 1782 Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20.https://doi.org/10.19113/sdufbed.85550
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÖKOĞLU K., KUŞAT M. (2022). Bir Deniz Akvaryumu Su Alım Ünitesi Civarında Gözlemlenen Bazı Sucul Canlılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26, 153-159.
   • 2KUŞAT M., KOCA T. (2018). Dyneema lifinden Düğümsüz Ağ Yapımı ve Bazı Özellikleri. SDÜ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ D, 14, 119-124.
   • 3ÇINAR Ş., KUŞAT M. (2016). Eğirdir Gölü nde monofilament ve multifilament fanyalı ağların av verimliliklerinin karşılaştırılması. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11, 20-34.
   • 4ÇELİKÖZ B., KUŞAT M. (2016). Finike Antalya Körfezin de Dip Paraketasındaki Farklı İğnelerin Av Verimi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, .
   • 5Sürer M. İ., Kuşat M. (2013). Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17, 43-48.
   • 6TURNA İ. İ., KUŞAT M. (2012). Çayağzı Deresi’nin (Antalya) Ekonomik Yeşil Algleri Konusunda Bir Ön Çalışma. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,, 8, 57-62.
   • 7H Ö. Y., KUŞAT M. (2011). Antalya Körfezi nde Dip Trolü Balıkçılığı İle Avlanılan Ekonomik Balık Türlerinin Aylık Değişimi. .Journal Of Fisheries Sciences. com, , 115-121.
   • 8Mete K., Habil U. K. (2009). Antalya Körfezinde Avcılık ile Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. BİBAD, 2, 38-44.
   • 9İzci L., Kuşat M. (2006). Eğirdir Gölü Sudakları Sander lucioperca L 1758 nın Bazı Populasyon Özellikleri. SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 10, 167-172.
   • 10Kusat M., Koca H. U., İzci L. (2006). Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus Bloch 1782 nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 10, 61-65.
   • 11İzci L., Kuşat M. (2004). Sudak Sander lucioperca Bogustkaya Naseka 1996 Avcılığında Kullanılan Monofilament Galsama Ağlarının Av Verimlilikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 8, 16-20.
   • 12İzci L., Kuşat M. (2002). Monofilament Sade Uzatma Ağlarının Ekonomik Verimlilikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 107-116.
   • 13Kusat M., Balık İ., Bolat Y. (2000). Beyşehir ve Eğirdir Gölü Sudak Stizostedion lucioperca L 1758 Balıklarının Kondisyon Faktörlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. SDÜ Fen Bilm. Derg, 4, 130-134.
   • 14Kuşat M., Bolat Y., Tokgözlü A. (1995). Sudak Avcılığında Kullanılan Çöpçü Neomacheilus angorae S 1897 ve Taşyiyen Cobitis taenia L 1758 Balıklarının Paraketa iğnesinde Canlı Kalma Süreleri. Su Ür.Derg. Ege Üniv. Su Ür.Fak, 12, 61-67.
   • 15Kuşat M., Bolat Y. (1995). Eğirdir Gölü Tatlısu İstakozu Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842 nun Boy Ağırlık Dağılışı ve Kerevit Vebası Hastalığının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Su Ürün. Derg., 12, 69-74.
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KUŞAT M., TURNA İ. İ., KOCA H. U., YILDIRIM U. G. (2015). Antalya Kayalık Kıyıları Makrobentik Biyotasının Mevsimsel Değişimi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11, 28-36.
    • 2Bayram K., KUŞAT M. (2014). Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı Carassiusgibelio Bloch 1782 Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 18, 69-74.
    • 3Kuşat M., Turna İ. İ., Koca H. U., Yıldırım U. (2013). İlköğretimde Göl Tanıtım Örneği. Eğirdir Su Ürünleri Dergisi, 8.
    • 4Kusat M., Koca H. U. (2004). Eğirdir Gölü nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus gibelio Bloch 1782 nın Kondisyon Faktörü Büyüme parametreleri Üreme Dönemi ve Et Veriminin Tespiti. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1.
    • 5Çubuk H., Kuşat M. (2001). Beyşehir Gölü nde Sazan Balığı Cyprinus carpio L 1758 Avcılığında Monoflament ve Multiflament Fanyalı Ağların Av Verimliliklerinin Karşılaştırılması. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, , 84-91.
    • 6DİLER Ö., BOLAT Y., KUŞAT M. (1999). Eğirdir Gölü Kerevitlerindeki Mantar Hastalığı Üzerine Epidemiyolojik Bir Araştırma. SDÜ. Eğirdir Su Ürün. Fak Derg, , 1-17.
    • 7Bolat Y., Kuşat M. (1997). Galsama Ağı Avcılığı ve Göllerdeki Ekonomik Önemi. SDÜ. Eğirdir Su Ürün. Fak Derg.,, , 191-198.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1KUŞAT M., SÜRER İ. M. (2018). Eğirdir Gölü’xxnde Gümüşi Havuzbalığı (Carassios gibelio bloch,1982) avcılığının incelenmesi. ISNOS-MED, Ekim 22-24.
     • 2KUŞAT M. (2018). Su Ürünleri Dünya ve Türkiye Pazarı. ISNOS-MED 2018, Ekim 22-24.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1KUŞAT M. (2016). Dünyada ve Türkiye de Su Ürünleri Tüketimi. 1st International Scientific researches congress- Humanity and Social Sciences (IBAD -2016), Mayıs 19-22.
      • 2KUŞAT M. (2016). Dünyada ve Türkiye de Su Ürünleri Üretimi. 1. uluslararası Bilimsel Araştırmalar kongresi- İnsan ve Toplum bilimleri, Mayıs 19-22.
       • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
       • 1KESİCİ E., KUŞAT M., BOLAT Y. (1997). KESİCİ E KUŞAT M BOLAT Y 1997 Eğirdir Gölü Balıkçı Teknelerinin Teknik Özelikleri ve Av Donanımları IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu SDÜ Eğir Su Ür Fak 872 883 Eğirdir Isparta. IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Eylül 17.
       • 2BALIK İ., KUŞAT M., BOLAT Y. (1997). BALIK İ KUŞAT M BOLAT Y 1997 Kadife Balığı nın Tinca tinca L 1758 Beyşehir ve Eğirdir Göllerine Aşılanmasının Etkileri IX Ulusal Su Ür Sempozyumu SDÜ Eğr Su Ür Fak 771 777 Eğirdir Isparta. IX Ulusal Su Ür.Sempozyumu, Eylül 17-19.
        • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
        • 1KUŞAT N., KUŞAT M. (2022). Farklı Disiplinler Çerçevesinde Su ürünleri Sektöründe Sürdürülebilirlik ‘Türkiye örneği’. DETAY Yayıncılık.
         • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
         • 1KUŞAT M., Kubilay A. y., TURNA İ. İ., BOYACI Y. Ö., KÜÇÜK F., BİLGİN Ş., ÇETİNKAYA O., DİLER İ. (2016). Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi dergisi Vol 12 Sayı 1. SDÜ eğirdir su Ürünleri Fakültesi.
         • 2BOYACI Y. Ö., KUŞAT M., DİLER İ., ÇETİNKAYA O., BİLGİN Ş., KÜÇÜK F., TURNA İ. İ., KUBİLAY A. (2016). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Vol 11 Sayı 2. SDÜ Basım Evi.
          • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
          • 1KUŞAT M. (2015). ESUF Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 2KUŞAT M. (2015). ESUF Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Eğirdir Su Ürünleri FAkültesi.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
           • 1Eğirdir Gölü nden Su Çeken Devlet Su İşleri ne DSİ Ait Pompalardan Kanallara Kaçan Balıkların Türlerinin ve Yoğunluklarının Tespiti, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1SDÜ BAP, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
            • 2Antalya Körfezinde Trol Balıkçılığı İle Yakalanan Ekonomik Balık Türlerinin Aylara Göre Dağılımı SDÜ BAP, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2001, Tamamlandı.
            • 3AKSOYLAR M Y KUŞAT M BOLAT Y 1997 Eğirdir Gölü nde Sudak Stizostedion lucioperca 1758 Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörüne Ve Göz Büyüklüğüne Sahip Galsama Ağlarının Verimlilik Üzerine Etkisi SDÜ Araştırma Fonu Destekli Proje , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 1997, Tamamlandı.
            • 4TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
            • 5SDÜ BAP, BAP, Tamamlandı.
            • 6TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
            • 7DPT, DİĞER, Tamamlandı.
            • 8SDÜ BAP, DİĞER, Tamamlandı.
            • 9SDÜAF, DİĞER, Tamamlandı.
            • 10SDü BAP, DİĞER, Devam Ediyor.
             • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
             • 1Sdü Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, zoological record, TÜRKİYE, 2016.
              • Akademik Görevler
              • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (1996-...)
              • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (1992-1996)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı/ Uzman (1984-1992)
               • İdari Görevler
               • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (1997-2008)
                • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                • 1Sdü Öğretim Üyeleri Derneği (Üyeder) (Üye) (2010- )
                • 2Sdü Eğirdir Su Ür. Fak. Geliştirme Ve Koruma Der. (Üye) (1998- )
                 • Verdiği Dersler
                 • 1 İçsu Balık Avcılığı
                 • 2Açık Deniz Balıkçılığı
                 • 3Ağ Materyali Ve Ağ Yapım Tekniği
                 • 4Ağ Yapımı Ve Donatım Tekniği
                 • 5Amatör Denizcilik Ve Tekne Kullanımı
                 • 6Av Araçları Ve Avlama Tekniği
                 • 7Av Araçları Ve Avlama Tekniği
                 • 8Balıkçılık Takımlarının Dizaynında Ağ Hesapları
                 • 9Deniz Hukuku
                 • 10Denizde Güvenlik
                 • 11Elektrikle Balık Avcılığı Yöntemleri
                 • 12İç Su Balık Avcılığı
                 • 13İçsu Balık Avcılığı
                 • 14Kıyı Balık Avcılığı
                 • 15Kıyı Balıkçılığı
                 • 16Motor Bilgisi
                 • 17Seçicilik Ve Tahmin Yöntemleri
                 • 18Süt Teknolojisi