KİŞİSEL BİLGİLER
Orhan DEMİR
Adı Soyadı Prof. Dr. Orhan DEMİR
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yetiştiricilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146418
E-Posta orhandemir@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ (YL) 3.11.1986
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 29.5.1997
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1DEMİR O., Yılayaz A. (2020). Effects of the use of feeds containing phytase enzyme from different protein sources on nitrogen and phosphorus discharge of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, 19, 2089-2105.https://doi.org/10.22092/ijfs.2019.118085
 • 2DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2019). The Inhibitory Effects and Positive Contributions ofLive Foods on Protease Activities of Meagre,Argyrosomus regius (Asso 1801), Larvae In Vitro Assay. Fishes, 4, 1-12.https://doi.org/10.3390/fishes4010005
 • 3DEMİR O., Sarıgöz S. (2019). The effects of different feeding times and diets on the whole body fatty acidcomposition of goldfish (Carassius auratus) larvae. Food Science and Technology, 6, 216-223.https://doi.org/https://doi.org/10.1590/fst.01018
 • 4DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2018). The inhibitory effects of different diets on the protease activities of Argyrosomus regius Pisces Scianidae larvae as a potential candidate species. JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, 46, 94-99.https://doi.org/10.1080/09712119.2016.1263200
 • 5DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2017). Determination of the inhibitory effects of microdiets used in routine commercial feeding protocols on protease activities of Argyrosomus regius (Asso, 1801) larva. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 16, 96-107.https://doi.org/10.18869/acadpub.ijfs
 • 6DEMİR O., SARIGÖZ S. (2016). Development of a Feeding Program for Early Larval Stage of Goldfish Carassius auratus. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16, 321-326.https://doi.org/DOI: 10.4194/1303-2712-v16_2_12
 • 7DEMİR O., KÜÇÜK F., GÜMÜŞ E., GÜLLE İ., GÜNLÜ A. (2011). Analysis of Sarcoplasmic Proteins in Natural Populations of Mountain Trout Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 with SDS PAGE. African Journal of Biotechnology, 10, 11758-11763.https://doi.org/: 10.5897/AJB11.1396
 • 8DEMİR O., DİKEN G. (2011). Effects of Commercial Enrichment Products on Chemical Constitutions of Rotifer Brachionus plicatilis O F Muller 1786. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, 3328-3333.
 • 9DEMİR O., DİKEN G. (2011). Effects of commercial enrichment products on fattyacid components of rotifer Brachionus plicatilis. African Journal of Biotechnology, 10, 15065-15071.https://doi.org/10.5897/AJB11.3292
 • 10DEMİR O., GÜLLE İ., GÜMÜŞ E., KÜÇÜK F., GÜNLÜ A., KEPENEK K. (2010). Some Reproductive Features of Brown Trout Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 and Its Larval Development Under Culture Conditions. Pakistan Vet.Journal, 30, 223-226.
 • 11SAVAŞ S., DEMİR O., GÜMÜŞ E., ÖLMEZ M. (2010). The Fatty Acid Composition of Daphnia magna Fed with Various Feeds. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 2561-2564.
 • 12KÜÇÜK F., SARI H. M., DEMİR O., GÜLLE İ. (2009). Review of the Ichthyofaunal Changes in the Lake Eğirdir Between 1915 and 2007. Review of the Ichthyofaunal Changes in the Lake Eğirdir Between 1915 and 2007, 33, 277-286.https://doi.org/10.3906/zoo-0811-16
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2019). THE INHIBITORY SITUATIONAL ANALYSIS OF SOME FEEDINGREDIENTS FOR MEAGRE, Argyrosomus regius (Asso 1801)LARVAE AND EVALUATION FOR DIET FORMULATIONS. Aquatic Research, 2, 41-52.https://doi.org/doi.org/10.3153/AR19006
  • 2DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2016). THE POTENTIAL EFFECTS OF COMMERCIAL FEEDING PROTOCOL ON PROTEASEACTIVITIES AND CORTISOL STRESS RESPONSES OF MEAGRE ARGYROSOMUSREGIUS. Agriculture & Food, Journal of International Scientific Publications, 4, 460-472.
  • 3DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2016). THE INHIBITORY EFFECTS OF ALTERNATIVE PROTEIN SOURCES ON PROTEASE ACTIVITIES OF ARGYROSOMUS REGIUS PISCES SCIANIDAE LARVAE A VALUABLE CANDIDATE SPECIES. JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY INDIA, 19, 707-712.
  • 4DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2016). The potential inhibitory effects of microalgae and macroalgea on protease activities of Argyrosomus regius pisces scianidae larvae using in vitro assays. Agriculture Food, Journal of International Scientific Publications,, 4, 473-483.
  • 5DEMİR O. (2008). Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yem Sektörüne Genel Bakış. Journal of Fisheries Siences.com, 2, 704-710.https://doi.org/DOI:10.3153/jfscom.2008038
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1DEMİR O., Yılayaz A. (2019). Effects of the Feeds Containing Different Amounts of Hazelnut Meal, Soybean Meal, Fish Meal and Phytase on the Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Juveniles. Acta Aquatica Turcica, 15, 307-317.https://doi.org/https://doi.org/10.22392/actaquatr.514764
   • 2DEMİR O. (2017). Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13, 88-98.
   • 3YİĞİT N. Ö., DEMİR O. (2011). KLİNOPTİLOLİT İN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI Oncorhynchus mykiss YAVRULARININ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Journal of FisheriesSciences.com, 5, 213-218.https://doi.org/0.3153/jfscom.2011025
   • 4DEMİR O. (2011). Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yem Sektörüne Genel Bakış-II. SDU.Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi7(1):39-49. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7, 39-49.
   • 5GÜLLE İ., KÜÇÜK F., GÜÇLÜ S. S., GÜMÜŞ E., DEMİR O. (2007). Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858))’nın Türkiye’nin Batı Akdeniz Havzası’ndaki Yayılış Alanı, Populasyon ve Habitat Özellikleri,. Turkish Journal of Aquatic Life, 5, 189-198.
   • 6DEMİR O., YİĞİT N. Ö. (2004). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 yemlerinde Clinoptilolite nin farklı oranlarda yem katkı maddesi olarak kullanımı SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. SDÜ Eğirdir SU Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2, 15-19.
   • 7DEMİR O., SAVAŞ S., GÜMÜŞ E. (2001). Enerji-Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nın Büyümesi ve Su Kalitesi Üzerine Etkisi. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7, 1-24.
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DEMİR O. (2014). Yem Sektörünün Su ürünleri Yetiştiriciliğinde Sorunlarının Çözümünde Yapabilecekleri. Tarım Türk Dergisi, , 58-63.
    • 2DEMİR O., SAVAŞ S., GÜMÜŞ E. (2011). Enerji Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nın Büyümesi ve Su Kalitesi Üzerine Etkisi. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7, 1-24.
    • 3KÜÇÜK F., TURNA İ. İ., DEMİR O. (2007). Capoeta pestai Pietschmann 1933 Pisces Cyprinidae nin Yayılıs Alanı ve Taksonomik Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, 18-25.
    • 4YİĞİT N. Ö., DEMİR O. (2004). N Ö Aybal O Demir 2004 Gökkuşağı Alabalıkları Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nın Serum AST ALT ve ALP Enzim Aktivite Düzeylerine Clinoptilolite li Yemlerin Etkileri SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt 1 Sayı 11 26 31. SDÜ.Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1, 26-31.
     • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
     • 1ÖLMEZ M., SAVAŞ S., Güçlü Z., DEMİR O., GÜMÜŞ E. (2009). Ekmek Mayası (Saccharomyces cerevisae) ve Farklı Ortamlarda Üretilmiş Algin (Scenedesmus acuminatus) Daphnia magna’xxnın Populasyon Artışına Etkisi,. Journal of Fisheries Aquatic Sciences, 26, 49-53.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2016). The inhibition effects of different protein sources on protease activities of Meagre larva Argyrosomus regius Asso 1801. International Symposium on Fisheries And Aquatic Science-2016, Kasım 3-5, Antalya.
      • 2GÜLLE İ., KÜÇÜK F., GÜMÜŞ E., GÜÇLÜ S. S., DEMİR O. (2009). Habitat Features and Conservation Status of Mountain Trout, S. t. macrostigma (Duméril 1858), in Mediterranean Freshwater Systems of Turkey. 11th ICZEGAR, 21-25 September 2009. 11th ICZEGAR, Eylül 21-25, Herakleion.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2016). Sörvaj dönemi Çipura Sparus aurata LİNNAEUS 1758 ve Levrek balığı Dicentrarchus labrax LİNNAEUS 1758 larvalarının proteaz aktiviteleri üzerine besinlerin etkileri ve fizyolojik durumlarının belirlenmesi. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi/ Adana, Eylül 1-2, Adana.
       • 2DEMİR O. (2011). DEMİR,O.2011.Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yem Sektörüne Genel Bakış-II. SDU.Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi7(1):39-49. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Haziran 30-1, Eğirdir/Isparta.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2016). The potential effects of commerical feeding protocol on protease activities and cortisol stress responses of Meagre Argyrosomus regius. International Scientific Events, Agriculture&Food-2016 Fourth ınternational Conference, Haziran 20-24.
        • 2DİKEN G., DEMİR O., NAZ M. (2016). THE POTENTIAL INHIBITORY EFFECTS OF MICROALGAE AND MACROALGAE ON PROTEASE ACTIVITIES OF ARGYROSOMUS REGIUS PISCES SCIANIDAE LARVAE USİNG IN VITRO ASSAYS. International Scientific Events, Agriculture&Food-2016 Fourth ınternational Conference, Haziran 20-24.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1SÜLEYMAN S., DEMİR O. (2014). Farklı Besleme Programlarının Japon Balığı Carassius auratus Larvalarının Gelişimleri Üzerine Etkisi. 1. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı,, Ekim 30-31, Antalya, 79-85.
         • 2GÜLLE İ., KÜÇÜK F., GÜÇLÜ S. S., GÜMÜŞ E., DEMİR O. (2007). DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858)’NIN TÜRKİYE’NİN BATI AKDENİZ HAVZASI’NDAKİ YAYILIŞ ALANI, POPULASYON VE HABİTAT ÖZELLİKLERİTHE HABITAT FEATURES, DISTRUBUTION AREA AND POPULATION OF MOUNTAIN TROUT (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) IN THE WESTERN MEDITERRANEAN BASIN OF TURKEY. Turkish Journal of Aquatic Life,, Mayıs 16-18, Antalya, 189-198.
         • 3DEMİR O. (1998). Demir, O., 1998 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) Yavrularının yem dönüşümü oranına yağ kaynakları farklı rasyonların Etkileri, XIV.Uusal Biyoloji Kongresi, Cilt 3, 344-369 Samsun. XIV.Uusal Biyoloji Kongresi,, Eylül 3-7, SAMSUN, 344-369.
         • 4DEMİR O., KÜÇÜK F., İKİZ R., Turna İ. (1998). Eğirdir Göl Suyunun Sulama Amaçlı Kullanımına Bağlı Olarak Balık Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Bir Çalışma.. Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, Mayıs 16-17, Isparta, 49-58.
         • 5KÜÇÜK F., ÖZBAŞ M., DEMİR O. (1994). Köprü Çayı(Antalya) Kaynağındaki Salmo trutta macrostigma Dumerıl,1858 Populasyonu ve Üreme Zamanının Tespiti Üzerine Bir Çalışma,. SDÜ. VII. SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİK HAFTASI, Mayıs 26-28, ISPARTA, 99-112.
          • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1KÜÇÜK F., GÜLLE İ., GÜÇLÜ S. S., GÜMÜŞ E., DEMİR O. (2006). Eğirdir Gölü’ne Sonradan Giren Gümüşbalığı (A.boyeri Risso, 1810)’nın Göl Ekosistemine ve Balıkçılığa Etkisi,. I. Bal.ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, T.C. Akdeniz Su Ürünleri Arş. ve Eğitim Enstitüsü, 7-9 Şubat 2006, Antalya, Şubat 7-9, ANTALYA, 119-128.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
           • 1Sarıağız Balığı, Argyrosomus regius, (Asso, 1801) Larvalarının Proteaz Aktiveleri Üzerine Farklı Besin Maddelerinin İnhibisyon Değerlerinin İnvitro Yöntemle Belirlenmesi ve Türe Özgü Mikro Yem Üretimi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Japon balıklarının Carassius auratus erken larva dönemi besleme programının geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
            • 2Sarıağız Argyrosomus regius Asso 1801 Larvalarının Proteaz İnhibisyonları ve Fizyolojik Stres Tepkileri Üzerine Canlı Yem ve Mikroyemlerin Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
            • 3Burdur Gölü nün Sorunları çözümleri yönetimi ve ekonomik potansiyeli, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2012, Tamamlandı.
            • 4Farklı Zenginleştiricilerin Rotifer Brachionus plicatilis O F Muller 1786 in Yağ Asit Bileşenleri Üzerine Etkileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2011, Tamamlandı.
            • 5Farklı Besin Ortamlarında Üretilen Daphnia ssp nin Lipid ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Tespiti, Süleyman Demirel Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2005, Tamamlandı.
            • 6E Tilapia ve aynalı sazan yavrularının beslenmesinde mineral kaynağı olarak clinoptilolit kullanımı S D Ü Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2005, Tamamlandı.
            • 74 Ö Diler O Demir M Özbaş A Diler M R Özen A Kubilay M Kuşat Y Bolat S Altun E Gümüş B I Işıklı T Bodur N Ö Aybal 2001 Eğirdir Gölü Tatlı Su İstakozlarından Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842 Yavru Üretimi DPT Proje No 2001 K1 21 150 Yardımcı Araştırmacı , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
            • 8Gökkuşağı Alabalıkları Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nın Beslenmesinde Kullanılan Enerji Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Su Kalitesi Üzerine Etkisi 98 No lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir 2000 , BAP, Tamamlandı.
            • 9Demir O Aybal N Ö Clinoptilolite nin Gökkuşağı Alabalığı Yemlerinde Yem Katkı maddesi olarak kullanılma olanakları ile Serum AST GOT ve ALT GPT Enzim Düzeyleri SDÜ Bilimsel Araştırma Proje No 332 2001 2001, BAP, Tamamlandı.
            • 10Demir O Özen M R Diler Ö Kubilay A Aybal Ö N Japon Balıklarının Carassius auratus Üretimi SDÜAF Proje No 348 Başlangıç ve Bitiş Tarihi 11 09 2000 , BAP, Tamamlandı.
            • 11Demir O KÜÇÜK F KEPENEK K GÜMÜŞ E GÜLLE İ GÜNLÜ A Dağ Alabalığı Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 nın Yetiştiricilik Koşullarına Adaptasyonu, BAP, Tamamlandı.
             • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
             • 1Turkish Journal Of Aquatic Sciences, TÜRKİYE, 2017.
             • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, ”TR Dizin”, ”Clarivate Analytics-Zoological Record”,”SciLit” , ”Google Scholar”Crossref , Sindex, ROAD ve Türkiye Atıf Dizini, TÜRKİYE, 2017.
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergis, Diğer indeksler, TÜRKİYE, 2016.
              • Akademik Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/Yetiştiricilik Anabilim Dalı/Yetiştiricilik Bilim Dalı/ Profesör (2019-...)
              • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/Yetiştiricilik Anabilim Dalı/Yetiştiricilik Bilim Dalı/ Doçent (2013-2019)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/Yetiştiricilik Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (1998-2013)
               • İdari Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2015-2018)
               • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2003-2004)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2000-2003)
               • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (1999-2002)
               • 5Akdeniz Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (1986-1987)
                • Verdiği Dersler
                • 1 Balık Besleme İlkeleri
                • 2Alabalık Yetiştiriciliği
                • 3Balık Besleme
                • 4Balık Besleme İlkeleri
                • 5Balık Besleme Stratejileri
                • 6Balık Besleme Ve Yem Teknolojisi
                • 7Balık Besleme Ve Yem Teknolojisi
                • 8Besi Maddeleri
                • 9Besin Maddeleri
                • 10Besin Maddeleri
                • 11Bitirme Ödevi-1
                • 12Bitirme Ödevi-2
                • 13Bitirme Ödevi-I
                • 14Bitirme Ödevi-I
                • 15Bitirme Ödevi-Iı
                • 16Biyokimya
                • 17Biyokimya
                • 18Çipura Ve Levrek Balıkları Yetiştiriciliği
                • 19Deniz Balıkları Yetiştiriciliği
                • 20İçsu Balıkları Yetiştiriciliği
                • 21İstatistik
                • 22İstatistik
                • 23Kafesbalıkçılğı
                • 24Su Ürünleri Ekonomisi
                • 25Yem Bilgisi Ve Teknolojisi
                • 26Yem Bilgisi Ve Teknolojisi
                • 27Yemler Ve Yem Teknolojisi
                • 28Yetiştiiricilikte Besin Kayıplarının Önlenmesi
                • 29Yetiştiricilikte Besin Kayıplarının Önlenmesi