KİŞİSEL BİLGİLER
Abdullah DİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Abdullah DİLER
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146409
E-Posta abdullahdiler@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER PR. 12.7.1985
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 2.3.1988
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 10.4.1996
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1GENÇ İ. Y., Esteves E., DİLER A. (2016). Handbook of seafood: quality and safety maintenance and applications. New York, Nova Science Publishers.
 • 2GENÇ İ. Y., Esteves E., DİLER A. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. NY, (pp. 1-11). Nova SciencePublishers.
 • 3DİLER A., VACHA F. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. New York, (pp. 315-333). Nova SciencePublishers.
 • 4VACHA F., DİLER A. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. New York, (pp. 333-342). Nova SciencePublishers.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1DİLER A. (2012). Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti. Konya, (pp. 32-35). Taksim Ofset.
   • Alanında, ulusal yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1DİLER A., GENÇ İ. Y. (2012). Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti. Konya, (pp. 56-61). Taksim Ofset.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Nazıroğlu M., ÖZİL Ö., DİLER Ö., DİLER A. (2022). In Vitro Antibacterial Activity of Origanum onites and Mentha spicata subs. tomentosa Essential Oil Nanoemulsions Against Bacterial Fish Pathogens. Acta Aquatica Turcica, 18, 495-504.
    • 2TÜRKSÖNMEZ Ç., DİLER A. (2021). Gıda Endüstrisinde Ultrason Uygulamaları. AYDIN GASTRONOMY, 5, 177-191.
    • 3DİLER Ö., ÖZİL Ö., DİLER İ., KUMBUL D. D., DİLER A., ÇELİK S. (2021). Effect of Dietary Sumac (Rhus coriaria L.) Supplementation on Non-Specific Immune Response and Hematology of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Resistance Against Vibrio anguillarum. Acta Aquatica Turcica, 17, 88-96.
    • 4TÜRKSÖNMEZ Ç., DİLER A. (2019). Seasonal determination of heavy metal levels of anchovy (Engraulis encrasicolusL.,1758) obtained from the Marmara Sea. Acta Biologica Turcica, 32, 242-247.
    • 5GENÇ İ. Y., DİLER A. (2019). Soğuk şartlarda (4±1ᵒC) Depolanan Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio)’nda Meydana Gelen Kalite Değişimleri ve Aşamalı Çoklu Regresyon Yöntemine Göre Raf Ömrü TahminModelinin Geliştirilmesi. Acta Aquatica Turcica, 15, 365-377.
    • 6Alparslan Y., DİLER A. (2017). Soğukta Depolama Sırasında Farklı Sirkelerin Kültüre Edilmiş Midye (Mytilus galloprovincialis) Etinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13, 1-11.
    • 7DİLER A., GENÇ İ. Y. (2014). Isparta Gülünün Rosa damascena Mill Su Ürünlerinde Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanımı Antimikrobiyel ve Antioksidan Özellikleri Açısından Genel Değerlendirme 17 2 Özel Sayı 4 6 2013. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, 17, 4-6.
    • 8DİLER A., GÜNER A., ALTUN S., METİN S. (2008). Farklı sıcaklık ve hava akım hızında kurutmanın sudak balığı Stizostedion lucioperca filetolarının kalite niteliklerine etkisi. S.Ü. veteriner bilimleri dergisi, 24, 77-86.
    • 9DİLER A., DİDİNEN B. I., GÜNER A., DOĞRUER Y. (2003). Bazı organik asitlerin eğrez balığının V vimba tenella kalitesine etkisi. Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg., 19, 27-34.
    • 10DİLER A., DİDİNEN B. I., GÜNER A., DOĞRUER Y. (2002). Sıcak dumanlamanın eğrez balığının Vimba vimba tenella kalitesine etkisi. Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg., 18, 71-77.
    • 11DİLER Ö., ALTUN S., DİLER A., DİDİNEN B. I., Gürcan Ö. C. (2000). Bazı balık çiftliklerindeki gökkuşağı alabalıklarının Oncorhynchus mykiss mikroflorasının tespiti ve kontrolü üzerinde bir araştırma. SDÜ Fen Bil. Ens. Derg., 4, 58-69.
    • 12DİLER A. (2000). Balıklarda bazı antimikrobiyal maddelerin doku kalıntıları. Etlik Vet. Mikrob. Derg, 11.
    • 13ÇINAR K., DİLER A., BOYACI Y. Ö. (1997). Sazan Cyprinus carpio L özofagus Lamina epiteliyalis i üzerine histolojik ve histokimyasal çalışmalar Turk J Of Zoology 21 1997 263 267. Turk J of Zoology, 21, 263-267.
    • 14ÇINAR K., DİLER A., BOYACI Y. Ö., Bilgin F. (1997). Salmo trutta macrostigma ve Oncorhynchus mykiss midelerinin histolojik yapısı ve histokimyasal özellikleri. Turk. J. Of Zoology, 21, 503-508.
     • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1GENÇ İ. Y., DİLER A. (2019). Development of Shelf Life Prediction Model in Rainbow Trout Stored at Different Temperatures. International Journal of Food Properties, 28, 1027-1036.
     • 2DİLER A., GENÇ İ. Y. (2018). A practical quality index method (QIM) developedfor aquacultured rainbow trout (Oncorhynchusmykiss). International Journal of Food Properties, 21, 857-866.https://doi.org/10.1080/10942912.2018.1466326
     • 3DİLER İ., GENÇ İ. Y., DİLER A. (2017). Effects of Different Treatments on the Quality and Safety of Crayfish (Astacus leptodactylus). Journal of Food Quality, 2017, 1-7.https://doi.org/10.1155/2017/2904706
     • 4İZCİ L., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A., çetinkaya s., DİLER A., GENÇ İ. Y., BOLAT Y. (2016). Hamsi Balığı Engraulis encrasicolus Dönerinin Soğuk DepolamaSırasındaki Kalite Değişimleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 22, 360-369.
     • 5GENÇ İ. Y., Esteves E., , Anibal J., , DİLER A. (2015). Effects of different thawing methods on the quality of meagre fillets. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 62, 153-159.
     • 6GENÇ İ. Y., Esteves E., Anibal J., DİLER A. (2013). Effects of chilled storage on quality of vacuum packed meagre fillets. International Journal of Food Engineering, 115, 486-494.
     • 7ALTUN S., DİLER A., DİLER Ö., Başak K., BT I. (2005). Histopathology of streptococcosis in rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum. BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 25, 131-135.
     • 8ÇELİK M., DİLER A., Küçükgülmez A. (2005). A comparison of the proximate compositions and fatty acid profiles of zander Sander lucioperca from two different regions and climatic conditions. FOOD CHEMISTRY, 92, 637-641.
     • 9Abdullah D., Ş A. (2003). Antalya bölgesinden avlanan Penaeus semisulcatus De Haan 1184 un mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi ile et verimi Turk J Vet Anim Sci. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 27, 497-503.
     • 10ÇINAR K., DİLER A. (2002). Immunohistochemical localization of glucagon substance P and vasoactive intestinal peptide in gastrointestinal tract mucosa of zander. JOURNAL OF FISH BIOLOGY, 60, 319-327.
     • 11ÇINAR K., DİLER A., Bilgin F. (2001). Sudak balığı Stizostedion lucioperca L 1758 gastrointestinal kanalı mukozasındaki bazı peptitlerin immunohistokimyasal lokalizasyonu. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25, 369-375.
     • 12Abdullah D., Z A. B. (2001). Karacaören I Baraj Gölündeki eğrez Vimba vimba tenella Nordman 1840 balıklarının kimyasal kompozisyonu ve et verimi Turk J Vet Anim Sci 25 2001 87 92. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25, 87-92.
     • 13DİLER Ö., ALTUN S., DİLER A., Çalıkuşu F., (2000). Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss nın yaşadığı ortam ile ilişkili kalitatif ve kantitatif bakteriyel florası üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 24, 251-259.
     • 14Öznur D., Abdullah D. (1998). Eğirdir Gölü sudak balıklarında Stizostedion lucioperca L 1758 mide barsak mikroflorasının kalitatif ve kantitatif değişimleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 22, 325-328.
     • 15DİLER Ö., DİLER A. (1996). Deneysel olarak Saprolegnia diclina ile enfekte gökkuşağı alabalığında Oncorhynchus mykiss bazı hematolojik incelemeler. Turk. J.of Veterinary and Animal Sciences, 20, 443-447.
     • 16DİLER A., TİMUR M. (1992). Çipura balığı Sparus aurata L 1758 sindirim sisteminin anatomik ve histolojik yapısı. Doğa Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 16, 579-590.
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1Yüksel E., DİLER A. (2019). Ankara İlinde Su Ürünleri Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi. Aydın Gastronomy, 3, 11-21.
      • 2GENÇ İ. Y., DİLER A. (2017). Matematiksel modelleme ve su ürünlerinde kullanılan raf ömrü tahmin modelleri. Yalvaç Akademi Dergisi, 2, 13-18.
      • 3BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., BOLAT Y., DİLER A. (2008). Eğirdir Gölü ndeki tatlısu ıstakozu Astacus leptodactylus Esch 1823 nun boy grubu ve eşeye göre bazı besin bileşenlerinin belirlenmesi. BİBAD Research Journal Of Biological Sciences, 1, 57-62.
      • 4DİLER A., ATAŞ Ş. (1999). Kültürü yapılan üç karides türünün Penaeus japonicus P monodon ve P semisulcatus kimyasal bileşimi ve et verimi. SDÜ Eğirdir Su Ürün. Fak. Derg., , 18-24.
      • 5DİLER Ö., DİLER A. (1995). Eğirdir Gölü sudak balıklarında Stizostedion lucioperca L 1758 derinin bakteriyel florası. SDÜ Eğirdir Su Ürün. Fak. Derg., , 179-190.
       • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1TÜRKSÖNMEZ Ç., DİLER A., ÖZER N. P. (2017). Marmara Denizi’nden Avlanan Hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758)’lerde Hg, Pb veCd Miktarlarının Belirlenmesi. Research Journal of Biological Sciences, .
       • 2GENÇ İ. Y., DİLER A. (2013). Elimination of Foodborne Pathogens in Seafoods by Irradiation Effects on the Quality and Shelf Life. Journal of Food Science and Engineering, 3, 99-106.
        • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusalarası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
        • 1DİLER A., GENÇ İ. Y. (2011). Food Additives Used in Seafoods and Relationship with Public Health. International Journal of Health and Nutrition, 2, 14-14.
         • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
         • 1ÖKSÜZ A., KÜÇÜKGÜLMEZ A., DİLER A., ÇELİK M., KOYUNCU E. (2009). Research Note A comparison of the chemical composition of zander Sander Lucioperca living in different lakes of Turkey. JOURNAL OF MUSCLE FOODS, 20, 420-427.
          • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1SÜRENGİL G., DİLER A. (2021). The Effects Of Rainbow Trout On Human Health. 4th International Agriculture, Environment and Health Congress, Mayıs 20.
          • 2SÜRENGİL G., DİLER A. (2021). Fermented Trout With Different Carbohydrate. 4th International Agriculture, Environment and Health Congress, Mayıs 20.
          • 3SÜRENGİL G., DİLER A. (2020). Microbial Fermentation and Its Importance in Seafood. International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020)) , 2020, Aralık 16, Ankara, 319-323.
           • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1TÜRKSÖNMEZ Ç., DİLER A. (2019). Et endüstrisinde ultrason uygulamaları. İmascon Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kasım 1-3, Kocaeli.
           • 2TÜRKSÖNMEZ Ç., DİLER A. (2017). Marmara Denizinden avlanan hamsi (Engraulis encrasicolus)’xxlerde Hg, Pb ve Cd miktarlarının belirlenmesi. 1st International water congress, Ekim 26-29.
           • 3GENÇ İ. Y., ÇOLAK R., YİĞİT T., DİLER A. (2017). Development of A Software to Determine the Shelf Life of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Under Different Temperatures. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Mayıs 3-7.
            • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
            • 1TÜRKSÖNMEZ Ç., DİLER A. (2019). Gıda endüstrisinde ultrason uygulamaları. 20. Ulusal Su Ürünleri Kongresi, Mayıs 20-22, Mersin.
            • 2DİLER A., GENÇ İ. Y., ÖKSÜZ A. (2015). Soğuk şartlar altında muhafaza edilen gökkuşağı alabalıklarının kalite indeks metodunun geliştirilmesi. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni kongresi, Ekim 7-11, Van, 22-22.
            • 3GENÇ İ. Y., DİLER A. (2012). Importance of E coli O157 H7 serotype in terms of seafoods. 3. Food Safety Congress,, Mayıs 3-4, İstanbul, 80-80.
            • 4DİLER A., GENÇ İ. Y. (2012). Histamine poisoning as a result of seafood consumption. 3. Food Safety Congress, Mayıs 3-4, İstanbul, 79-79.
            • 5DİLER A., GENÇ İ. Y. (2010). Isparta Bölgesindeki Balıkların Kalitatif ve Kantitatif Bakteriyel florası. Isparta'nın değerleri, Nisan 26-3, Isparta.
             • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
             • 1DİLER A., GENÇ İ. Y. (2017). Suggested processing methods for lowering the risk of. International symposium on pufferfish, Ekim 13-14, Bodrum, 58-58.
             • 2DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., DİLER A. (2017). A Histopathological Study of Hexamitosis in Farmed Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fry in Turkey. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Mayıs 3-7, Budapeşte.
             • 3DİLER A., DİLER İ., GENÇ İ. Y. (2013). Su Ürünlerinde Muhtemel Risk Faktörleri. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Kasım 7-10, KONYA, 312-319.
             • 4GENÇ İ. Y., DİLER A. (2013). Microbiological quality of some seafood products commercialy marketed in Turkey A case study. International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Mart 24-27, Kıbrıs.
             • 5GENÇ İ. Y., DİLER A. (2012). Usage of Gamma Irradiation for the Spesific Inhibition of Some Food Pathogens in Seafoods. International Congree Advenced Nonthermal Processing in Food Technology: Effects on Quality and Shelf life of Food and Beverages, Mayıs 7-10, Aydın, 148-148.
             • 6GENÇ İ. Y., DİLER A. (2011). Effects of processing and packaging techniques on the quality and shelf life of meagre fillets. 4th international congress on food and nutrition together with 3rd SAFE consortium international congress on food safety, Ekim 12-15, İstanbul, 37-37.
             • 7DİLER A., İ Y. G. (2011). Importance of prediction and elimination of Listeria monocytogenes in seafoods. 4th International Congress on Food and Nutrition. 3rd SAFE Consortium International Congress on Food and Nutrition., Ekim 12, İstanbul.
             • 8Diler Ö., DİLER A. (2009). Important Bacterial Fish Diseases of Aquaculture in Turkey. IV Balkan Conference of Animal Science BALNIMALCON, Mayıs 14, Starazagora.
             • 9GÜNLÜ A., İZCİ L., BİLGİN Ş., BOLAT Y., DİLER A. (2007). Determination of some chemical composition and fatty acid components on freshwater crayfish Astacus leptodactylus Ecsh 1823 in Eğirdir Lake. II. International congress on food and nutrition, Ekim 24-26, İstanbul.
             • 10Bolat Y., DİLER A., Diler Ö. (2007). Protection and control strategies with the changes in catchable stock and crayfish fishing in Eğirdir Lake Turkiye. I symposium for protection of natural lakes in Republic of Macedonia,, Haziran 6, Ohrid.
             • 11Diler Ö., DİLER A. (2003). The occurrence of Psorospermium sp in narrow clawed crayfish Astacus leptodactylus in Eğirdir Lake Turkey. EAFP 11 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 'DISEASES OF FISH AND SHELLFISH', Eylül 21.
              • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
              • 1DİLER A., ÖKSÜZ A., GENÇ İ. Y. (2016). Bütün ve iç organları alınarak muhafaza edilen gökkuşağı alabalıklarındaki uçucu bileşiklerin belirlenmesi. 4. Ulusal Alabalık Kongresi, Ekim 27-30, Afyon.
               • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
               • 1DİLER A., ALTUN S. (2004). Eğirdir Gölü kerevitlerinin Astacus leptodactylus mikrobiyolojik kalitesi. I. Ulusal veteriner Gıda Hijyeni Kongresi,, Eylül 29-1, ANKARA, 251-259.
                • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
                • 1GENÇ İ. Y., ESTEVES E., DİLER A. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. New York, Nova Science Publishers.
                 • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
                 • 1DİLER A., KUBİLAY A., METİN S. (2015). Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. SDÜ ELEKTRONIK DERGI SISTEMI.
                  • Ulusal Hakemsiz bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
                  • 1DİLER A. (2013). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Isparta, Üniversite.
                  • 2DİLER A. (2012). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Isparta, Üniversite.
                   • Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
                   • 1KORKMAZ A., DİLER A., Ateşoğlu İ. (2012). Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti. KONYA, Taksim Ofset.
                    • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                    • 1Taze ve yarı korunmuş su ürünlerinde mikrobiyal ve kimyasal kalite değişiminin tahmini ve değerlendirilmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
                    • 2Farklı Sirkelerin Kültüre Edilmiş Midye (Mytilus galloprovincialis) Etinin Mikrobiyolojik Kalitesine Soğukta Depolama Sırasında Etkisinin Belirlenmesi., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
                    • 3Taze ve modifiye atmosfer paketlenen gökkuşağı alabalıklarında Oncorhynchus mykiss W 1792 mikrobiyal gelişimin matematiksel olarak modellenmesi ve raf ömrü tahmin modelinin geliştirilmesi, -Tübitak 1001, 2017, Tamamlandı.
                    • 4Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss anaçlarında farklı stoklama oranları ve balık refahı arasındaki ilişkinin belirlenmesi 2965 D 09, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
                    • 5Carassius gibelio Dan Surimi Yapımı ve Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2011, Tamamlandı.
                    • 6 Eğirdir Gölü Isparta Türliye Tatlı Su İstakozlarının Astacus leptodactylus Esch 1823 Karotenoid Miktarı Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2010, Tamamlandı.
                    • 7Levrek balığının Dicentrarchus labrax l 1758 farklı gelişme dönemlerinde sindirim kanalının bazı bölgeleri üzerinde histokimyasal ve immunohistokimyasal çalışmalar 1582 D 07, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
                     • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                     • 1Eğirdir Gölü tatlı su istakozlarından Astacus leptodactylus salinus Nordmann 1842 yavru üretimi DPT proje no 2001 K1 21 150 , DİĞER, Tamamlandı.
                     • 2Sudak balığı Stizostedion lucioperca gastrointestinal kanalı mukozasındaki bazı peptitlerin immunohistokimyasal lokalizasyonu TÜBİTAK VHAG 1301 , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                     • 3Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yer alan bazı alabalık işletmelerinde hastalık etkeni mikrofloranın tespiti ve kontrolü TAGEM IY 97 12 02 003 , ARAŞTIRMA PROJESİ, Tamamlandı.
                     • 4Akdeniz den avlanan su ürünlerinde Vibrio spp nin varlığının belirlenmesi SDUBAP 1123 M 05, BAP, Tamamlandı.
                     • 5Bazı katkı maddelerinin dumanlanmış eğrez balığı Vimba vimba tenella Nordmann 1840 nda oluşturduğu kimyasal bakteriyolojik ve duyusal değişiklikler SDÜAF 312 , BAP, Tamamlandı.
                     • 6Kurutma işleminin sudak balıklarının Stizostedion lucioperca mikrobiyolojik kimyasal ve organoleptik kalitesine etkisi SDUBAP 03 M 650, BAP, Tamamlandı.
                      • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                      • 1Türkiyede kerevit üretiminin ve pazarlamasının geliştirilmesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı.
                       • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                       • 1Turkısh Journal Of Agrıculture-Food Scıence And Technology, AHCI, TÜRKİYE,
                        • Akademik Görevler
                        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/ Profesör (2018-...)
                        • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı/ Profesör (2006-...)
                        • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı/ Doçent (2001-2006)
                        • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (1996-2001)
                        • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/ Araştırma Görevlisi (1992-1996)
                        • 6Akdeniz Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu/ Araştırma Görevlisi (1985-1992)
                         • İdari Görevler
                         • 1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dekan (2015-2016)
                         • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2008-...)
                         • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2007-...)
                          • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                          • 1Isparta Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2004-2006)
                          • 2Isparta Veteriner Hekimler Odası Üyeliği (Üye) (2002-...)
                          • 3Isparta Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2002-2004)
                           • Verdiği Dersler
                           • 1Balık Refahı
                           • 2Besin Mikrobiyolojisi
                           • 3Hijyen
                           • 4Su Ürünleri Ekonomisi
                           • 5Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
                           • 6Su Ürünleri Kalite Güvenliğinin Belirlenmesi
                           • 7Su Ürünleri Kaynaklı Gıda Zehirlenmeleri
                           • 8Su Ürünleri Mevzuatı
                           • 9Tatlı Su Balıklarının İşlenmesi Ve Ekipmanları