bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Abdullah DİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Abdullah DİLER
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118665
E-Posta abdullahdiler@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 12.7.1985
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 2.3.1988
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 10.4.1996
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kerevitlerin avcılıktan fabrikaya kadar olan naklinde uyulması gereken kurallar, işleme teknolojisi ve HACCP planının oluşturulması. 38-47s.
 • 2 Kerevitlerin taşınması ve işlenmesinde uyulması gereken hijyen kuralları. 32-35s
 • 3 Kerevit pişirme tekniği ve bazı kerevit yemekleri. 56-61s.
 • 4 İşleme,değerlendirme,paketleme ve gıda güvenliği eğitimleri raporu. 74-75
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Marmara Denizi’nden Avlanan Hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758)’lerde Hg, Pb veCd Miktarlarının Belirlenmesi. Ç. Türksönmez, A. Diler, N.P. Özer, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 10(2): 28-30, 2017
 • 2 Biogenic amines in mechanically separated and non-separated common carp (Cyprinus carpio L.)flesh. Bulletin VURH, Vodnany vol. 46/2;15-24, 2010.
 • 3 Farklı sıcaklık ve hava akım hızında kurutmanın sudak balığı (Stizostedion lucioperca) filetolarının kalite niteliklerine etkisi. S.Ü. Vet. Bilim. Derg., C:24, S:1, 2008.
 • 4 Eğirdir Gölü'ndeki tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Esch,1823)'nun boy grubu ve eşeye göre bazı besin bileşenlerinin belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD) (Nobel yayın) 1(2): 63-68, 2008.
 • 5 Eğirdir Gölü'nden avlanan Carassius auratus (L. 1758)'larda bağırsakların bakteriyel florası üzerinde bir araştırma. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg. 7-1 (2003) 58-63.
 • 6 Bazı organik asitlerin eğrez balığının (V.vimba tenella) kalitesine etkisi. Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg. (2003), 19, 3-4, 27-34.
 • 7 Sıcak dumanlamanın eğrez balığının (Vimba vimba tenella) kalitesine etkisi. Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg. (2002) 18, 3, 71-77.
 • 8 Bazı balık çiftliklerindeki gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) mikroflorasının tespiti ve kontrolü üzerinde bir araştırma. SDÜ Fen Bil. Ens. Derg. 4 (1), 2000, 58-69.
 • 9 Balıklarda bazı antimikrobiyal maddelerin doku kalıntıları. Etlik Vet. Mikrob. Derg. 2000.11(1-2).
 • 10 Kültürü yapılan üç karides türünün (Penaeus japonicus, P. monodon ve P. semisulcatus) kimyasal bileşimi ve et verimi.SDÜ Eğirdir Su Ürün. Fak. Derg. (1998-1999) 6, 18-24.
 • 11 Aynalı sazanlarda (Cyprinus carpio L.) dudak ve barbel tat tomurcukları. SDÜ Eğirdir Su Ürün. Fak. Derg. (1998-1999) 6, 188-194.
 • 12 Eğirdir Gölü sudak balıklarında (Stizostedion lucioperca L.1758) derinin bakteriyel florası. SDÜ Eğirdir Su Ürün. Fak. Derg. 4 (1995), 179-190.
 • 13 Su ürünleri yetiştiriciliğinde uyulması gereken hijyenik kurallar. T. Vet. Hek. Derg. 5 (1), 1993, 21-24.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Effects of Different Treatments on the Quality and Safety of Crayfish (Astacus leptodactylus).İ. Diler, İ.Y. Genç, A. Diler. Journal of Food Quality Volume 2017, Article ID 2904706, 7 pages
 • 2 Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus) Dönerinin Soğuk Depolama Sırasındaki Kalite Değişimleri. L. İzci, Ş. Bilgin, A. Günlü, S. Çetinkaya, A. Diler, İ. Y. Genç, Y. Bolat. Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 22 (2016) 360-369.
 • 3 Effects of different thawing methods on the quality of meagre fillets. İ.Y. Genç, E. Esteves, J. Anibal, A. Diler. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 62, 153-159, 2015.
 • 4 Effects of chilled storage on quality of vacuum packed meagre fillets. Journal of Food Engineering Volume: 115 Issue: 4 Pages: 486-494.
 • 5 Research Note: A comparison of the chemical composition of zander (Sander Lucioperca) living in different lakes of Turkey Journal of Muscle Foods 20: 420-427.
 • 6 A comparison of the proximate compositions and fatty acid profiles of zander (Sander lucioperca) from two different regions and climatic conditions. Food Chemistry 92 (4):637-641.
 • 7 Histopathology of streptococcosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Bulletin of the European Association of Fish pathologists 25 (3):131-135.
 • 8 Antalya bölgesinden avlanan Penaeus semisulcatus De Haan 1184'un mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi ile et verimi. Turk J Vet. Anim.Sci. 27 (2003), 497-503.
 • 9 Immunohistochemical localization of glucagon, substance-P and vasoactive intestinal peptide in gastrointestinal tract mucosa of zander. J of Fish Biol. 60, 319-327, 2002.
 • 10 Karacaören I Baraj Gölündeki eğrez (Vimba vimba tenella (Nordman, 1840)) balıklarının kimyasal kompozisyonu ve et verimi. Turk. J Vet. Anim. Sci. 25 (2001), 87-92.
 • 11 Sudak balığı (Stizostedion lucioperca L.,) gastrointestinal kanalı mukozasındaki bazı peptitlerin immunohistokimyasal lokalizasyonu. Turk. J Vet. Anim. Sci. 25 (2001), 369-375.
 • 12 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nin yaşadığı ortam ile ilişkili kalitatif ve kantitatif bakteriyal florası üzerine bir araştırma. Turk. J of Vet. Anim. Sci. 24 (2000), 251-259.
 • 13 Eğirdir Gölü sudak balıklarında (Stizostedion lucioperca L. 1758) mide-barsak mikroflorasının kalitatif ve kantitatif değişimleri. Turk. J of Vet. and Anim. Sci. 22 (1998) 325-328.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Su ürünleri yetiştiriciliğinde ozonun rolü. Türk Vet. Hek. Derg. 14 (2), 47-49.
 • 2 Balık ilaçlarının oluşturduğu muhtemel zararlar. Türk Vet. Hek. Derg. 9(3), 52-55.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bütün ve iç organları alınarak muhafaza edilen gökkuşağı alabalıklarındaki uçucu bileşiklerin belirlenmesi. A. Diler, A. Öksüz, İ.Y. Genç. 4. Ulusal Alabalık Kongresi, 27 -30 Ekim 2016, Afyon.
 • 2 Soğuk şartlar altında muhafaza edilen gökkuşağı alabalıklarının kalite indeks metodunun geliştirilmesi.s.22. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni kongresi,7-11 Ekim 2015 Van.
 • 3 Akdeniz’den Avlanan Su Ürünlerinde Vibrio spp. Varlığının Belirlenmesi. 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 3 - 6 Nisan 2013, Antalya - Belek.
 • 4 Isparta ilinde taze olarak satışa sunulan gökkuşağı alabalıklarının (oncorhynchus mykiss) mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesi. II. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Mayıs 2013, Kastamonu.
 • 5 Isparta Aksu Deresi (Köprüçay Irmağı) üzerindeki alabalık işletmelerinin dere suyuna olan etkileri: Bir ön çalışma. II. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Mayıs 2013, Kastamonu
 • 6 Isparta gülünün (Rosa damascena) su ürünlerinde gıda katkı maddesi olarak kullanımı: antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri açısından genel değerlendirme
 • 7 Su Ürünlerinin Tüketilmesi Sonucu Görülen Histamin (Scomboroid)Zehirlenmesi
 • 8 E.coli O157:H7 serotipinin Su Ürünleri Açısından Önemi
 • 9 Kadife balıklarının (Tinca tinca L. 1758) kalitatif ve kantitatif bakteriyel florası. XIII. Ulusal su ürünleri sempozyumu. 01-04 Eylül
 • 10 Farklı tuzlama tekniklerinin eğrez (V.vimba tenella) balıklarının kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi. Su Ürünleri Sempozyumu Sinop-2000, 20-22 Eylül 2000. Bildiri ve Poster Özetleri.
 • 11 Eğirdir Gölü sudak (Stizostedion lucioperca L. 1758) balıklarında derinin bakteriyel florası. VIII. Mühendislik Haftası 26-28 Mayıs Su Ürünleri Mühendisliği Ziraat-Orman Mühendisliği Tebliğ Özetleri, Isparta-1994.
 • 12 Çipura balığı (Sparus aurata L., 1758) sindirim kanalının anatomik ve histojik yapısı. 6.Mühendislik Haftası "28 Mayıs-2 Haziran", Su Ürünleri Tebliğ Özetleri, Isparta 1990.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Su Ürünlerinde Muhtemel Risk Faktörleri. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, 7-10 Kasım, 2013 Konya, 312-319.
 • 2 Important Bacterial Fish Diseases of Aquaculture in Turkey. Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science BALNIMALCON 2009,14-16 May 2009, Starazagora, BULGARIA.
 • 3 Protection and control strategies with the changes in catchable stock and crayfish fishing in Eğirdir Lake-Turkiye. I symposium for protection of natural lakes in Republic of Macedonia, Ohrid, 2007, 6-11.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Development of A Software to Determine the Shelf Life of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Under Different Temperatures. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 3-7 May 2017.
 • 2 Marmara Denizinden avlanan hamsi (Engraulis encrasicolus)’xxlerde Hg, Pb ve Cd miktarlarının belirlenmesi. T. Çiğdem, D. Abdullah. 1st International water congress, Afyon, 26-28 Ekim, 2017
 • 3 Determination of Protein Denaturation In Whole Sea Bream Under Refrigerated Conditions By SDS-PAGE. iCFP 2014, 24-26 January, Kuala Lumpur, Malaysia
 • 4 Aquaculture trends to 2023 in Turkey. 6th Inter. Conference "Aquaculture and Water Ecosystems" 29-31.10.2014. Plovdiv, Bulgaria
 • 5 Microbiological quality of some seafood products commercially marketed in Turkey. The first international fisheries symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March, 2013.
 • 6 Shel life modelling of fresh meagre fillets under chilled conditions:application of fuzzy logic in seafood systems. The first international fisheries symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March, 2013.
 • 7 Usage of Gamma Irradiation for the Spesific Inhibition of Some Food Pathogens in Seafoods. Kuşadası, 2012.
 • 8 Yetiştiricilikte Balık Refahının Önemi ve Refahı Etkileyen Faktörler.Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi 11-13 Eylül 2012, Isparta
 • 9 Effects of chilled storage, vacuum and modified atmosphere packaging on quality of meagre, Argyrosomus regius (Asso, 1801) fillets: a combined experimental and predictive approach. 2nd ISEKI_Food 2011 Conference, 31st August-2nd September 2011, Milan-Italy
 • 10 Importance of prediction and elimination of Listeria monocytogenes in seafoods. 4th International Congress on Food and Nutrition. 3rd SAFE Consortium International Congress on Food and Nutrition. 12-14th October 2011,İstanbul-Turkey.
 • 11 Effect of processing and packaging techniques on the quality and shelf-life of meagre fillets. 4th International congress on food and nutrition together with 3th SAFE consortium international congress on food safety, pp 37, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 A histopathological study of Hexamitosis in farmed rainbow trout (O. mykiss) fry in Turkey. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Hungary, 3- 7 May, 2017.
 • 2 In vitro antifungal activity of Satureja hortensis and Dorystoechas hastata on Saprolegnia parasitica . The International 3rd Halal and Healthy Food Congress, 30-31 October 2015 Istanbul, Turkey
 • 3 Shelf-life evaluation of common carp (Cyprinus carpio L.) fillets using the torry scale. (I. Y. Genç, Jan Másílko, Scott Day, A. Diler). pp.65, September 24–26, 2013 Vodnany, Czech Republic.
 • 4 Antagonistic activities of bacteria against the pathogen of cold water disease, Flavobacterium physchrophilum EAFP 13th INTERNATIONAL CONFERENCE October 2007, ITALY
 • 5 Determination of some chemical composition and fatty acid components on freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Ecsh., 1823) in Eğirdir Lake. II. International congress on food and nutrition, 24-26 Ekim, İstanbul.
 • 6 The occurrence of Psorospermium sp. in narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus in Eğirdir Lake, Turkey. EAFP 11 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 'DISEASES OF FISH AND SHELLFISH' 21 st-26th September 2003, Malta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çipura balığının (Sparus aurata L., 1758) sindirim sisteminin anatomik ve histolojik yapısı üzerine bir araştırma.
 • Doktora Tezi
 • 1 Çapalı Gölü turna balığı (Esox lucius L., 1758)'nın mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi ile et veriminin mevsimsel değişimleri.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farklı Sirkelerin Kültüre Edilmis Midye (Mytilus galloprovincialis) Etinin Mikrobiyolojik Kalitesine Sogukta Depolama Sırasında Etkisinin Belirlenmesi
 • 2 Sazan balığı kıymasından balık cipsi üretimi ve kalitesinin belirlenmesi.
 • 3 Sazan balığı kıymasının kalite karakteristiklerinin belirlenmesi.
 • 4 Marmara Denizi'nden avlanan hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758)'lerde ağır metal birikiminin belirlenmesi. SDÜ, FBE, Isparta
 • 5 Argyrosomus regius filetolarının soğukta depolanması sırasında mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal kalitesindeki değişimler.
 • 6 Özkan, L. Beymelek Dalyanı (Antalya)'ndaki kalın dudaklı kefal (Chelon labrosus Risso,1826) ve ince dudaklı kefal (Liza ramada Risso,1826) balıklarının kimyasal kompozisyonu ve et veriminin belirlenmesi.
 • 7 Carassius gibelio Dan Surimi Yapımı ve Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi.
 • 8 Eğirdir Gölü (Isparta-Türkiye) tatlısu istakozlarının (Astacus leptodactylus, Esch. 1823) karotenoid miktarı, et verimi ve kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi
 • 9 Kefal balığından (Mugil cephalus) havyar üretimi ve kalitesinin belirlenmesi
 • 10 Farklı tuzlama tekniklerinin eğrez balıklarının (Vimba vimba tenella, Nordman,1840) kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi.
 • 11 Antalya Bölgesinden avlanan Penaeus semisulcatus De Haan'un bakteriyolojik , kimyasal kalitesi ve et verimi.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) anaçlarında farklı stoklama oranları ve balık refahı arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • 2 Levrek balığının (Dicentrarchus labrax, L. 1758) farklı gelişme dönemlerinde sindirim kanalının bazı bölgeleri üzerine histokimyasal ve immunohistokimyasal çalışmalar
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye'de kerevit üretim ve pazarlamasının geliştirilmesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Farklı Sirkelerin Kültüre Edilmiş Midye (Mytilus galloprovincialis) Etinin Mikrobiyolojik Kalitesine Soğukta Depolama Sırasında Etkisinin Belirlenmesi. SDÜBAP 4033-YL1-14
 • 2 Taze ve modifiye atmosfer paketlenen gökkusagı alabalıklarında Oncorhynchus mykiss W 1792 mikrobiyal gelişimin matematiksel olarak modellenmesi ve raf ömrü tahmin modelinin geliştirilmesi. TÜBİTAK TOVAG 213O173 .
 • 3 Sazan balığı kıymasının kalite karakteristiklerinin belirlenmesi. SDÜBAP
 • 4 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) anaçlarında farklı stoklama oranları ve balık refahı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. 1965-D-09
 • 5 Carassius gibelio Dan Surimi Yapımı ve Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi. 2011-YL-09
 • 6 ''Eğirdir Gölü ( Isparta-Türkiye ) Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus, Esch.1823 ) Karotenoid Miktarı,Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi. 1964-YL-09
 • 7 Levrek balığının (Dicentrarchus labrax, l. 1758) farklı gelişme dönemlerinde sindirim kanalının bazı bölgeleri üzerinde histokimyasal ve immunohistokimyasal çalışmalar.1582-D-07
 • 8 Akdeniz'den avlanan su ürünlerinde Vibrio spp. nin varlığının belirlenmesi SDUBAP 1123 M-05
 • 9 Kurutma işleminin sudak balıklarının (Stizostedion lucioperca) mikrobiyolojik, kimyasal ve organoleptik kalitesine etkisi. SDUBAP 03-M-650
 • 10 Bazı katkı maddelerinin dumanlanmış eğrez balığı (Vimba vimba tenella, Nordmann, 1840)'nda oluşturduğu kimyasal, bakteriyolojik ve duyusal değişiklikler. SDÜAF:312.
 • 11 Farklı tuzlama tekniklerinin eğrez balıklarının (Vimba vimba tenella Nordmann,1840) kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi. SDÜAF:230.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Balık patojeni Saprolegnia mantarlarına karşı bazı doğal bitkisel ürünlerin antifungal etkisi üzerinde bir araştırma. 2605-M-10
 • 2 Hamsi balığı (engraulis engrasicholus L. 1758)'ndan döner yapımı. SDÜBAP Proje no:2624-M-10, 2012
 • 3 Yetiştiriciliği Yapılan Orkinos (Thunnus thynnus) Parazitleri Üzerinde Bir Araştırma. 1295-M-06
 • 4 Kültürü Yapılan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Görülen Bakteriyel Patojenlerin Fenotipik ve Genotipik Özelliklerinin Tespiti Üzerinde Bir Araştırma
 • 5 Eğirdir Gölü tatlı su istakozlarından (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) yavru üretimi. DPT proje no:2001 K1 21 150.
 • 6 Işıklı Gölü (Denizli) Su akarı (Hydrachnellae, Acari) faunası SDÜAF: 320
 • 7 Sudak balığı (Stizostedion lucioperca) gastrointestinal kanalı mukozasındaki bazı peptitlerin immunohistokimyasal lokalizasyonu. TÜBİTAK VHAG-1301,
 • 8 Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yer alan bazı alabalık işletmelerinde hastalık etkeni mikrofloranın tespiti ve kontrolü. TAGEM/IY/97/12/02/003.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Ulusal Alabalık Sempozyumu
 • 2 I. Ulusal Alabalık Sempozyumu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türkiye'de kerevit üretim ve pazarlamasının geliştirilmesi “Türk Sularından Avrupa Marketlerine Türk Kereviti” 29 Mart 2012
 • 2 Türkiye'de kerevit üretim ve pazarlamasının geliştirilmesi "Doğal Kaynaklarda Sürdürülebilir Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi" 06 Haziran 2012
 • 3 Türkiye'de kerevit üretim ve pazarlamasının geliştirilmesi "Geçmişten geleceğe kerevit yolculuğu"
 • 4 Çiftlikten sofraya gıda güvenliği
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği
 • 2 Isparta Veteriner Hekimler Odası Üyeliği
 • 3 Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Üyeliği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 4 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 5 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 6 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 7 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 8 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Handbook of Seafood: Quality and Safety Maintenance and Applications (Genç İ.Y, Esteves E. and Diler A. Eds.) Nova SciencePublishers NY, U.S.A. ISBN: 978-1-63485-823-6.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti. 100s, Konya,2012
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 JOURNAL OF BIOLOGICAL & ENVIRONMENTAL SCIENCES
 • 2 SDÜ Fen Dergisi (E-Dergi)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Aydın GASTRONOMİ
 • 2 İstanbul Üniversitesi Su ürünleri dergisi
 • 3 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • 4 Eğiridir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Sayı:8
 • 5 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi C:2 S:10.
 • 6 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Sayı:7
 • 7 Eğirdir Su ürünleri Fakültesi Dergisi C:1, S:9
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 JOURNAL OF BIOLOGICAL & ENVIRONMENTAL SCIENCES
 • 2 JOURNAL OF BIOLOGICAL & ENVIRONMENTAL SCIENCES
 • 3 Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • 4 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 5 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 6 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
 • 7 International Journal of biological sciences
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • 2 Journal of Polymers and the Environment
 • 3 African Journal of Biotechnology
 • 4 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • 5 International Journal of Food Properties
 • 6 Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
 • 7 Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
 • 8 Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Dekanlık
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi bölüm başkanlığı
 • 2 Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi bölüm başkanlığı
 • 3 Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi bölüm başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Su ürünleri işleme teknolojisi ABD başkanlığı
 • 2 Su ürünleri işleme teknolojisi ABD başkanlığı
 • 3 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi ABD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Deney hayvanları ve tıp araştırmaları uygulama ve araştırma merkezi yönetim kurulu üyeliği
 • 2 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 4 Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyeliği
 • 5 Su Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 6 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 7 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 8 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 9 Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
 • 10 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 11 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 12 SDÜ Deney hayvanları yerel etik kurulu üyeliği
 • 13 SDÜ Senato Üyeliği
 • 14 Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği
 • 15 Erasmus öğrenci değişimi
 • 16 Eğirdir Su ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 17 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 18 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Isparta Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Isparta Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Türkiye'de kerevit üretim ve pazarlamasının geliştirilmesi. Kanal 32, Basın Kulübü; 07.08.2012
VERDİĞİ DERSLER
Balık Mikrobiyolojisi
Balık Refahı
Besin mikrobiyolojisi
Bilim ve etik
Biyokimya
Ekolojik ve beslenme bozukluklarının neden olduğu balık hastalıkları
Et Mikrobiyolojisi
Gıda Kimyası
Hijyen
Hijyen Bilgisi
İşletme ekonomisi ve organizasyonu
Ortak Balıkçılık Politikası
Su Ürünleri Ekonomisi
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Su Ürünleri Kalite ve Güvenliğinin Belirlenmesi ve Yönetimi
Su ürünleri kaynaklı gıda zehirlenmeleri
Su ürünleri Mevzuatı
Su Ürünleri Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi
Su ürünlerinin pazarlanması
Tatlısu balıklarının işlenmesi ve ekipmanları

HABERLER

Yukarı çık