bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Reşat SELBAŞ
Adı Soyadı Prof. Dr. Reşat SELBAŞ
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111656
E-Posta resatselbas@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.resatselbas.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2.3.1987
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 3.7.1992
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 13.5.1999
İLGİ ALANLARI
Soğutma İklimlendirme Enerji Isı Transferi Termodinamik Atık Isı Geri Kazanımı Akışkan Yataklı Kurutma Termoekonomi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 KNOWLEDGE-ORIENTED APPLICATIONS IN DATA MININ Chapter 21 "Data Mining Method For Energy System Aplications"(339-353)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Fatih YILMAZ, Reşat SELBAŞ, Arif Emre ÖZGÜR, Mustafa Tolga BALTA, SOLKATERM@SES 36 SOĞUTUCU AKIŞKANININ SOĞUTMA UYGULAMALARINDA PERFORMANS İNCELENMESİ, "SDU International Journal of Technological Science ", Vol 8 No 1 pp: 10-19, (2016), s
 • 2 Reşat SELBAŞ, An Application for Refrigerant Selecting In the Cascade Refrigeration Systems, YEKARUM e-DERGİ (Journal of YEKARUM), 2015/Cilt 3/ Sayı 1
 • 3 SELBAS R., YILMAZ F., 2014. BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNDE R410A VE R32 SOĞUTUCU AKIŞKANLARININ TERMODİNAMİK ANALİZİ. SDU INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGICAL SCIENCES, Vol: 6, Issue:2, pp. 50-60
 • 4 YILMAZ F., SELBAS R., ÜÇGÜL İ., EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ, Journal of YEKARUM, 2014/Cilt 2/Sayı 2
 • 5 ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., KILIÇ, B., 2010. Isıtma ve Soğutma Uygulamalarında Kullanılan Plakalı Isı Eşanjörlerinin Deneysel Analizi. TÜBAV Bilim Dergisi,cilt 3,Sayı:1,Sayfa:35-44
 • 6 KILIÇ, B., ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., 2009. Plakalı ısı eşanjörü kullanılan soğutma uygulamalarında soğutma etkinlik katsayısının deneysel incelenmesi. Tesisat Mühendisliği, Yıl:15, Sayı:113, 19-24.
 • 7 Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Absorber Sıcaklığının Etkisinin Termodinamik ve Termoekonomik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,10(1) ,Isparta,(2006).
 • 8 Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Şencan, A., Akalan, O. B., Soğutma Yükü Hesaplamaları İçin Alternatif Bir Yazılım, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Mayıs-Haziran 2005, Sayı:87, Sayfa:43-48.
 • 9 SELBAŞ, R., YAKUT, A.K, ŞENCAN, A., 2005. Yapay Sinir Ağları Metodu İle Absorbsiyonlu Sistemler İçin Alternatif Akışkan Çiftlerinin Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9(1), 62-66, Isparta.
 • 10 Selbaş, R., Yakut, A.K., Sencan, A., 2003. Güneş Kulesi Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Bir Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 9(2), 179-184, Denizli.
 • 11 Şencan, A., Selbaş, R., Yakut, A. K., 2002. Su/Lityum Bromid ve Üçlü Hidroksit Karışımlarıyla Çalışan Absorbsiyonlu Sistemlerin Performanslarının Karşılaştırılması. Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi. 5,(3-4), 7-13, Karabük.
 • 12 Şencan, A., Selbaş, R., Yakut, A.K., 2001. Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerinde Doğal Soğutkanlar ve Uygulamaları. S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. Makine Mühendisliği Dergisi. 2(11), 27-34, Isparta.
 • 13 Azarov, A.I., Özgür, A.E., Selbaş, R., 2001. Vorteks Tüp Hava Soğutucularının Endüstriyel Uygulamaları ve Gelişimi. Soğutma Dünyası. 4(13), 18-24.
 • 14 Acar, M., Selbaş, R., 1995. Havalandırma ve Kurutma Prosesinde Isı Borularının Isı Geri Kazanımı İçin Tatbiki ve Fonksiyonları. S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. Makine Mühendisliği Dergisi. 1(8), 18-25, Isparta.
 • 15 Acar, M., Selbaş, R., 1993. Güneş Enerjili Isıtmalı Yüzme Havuzları. Akdeniz Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Makine Mühendisliği Dergisi. 7, 274-286, Isparta.
 • 16 Yakut, A.K., Selbaş, R., 1993. Atık Isı Geri Kazanım Sistemlerinin Önemi ve Isı Tekerleği Uygulaması. Akdeniz Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Makine Mühendisliği Dergisi. 7, 187-200, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arif Karabuğa, Reşat Selbaş, 2016. Azot Sıvılaştırma Ünitesinin Enerji Analizi, SDU International Journal of Tecnological Science, Vol: 8 No: 3 pp: 62-69
 • 2 Yılmaz, F., Selbaş, R., Balta, M. T. "GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİNİN EKSERJİ ANALİZİ", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (39-50)
 • 3 KARABUĞA A.,YAKUT M.Z., YAKUT G., SELBAŞ R., ÜÇGÜL İ., 2015, Renewable Energy Solutions for Tourism, European Scientific Journal (ESJ), 188-194
 • 4 ŞENCAN, A., KILIÇ, B., SELBAŞ, R., 2010. Second Law Analysıs ofa Plate Heat Exchanger. International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), 2(2), 79-87.
 • 5 Selbaş, R., Yazıcı, H., Şencan A., 2010.Thermoeconomic optimization of the steam power plant, International Journal of Energy and Environment. (IJEE), 1(3), 479-486
 • 6 Kızılkan Ö; Selbaş, R.,Şencan A; Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde aşırı soğutma ve aşırı kızdırma etkisinin termoekonomik açıdan incelenmesi, G.Ü.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi,21(2),387-393,(2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Fatih YILMAZ, M.Tolga BALTA, Reşat SELBAŞ, A REVIEW OF SOLAR BASED HYDROGEN PRODUCTION METHODS , "Renewable & Sustainable Energy Reviews ", 56, (2016), s.171-178
 • 2 Selbas, R. Yılmaz F., Thermodynamic analyses and sustaniability assessment of Solar Based Organic Rankine Cycle, "Int. J. of Exergy " (2016), s.
 • 3 Yılmaz Fatih, Selbaş Reşat, Şencan Şahin Arzu, , Efficiency Analysis of Organic Rankine Cycle with Internal Heat Exchanger Using Neural Network , "Heat and Mass Transfer ", 51, (2016), s
 • 4 YILMAZ H., ŞENCAN ŞAHİN A.,SELBAŞ R., 2014, An Estimation of Thermodynamic Properties of Hydrocarbon Refrigerants, International Journal of Green Energy, 11: 500–526.
 • 5 DOSTUÇOK İ., SELBAŞ R., ŞENCAN ŞAHİN A.,2014. Experımental ınvestıgatıon of a lınear fresnel collector system, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 77-83.
 • 6 Fatih Yılmaz, Ahmet Özdemir,Arzu Şencan Şahin, Reşat Selbaş, Prediction of Thermodynamic and Thermophysical Properties of Carbon Dioxide, "JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER ", Vol. 28, No. 3, (2014), s.
 • 7 ŞENCAN ŞAHİN, A., KÖSE, İ.İ., SELBAŞ, R., 2012. Comparative Analysis of Neural Network and Neuro-Fuzzy System for Thermodynamic Properties of Refrigerants. Applied Artificial Intelligence, 26:662–672.
 • 8 Yılmaz, E., Uçar, N., Çalık, A., Karakaş, S., SELBAŞ, R., Boronizing effect on the corrosion and wear behaviour of AISI 8620 steel, J. Balk. Trib. Assoc. 17 (2011), 536-543.
 • 9 SELBAŞ, R., 2011. Experimental Analysis of Heat Transfer Coefficient in the Heat Plate Exchanger. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 27(2), 367-374.
 • 10 ŞENCAN, A., KÖSE, İ.İ., SELBAŞ, R., 2011. Prediction of thermophysical properties of mixed refrigerants using artificial neural network. Energy Conversion and Management, 52(2), 958- 974.
 • 11 KÜÇÜKSİLLE, E.U., SELBAŞ, R., ŞENCAN, A., 2011. Prediction of thermodynamic properties of refrigerants using data mining. Energy Conversion and Management, 52(2),836-848.
 • 12 SENCAN, A., KÖSE, İİ., SELBAŞ, R., An Adaptive Neuro-Fuzzy İnference System (ANFİS) Model For Thermophysical Proporties of New Refrigerant. Energy Science and Research 27(2)275-286.(2011).
 • 13 DİKMEN, E., ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., 2011. Energetic and exergetic approach to vapor compression refrigeration cycle with two-stage and intercooler for new refrigerants. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 26(2), 205-219.
 • 14 SELBAŞ, R.,ŞENCAN, A., KILIÇ, B., 2009. Alternative approach in thermal analysis of plate heat exchanger. Heat Mass Transfer, 45(3), 323 - 329.
 • 15 Ecir Uğur Küçüksille, Reşat Selbaş, Arzu Şencan;2009.Data mining techniques for thermophysical properties of refrigerants,Energy Conversion and Management,50 (2009) 399-412
 • 16 Şencan, A., Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Kalogirou, S.A., 2006. Thermodynamic Analysis of Subcooling and Superheating Effects of Alternative Refrigerants for Vapor Compression Refrigeration Cycles. International Journal of Energy Research,30(5),323-347.
 • 17 Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Reppich, M., 2006, A New Design Approach for Shell-and-Tube Heat Exchangers Using Genetic Algorithms from Economic Point of View, Chemical Engineering and Processing, 45(2006),268-275.
 • 18 Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Şencan, A., 2006, Thermoeconomic optimization of subcooled and superheated vapor compression refrigeration cycle, Energy, 31(12) ,1772-1792.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YILMAZ F., TOSUN C., ÖZGÜR A.E., SELBAŞ R., 2014. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde N2O akışkanın termodinamik analizi. 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu. Bildiri Kitabı, 24-26 Ekim 2014, Balıkesir, Türkiye.
 • 2 Önder KIZILKAN, Reşat SELBAŞ, Arif KARABUĞA, Fatih YILMAZ, Enerji Mühendisliğinde Kullanılan Yazılımların İncelenmesi, "2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu. Bildiri Kitabı, 24-26 Ekim 2014, Balıkesir,;Türkiye. "
 • 3 F.YILMAZ, M.T. BALTA, R.SELBAŞ, DÜŞÜK SICAKLIKLI JEOTERMAL KAYNAKLI ISI POMPASININ BİNALARDA UYGULANMASI VE EKSERJİ ANALİZİ, "2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu. Bildiri Kitabı, 24-26 Ekim 2014, Balıkesir,;Türkiye.
 • 4 F. YILMAZ, R.SELBAŞ, SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE HC (HİDROKARBON) VE HFC (HİDROFLOROKARBON) AKIŞKANLARININ PERFORMANS ANALİZİ, "2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu. Bildiri Kitabı, 24-26 Ekim 2014, Balıkesir,;Türkiye. "
 • 5 Gamze Bayram, Fatih Yılmaz, Reşat Selbaş, Erkan Dikmen, Ali Öz 2013.GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA ANALİZİ , 25-28 Aralık 2013,Konya,
 • 6 YAZICI H., ŞENCAN ŞAHİN A., SELBAŞ R., 2012. Afyon ilinde jeotermal enerji Kaynaklı Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Enerji Analizi, 1. Ulusal İklimlendirme Sempozyumu, 625-633
 • 7 KÖSE İ.İ., ŞENCAN ŞAHİN A., SELBAŞ R., 2012. Anfis Modeliyle R-423A Soğutucu Akışkanın Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmes, İKSES' 12, 415-421.
 • 8 CANTÜRK Ş., SELBAŞ R., ŞENCAN ŞAHİN A., ŞENOL R., 2012. Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pil Sistemiyle Çalışan Bir Buzdolabının deneysel analizi, İKSES' 12. 313-321
 • 9 Çelik.A.,Dostuçok.İ.,Selbaş.R.Ortaöğretim Düzeyinde İklimlendirme Soğutma Eğitiminin MEGEP-İKMEP Projeleriyle Geliştirilmesi İKSES'12. EYLÜL 2012 Sayı:36 Sayfa 250-264
 • 10 A. Özdemir, F.Yılmaz, , R.Selbaş, A. Şencan Şahin, R. Şenol, . Fotovoltaik Panelleri İle Bir Konutun(Villa) İklimlendirilmesi,, " Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir( 372-379) ", , (2012), s
 • 11 F.Yılmaz, A. Özdemir,R.Selbaş, A. Şencan Şahin, R. Şenol, Güneş Enerjisi (Pv) İle Sulama Sistemi,, "Ulusal iklimlendirme soğutma eğitimi sempozyumu, Balıkesir( 380-388) ", , (2012),
 • 12 Yakut, A.K., Şencan Şahin, A., SELBAŞ, R., Dikmen, E., Görgülü, B.,Dostuçok, İ., Kutlu, S., 2011. Güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik incelemesi, İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi , 18-20 Kasım 2011, Antalya, 51-60.
 • 13 Köse, İ.İ., Şencan Şahin, A., SELBAŞ, R., 2011. R413A soğutucu akışkanın termofiziksel özelliklerinin anfis modeliyle belirlenmesi, İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi , 18-20 Kasım 2011, Antalya, 337-346.
 • 14 Özdemir, A., Yılmaz, F., Dikmen, E., Şencan Şahin, A., SELBAŞ, R., Üçgül, İ., 2011. Bir villanın termoelektrik bir sistem ile iklimlendirilmesinin araştırılması, İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, 18-20 Kasım 2011, Antalya, 571-579.
 • 15 Laka, S., Şencan, A., Selbaş, R., 2009, NH3-su ile çalişan güneş enerjili soğutma sistemi ve örnek bir uygulama, V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 16-17 Ekim 2009, Kayseri, 114-119.
 • 16 KILIÇ, B., ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., 2009. Plakalı ısı eşanjörü kullanılan soğutma uygulamalarında soğutma etkinlik katsayısının deneysel incelenmesi. IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON 2009, 06-08 Mayıs 2009, İzmir, 245-254.
 • 17 Yakut, A. K., Kılıç, B., Selbaş, R., şencan, A., Kızılkan, Ö., 2007. Alternatif Soğutucu Akışkanların Bilgisayar Programı Yardımıyla Performans Analizi. II. Ulusal İklimlendirme Kongresi, 15-18 Kasım 2007, Antalya, Bildiriler Kitabı, sayfa:197-212
 • 18 Yakut, A.K., Kılıç, B., Çırak, B., Selbaş, R., Şencan, A., 2007. Güneş enerjili bir iklimlendirme sisteminin tasarımı ve uygulaması, ULIBTK' 2007, 25-30 Mayıs- 2 Haziran 2007, Kayseri, 636-640.
 • 19 Selbaş, R., Babadağlı, A., Kızılkan, Ö., Şencan, A., 2006. Soğurmalı Soğutma Sisteminin Termoekonomik Optimizasyonu. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu - UTES'2006. Süleyman Demirel Üniversitesi, 25-27 Mayıs, 2006, Isparta, 574-586.
 • 20 Üçgül,İ.,Selbaş,R.,Ünlü,F.,Elbir,A.,Ejektörlü Soğutma Sistemlerine Uygun Soğutucu Akışkanların Belirlenmesi,VI.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES' 2006, 25-27 Mayıs,2006,Isparta,408-413.
 • 21 Selbaş, R., Çayırlı, M., Tonguç, G., Küresel İklim Değişimleri ve Isparta.Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23.03.2005, Isparta, 84-90.
 • 22 Selbaş, R., Babadağlı, A., Absorbsiyonlu Bir Soğutma Sisteminin Ekserji-Ekonomik Analizi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS'2005, Sempozyum CD'si, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 295-306
 • 23 Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Şencan, A., Akalan, O. B., Soğutma Yükü Hesaplamaları İçin Alternatif Bir Yazılım, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, İklim 2005, 25-27 Şubat 2005, Antalya (Yayınlanacak)
 • 24 KUTLU, S., YAKUT, A.K., SELBAŞ, R., ŞENCAN, A., ÖZDEMİR, G., 2005. Güneş Pili ve Fotovoltaik Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 24-25 Haziran 2005, Mersin, 42-48.
 • 25 Selbaş, R., Üçgül, İ., Şencan, A., Kızılkan, Ö., 2003. Güneş Enerjisi Destekli Buhar-Jet Soğutma Sisteminin İklimlendirmede Uygulanabilirliğinin Araştırılması. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi. 20-21 Haziran 2003, Mersin, 81-91.
 • 26 Özgür, A., Selbaş, R., 2003. Dalgalı Yüzeyli Karşıt Akışlı Plakalı Isı Değiştiricilerde Isı Taşınım Katsayısının Deneysel İncelenmesi. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği. 3-5 Eylül 2003, Isparta, 53-57.
 • 27 Üçgül, İ., Selbaş, R., Şenol, R., Kızılkan, Ö., 2003. Güneş Güç Sistemlerinin Heliostat Alan Düzenlemesi ve Termodinamik Analizleri. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği. 3-5 Eylül 2003, Isparta, 373-380.
 • 28 Dikmen, E., Şencan, A., Selbaş, R., 2003. Sudan-Havaya Çalışan Bir Termoelektrik Soğutucunun Deneysel Olarak İncelenmesi. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği. 3-5 Eylül 2003, Isparta, 414-418.
 • 29 Selbaş, R., Yakut, A.K., Encan, A., Dikmen, E., 2003. Absorbsiyonlu Sistemlerde Methanol-LiBr Ve Methanol-LiCl Eriyiklerinin Termodinamik Özelliklerinin Tesbiti İçin Yeni Bir Metod. Tesisat Mühendisleri Odası, VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 8-11 Ekim 2003, İzmir, 540-547.
 • 30 İçgül, İ., Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Şenol, R., Karakoç, H., 2003. Elektrik Enerjisi Üretiminde Güneş Kulesi Sisteminin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesiç. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu. 15-18 Ekim, İzmir, 264-275.
 • 31 Özgür, A.E., Selbaş, R., 2001. Adyabatik Olarak Kabul Vorteks Tüplerin Termodinamik Açıdan İncelenmesi. 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi. 5-7 Eylül 2001, Konya, 77-82.
 • 32 Özgür, A.E., Selbaş, R., Üçgül, İ., 2001. Vorteks tüpler ile soğutma uygulamaları. Teskon 2001, V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 3-6 Ekim 2001, İzmir, 387-397.
 • 33 Özgür, A.E., Üçgül, İ., Selbaş, R., 1999. Radyant Soğutma Tesisatı. Teskon 99, IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 4-7 Kasım 1999, İzmir, 389-398.
 • 34 Doğan, Z.A., Selbaş, R., 1998. Sağanaklar ve Uçak Kazaları. Kayseri 2. Havacılık Sempozyumu, 11-15 Mayıs 1998, Kayseri, 118-121.
 • 35 Fişek, S., Selbaş, R., 1997. Isparta?da Hava Kirliliğinin Önlenmesinde Doğalgaz Kullanmanın Önemi. Isparta?da Hava Kirliliği ve Doğalgaz ?97. 27-29 Kasım 1997, Isparta, 183-198.
 • 36 Fişek, S., Selbaş, R., Üçgül, İ., 1997. HVAC Sistemlerinde Isı Tekerleği ve Isı Borusu ile Geri Kazanım Uygulamaları. Çevre ve Enerji Kongresi Antalya Sempozyumu. 14-15 Nisan 1997, Antalya, 222-230.
 • 37 Acar, M., Üçgül, İ., Fişek, S., Selbaş, R., 1993. Serpantin Akışlı Düzlemsel Güneş Kollektör Absorblayıcıların Sonlu Farklar Yöntemiyle Isıl Analizi. Isı Bilimi ve Tekniği 9. Ulusal Kongresi. 20-22 Eylül 1993, Elazığ, 189-203.
 • 38 Acar, M., Selbaş, R., 1992. Güneş Enerjili Rankin Çevrimli Kompresyonlu Paket Soğutma Sistemlerinin İklimlendirmede Uygulanabilirliği. 2. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi. 6-8 Mayıs 1992, Adana, 189-200.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Fatih YILMAZ,Mustafa Tolga BALTA, Reşat SELBAŞ, Thermodynamic Analysis Of Gorund Source Heat Pump, "XII. Uluslararasi Yapida Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ", 31 Mart- 1 Nisan, İstanbul, (2016), s.
 • 2 Mustafa Tolga BALTA, Fatih YILMAZ, Reşat SELBAŞ, Performance Assessment of hydrogen production step of boron based thermochemical cycle - , "2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), May 24-28, 2016,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina ", , (2016), s
 • 3 Fatih Yılmaz, Resat Selbaş, Arif Emre Özgür, Mustafa Tolga Balta, Performance Analysis of Organic Rankine cycle With R744 and N2O , "2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), May 24-28, 2016,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina ", , (2016), s
 • 4 Fatih YILMAZ, Mustafa Tolga BALTA, Reşat SELBAŞ, Performance assessment of solarbased hydrogen production via H2SO4 cycle, "8 th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya, Turkey ", , (2016), s.
 • 5 Mustafa Tolga BALTA, Fatih YILMAZ, Reşat SELBAŞ, Performance assesment of various greenhouse heating systems; a case study in Antalya, "8 th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya, Turkey ", , (2016), s
 • 6 Fatih Yılmaz, Mustafa Tolga Balta, Reşat Selbaş, ENERGY ANALYSIS OF HYDROGEN PRODUCTION THROUGH S-I THERMOCHEMICAL CYCLE , "8TH EGE ENERGY SYMPOSIUM and EXHIBITION ", May 11 – 13, 2016 Afyonkarahisar , (2016), s.
 • 7 Fatİh Yilmaz, Arif Emre Özgür, Reşat Selbaş and Mustafa Tolga Balta, Efficiency analysis of Solar Transcritical Organic Rankine Cycle with R744, "8TH EGE ENERGY SYMPOSIUM and EXHIBITION ", May 11 – 13, 2016 Afyonkarahisar , (2016), s.
 • 8 Arif Karabuğa, Reşat Selbaş, Ahmet Kabul, 2016. Exergy Analysis of Nitrogen Liquefaction Process, International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8)
 • 9 Melik Ziya Yakut, Arif Karabuğa, Ahmet Kabul, Reşat Selbaş, 2016. Design and Performance of Linear Fresnel Reflector, International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8)
 • 10 Ustaoğlu A., Alptekin M., Akay M.E., Selbaş R., 2016. Advanced Exergy Analysis of an Application of Waste Heat Powered Ejector Refrigeration System to Rotary Kiln, International Exergy, Energy and Envirionment Symposium (IEEES-8)
 • 11 Alptekin M., Ustaoğlu A., Akay M.E., Selbaş R., 2016. Thermodynamic Evaluation of Absorption-Compression Cascade Refrigeration Cycles for Advanced Exergy Analysis, International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8)
 • 12 Alptekin, M., Kızılkan Ö., Kabul A., Selbaş R., 2016. Performance Investigation of a Geothermal Powered Organic Rankine Cycle for Natural Working Fluids. International Exergy, Energy and Environment Sympoisum (IEEES-8)
 • 13 Fatih Yılmaz, M.Tolga Balta, Reşat Selbaş, Doğan Demiral, Environmental Impact Assessment of Electricity Production in Turkey, "Global Conference on Global Warming 2015
 • 14 Fatih Yılmaz, Reşat Selbaş, Arif Emre Özgür, M.Tolga Balta, Performance Analyses Of Co2- N2o Cascade System for Cooling, "Global Conference on Global Warming 2015 (GCGW-15) May 24-27, 2015 Athens, Greece "(2015), s
 • 15 R. SELBAŞ, A. ŞENCAN ŞAHİN, F. YILMAZ, C. EKŞİ, HASTANELERDE ENERJİ KULLANIMINDA VERİMLİLİK İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA, "XI Uluslar arası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ", 8-10 Mayıs, İstanbul, (2014), s.
 • 16 M.Z. Yakut, F. YILMAZ, R. SELBAS, İ. ÜÇGÜL, Toplu Yaşam Alanlarının İklimlendirilmesinin Hesaplamalı Akışkan Dinamiği Programıyla Modellenmesi, " XI Uluslar arası Yapıda Tesisat teknolojisi sempozyumu, ", 8-10 Mayıs 2014, İstanbuL, ", , (2014)
 • 17 YILMAZ F., SELBAŞ R., ÖZGÜR A.E., BALTA M.T., ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI KASKAD SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ. XI. Uluslar arası Yapıda Tesisat teknolojisi sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014, İstanbul.
 • 18 Dostuçok,İ.,Selbaş,R.,Şencan Şahin,A.,Özdemir,A.,Yılmaz,F., Fresnel Aynalı Güneş Odaklayıcı Ve Toplayıcılarının Isparta İli Şartlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 30Nisan-2Mayıs-2012 Sayfa:417-426
 • 19 Akyüz,E.,Yakut,M.Z.,Selbaş,R.,Şencan Şahin,A.,Dostuçok,İ., Dalga Enerjisinden Enerji Üretiminde Ülkemizin Durumu X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 30Nisan-2Mayıs-2012 Sayfa:394-400
 • 20 KILIÇ, B., ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., 2010. Experimental Analysis of Heat Transfer Coefficient in the Plate Heat Exchanger. 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June 2010, Pamukkale University, Denizli, Turkey, Symposium CD, paper no:60
 • 21 Yakut, A.K., Dikmen, E., Selbaş, R., Şencan, A., Kızılkan, Ö., Kabul, A., Güler, K., 2006. Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği. 8-10 Mayıs 2006, İstanbul. Sempozyum CD'si, Makale No: 32.
 • 22 Çalık, A., Selbaş, R., Yılmaz, E., 2006. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PERFORMANCE OF THE BORONIZED OTOMOTIVE GEAR WHEEL. 11th International Materials Symposium. Kongre Bildiriler e-kitabı, 19-21 April 2006, Denizli, 363-369
 • 23 Şencan, A., Kızılkan, Ö., Selbaş, R., 2005. Thermodynamic simulation of vapor compression refrigeration cycles using alternative refrigerants. Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), 18-20 May 2005, İstanbul, Turkey
 • 24 Kızılkan, Ö., Şencan, A., Yakut, A.K., Selbaş, R., 2005. Thermodynamic analysis of experimental absorption refrigerator. IEEES-2, Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, 3-7 July 2005, Kos-Greece.
 • 25 Şencan, A., Kızılkan, Ö., Selbaş, R., Yakut, A.K., 2005. Second law and economic analysis of subcooled and superheated vapor compression refrigeration cycle. IEEES-2, Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, 3-7 July 2005, Kos-Greece.
 • 26 Selbaş, R., Dikmen, E., 2003. Working Criteria and Application Area of Thermoelectric Refrigerators. IEEES-1, The First International Exergy, Energy and Environment Symposium. 13-17 July 2003, İzmir, 745-748.
 • 27 Selbaş, R., Kızılkan, Ö., 2003. Optimal Design Analysis of Shell-and-Tube Heat Exchangers with Genetic Algorithms. IEEES-1, The First International Exergy, Energy and Environment Symposium. 13-17 July 2003, İzmir, 761-767.
 • 28 Selbaş, R., Üçgül, İ., Kızılkan, Ö., 2003. Elektrik Enerjisi Üretiminde Güneş Kulesi Sisteminin Termodinamik İncelenmesi. 3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu. 18-20 Ağustos 2003, Ankara, 168-179.
 • 29 Acar, M., Selbaş, R., 1994. Enerji Tüketiminde Ekonomi ve Örnek Bir Uygulama. 21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu Energy Efficiency 2000 Projesi Çerçevesinde Uluslararası Sempozyum. 28-30 Nisan 1994, İstanbul, 713-720.
 • 30 Yakut, A. K., Fişek, S., Üçgül, İ., Selbaş, R., 1994. Isı Geri Kazanım Sistemlerinin Enerji Korunum Potansiyelleri ve Isparta İlinde Kombine Bir Uygulama. 21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu Energy Efficiency 2000 Projesi Çerçevesinde Uluslararası Sempozyum. 28-30 Nisan 1994, İstanbul, 761-771.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Atık Isı Enerjisinden Yararlanma Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Doktora Tezi
 • 1 Akışkan Yataklı Kurutma Sistemlerinin Analizi ve Sunta Kurutulmasında Uygulanabilirliğinin Araştırılması
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Arif KARABUĞA, Azot Sıvılaştırma Prosesinin Enerji ve Ekserji Analizi, 2016.
 • 2 Fatih YILMAZ. Güneş Çanaklı Organkik Rankine Çevriminin Isparta Şartlarında İncelenmesi. 2013
 • 3 Ahmet Özdemir. Parabolik Kollektörlü Organik Rankine Çevriminin Isparta Şartlarında İncelenmesi.2013
 • 4 Şevket CANDEMİR, Güneş pili ile çalışan bir soğutma sisteminin deneysel analizi
 • 5 İhsan DOSTUÇOK. Fresnel Aynalı Güneş Odaklayıcı ve Toplayıcılarının Isparta İli Şartlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması.2012
 • 6 Salih LAKA, Çanaklı güneş yansıtıcılarıyla çalışan stirling güç üretme sisteminin termodinamik analizi
 • 7 Ahmet ÇELİK, Türkiye'de lise düzeyinde soğutma ve iklimlendirme eğitiminin incelenmesi
 • 8 Bayram ÇALIŞKAN Plakalı Isı Eşanjörlerinin Isıtma ve Soğutma uyulamaları için Optimum Çalışma Şartlarının Araştırılması.
 • 9 M.Ziya YAKUT Soğutucu Akışkan-Hava ile Çalışan Isı Değiştiricilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi
 • 10 Hilmi YAZICI Buhar Türbinlerinin Termoekonomik Optimizasyonu
 • 11 Aslı BABADAĞLI Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu
 • 12 Erkan YILMAZ Borla Kaplanmış Taşıt Aktarma Organlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
 • 13 Önder Kızılkan, Kompresörlü Soğutma Sistemlerinde Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Aşırı Kızdırma ve Aşırı Soğutma Etkisinin Termoekonomik Yönden İncelenmesi
 • 14 Aydın YÖRÜKOĞLU Teknik Eğitim Fakültesi Tesisat Öğretmenliği Bölümü Soğutma İklimlendirme Dersleri İçin Alternatif Bir Proğram Çalışması
 • 15 Erkan Dikmen, Termoelektrik Soğutucuların Çalışma Kriterlerine Etki Eden Faktörlerin ve Endüstrideki Kullanım Alanlarının Tespiti
 • 16 Arif Emre Özgür, Vorteks Tüplerin Çalışma Kriterlerine Etki Eden Faktörlerin ve Endüstrideki Kullanım Alanlarının Tespiti
 • 17 Mustafa GEDİK Doğalgazla Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Analizi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Azot Sıvılaştırma Prosesinin Enerji ve Ekserji Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: 4350-YL1-15 (Tamamlandı-2016)
 • 2 Güneş Çanaklı Organik Rankine Çevriminin Isparta İli Şartlarında İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 3076-YL-12, Bitiş tarihi: 20.02.2013
 • 3 Parabolik Kollektörlü Organik Rankine Çevriminin Isparta İli Şartlarında İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 3077-YL-12, Bitiş tarihi: 20.02.2013
 • 4 Fresnel Aynalı güneş Odaklayıcı ve Toplayıcılarının Isparta İli şartlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi(münferit), Proje kodu: 2626-M-10, Bitiş tarihi: 11.02.2012
 • 5 Fresnel Aynalı Güneş Odaklayıcı ve Toplayıcılarının Isparta İli Şartlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 2121-YL-10, bitiş Tarihi: 09.12.2011
 • 6 Çanaklı güneş Yansıtıcılarıyla Çalışan Stirling Güç Üretme Sisteminin Termodinamik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 2127-YL-10, Bitiş tarihi: 09.09.2011
 • 7 Termoelektrik soğutucuların çalışma kriterlerine etki eden faktörlerin ve endüstrideki kullanım alanlarının tespiti, S.D.Ü. Araştırma Projesi, Proje No: 371, 2002, S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Isparta, (Tamamlandı).
 • 8 Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinin Evaporatör Basıncının Ayarlanması, S.D.Ü. Altyapı Projesi, Proje No: 2002/12, 2002, S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Isparta, (Tamamlandı).
 • 9 Vorteks Tüplerin çalışma kriterlerinde etki eden faktörlerin ve endüstrideki kullanım alanlarının tespiti, S.D.Ü. Araştırma Projesi, Proje No: 281, 2001, S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Isparta (Tamamlandı).
 • 10 Tek Kişilik Çok Hafif Uçak Tasarımı İçin Elde Edilen Sonuçların Değerlendirilmesi ve İmal Edilen Parçaların Montajı ile Tek Kişilik Çok Hafif Uçak Üretimi, Proje No: 303, Başlama Tarihi: 12.05.2000, Isparta, (Tamamlandı).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Termofilik İşletme Koşulları İçin Biyogaz Reaktörü Tasarımı Proje No:2007-116
 • 2 Tubitak 104m375 proje Ejektörlü Soğutma Sistemi
 • 3 TÜBİTAK Proje No: 107M004. Tübitak Hızlı Destek Programı - 1002. Plakalı Isı Eşanjörlerinde Ansys Analiz Programının Kullanılması Ve Deneysel Çalışma İle Karşılaştırılması.
 • 4 Tek Kişilik Çok Hafif Uçak İçin ½ VW Motoru Değişikliği, Yakıt Deposu, İniş Takımı, Kumanda Sistemleri, Uçuş Aletleri ve Pervane Tasarımı İçin Örnek Bir Uygulama, Proje No: 303, Başlama Tarihi: 12.05.2000, Isparta, (Tamamlandı).
 • 5 Tek Kişilik Çok Hafif Uçak İçin Kanat, Gövde ve Kuyruk Tasarımı İçin Örnek Bir Uygulama, Proje No: 302, Başlama Tarihi: 12.05.2000, Isparta, (Tamamlandı).
 • 6 Mevcut Soğuk Hava Depolarında Güneş Enerjili Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi, Optimizasyonu ve Isparta - Eğirdir Yöresinde Uygulanması, Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Projesi, Proje No: 98K123030, 1998-1999, S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Isparta, (Devam Ediyor).
 • 7 Plakalı Tip Isı Eşanjörlü Bir Isı Pompasının Performans Karakteristiklerinin Belirlenmesi, S.D.Ü. Araştırma Projesi, Proje No: 82, 1998, S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi,Isparta, (Tamamlandı).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. İklimlendirme ve Soğutma Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 2 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Eylül 2012, Balıkesir
 • 3 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 28-30 Eylül 2005, Bilim Komitesi Üyesi
 • 4 İKLİM 2005, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Şubat 2005, ANTALYA, Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 5 DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ ÇALIŞTAYI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Devlet Meteoroloji İşleri, 23 Mart 2005, ISPARTA, Düzenleme Kurulu Görevlisi
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, ULIBTK'03, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Düzenleme Kurulu Görevlisi
 • 7 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 1. Kentiçi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu, 21-22 Nisan 2001, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya, Sempozyum Düzenleme Kurulu Görevlisi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SELBAŞ, R., ŞENCAN, A., KILIÇ, B., 2009. Alternative approach in thermal analysis of plate heat exchanger. Heat Mass Transfer, 45(3), 323 - 329.
 • 2 KÜÇÜKSİLLE, E.U., SELBAŞ, R., ŞENCAN, A., 2009. Data mining techniques for thermophysical properties of refrigerants. Energy Conversion and Management, 50(2), 399 - 412.
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007.Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Reppich, M., 2006, A New Design Approach for Shell-and-Tube Heat Exchangers Using Genetic Algorithms from Economic Point of View, Chemical Engineering and Processing, 45(2006),268-275.
 • 4 SELBAŞ, R., KIZILKAN, Ö., ŞENCAN, A., 2006. Thermoeconomic optimization of subcooled and superheated vapor compression refrigeration cycle. Energy, 31(12), 1772-1792.
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Şencan, A., 2006. Thermoeconomic optimization of subcooled and superheated vapor compression refrigeration cycle, Energy, 31(12), 1772-1792.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Makine Mühendisleri Odası
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH.BLM.BŞK.
VERDİĞİ DERSLER
Enerji Santralleri
Gaz Teknolojisi Ve Projesi
Günes Enerjili İklimlendirme ve Soğutma
İklimlendirme Esasları
İklimlendirme-Havalan. Uyg.
İklimlendirme-Havalandırma
Mühendislik Sistemlerinin İkinci Yasa Çözümlemesi
Soğutma Projesi
Soğutma Teknolojisi
Termoekonomi
Yukarı çık