KİŞİSEL BİLGİLER
Ercan KÜÇÜKEŞMEN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÜÇÜKEŞMEN
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi
Telefon 2462146689
E-Posta ercankucukesmen@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞ İDARESİ 30.9.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 24.8.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 16.12.2015
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KÜÇÜKEŞMEN E. (2021). Ekonomi, Finans ve işletme Yönetimi Alanında Güncel Gelişmeler - II. Ankara, (pp. 15-29). Nobel Bilimsel Yayınevi.
 • 2KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A. (2021). Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler 2. İstanbul, (pp. 267-302). Efe Akademi Yayınevi.
 • 3KÜÇÜKEŞMEN E. (2020). Ekonomi, Finans ve İşletme Yönetimi Alanında Güncel Gelişmeler - I. Ankara, (pp. 181-198). Nobel Bilimsel Eserler.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ŞİMŞEK A., KÜÇÜKEŞMEN E. (2021). Web of Science Veri Tabanında Analitik Hiyerarşi Prosesiyle İlgili Yayınların Bibliyometrik Analizi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 148-162.https://doi.org/10.47257/busad.1040086
  • 2KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E. (2020). Önlisans Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Boş Zaman Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 202-231.
  • 3TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Memnuniyet Durumları Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 636-654.
  • 4ŞİMŞEK A., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Girişimcilik Eğitimi İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi: Dergi Park Akademik Örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6, 4400-4417.
  • 5ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 196-215.
  • 6KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E., ŞİMŞEK A. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 531-553.
  • 7KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E. (2019). Sürdürülebilir Rekabet İçindeki İnovasyonun (Yenileşim) Önemi. Journal of Social and Humanities Sciences Research (Sosyal ve Beşeri bilimler Araştırma Dergisi), 6, 4447-4457.
  • 8TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Yoksulluk ve Çalışan Yoksullar Üzerine Genel Bir Bakış. Journal of Social and Humanities Sciences Research (Sosyal ve Beşeri bilimler Araştırma Dergisi), 6, 4497-4506.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÇARIKÇI İ. H., KÜÇÜKEŞMEN E. (2018). Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığa etkisi: Kamu çalışanları üzerine bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4, 24-44.
   • 2ÇARIKÇI İ. H., KÜÇÜKEŞMEN E. (2017). Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre Analizi: Isparta Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 22, 745-756.
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E. (2019). Üniversite Öğrencilerinin İnovasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Örneği. 3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19, Kasım 21-22, BALIKESİR, 276-288.
    • 2ŞİMŞEK A., KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E. (2019). Girişimcilik Eğitimiyle İlgili 2008-2019 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezleri Üzerine İstatistiksel Bir Araştırma. IV. Internatıonal Entrepreneurshıp, Employment And Career Congress, Ekim 17-20, MUĞLA, 1189-1199.
    • 3KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E. (2019). 2004-2019 Yılları Arasında Girişimcilik Konusu İle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İncelenmesi. IV. Internatıonal Entrepreneurshıp, Employment And Career Congress, Ekim 17-20, MUĞLA, 1225-1241.
    • 4KÜÇÜKEŞMEN E., ERDEMİR A., ÇUHADAR F. M. (2014). Yeni Liderlik Yaklaşımları Perspektefinde Karizmatik Liderler Mi? Karizmatik Kadrolar Mı?. 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Mayıs 29-31, ISPARTA, 849-880.
    • 5KÜÇÜKEŞMEN E. (2009). İşgörenlerde Çatışma Nedenleri ve Sonuçları: SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği. 1. Uluslararası Davras Kongresi, Eylül 24-27, ISPARTA, 1412-1428.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (EJSER 5th Internatıonal Symposıum on Socıal Scıences), Nisan 27-29, ANTALYA, 57.
     • 2ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Memnuniyet Durumları Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (EJSER 5th Internatıonal Symposıum on Socıal Scıences), Nisan 27-29, ANTALYA, 58.
     • 3KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E., ŞİMŞEK A. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (EJSER 5th Internatıonal Symposıum on Socıal Scıences), Nisan 27-29, ANTALYA, 60.
     • 4KÜÇÜKEŞMEN E. (2017). The Role of the Denographic Characteristics of Public Officials on the Organizational Justice Perception: Isparta Sample. 2. Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Ekim 5-7, ISPARTA, 66-67.
      • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1BAYSAL H., KÜÇÜKEŞMEN E. (2004). Çocuk Oyunlarının Yönetim ve Organizasyon Teknikleri Açısından Analizi- Isparta ve Çevresine ilişkin Bir Değerlendirme. HAMER- I. Halkbilim Sempozyumu ve Şenliği Osmangazi Üniversitesi, Eylül 30-1, ESKİŞEHİR.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1PAPATYA G., KÜÇÜKEŞMEN E. (2000). Krizden Çıkışta ve Yeniden Yapılanma Sürecinde KOBİ’xxlere İlişkin Öğrenen Organizasyon Kavramının Araştırılması: Model Önerisi ve Uygulama Perspektifi. Krizden Çıkışta KOBİ’lerin Yeniden Yapılanması ve 2000’xxli yıllar İçin Değişim Stratejileri, Mayıs 22-24.
        • Akademik Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/İşletme Yönetimi Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2018-...)
         • Verdiği Dersler
         • 1Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri (Bahar Dönemi)
         • 2Girişimcilik (Güz Dönemi)
         • 3İşletme Bilimine Giriş (Güz Dönemi)
         • 4Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi
         • 5Sağlık Kurumlarında Satın Alma Yönetimi (Güz Dönemi)
         • 6Yazışma Ve Raporlama Teknikleri (Bahar Dönemi)
         • 7Yönetim Felsefesi