KİŞİSEL BİLGİLER
Fatma YILDIRIM
Adı Soyadı Prof. Dr. Fatma YILDIRIM
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146217
E-Posta fatmayildirim@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 18.6.1991
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 20.3.1995
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 26.12.2002
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1YILDIRIM F. (2022). Minör Meyveler-1. Ankara, (pp. 211-254). İksad Yayınevi.
 • 2YILDIRIM F., YILDIRIM A. N. (2022). Minör Meyveler-1. Ankara, (pp. 185-210). İksad Yayınevi.
 • 3YILDIRIM F. (2021). Kadın Akademisyenler Gözüyle Çalışma Yaşamında Kadın Olmak. Detay Yayıncılık.
 • 4ŞAN B., YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., KARAKURT Y. (2016). Chinese Dates A Traditional Functional Food. CRC Press.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Yıldız H., binici s., ŞAN B., YILDIRIM F., TELCİ İ. (2022). Tunceli Sarımsağı (Allium Tuncelianum) Tohumlarının İn Vitro Koşullarda Çimlendirilmesi ve Bitki Gelişimi Üzerine GA3 Uygulamalarının Etkisi. Turk Tarim ve Doga Bilimleri Dergisi, 9, 689-695.https://doi.org/10.30910/turkjans.1121404
  • 2binici s., ÇELİK C., YILDIRIM F., YILDIRIM A. N. (2022). Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Çöğürlerinde Harpin Proteininin NaCl Tuz Stresi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Bingol Universitesi, 11, 141-150.https://doi.org/10.46810/tdfd.1120976
  • 3KAÇAL E., YILDIRIM F. (2011). Development of apple variety breeding for scab resistance. Derim, 28, 14-26.
  • 4YILDIRIM A. N., KOYUNCU F., TEKİNTAŞ F. E., YILDIRIM F. (2008). Isparta Bölgesinde Selekte Edilen Badem Prunus amygdalus Batsch Genotiplerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Yağ Asitleri Kompozisyonları. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 19-25.
  • 5KANKAYA A., AŞKIN M. A., YILDIRIM F., BALCI B., ALKAN T. (2008). Evulation of some sweet cherry cultivarson ’xxGisela 5’xx and ’xxGisela 6’xx rootstocks in Bayramic, Turkey. Acta-Horticulteria, , 221-226.
  • 6YILDIRIM F. (2006). Sık Dikim Elma Yetiştiriciliğinin Başlıca Unsurları. Derim, 23, 28-40.
  • 7KOYUNCU F., YILDIRIM F., KOYUNCU M. A., TOSUN F. (2005). Isparta Yöresindeki Üç Farklı Ceviz Populasyonun Fenolojik Özelliklerinin Islah Açısından İncelenmesi. BAHÇE, 34, 123-132.
  • 8KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., YILDIRIM F., DİLMAÇÜNAL T., VURAL E. (2005). Gelincik Isparta Doğal Ceviz Genotiplerinin Yan Dal Verimliliği ve Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi. BAHÇE, 34, 73-82.
  • 9YILDIRIM F., KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., YILDIRIM A. N., ÖZGÜR Ç. (2005). Yalvaç Yöresi Isparta Ceviz Tiplerinin Seleksiyon Yolu İle Islahı. BAHÇE, 34, 63-72.
  • 10YILDIRIM F., KOYUNCU F. (2004). Elmalarda kimyasal seyreltmedeki gelişmeler. Derim, 21, 44-53.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ŞAN B., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., binici s., ÇELİK C., Bayram S., YILMAZER M. (2022). Fatty acid contents of some avocado (Persea americana Mill.) cultivars in Antalya ecological conditions. Hatay Mustafa Kemal University, 27, 525-531.https://doi.org/10.37908/mkutbd.1128282
   • 2Aydınlı M., YILDIRIM F., Türkeli B. (2022). The Effect of NaCl Stress on Leaves Copper, Boron, Zinc, Iron and Manganese Contents of Some Pear and Quince Rootstocks. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi, 17, 1-9.https://doi.org/10.54975/isubuzfd.986917
   • 3binici s., Pepe A. V., ÇELİK C., YILDIRIM F., YILDIRIM A. N. (2022). Antalya Sera Koşullarında Yetiştirilen Farklı Passiflora Tür ve Genotiplerinin Pomolojik Ve Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes University, 19, 235-241.https://doi.org/10.25308/aduziraat.1131958
   • 4YILDIRIM F., ESEN M., binici s., ÇELİK C., YILDIRIM A. N., KARAKURT Y. (2021). Antioxidant enzymes activities of walnut nursery trees to drought stress progression. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, 5, 217-225.
   • 5yalçın b., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ÇELİK C. (2021). Bazı Ceviz Çeşitlerinin Isparta Ekolojisinde Biyokimyasal ve Mineral Madde İçerikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 285-291.https://doi.org/10.25308/aduziraat.993686
   • 6DEMİRTAŞ İ., YILDIRIM F. (2021). Melezleme Islahı Yoluyla Elde Edilen Ümitvar Kiraz (Prunus avium L.) Genotiplerinin Kendine Verimlilik ve S-Allel Genlerinin Belirlenmes. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 105-114.
   • 7ADIGÜZEL A., YILDIRIM F., KAZAZ S. (2018). Hydrangea macrophylla Thunb. Türüne Ait Bazı Çeşit ve Genotiplerinin Polen Performanslarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 7-17.
   • 8YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., Aşık H., DİLMAÇÜNAL T. (2017). The Determınatıon of Oıl Propertıes of Some Olıve Cultıvars Grown in Sütçüler, Isparta Regıon.. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61, 55-62.
   • 9YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., Aşık H., DİLMAÇÜNAL T. (2017). The Determınatıon of Pomologıcal and Total Oıl Propertıes of Some Olıve Cultıvars Grown in Isparta, Turkey.. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61, 45-49.
   • 10YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., DİLMAÇÜNAL T., ŞAN B., ERSOY N. (2017). Composıtıon of Phenolıc Compounds in Petal Flowers and Leaf Samples of Varıous Apple Cultıvars.. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61, 39-43.
   • 11YILDIRIM F., ŞAN B., YILDIRIM A. N. (2017). Dut (Morus spp.) Bitkisinin Bioaktif Bileşenleri. Bahçe, 46, 199-210.
   • 12YILDIRIM A. N., ŞAN B., YILDIRIM F., GÖKTAŞ H. (2017). Isparta Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinin Pomolojik Özellikleri.. Bahçe, 46, 319-326.
   • 13POLAT D., YILDIRIM F. (2016). Farklı Gelişme Kuvvetine Sahip 14 Elma Anacının Yapraklarında Fenolik Bileşenlerin Değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 63-70.
   • 14Güler A., YILDIRIM F. (2016). Farklı Bölgelerde Yetişen Hicaznar Punica granatum L Meyvelerinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 54-62.
   • 15YILDIRIM F., EKİCİ İ., YILDIRIM A. N., ŞAN B., KELEBEK C., ÇORUK T. (2016). Atago ve Kosui Asya Armut Çeşitlerinde Elle Seyreltme Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. BAHÇE, 45, 1207-12012.
   • 16ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F., SESLİ Y., GÖKTAŞ H. (2016). Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Morfolojik Pomolojik ve Verim Özellikleri. Bahçe, 45, 1202-1207.
   • 17ERDAL İ., AŞKIN M. A., KÜÇÜKYUMUK Z., YILDIRIM F., YILDIRIM A. N. (2008). Rootstock has an important role on iron nutrition of apple trees. World Journal of Agricultural Sciences, 4, 173-177.
   • 18YILDIRIM F., ABDULLAH K. (2004). The spontaneous growth and lateral branch habit of new apple cultivars in nursery. International Journal of Agriculture&Biology,, 6, 492-494.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1YILDIRIM A. N., ŞAN B., YILDIRIM F., ÇELİK C., bayar b., KARAKURT Y. (2021). Physiological and biochemical responses of almond rootstocks to drought stress. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 45, 522-532.https://doi.org/10.3906/tar-2010-47
    • 2YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., AŞIK H., KARAKURT Y., ERCİŞLİ S. (2020). Early Harvest Effects on Hydrophilic Phenolic Components of Extra Virgin Olive Oils Cvs. ‘Ayvalık’, ‘Memecik’ and ‘Topakaşı’. BIOCHEMICAL GENETICS, 58, 981-992.https://doi.org/10.1007/s10528-020-10008-9
    • 3POLAT D., YILDIRIM F., YILDIRIM A. N. (2020). Identification of Minerals in Leaves of 14 Apple Rootstocks in Stool Bed Condition. Erwerbs-Obstbau, 62, 77-81.https://doi.org/10.1007/s10341-019-00461-1
    • 4UÇAR Y., KADAYIFÇI A., AŞKIN M. A., KANKAYA A., ŞENYİĞİT U., YILDIRIM F. (2016). Effects of Irrigation Frequency on Yield and Quality Parameters in Apple c v Gala Galaxy. Erwerbs-Obstbau, 58, 169-175.
    • 5UÇAR Y., KADAYIFÇI A., AŞKIN M. A., KANKAYA A., ŞENYİĞİT U., YILDIRIM F. (2016). Yield and Quality Response of Young Gala Galaxy Trees under Different Irrigation Regimes. Erwerbs-Obstbau, 58, 159-167.
    • 6YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., ŞAN B., ERCİŞLİ S. (2016). The Relationship Between Growth Vigour of Rootstock and Phenolic Contents in Apple Malus domestica. Erwerbs-Obstbau, 58, 25-29.
    • 7YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ŞAN B., SESLİ Y. (2016). Total Oil Content and Fatty Acid Profi le of Some Almond Amygdalus communis L Cultivars. POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES, 66, 173-178.
    • 8YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ŞAN B., POLAT M., SESLİ Y. (2016). Variability of phenolic composition and tocopherol content of some commercial almond cultivars. JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, 89, 163-170.
    • 9YILDIRIM F., KAÇAL E., UÇAR Y., YILDIRIM A. N. (2016). Interaction of Crop Load and Irrigation on Yield Fruit Size Color and Stem end Splitting Ratio of Apple c v Gala Galaxy. Erwerbs-Obstbau, 58, 103-111.
    • 10YILDIRIM F., ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., ERCİŞLİ S. (2015). Mineral Composition of Leaves and Fruit in Some Myrtle Myrtus communis L Genotypes. Erwerbs-Obstbau, 57, 149-152.
    • 11YILDIRIM A. N., ŞAN B., YILDIRIM F., ECEVİT F., ERCİŞLİ S. (2015). Micropropagation of Promising Jujube Ziziphus jujuba Mill Genotypes. Erwerbs-Obstbau, 57, 135-140.
    • 12ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F. (2015). Chemical Compositions of Myrtle Myrtus communis L Genotypes Having Bluish Black and Yellowish White Fruits. Erwerbs-Obstbau, 57, 203-210.
    • 13YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., POLAT M., ŞAN B., Yılmaz S. (2014). Amygdalin Content in Kernels of Several Almond Cultivars Grown in Turkey. HORTSCIENCE, 49, 1268-1270.
    • 14YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., YILDIRIM F., POLAT M., ŞAN B., SESLİ Y. (2014). Amygdalin Content in Kernels of Several Almond Cultivars Grown in Turkey. HORTSCINCE, 49, 1268-1270.
    • 15ŞAN B., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F. (2014). An In Vitro Germination Technique for Some Stone Fruit Species the Embryo Isolated from Cotyledons Successfully Germinated without Cold Pre treatment of Seeds. HORTSCIENCE, 49, 294-296.
    • 16YILDIRIM F., AŞKIN M. A. (2010). Variability of amygdalin content in seeds of sweet and bitter apricot cultivars in Turkey. African Journal of Biotechnology, 9, 6522-6524.
    • 17YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., AŞKIN M. A., KANKAYA A. (2010). Total Oil Fatty Acid Composition and Tocopherol Content in Kernels of Several Bitter and Sweet Apricot Cultivars Prunus armeniaca Batsch from Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment., 8, 196-201.
    • 18YILDIRIM F. (2010). Variability of phenolics and mineral composition in kernels of several bitter and sweet apricot Prunus armeniaca Batsch cultivars. Journal of Food, Agriculture & Environment., , 179.
    • 19YILDIRIM A. N., ŞAN B., KOYUNCU F., YILDIRIM F. (2010). Variability of phenolics tocopherol and amygdalin contents of selected almond Prunus amygdalus Batsch genotypes. Journal of Food, Agriculture & Environment., 8, 76-79.
    • 20DOLGUN O., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F., AŞKIN M. A. (2009). Apple graft formation in relation to growth rate features of rootstocks. African Journal of Agricultural Research, 4, 530-534.
    • 21ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F. (2009). Mineral Composition of Leaves and Fruits of Some Promising Jujube Zizyphus jujuba Miller Genotypes. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 21, 2898-2902.
    • 22ECEVİT F., ŞAN B., DİLMAÇÜNAL T., HALLAÇ T. F., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F. (2008). Selection of Superior Ber Ziziphus jujuba Mil Genotypes in Çivril Region. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14, 51-56.
    • 23KOYUNCU F., KOYUNCU M. A., YILDIRIM F., VURAL E. (2004). Evaluation of black mulberry Morus nigra L genotypes from lakes region Turkey. European Journal of Horticultural Science, 69, 125-131.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1YILDIRIM F., KEPENEK G., ŞAN B., YILDIRIM A. N., KAÇAL E. (2014). Effects Of Ba Ga 4 7 Treatments On Fruit Quality In Fuji Apple Variety. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri, 7, 1387-1390.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1DİLMAÇÜNAL T., YILDIRIM A. N., ŞAN B., YILDIRIM F., KOYUNCU M. A. (2018). Determination of cold storage quality and shelf life of a new Asian pear cultivar 'Chojuro Nashi'. XXX International Horticultural Congress IHC2018: International Symposium on Strategies and Technologies to Maintain Quality and Reduce Postharvest Losses, Ağustos 12, İstanbul, 105-112.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., DİLMAÇÜNAL T., ŞAN B., ERSOY N. (2017). Composition of Phenolic Compounds in Petal Flowers and Leaf Samples of Various Apple Cultivars. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10.
       • 2ERSOY N., Tekinarslan O., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., KAYA G. L., Özgür E. A., Metin A. (2017). Determınatıon of Pestıcıde Resıdues in Aprıcot (Prunus Armenıaca L.) Grown in Good Agrıcultural Practıces (Gap) By Lc-Ms/Ms and Gc- Ms.. Agriculture for Life, Life for Agriculture, Haziran 7-9.
       • 3Emel K., YILDIRIM F., Öztürk G., Aydınlı M. (2015). AN OVERVIEW ON FRUIT BREEDING IN TURKEY. II. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS ANDEUCARPIA – OIL AND PROTEIN CROPS SECTION CONFERENCE, Kasım 1-5, 170.
       • 4YILDIRIM A. N., GÜL M., BÜYÜKARIKAN U., YILDIRIM F., ŞAN B. (2013). An Overvıew Of The Turkey Fruıt Nursery Productıon And Polıcıes For Sustaınable Agrıculture. The 4th International Symposium on Sustainable Development, Mayıs 24-27.
       • 5YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., ŞAN B., KAÇAL E. (2013). A review on Sustainable New Fruit Thinning Strategies in Apple Growing. The 4th International Symposium on Sustainable Development, Mayıs 24-27.
       • 6ŞAN B., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ECEVİT F. (2013). The effects of thidiazuron and benzylaminopurine on the micropropagation of jujube Zizyphus jujuba Mill genotypes. The 4th International Symposium on Sustainable Development, Mayıs 24-27, SARAY BOSNA.
       • 7POLAT M., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., DOLGUN O., AŞKIN M. A. (2010). Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen bazı elma çeşitlerinin mineral madde içeriklerinin belirlenmesi. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Şubat 3-7, Famagusta.
       • 8AŞKIN M. A., KANKAYA A., YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., ŞAHİN Ç. M. (2005). Sweet cherry production in Isparta province Turkey. The Fifth International Cherry Symposium, Acta Horticulturae, Haziran 6-10, Bursa, 541-544.
       • 9KANKAYA A., AŞKIN M. A., YILDIRIM F., BALCI B., ALKAN T. (2005). Evaluation of some sweet cherry cultivars on Gi 5 and Gi 6 rootstocks in Bayramiç. the Fifth International Cherry Symposium, Haziran 6-10, BURSA, 221-226.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., AŞIK H., DİLMAÇÜNAL T. (2017). The Determination of Oil Properties of Some Olive Cultivars Grown in Sütçüler/Isparta Region. The international Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10.
        • 2YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., Aşık H., DİLMAÇÜNAL T. (2017). The Determınatıon of Pomologıcal and Total Oıl Propertıes of Some Olıve Cultıvars Grown in Isparta, Turkey.. Agriculture for Life, Life for Agriculture, Haziran 7-9, 45-49.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1YILDIRIM F., İLKER E., YILDIRIM A. N., ŞAN B., CANER K., ÇORUK T. (2015). Atago ve Kosui Asya Armut Çeşitlerinde Elle Seyreltme Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Ağustos 25-29, ÇANAKKALE.
         • 2ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F., SESLİ Y., GÖKTAŞ H. (2015). Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Morfolojik Pomolojik ve Verim Özellikleri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Ağustos 25-29, ÇANAKKALE.
         • 3POLAT M., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ŞAN B., SESLİ Y. (2015). Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Biyokimyasal Özellikleri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Ağustos 25-29, ÇANAKKALE.
         • 4YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F., AŞKIN M. A. (2011). Gisela 5 anacı üzerinde bazı kiraz çeşitlerinin besin elementi içeriklerinin belirlenmesi. TÜRKİYE VI Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ekim 4-8, Şanlıurfa.
         • 5YILDIRIM F. (2008). Çinko Gübrelemesinin Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Elma Çeşidinin Çinko Beslenmesi ile Bazı Besin Elementi İçeriklerine Etkisi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Ekim 8-10, Konya, 799-803.
         • 6ERDAL İ., YILDIRIM F., KÜÇÜKYUMUK Z., YILDIRIM A. N. (2008). Demir Uygulamasının Bodur ve Yarı bodur Elma Anaçlarının Demir Beslenmesine ve Mineral Element Konsantrasyonlarına Etkisi. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Ekim 8-10, Konya, 294-298.
         • 7YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., KÜÇÜKYUMUK Z., AŞKIN M. A., ERDAL İ. (2007). Farklı elma ve kiraz çeşitlerinin çinko içeriklerine yapraktan çinko uygulamasının etkisi. GAP V. Tarım Kongresi, Ekim 17-19, 39-43.
         • 8KÜÇÜKYUMUK Z., YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., AŞKIN M. A., ERDAL İ. (2007). Yapraktan demir uygulamasının Fe EDDHA elma ve kiraz çeşitlerinin demir beslenmesine etkisi. GAP V. Tarım Kongresi, Ekim 17-19, 33-38.
         • 9YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., POLAT M., SESLİ Y., KOYUNCU F., AŞKIN M. A. (2007). Eğirdir Isparta Koşullarında Bazı Badem Çeşitlerinin Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri. TÜRKİYE V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 4-7, ERZURUM, 198-201.
         • 10KANKAYA A., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F., ERSOY N., AŞKIN M. A. (2007). Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinde Uygulanan Farklı Aşı Yöntemlerinin Fidan Gelişimi Üzerine Etkileri. TÜRKİYE V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 4-7, ERZURUM, 94-98.
         • 11SESLİ Y., UÇGUN K., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F., TEKİNTAŞ F. E. (2007). Ferragnes Badem Çeşidinde Farklı Anaçların Besin Elementi Alım Düzeyine Etkileri. TÜRKİYE V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 4-7, ERZURUM, 599-602.
         • 12POLAT M., YILDIRIM A. N., KANKAYA A., YILDIRIM F., ÇELİK M. (2007). Aşı Parselinde Köklendirilmiş MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Fidan Gelişim Performansları. TÜRKİYE V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 4-7, ERZURUM, 422-425.
         • 13YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., AŞKIN M. A., KANKAYA A. (2007). M9 Anacı Üzerine Aşılı Galaxy Gala Elma Çeşidinde Kimyasal Seyreltme Uygulamalarının Seyreltme ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. TÜRKİYE V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 4-7, ERZURUM, 282-285.
         • 14KOYUNCU F., YILDIRIM F., VURAL E. (2003). Isparta ekolojik Koşullarında Ceviz Çöğür Anacı Eldesi Üzerinde Bir araştırma. TÜRKİYE IV. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 8-12, ANTALYA, 13-16.
         • 15YILDIRIM F., ÇELİK M. (2003). M9 anacı üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinde tek çift ve üç sıralı dikim sistemlerinin karşılaştırılması. TÜRKİYE IV. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 8-12, ANTALYA, 22-25.
          • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1AŞKIN M. A., DEMİRSOY H., DEMİRSOY L., KOYUNCU F., KOYUNCU M. A., KANKAYA A., KEPENEK K., YILDIRIM F., HALLAÇ T. F. (2002). Avrupa birliği ülkelerinde yumuşak çekirdekli meyve türleri tarımı ve yakın gelecekte beklenen gelişmeler. Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı, Nisan 25-26, 147-164.
           • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
           • 1YILDIRIM A. N. (2021). The Effects of Melatonin Application on the Drought Stress of Different Citrus Rootstocks. TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
            • 1Bazı ortanca (Hydraangea macrophylla) çeşitlerinde polen biyolojisi üzerine incelemeler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
            • 2Farklı bölgelerde yetişen hicaznar punica Granatum L çeşidi meyvelerinin bazı fiziksel ve biyokimyasal içeriklerinin karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
            • 3Karadut Morus nigra L Türünün Çelikle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
            • 4Farklı Büyüme Özellikli Bazı Elma Klon Anaçlarınınn Yapraklarının Fenolik ve Mineral Madde Değişimleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
            • 5M9 Anacı Üzerinde Yetiştirilen Summer Red Ve Galaxy Gala Elma Çeşitlerinde Kimyasal Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyreltmesi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri, BAP, Tamamlandı.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
             • 1Armut Yetiştiriciliğinde KullanılanFarklı Anaçların ve Çeşit X Anaç Kombinasyonlarının Tuzluluğa Toleranslarının Morfolojik,Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler İle İncelenmesi, -Tübitak 3001, 2019, Tamamlandı.
             • 2Abiyotik ve Biyotik Stres Koşullarına Dayanıklı Badem Anaç Eldesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1003, 2018, Tamamlandı.
             • 3Bazı elma klon anaçlarının içsel hormon düzeyleri ile çeliklerinin köklenmesi arasındaki iliskiler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
             • 4Sütçüler ISPARTA Yöresinde Yetişen Bazı Zeytin Çeşitlerinin Fenolojik Pomolojik ve Yağlık Özeliklerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
             • 5Elmada farklı Dikim Sistemlerinin Karşılaştırılması, BAP, Tamamlandı.
             • 6Isparta Yöresinde Yetiştirilen Karadut Morus nigra L Meyvesinin Bazı Ağaç Ve Meyve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, BAP, Tamamlandı.
             • 7Elmalarda Anaç Çeşit Dikim sıklığı ve Terbiye Şekillerinin Erken Üretim Gelişme Verim ve Meyve Kalitesi üzerine Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
             • 8Bazı kayısı çeşitlerinin tohumlarında toplam yağ yağ asidi komposizyonları a tokoferol ve mineral madde içeriklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma , BAP, Tamamlandı.
             • 9Isparta ili Cevizlerinin Seleksiyon Yolu İle Islahı, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
             • 10Farklı Sulama Programlarının Genç Bodur Elma Çeşitlerinin Vejetatif ve Generatif Gelişme Parametreleri Üzerine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
              • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
              • 1Journal of Agricultural and Food Chemistry, SCI-Expanded,
              • 2Roavs, SCI-Expanded,
              • 3Grasas Y Aceites, SCI-Expanded,
              • 4Sicenceasia, SCI,
               • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
               • 1African Journal of Food Science, CAB,
               • 2African Journal of Biotechnology, CAB, GÜNEY AFRİKA,
                • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                • 1Meyve Bilimi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE,
                • 2Sdü Ziraat Fakültesi Dergisi, CAB, TÜRKİYE,
                 • Akademik Görevler
                 • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Profesör (2017-...)
                 • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Doçent (2012-2017)
                  • İdari Görevler
                  • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2015-...)
                  • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-2012)
                  • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2008-2012)
                   • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                   • 1Bahçe Bitkileri Derneği (Üye) (2009-...)
                    • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                    • 1Budama Kursu (2015-2015) ,Meyve Ve Asmanın Budanması, Türkiye
                     • Verdiği Dersler
                     • 1Anaç Islahı
                     • 2Asma Fidanı Yetiştiriciliği
                     • 3Bahçe Bitkileri
                     • 4Bahçe Bitkileri
                     • 5Bahçe Bitkileri Bilimi
                     • 6Bahçe Bitkileri Tarımı
                     • 7Bahçe Bitkileri Tarihi
                     • 8Bahçe Bitkileri Tarihi
                     • 9Bahçe Bitkilerinde Öoğaltma Tekniği
                     • 10Bitki Fizyolojisi
                     • 11Bitki Fizyolojisi
                     • 12Bitki Fizyolojisi Ve Morfolojisi
                     • 13Bitki Fizyolojsi
                     • 14Bitki Morfolojisi
                     • 15Bodur Meyve Yetiştiriciliği
                     • 16Bodur Meyve Yetiştiriciliği
                     • 17Budama Ve Terbiye Sisitemleri
                     • 18Budama Ve Terbiye Sistemleri
                     • 19Budamanın Fizyolojik Esasları Ve Budama Tekniği
                     • 20Budamanın Fizyolojik Esasları Ve Budama Tekniği
                     • 21Budamanın Fizyolojik Esasları Ve Budama Teknikleri
                     • 22Fidan Üretim Teknikleri Iı
                     • 23Fidan Yetiştirme Tekniği
                     • 24Fidan Yetiştirme Tekniği I
                     • 25Fidan Yetiştirme Tekniği Iı
                     • 26Fidancılıkta Kontrol Ve Sertifikasyon
                     • 27Fidancılıkta Kontrol Ve Sertifikasyon
                     • 28Fidanlık Tesisi Ve Yönetimi
                     • 29Genel Bağcılık
                     • 30Genel Meyvecilik
                     • 31Genel Meyvecilik
                     • 32Genetik Ve Islah
                     • 33Genetik Ve Islah
                     • 34Hasat Öncesi Meyve Kalitesi Ve Pazarlanabilirliği
                     • 35Hobi Bahçeciliği
                     • 36Hobi Bahçeciliği
                     • 37Ilıman İklim Meyve Türleri
                     • 38Ilıman İklim Meyve Türleri Iı
                     • 39Ilıman İklim Meyveleri I
                     • 40Ilıman İklim Meyveleri Iı
                     • 41Meslaki Uygulma Iı
                     • 42Mesleki Uygulama I
                     • 43Mesleki Uygulama Iı
                     • 44Mesleki Uygulama Iıı
                     • 45Mesleki Uygulama Iv
                     • 46Meyve Ağaçalrında Bioaktif Bileşikler
                     • 47Meyve Ağaçlarında Bioaktif Bileşikler
                     • 48Meyve Ağaçlarında Biyoaktif Bileşikler
                     • 49Meyvecilikte Sık Dikim Bahçe Sistemleri
                     • 50Meyvecilikte Tohumluk Üretim Teknikleri
                     • 51Meyvecilikte Tohumluk Üretim Teknikleri
                     • 52Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği
                     • 53Seminer
                     • 54Sert Çekirdekli Meyve Türleri
                     • 55Sert Çekirdekli Meyveler
                     • 56Sert Çekirdekli Meyveler
                     • 57Subtropik Meyveler
                     • 58Subtropik Meyveler
                     • 59Süs Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri
                     • 60Tohum Bilimi
                     • 61Üzümsü Meyveler
                     • 62Vegetatif Çoğaltma Teknikleri

HABERLER