bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hayati KÖKNAROĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Zootekni Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118535
E-Posta hayatikoknaroglu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ 22.6.1992
Yüksek Lisans IOWA STATE UNIVERSITY - 21.12.1996
Doktora IOWA STATE UNIVERSITY ZOOTEKNİ 11.8.2001
İLGİ ALANLARI
Küresel ısınma ve hayvancılık, hayvancılıkta çayır ve mera kullanımı, besi sistemleri, konjuge linoleik asit, hayvancılıkta verimlilik, sürdürülebilirlik
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Köknaroğlu, H. M. P. Hoffman.2002. Mer'a ların sığır besiciliğine entegrasyonu. III. Ulusal Zootekni kongresi, Ankara. 14-16 Ekim.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koşkan, Ö., H. Köknaroğlu, M.P. Hoffman. 2018. Determination of minimum number of animals in comparing treatment group means by power analysis. 10th International Animal Science Conference. 25-27 October 2018, Antalya, Turkey
 • 2 Işık, A.R, S. Özkaya, H. Köknaroğlu. 2018. Use of Medical Aromatic Plants in Ruminant Animals. 10th International Animal Science Conference. 25-27 October 2018, Antalya, Turkey. Pp.460-470
 • 3 Ayhan, V., S. Bilginturan, S. Boyar, H. Koknaroglu, E. Adıyaman. 2009. Association Process Of Sheep and Goat Breeders In Turkey: Burdur and Isparta Case, "Synergy and Technical Development in The Agricultural Engineering; 31st International Conference of CIGR Section IV. & 33rd R&D Conference Of The Agricultural Engineering Board Of The Hungarian Academy Of Sciences", Szent Istvan University, Faculty of Mechanical Engineering. 30 August-02 September 2009. Gödöllö-HUNGARY.
 • 4 Bozkurt, Y., H. Koknaroglu, B. Kilic. 2004. The Use of Zeolite to Reduce Ammonia Accumulation in Housed Beef Cattle Production in Small Farm Condition in Turkey. Agro Environ 2004 Udine, Italy 20 - 24, October 2004.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Koknaroglu, H. 1996. Effects of concentrate level, location, season, weight, sex, and housing on performance of feedlot cattle in Iowa. Iowa State University, Ames, Iowa, USA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Koknaroglu, H. 2001. Integration of pasturing systems for cattle finishing programs. Iowa State University, Ames, Iowa, USA.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İsmail Çınar. 2019. Süt Sığırcılığında Irkın Sürdürülebilirlik Üzerine Etkisi.
 • 2 Yusuf Koçoğlu. 2019. Süt Sığırlarında Farklı Düzeylerde Keten Tohumu Kullanımının Süt Yağ Asidi Profili Üzerine Etkileri.
 • 3 Akkurt Murat. 2014. Isparta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile İlişkilerinin İncelenmesi.
 • 4 Sağlam, Hakan. 2012. Süt sığırcılığında mevsimin sürdürülebilirliğe etkisinin incelenmesi.
 • 5 Akünal, Turgay. 2009. Farklı Ticari Yumurtacı Hibritlerin Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile İlişkilerinin İncelenmesi. SDÜ 3668-YL1-13. 4886 TL bütçeli
 • 2 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz II. TUBİTAK 113B048 nolu proje. 67539 TL bütçeli
 • 3 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz. TUBİTAK 110B073 nolu proje. 70138 TL bütçeli
 • 4 Süt sığırcılığında mevsimin sürdürülebilirliğe etkisinin incelenmesi. 2488-YL-10. 4979 TL bütçeli
 • 5 Farklı Ticari Yumurtacı Hibritlerinin Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi. SDU., 1714-YL-08. 3800 TL bütçeli
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz III. TUBİTAK 117B092 nolu proje. 49200 TL bütçeli
 • 2 Etlik Piliç Kümesinde Oluşan Zararlı Gazların Ölçümü Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu 2004/85 nolu proje. Yardımcı yürütücü.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Türk ve Akaraba Topluluklar Zootekni Kongresi. 11-13 Eylül 2012. Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye Hayvancılığı Teknoloji Platformu Çalıştayı, 22-23 Kasım 2010 Isparta.
 • 2 4. Ulusal Zootekni Kongresi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Ruminants:Meat Production and Managemet, MASHAV course organised by Hebrew University of Jerusalem in Rehovot, Israel. 3-30 March 2005
 • 2 Iowa State University Research Assistanship Fellowship
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Amerika Birleşik Devletlerinde tamamlamak üzere master ve doktora bursu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Society of Animal Science
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Technical editor: Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Macedonian Journal of Animal Science
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yabancı Dil Editörlüğü
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü SOKRATES-ERASMUS koordinatörlüğü (2004-)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2008)
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Kansas State Universitesinde küresel iklim değişikliğinin hayvancılık üzerine etkisinin belirlenmesi ve Türkiye için hayvan verim tahmin modellerinin geliştirilmesi üzerine çalışma. Eylül 2014-Eylül 2015.
 • 2 Iowa State Universitesinde otlatmanın ve etanol endüstrisi yan ürünü olan condensed corn distiller soluble beslemenin sığırlarda göz kası etinde Konjuge Linoleik Asit ve diğer yağ asitleri miktarı üzerine araştırma. 1 Temmuz-1 Ekim 2004.
VERDİĞİ DERSLER
Anatomi ve Fizyoloji
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
Et sığırcılığı
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Hayvancılıkta Çayır Mera Kullanımı
Süt Sığırcılığı

HABERLER

Yukarı çık