KİŞİSEL BİLGİLER
İsmail GÖKDAYI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÖKDAYI
Birimi Atabey Meslek Yüksekokulu
Bölüm Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Telefon 2462713036
E-Posta ismailgokdayi@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 4.3.1988
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 29.12.1995
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ 5.12.2003
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
 • 1GÖKDAYI İ. (2019). Unutulmuş Ötekiler “Yoksulluk ve Çevre Bağlamında Kırsal Yoksullar”. İstanbul, Hiperlink Yayınları.
 • 2GÖKDAYI İ., NEGİZ N., KİRİŞ H. M., GÜL H. (2014). Türkiye de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset. Ankara, Detay yayıncılık.
 • 3GÖKDAYI İ. (1997). Çevrenin Geleceği Yaklaşımlar ve Politikalar. Ankara, Türkiye Çevre Vakfı.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1GÖKDAYI İ. (2016). Kente Dair. İstanbul, (pp. 361-397). Bağlam Yayıncılık.
  • 2GÖKDAYI İ. (2006). KPSS A GRUBU MÜFETTİŞLİK KAYMAKAMLIK UZMANLIK BANKACILIK SINAVLARINA HAZIRLIK. Ankara, (pp. 1263-1345). Gökçe Kitabevi.
   • Alanında, ulusal yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1GÖKDAYI İ., GÖRMEZ K. (2015). Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı Özet Sonuç Raporu. Süleyman Demirel Üniversitesi.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1GÖKDAYI İ. (2021). YEŞİL GİRİŞİMCİLİK VE YEŞİL KATMA DEĞER OLUŞTURMAK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?. Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, 3.
    • 2GÖKDAYI İ. (2019). İKLİM SAVAŞLARI: İKLİM MÜLTECİLİĞİNİN ARKA PLANINDA SÜPER GÜÇLERİN YENİ OYUN ALANI. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, 232-252.https://doi.org/10.16992/ASOS.15145
    • 3GÖKDAYI İ. (2007). YOKSULLUK MU YOKSUNLUK MU BUZDAĞININ ARKASINA BAKIŞ YEREL SİYASET DERGİSİ SAYI 14 ŞUBAT 2007. Yerel Siyaset Dergisi, , 81-87.
    • 4GÖKDAYI İ., TOPCUOĞLU M. (1997). Çevre Korumacılığı ve Çevre Hakkının Gelişmesi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13, 261-275.
    • 5GÖKDAYI İ., TOPCUOĞLU M. (1997). Türk Çevre Hukukunda Sorumluluklar ve Yaptırımlar. Türk İdare Dergisi, 69, 147-174.
    • 6GÖKDAYI İ. (1996). Doğal Kaynakların ve Çevrenin Korunmasında Önemli Bir Tehdit Unsuru Ekolojik Bunalım ve Sorunun Kapitalizmden Kaynaklanan Sonuçlarının Dünyanın Geleceğine Etkileri Not: Yüksek Lisans tezimden türetilmiştir.. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, , 129-150.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1GÖKDAYI İ., POLAT M. (2015). Isparta’da medikal turizmin yapılabilirliği üzerine bir çalışma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve EKonomik Araştırmalar Dergisi, 17, 9-16.
     • 2GÖKDAYI İ. (2003). ÇEVRECİLİĞE FARKLI YAKLAŞIMLARVE DERİN EKOLOJİ YAKLAŞIMINABOOKCHIN’İN ELEŞTİRİSİ. Türk İdare Dergisi, 75, 221-241.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1GÖKDAYI İ. (2019). YEŞİL GİRİŞİMCİLİK VE YEŞİL KATMA DEĞER OLUŞTURMAK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? . ISASOR IV - 2019 IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu IV. International Symposium on Strategic and Social Research, 5-6 December 2019, BURDUR / TÜRKİYE, Aralık 5, BURDUR.
      • 2GÖKDAYI İ. (2019). EĞİRDİR GÖLÜNÜ BESLEYEN AKARSULAR ÜZERİNE YAPILAN GÖLET VE BARAJLARIN GÖLÜN EKOSİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . . TURKCESS 2019 Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27-29 Haziran 2019, İSTANBUL, Haziran 27, İSTANBUL.
      • 3GÖKDAYI İ. (2019). Kentsel Risk Değerlendirmesi: Antalya Konserve Koyu Örneği. International Disaster and Resilience Congress (IDRC 2019), Haziran 26, ESKİŞEHİR.
      • 4GÖKDAYI İ. (2019). İklim değişikliği mi, İklim savaşları mı? Küresel iklim değişikliğinin görünmeyen yüzü. III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu III. International Symposium on Strategic and Social Research, ISASOR III-2019, Haziran 21, İSTANBUL.
      • 5GÖKDAYI İ. (2019). Appearance and Development of Urban Renewal – Effect of Applications to Disadvantaged Sections on Urban Ecosystem. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’19), Haziran 20, BANDIRMA.
      • 6GÖKDAYI İ. (2019). İKLİM MÜLTECİLİĞİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİNİN BM SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME HEDEFLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. ASEAD V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nisan 27, Antalya.
      • 7GÖKDAYI İ. (2015). The Emergence of Urban Renovation, Development and Effects Application of Urban Ecosystem of the Oriented Disadvantaged Sections. 17th EBES CONFERENCE - VENICE, Ekim 15-17, Venedik.
      • 8GÖKDAYI İ. (2014). Türkiye de Kentleşme ve Çevre Bilimi Eğitiminde Durum Araştırması. INTE 2014 International Conference on New Horizons 2014, 25-27 June, 2014, Paris, FRANCE, Haziran 25-27.
      • 9GÖKDAYI İ. (2014). Enerjide Dışa Bağımlılık Sorununun Çevresel Etkileri Isparta Örneği. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, ISPARTA, Mayıs 29-31, Isparta, 1729-1743.
      • 10GÖKDAYI İ. (2013). AS A PRECAUTION OF THE CLIMATE CHANGE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE ENER GY CASE OF THE ISPARTA POLICE DEPARTMENT GREEN TRANSFORMATION PROJECT. 11th EBES CONFERENCE – SEPTEMBER 12-14, 2013 EKATERINBURG, RUSSIA, Eylül 12-14, Ekaterinburg.
      • 11GÖKDAYI İ. (2007). Çevre Yeni Bir Sömürü Alanı mı? Çevre Teknolojilerine Türkiye Ölçeğinde Eleştirel Bir Bakış. ICANAS 38 Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 10-15, ANKARA, 407-413.
      • 12GÖKDAYI İ. (2006). KFS Istanbul Knowledge Assessment Methodologies Fall School 2006 Institute for the Protection and Security of the Citizen IPSC at the European Commission s Joint Research Centre EC JRC 25 29 Sep 2006 Istanbul Turkey. KFS Istanbul - Knowledge Assessment Methodologies Fall School 2006,, Eylül 25-29, İstanbul.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1GÖKDAYI İ. (2012). Isparta’da Sığınmacılar Bir Alan Araştırmasının Düşündürdükleri. ”Isparta’da Sığınmacılar: Bir Alan Araştırmasının Düşündürdükleri”, Uluslararası Göç ve Türkiye Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftçi Eğitim Merkezi, 22 Haziran 2012,ISPARTA, Haziran 22-22, Isparta.
       • 2GÖKDAYI İ., ERDİNÇ E. A., GÜL H. (2011). Turizm Kentinde Tarihi Kent Merkezlerinde Koruma Sürdürülebilir Kullanma Dengesi. IX. Kamu Yönetimi Forumu,19-21 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi, ANKARA, Ekim 19-21, Ankara-16.
       • 3GÖKDAYI İ. (2007). Çevresel sömürü kavramı ve ülkemizden örnekler. KAYFOR 2007 V. Kamu Yönetimi Forumu, Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, 18-20 Ekim 2007, Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, İZMİT, Ekim 18-20.
       • 4GÖKDAYI İ. (2007). Kentsel Kırsal Dönüşüm Sorununda Yöntem Sorunu Sosyal Riski Azaltma Projelerinin SRAP Uygulama Değerlendirmesi. TMMOB Yerel Yönetimlerde “Dönüşüm” Sempozyumu’ ,17-19 Ekim 2007, Ankara:2007, Ekim 17-19, Ankara, 399-409.
       • 5GÖKDAYI İ. (2004). Unutulmuş Ötekiler Kırsal Yapısal Yoksulluk Kültürü ve Anamas Yöresi Örneği. I. Sınıf Araştırmaları Sempozyumu- İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Yeni Arayışlar, Deneyimler,16-17 Ekim 2004, Tarih Vakfı Darphane Binaları, İstanbul Sosyal Araştırmalar Vakfı Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi, İstanbul:2004, s:74-84, Ekim 16-17, İstanbul, 74-84.
       • 6GÖKDAYI İ. (2004). Bölgesel Gelişmenin Önünde Kırsal Yoksulluk Sorunsalı Anamas Yöresi Örneği. 12. Ulusal İktisat Sempozyumu-Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisinin Geleceği, 11-12 Ekim 2004, Isparta, Türkiye Ekonomi Kurumu ve SDÜ İİBF, Isparta:2004, Ekim 11-12, Ankara, 199-207.
       • 7GÖKDAYI İ. (1998). Yozlaşan Kamu Yönetiminde Etik İkilemler İlkeler ve Etik Kültür. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 24-26 Aralık Adapazarı, s: 43-57, 1998, Adapazarı., Aralık 24-26, 43-57.
        • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
        • 1İsmail G. (2016). Mermer ve Taş Ocakları Konusunda İl Genel Meclisi Toplantısı. Isparta İl Genel Meclisi, Nisan 7-Nisan 7, Isparta İl Genel MEclisi Başkanlığı.
        • 2İsmail G. (2012). “Civil Act for Refugee Rights Emancipation-CARE”(Mülteci Haklarının Kullanılması için Sivil Hareket Projesi), ”Mülteci Hakları ve Proje Döngüsü Yönetimi” semineri. Isparta SDÜ Konukevi, Ekim 19-Ekim 19, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mülteci-Der.
         • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
         • 1İsmail G. (2015). Kırsal Alan Çalıştayı. Sagalassos Lodge Otel, Ağlasun, Burdur, Aralık 11-Aralık 11, Mehmet Akif Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.
         • 2İsmail G. (2015). Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı Özet Sonuç Raporu. Isparta SDÜ Konukevi, Kasım 13-Kasım 13.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
          • 1Kamu kesiminde hizmetiçi eğitimin kariyer basamaklarına etkisi Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
          • 2Sağlık Turizminde Hastane Altyapılarının Önemi Batı AKdeniz Örneği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
          • 3Türkiye de Sağlık Turizmi ve Geleceği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
          • 4Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırım ve Ekonomik Analizinin Yapılması ve Temiz Enerji Analiz Programı Projesi SDÜ Göller BÖlgesi Teknokenti 14 07 2010 tarih ve 48 sayılı İcra Kurulu Kararı ile yürütülen YENAR Enerji Yazılım Otomasyon AR GE Danışmanlık San ve Tic Ltd Şti adına yürütülen AR GE projesi koordinatörlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Yükseköğretimde Dinamik Çokkültürlü Model Önerisi Arama Konferansı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2014, Tamamlandı.
           • 2Sosyal Riski Azaltma Projesi Akdeniz Bileşeni, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2006, Tamamlandı.
            • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Civil Act for Refugee Rights Emancipation CARE Mülteci Haklarının Kullanılması için Sivil Hareket TR 2011 BET 2006544605 yerel proje sorumlusu, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, Avrupa Birliği, 2013, Tamamlandı.
            • 2 SORUMSUZ KALKINMANIN EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ EĞİRDİR VE VİCTORİA GÖLLERİ ÖRNEKLERİ WWF TÜRKİYE VE SİEMENS EV ALETLERİ YEDİ RENKLİ GÖLE YEDİ RENKLİ HAYAT PROJESİ EĞİRDİR GÖLÜ NÜN SAHİPLERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİMCİ 27 Nisan 2010 SDÜ Mavigöl Tesisleri ISPARTA, Avrupa Birliği, Tamamlandı.
            • 3 SORUMSUZ KALKINMANIN EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ EĞİRDİR VE VİCTORİA GÖLLERİ ÖRNEKLERİ WWF TÜRKİYE VE SİEMENS EV ALETLERİ YEDİ RENKLİ GÖLE YEDİ RENKLİ HAYAT PROJESİ EĞİRDİR GÖLÜ NÜN ELÇİLERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİMCİ 29 Nisan 2010 SDÜ Mavigöl Tesisleri ISPARTA, Avrupa Birliği, Tamamlandı.
            • 4 Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dökümantasyon Merkezinin Yeniden Yapılandırılması reorganization of akdeniz university EDC as EIi office EUi PROJECT Project ref no CFCU TR 0604 01 03 035 Gözlemci üniversite SDÜ adına göç ve kültürlerarası diyalog Modülü , Avrupa Birliği, Tamamlandı.
            • 5 Isparta da Katı Atıkların Yerinde Ayrıştırılarak Toplanması ve Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Proje Gülistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneğince yürütülen Merkezi Finans ve İhale Birimi MFİB Türkiye de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Sivil Ağların Kapasite Geliştirme Projelerinin ve Katılımcı Yerel Projelerin Desteklenmesi amacıyla AB Destekli 33 057 BL 22 02 04 01 TR 0401 04 No lu Hibe Projesinde Eğitimci olarak görev 2006, Avrupa Birliği, Tamamlandı.
             • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
             • 1Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SSCI, TÜRKİYE,
             • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SSCI, TÜRKİYE,
             • 3Vizyoner Dergisi, SSCI, TÜRKİYE,
             • 4Sdü İibf Dergisi, SSCI, TÜRKİYE,
              • Akademik Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Atabey Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-...)
              • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2005-...)
              • 3Ankara Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü/Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1998-2003)
              • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1993-2005)
               • İdari Görevler
               • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2011-2016)
               • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2009)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (2007-2009)
               • 4Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2007-2008)
               • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2007)
                • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                • 1Isparta Ticaret Ve Sanayi Odası (Üye) (2017-...)
                 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                 • 1• “Training On Project Cycle Management And Eu Grant Scheme Procedures-Introduction To Project Cycle Management And Basic Procedures Of Application For Eu Grant Schemes” (2004-2004) ,Ab Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Türkiye/Antalya
                  • Verdiği Dersler
                  • 1Ab Çevre Politikası
                  • 2Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
                  • 3Çevre Bilimi
                  • 4Çevre Ekonomisi Ve Vergileme
                  • 5Çevre Politikaları, Çevre Koruma Ve Gönüllü Kuruluşlar.
                  • 6Çevre Ve Ekoloji.
                  • 7Çevre Yönetimi Ve Standartları
                  • 8Eko Turizmin Temelleri Ve Güncel Uygulamalar
                  • 9Enerji Politikaları Ve Çevre İlişkileri
                  • 10Girişimcilik
                  • 11Güncel Çevre Sorunları
                  • 12Kentleşme Ve Çevre Sorunları.
                  • 13Kentleşme, Sosyal Ve Yönetsel Sorunlar
                  • 14Kırsal Alan Yönetimi
                  • 15Metropolitan Ve Bölge Yönetimi
                  • 16Seminer Ve Rapor Hazırlama
                  • 17Sosyal Sorumluluk
                  • 18Türk Siyasi Hayatı
                  • 19Türkiye’De Çevrenin Bozulması Ve Kırsal Yoksulluk
                  • 20Türkiye'de Çevrenin Bozulması Ve Kırsal Yoksulluk
                  • 21Uluslararası Çevre Sorunları
                  • 22Yönetim Ve Organizasyon