KİŞİSEL BİLGİLER
Sevgi SAVAŞ
Adı Soyadı Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yetiştiricilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta sevgisavas@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 26.2.1992
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 4.8.1997
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1ÖZDOĞAN H. B. E., SAVAŞ S. (2021). The effects of L-carnitine levels on population growth of rotifer Brachionus plicatilis fed with Chlorella vulgaris . Iranian Journal of Fisheries Sciences, 20, 1684-1690.https://doi.org/10.22092/ijfs.2021.350591.0
 • 2ERTAN Ö. O., ZEKİYE G., ERDOĞAN Ö., SAVAŞ S., GÜLLE İ. (2011). Population Growth of Bosmina longirostris Fed Chlorella vulgaris and Scenedesmus subspicatus in Different Densities. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, .
 • 3sevgi s. (2011). The Fatty Acid Composition of Daphnia magna Fed with Various Feeds. Journal of Animal and Veterinary Advances,, 9, 2561-2564.
 • 4. S. S. E. O., Cicek N. L. (2011). Effects of L carnitine on growth of individually cultured cladoceran Moina The I Vol 63 614 618 pp 2011. sraeli journal of aquaculture, Bamidgeh, .
 • 5SAVAŞ S., ZEKİYE G. (2006). Filtration and Ingestion Rates of the Brachionus plicatilis Fed Five Species of Microalgae at Different Cell Densities. The Israeli Journal of Aquaculture, Bamidgeh, 581, 39-45.
 • 6SAVAŞ S., KUBİLAY A., NEVİN B. (2005). Effect of bacterial load in feeds on the intestinal microflora of the seabream Sparus aurata at the larva and juvenile stages Bamidgeh. The Israeli journal of aquaculture,, 57, 139-140.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Savaş, S., Çiçek, L. (2010). Canlı Yem Organizmalarında L Karnitin ve Kullanımı. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi., .
  • 2Savaş, S. v. Z., Güçlü (2004). Farklı Besin ve Tuzluluk Koşullarının Rotifer Brachionus plicatilis O F Müller 1856 L tipi Kültürüne Etkisi. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,, .
  • 3Savaş, S. v. M., Ölmez (2004). Farklı Besin ve Tuzluluk Koşullarının Rotifer Brachionus plicatilis O F Müller 1856 Kültürüne Etkisi. S.D.U., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,, .
  • 4Güçlü, Z. v. S., Savaş (2003). Rotifer Brachionus plicatilis O F Müler 1856 Kültüründe Farklı Besinlerin Etkisi Dergisi. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, .
  • 5Savaş, S. v. Ş., Gökpınar (2003). Savaş S ve Ş Gökpınar Quantitative Determination of Aerobic Bacterial Flora in Rotifer Brachionus plicatilis O F Müller 1758 Cultures Fed with Different Algae Cilt 8 26 34 2003. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, .
  • 6Savaş, S. v. Ş., Gökpınar (2002). Büyük Hacimli Rotifer Brachionus plicatilis O F Müller 1758 Kültürlerindeki Aerobik Bakteriyel Floranın Kantitatif Tayini. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi., .
  • 7Demir, O., S., Savaş v. E., Gümüş, (2001). Enerji Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nın Büyümesi ve Su Kalitesi Üzerine Etkisi. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,, .
  • 8Ertan, Ö. O., İ., Turna, H., Gülyavuz, S., Savaş, A., Morkoyunlu v. Ş., Ateş, (1997). Bazı Makroalglerin Kimyasal İçeriğinin Mevsimsel Değişimi. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, .
  • 9Savaş, S. v. M., Cengiz (1991). Köprüçay Irmağının Eğirdir Gölü ne Dökülen Kolunda Su Kalitesi Değişimi Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi, Journal of Fisheries and Aquatic Science, .
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1Ölmez, M., Savas, S., Guclu, Z., Demir, O., E. G., (2009). Ekmek Mayası Saccharomyces cerevisae ve Farklı Ortamlarda Üretilmiş Algin Scenedesmus acuminatus Daphnia magna nın Populasyon Artışına Etkisi. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, .
   • 2KUBİLAY A., ALTUN S., SAVAŞ S. (2009). A study on aerobic bacterial flora during incubation rainbow tout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 eggs in hatchery. Journal of Fisheries Sciences, .
   • 3Erdoğan, Ö., Savaş, S., (2008). Ceriodaphnia quadrangula O F Muller 1789 nın populasyon artışı üzerine sıcaklık ve besin Chlorella vulgaris yoğunluğunun etkisi. urnal of Fisheries Sciences, .
   • 4Savas, S. v. Ö., Erdoğan (2006). The Effect of Algal Food Scenedesmus acuminatus Densities and Temperature on The Population Growth of The Cladoceran Ceriodaphnia quadrangula O F Muller 1785 Cilt 23 1 2 113 116 2006. Ege üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, .
    • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
    • 1ÖZDOĞAN H. B. E., SAVAŞ S. (2017). The Effects of L-Carnitine Levels On The Population Growth of Rotifer Brachionus Plicatilis Fed With Chlorella Vulgaris. Aquaculture Europe 2017, Ekim 17-20, Dubrovnik.
    • 2ÖZDOĞAN H. B. E., SAVAŞ S. (2017). The Effects of L-carnitine Levels On The Population Growth of Rotifer Brachionus plicatilis Fed With Chlorella vulgaris. Aquaculture Europe 2017, Ekim 17-20.
    • 3SAVAŞ S., BAKEK F. (2015). THE EFFECT OF SOME COMMERCIAL PRODUCTS AND C vulgaris ON THE POPULATION GROWTH OF THE ROTIFER Brachionus plicatilis S TYPE. EAS 2015, Ekim 21-23, ROTTERDAM.
    • 4SAVAŞ S. (2014). THE EFFECT OF STORAGE DURATION ON FATTY ACID OF THE Artemia Franciscana ENRİCHED WİTH EASY DHA SELCO. EAS 2014, Ekim 14-17, San sebastian.
    • 5SAVAŞ S. (2011). Effect of L-carnitine on the population growth of batch cultured rotifer. World Aquaculture, Haziran 6-10, Natal.
    • 6SAVAŞ S. (2010). The effect of L- carnitine on population density of the cladoceran Moina micrura. EAS 2010 AQUACULTURE, Ekim 5-8, Porto.
    • 7SAVAŞ S. (2010). Effect of L-carnitine enrichment on the population growth of the Cladoceran Daphnia longisipina. Global conference on Aquaculture 2010, Eylül 22-25, Phuket.
    • 8SAVAŞ S. (2008). The population growth of Daphnia magna produced in the different nutritional mediums. 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Echonomy and Environmental Management, Kasım 21-22, Atina.
    • 9SAVAŞ S. (2006). The Effect of Different Feeds on the Fatty Acid Composition of Daphnia magna. The World Aquaculture Society 2006, Mayıs 9-13, Florence.
     • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
     • 1ÖZDOĞAN H. B. E., SAVAŞ S. (2017). Mikroalglerin Kullanım Alanları. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 12-15, Sinop.
     • 2ÖZDOĞAN H. B. E., SAVAŞ S. (2017). Mikroalglerin Kullanım Alanları. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 12-15.
     • 3SAVAŞ S. (2016). Azot Sınırlamasının Scenedesmus obliguus’un Yağ Asidi İçeriğine Etkisi. 2. Ulusal Alg Teknolojisi Sempozyumu, Mayıs 24-27, İzmir.
     • 4SAVAŞ S. (2007). Canlı Yem Organizmalarında L-Karnitin ve Kullanımı. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 4-7, Muğla.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1SAVAŞ S., ÖZDOĞAN H. B. E. (2016). The Effect on Fatty Acid Content of Rotifer Brachionus plicatilis of Suplemented of L Carnitine to Algamac 3050 Olio 3. Aquaculture Summit 2016, Temmuz 11-13, Kuala Lumpur.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1SAVAŞ S. (2014). THE EFFECT OF COMMERCIAL ENRICHMENT DIETS AND L-CARNITINE ON THE FATTY ACID CONTENT OF ROTIFER Brachionus plicatilis and Artemia francicana. World Aquaculture 2014, Haziran 7-11, Adelaide.
       • 2SAVAŞ S. (2009). The effect of L-Carnitine levels on the population growth and egg ratio of the marine rotifer Brachionus plicatilis. World of Aquaculture 2009, Eylül 25-29, Veracruz.
       • 3SAVAŞ S. (2008). Preliminary data on the effect of L- carnitine enrichment on the population growth of the cladoceran Moina micrura. 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Echonomy and Environmental Management, Kasım 21-22, Atina.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1SAVAŞ S. (2009). Daphnia magna (Cladoceran)’xxnın Populasyon Artışı Üzerine L-Karnitin Zenginleştirmesinin Etkisi. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum, Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temmuz 1-4, Rize.
        • 2SAVAŞ S. (2007). Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller 1785)’xxnın Populasyon Artışı Üzerine Sıcaklık ve Besin (Chlorella vulgaris) Yoğunluğunun Etkisi. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 4-7, Muğla.
        • 3SAVAŞ S. (2007). Tatlı Su Kültür Ortamı Combo’xxda Üretilen Daphnia longispina ve Moina micrura’xxnın Populasyon Artışı. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 4-7, Muğla.
        • 4SAVAŞ S. (2004). Sıcaklık ve Besin Yoğunluğunun Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785) Üretimine Etkisi. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fak, Eylül 1-4, Çanakkale.
        • 5SAVAŞ S. (1992). Köprüçay Irmağının Eğirdir Gölü’xxne Dökülen Kolunda Su Kalitesi Değişimi Üzerinde Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 7. Mühendislik Haftası, Mayıs 25-29, Isparta.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1SAVAŞ S. (2005). Farklı Besin Konsantrasyonlarının Daphnia longispina’xxnın Üretimine Etkisi. Ulusal Su Günleri, Eylül 28-30, Trabzon.
         • 2SAVAŞ S. (2001). Dünden Bugüne Eğirdir Gölü. Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri ile Eğirdir. 1. Eğirdir Sempozyumu, Ağustos 31-1, Eğirdir/Isparta.
         • 3SAVAŞ S. (1998). Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux ve Laurencia papillosa (C. Agardh) Greville’xxnin Bileşenlerinin Mevsimsel Değişimi. Türkiye’xxnin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, Eylül 22-25, Ankara.
         • 4SAVAŞ S. (1998). Eğirdir Gölü Algleri. Isparta’xxnın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, Mayıs 16-17, 350-365.
         • 5SAVAŞ S. (1997). Alg Kültürlerindeki Bakteriyel Floranın Kantitatif Tespiti. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 17-19, ısparta, 322-340.
         • 6SAVAŞ S. (1997). Eğirdir Gölü Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 17-19, ısparta, 350-365.
         • 7SAVAŞ S. (1995). Antalya Körfezinde Bulunan Padina pavonica (L.) Gaillon 1847’xxnın Kimyasal Bileşiminin Mevsimsel Değişimi. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, Eylül 11-13, ankara, 220-227.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
          • 1Bazı iz elementlerin Brachionus plicatilis in populasyon artışı ve yağ asidi kompozisyonuna etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
          • 2L Karnitin ile zenginleştirilmiş canlı yemle beslemenin çipura Sparus aurata larvalarında yaşama ve büyüme oranı üzerine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
          • 3Canlı Yemdeki Bakteriyel Yükün Çipura Larvalarının Bağırsak Florasına Etkisi , BAP, Tamamlandı.
          • 4Farklı Besin Ortamlarında Üretilen Daphnia sp nin Lipid veYağ Asidi Kompozisyonunun Tespiti, BAP, Tamamlandı.
          • 5Farklı Sıcaklık ve Besin Yoğunluğunun Ceriodaphnia sp Üretimine Etkisi, BAP, Tamamlandı.
          • 6Bazı Besin Bileşenlerinin Daphnia longispina ve Moina micrura nın O F Müler 1785 Üretimine Etkisi, BAP, Tamamlandı.
          • 7L Carnitin Zenginleştirmesinin Rotifer Brachionus plicatilis ve Cladoceran Daphnia magna Daphnia longispina Moina micrura ların Populasyon Artış Oranı ve Yağ Asidi Kompozisyonları Üzerine Etkileri , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
          • 8Bazı ticari zenginleştirici ürünlerin rotifer Brachionus plicatilis S tipi in yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri, BAP, Tamamlandı.
          • 9Bazı Ticari Zenginleştirici Ürünlerin Artemia Franciscana nın Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi, BAP, Tamamlandı.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/ Profesör (2018-...)
           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/ Profesör (2013-...)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/Yetiştiricilik Anabilim Dalı/ Doçent (2006-2011)
           • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü/Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (1997-2006)
            • İdari Görevler
            • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2017-2018)
            • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2016-2017)
            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2015-2018)
            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2018)
            • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2018)
            • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan (2015-2018)
            • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2013-2018)
            • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2008-2008)
             • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
             • 1Sdü (Yönetim Kurulu Üyesi) (2015-2018)
              • Verdiği Dersler
              • 1Akuakültürde Su Kalitesi
              • 2Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği
              • 3Alg Biyoteknolojisi
              • 4Algal Biyoteknoloji
              • 5Canlı Yemleri Zenginleştirme Yöntemleri
              • 6Canlı Yemlerin Zenginleştirilme Yöntemleri
              • 7Deniz Balıkları Yetiştiriciliği
              • 8Mikroalg Biyoteknolojisi
              • 9Plankton Bilgisi
              • 10Plankton Bilgisi Ve Kültürü
              • 11Plankton Kültürü
              • 12Planton Kültürü
              • 13Su Kalitesi
              • 14Su Kirliliği Ve Kontrolu
              • 15Su Kirliliği Ve Kontrolü
              • 16Yetiştiriciliğin Temel Prensipleri
              • 17Yetiştiricilikde Mikroalgler
              • 18Yetiştiricilikte Mikroalgler