KİŞİSEL BİLGİLER
Yusuf UÇAR
Adı Soyadı Prof. Dr. Yusuf UÇAR
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146292
E-Posta yusufucar@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR TEKNİK BÖLÜMÜ 29.9.1990
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 14.9.1995
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 10.7.2001
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1Parladır K. A., UÇAR Y. (2019). Use of Remote Sensing and Geographic Information Systems in Irrigation Performance: A Case Study of Atabey Irrigation Scheme. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6, 624-635.https://doi.org/https://doi.org/10.30910/turkjans.633537
 • 2BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., UÇAR Y., KARA B. (2018). Spectral Mixture Model Applied to Cannabis Parcel Determination. , 12 (9): 876-881.. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 12, 876-881.
 • 3BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y. (2018). Use of Remote Sensing and Geographic Information Systems toDetermine the Amount of Water Used for Agricultural Purposes at the Downstream Point in HEPP Projects. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 329-339.
 • 4UÇAR Y., KAZAZ S., Eraslan İ. F., BAYDAR H. (2017). Empirical Models Likely to Be Used to Estimate theEvapotranspiration of Oil Rose (Rosa damascena Mill.).. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, 1-10.
 • 5ÇAKMAKCI T., UÇAR Y., ERBAŞ S. (2016). Atıksu Uygulamalarının Kanola da Brassica napus L Yağ Oranı ve Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26, 145-151.
 • 6Turan A., UÇAR Y., KAZAZ S. (2015). Effects of Different Irrigation Treatments on Quality Parameters of Cut Chrysanthemum. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 59, 419-426.
 • 7Yalçın B., Ahmet A. I., Yusuf U., Sebahattin A., Mevlüt T., Stephan V. (2014). Efficient Use of Some Agricultural Resourches in the West Mediterranean Region of Turkey With Special Reference to Isparta Province Scientific Papers Series Management Economic Engineering in Agriculture and rural development Vol 13 ISSUE 3 PRINT ISSN 2284 7995 43 48. Scientific Papers Series, 13, 43-48.
 • 8ŞENYİĞİT U., DAĞDELEN N., AŞKIN M. A., KADAYIFÇI A., UÇAR Y. (2013). VARIATION OF LEAF AREA INDEX AND LEAF WATERPOTENTIAL OF YOUNG DWARF APPLE TREES UNDERDIFFERENT IRRIGATION METHODS. INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS, 1, 85-98.
 • 9UÇAR Y., Bölükmeşe Ö., ÇAKMAKCI T. (2013). A Survey Study on Determination of Farmer s Opinions about Land Consolidation Project Implement in Turkey with Special Reference to Burdur Province. Scientific Papers Series, A. Agronomy, 56, 147-151.
 • 10Yusuf U. (2011). Performance assessment irrigation schemes according to comparative indicators A case study of Isparta Turkey. European Journal of Scientific Research, 52, 82-90.
 • 11Ayşegül P., Yusuf U. (2010). Sulama Birliği Üyelerinin Birliklere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 54-62.
 • 12ÇAKMAK B., KENDİRLİ B., UÇAR Y. (2007). Evaluation of agricultural water use A case study for Kizilirmak Basin. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 175-185.
 • 13Mesut A., Taşkın Ö., Yusuf U. (2005). The effects of irrigation on land degradation by land division. Journal of Biological Science, 5, 440-443.
 • 14KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ., UÇAR Y., ÇAKMAK B. (2004). Effects of mulch and irrigation water amounts on lettuce s yield evapotranspiration transpiration and soil evaporation in Isparta location Turkey. Journal of Biological Science, 4, 751-755.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1UÇAR Y., TOPÇU E., Demirel E. (2019). Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Yöntemi ile Isparta İli Kuraklık Analizi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 1, 5-16.
  • 2Bakbak F., UÇAR Y. (2018). Sandıklı Ovası Patates Yetiştirme Sahalarında Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 345-352.https://doi.org/10.29133/yyutbd.409159
  • 3Cengiz M., UÇAR Y. (2018). Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğininDeğerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 501-511.
  • 4Nihat M., Yusuf U. (2008). Küçük ölçekli yerlesim birimlerinde kent bilgi sistemi uygulamaları Atabey örnegi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12, 65-76.
  • 5KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ., UÇAR Y. (2004). Sulama suyu tuzluluğunun soğan bitkisinin yumru verimi bitki su tüketimi ve toprak profili üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 10, 45-49.
  • 6Mesut A., Levent B., Yusuf U. (2002). Atabey ovası topraklarının genel özellikleri ve sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 1-13.
  • 7Mesut A., Yusuf U. (1998). Isparta Yenişarbademli ilçesi tarım arazilerinde parçalanma sorunu ve bazı sonuçları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3, 1-11.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1UÇAR Y., KAZAZ S., ERASLAN İ. F., BAYDAR H. (2017). Effects of different irrigation water and nitrogen levels on the wateruse, rose flower yield and oil yield of Rosa damascena. Agricultural Water Management, 182, 94-102.
   • 2UÇAR Y., KADAYIFÇI A., AŞKIN M. A., Kankaya A., ŞENYİĞİT U., YILDIRIM F. (2016). Effects of Irrigation Frequency on Yield and Quality Parameters in Apple c v Gala Galaxy. Erwerbs-Obstbau, 58, 169-175.https://doi.org/10.1007/s10341-016-0277-7
   • 3UÇAR Y., KADAYIFÇI A., AŞKIN M. A., Kankaya A., YILDIRIM F., ŞENYİĞİT U. (2016). Yield and Quality Response of Young Gala Galaxy Trees under Different Irrigation Regimes. Erwerbs-Obstbau, 58, 159-167.https://doi.org/10.1007/s10341-016-0269-7
   • 4YILDIRIM F., Vural E., UÇAR Y., YILDIRIM A. N. (2016). Interaction of Crop Load and Irrigation on Yield Fruit Size Color and Stem end Splitting Ratio of Apple c v Gala Galaxy. Erwerbs-Obstbau, 58, 103-111.https://doi.org/10.1007/s10341-015-0262-6
   • 5UÇAR Y., KAZAZ S. (2016). Farklı Sulama Programlarının Krizantemin Kalitesi Üzerine Etkileri. Tarım bilimleri dergisi Journal of Agricultural Sciences, 22, 385-397.
   • 6ÇAKMAKCI T., UÇAR Y. (2014). Efficiency of Canola Brassica Napus L as an Accumulator of Heavy Metals in Wastewater Applications. Polish Journal of Environmental Study, 23, 2309-2313.
   • 7Yusuf U., Soner K., M A. A., Köksal A., Abdullah K., Ulaş Ş. (2011). Determination of irrigation water amount and interval for carnation Dianthus caryophyllus L with pan evaporation method. Hortscience, 46, 102-107.
   • 8UÇAR Y., ŞENYİĞİT U., KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ. (2010). Evaluation of water use efficiency at parcel and scheme levels A case study of Sarkikaraagac irrigation scheme in Turkey. Journal of Food, AgricultureEnvironment, 8, 1046-1043.
   • 9KAZAZ S., UÇAR Y., AŞKIN M. A., Aydınşakir K., ŞENYİĞİT U., KADAYIFÇI A. (2010). Effects of different irrigation regimes on yield and some quality parameters of carnation. Scientific Research and Essays, 5, 2921-2930.
   • 10UÇAR Y., KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ., YILMAZ H. İ., Yardımcı N. (2009). The effect of deficit irrigation on grain yield of dry bean Phaseolus vulgaris L in semiarid regions. Spanish Journal of Agricultural Research, 7, 475-485.
   • 11UÇAR Y., KADAYIFÇI A., ERDAL İ., TUYLU G. İ., ŞENYİĞİT U. (2007). Effect of potassium fertilization on lettuce s Lactuca Sativa L yield parameters and evapotranspiration under different sodium media. Asian Journal of Chemistry, 19, 4083-4092.
   • 12KENDİRLİ B., ÇAKMAK B., UÇAR Y. (2005). Salinity in the southeastern Anatolia project Gap Turkey Issues and Options. Irrigation and Drainage, 54, 115-122.
   • 13KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ., UÇAR Y., ÇAKMAK B. (2005). Crop water use of onion Allium cepa L in Turkey. Agricultural Water Management, 72, 59-68.
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1UÇAR Y. (2010). Isparta koşullarında IRSIS bilgisayar yazılımı ile elmanın sulama zaman planlaması. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24, 76-81.
    • 2UÇAR Y., Kara M. (2006). Arazi toplulaştırmasının su iletim ve dağıtım randımanına etkisi. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9, 117-124.
    • 3Yusuf U., Abdullah K., Halil İ. Y., Nevruz Y. (2005). Isparta koşullarında fasulyenin su tüketimi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19, 1-7.
    • 4Yusuf U., Nevruz Y. (2003). Isparta İli sulama şebekelerinin sorunları ve çözüm önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7, 30-35.
    • 5BAŞAYİĞİT L., Akgül M., UÇAR Y. (2002). Atabey ovası topraklarının arazi değerlendirilmesi ve potansiyel kullanımlarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 14-21.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1UÇAR Y., TÜRK M., KALE Ç. S., ALAGÖZ M., TOPÇU E. (2019). Field Use and Calibration of Two Different Time Domain Reflectometry Sensors. 4th International Symposium Agricultural Engineering, Ekim 31-2, Belgrad.
     • 2UÇAR Y., TÜRK M., KALE Ç. S., ALAGÖZ M., TOPÇU E. (2019). FIELD USE AND CALIBRATION OF TWO DIFFERENT TIME DOMAIN REFLECTOMETRY SENSORS. 4.International Symposium Agricultural Engineering, Ekim 31-2, belgrad.
     • 3Bakbak F., UÇAR Y. (2018). Some Performance Indicators of Sprinkler Irrigation Systems on the Sandıklı Plain (Turkey). IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018, Ekim 4-7.
     • 4BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., KARA B., UÇAR Y. (2017). Monitoring of Cannabis Cultivation with High-Resolution Images. ICSCN 2017: 19th International Conference on Satellite Communications and Networking, Rome, Italy, Eylül 18-19.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1ÇAKMAKCI T., ŞAHİN Ü., UÇAR Y., TÜFENKCİ Ş. (2017). IRRIGATION METHODS USED IN AGRICULTURE AND WATER-YIELDS RELATIONSHIPS. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICOEST), Ekim 19-23, Budapeşte, 169-169.
      • 2UÇAR Y., BAŞAYİĞİT L., ÇAKMAKCI T., DEDEOĞLU M. (2017). Determination of the Relationships among Leaf Water Potential, Leaf Relative Water Content and VNIR Spectral Reflection in DWARF Apple Cultivars. VIII International Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017”, Ekim 5-8, 235-235.
      • 3UÇAR Y., KAZAZ S., AŞKIN M. A., Aydınşakir K., KADAYIFÇI A., ŞENYİĞİT U. (2017). Path Analysis of Yield and Quality Parameters of Carnations (Dianthus Caryophyllus L.) at Different Irrigatıon Amounts and Intervals. VIII International Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017”, Ekim 5-8.
      • 4UÇAR Y., KAZAZ S., ERBAŞ S. (2017). Irrigation of Oil-Bearing Rose (Rosa damascena Mill.) In Turkey. VII International Symposiumon Rose Research and Cultivation, Temmuz 2-7, 85.
      • 5BAŞAYİĞİT L., Demir S., KARA B., UÇAR Y. (2016). The Approach on Monitoring Poppy and Cannabis Cultivation Areas and Determining of Illegal Cultivation Using High Resolution Satellite Image. 2nd International Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE' 2016), Ekim 14-16, Barcelona.
      • 6UÇAR Y., KADAYIFÇI A., AŞKIN M. A., Kankaya A., ŞENYİĞİT U., YILDIRIM F. (2016). Determination of the Optimum Evapotranspiration Estimation Equation in Dwarf Apple Cultivars Galaxy Gala and Top Red in the Isparta Conditions. 2nd International Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE' 2016), Ekim 14-16, Barcelona.
      • 7ÇAKMAKCI T., ŞAHİN Ü., UÇAR Y., KARA H. (2016). Growth of Pepper Capsicumannuum L Irrigated with Waste Water Diluted at Different Levels. VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Ekim 6-9, Jahorina.
      • 8UÇAR Y., Tekeli G., GÜL M., Şirikçi B. S. (2016). Determination of farmers perception of the land consolidation projects carried out in Isparta Turkey. International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Mayıs 31-2.
      • 9UÇAR Y., KAZAZ S. (2015). The Effects of Different Irrigation Schedulings on the Cut Flower Performance of Oriental Lily Casa Blanca. Annual 21st International Scientific Conference, Research for Rural Development, 2015, Mayıs 13-15, Jelgava, 82-87.
      • 10ÇAKMAK B., UÇAR Y., Aküzüm T. (2007). Water resources management problems and solutions for Turkey. International Congress on River Basin Management, Mart 22-24.
      • 11Yusuf U., Abdullah K., M A. A., Abdullah K., Ulaş Ş., Fatma Y.1 Ucar Y Kadayıfcı A Askın M A Kankaya A Senyiğit U Yıldırım F 2013 Effects of Different Irrigation Water Amounts on Leaf Water Potential of Young Apple Trees. 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry.
      • 12Ulaş Ş., Necdet D., M A. A., Abdullah K., Yusuf U.3 Senyigit U Dagdelen N Askin M A Kadayifci A Ucar Y 2013 Variation of Leaf Area Index and Leaf Water Potential of Young Dwarf Apple Trees under Different Irrigation Methods The 20th International Symposium on Plant Irrigation held in Bydgoszcz Tlen Poland 19 21 June 2013 p 84. The 20th International Symposium on Plant Irrigation held in Bydgoszcz-Tlen, Poland.
      • 13Yusuf U., Soner K., Figen E., Hasan B.Effects of Different Irrigation Water Amounts and Nitrogen Doses on Stomata Resistance and Leaf Water Potential of Oil Rose Rosa damascena Mill. 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1BAŞAYİĞİT L., demir s., UÇAR Y., KARA B. (2017). Monitoringof CannabisCultivationWithHigh-ResolutionImages. ICGRS 2017 : 19th International Conference on Geoscience and Remote Sensing, Eylül 18-19.
       • 2UÇAR Y., Böcek M. (2017). Determination of the yield and quality parameters of Lisianthus under different soil moisture conditions. International Conference of Agriculture, Forest, Food Sciencies and Technologies, Mayıs 15-17.
        • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
        • 1UÇAR Y. (2015). Göller Bölgesinde Arazi Toplulaştırmasının Dünü Bugünü ve Yarını. 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Haziran 9-11, Bursa, 10-15.
        • 2Yusuf U., Mehmet K.Konya Çumra Küçükköy de arazi toplulaştırmasının parsel özellikleri ve tarımsal altyapı hizmetlerine etkisi. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi.
        • 3Yusuf U., Mehmet K.Sulama şebekelerinin fiziksel yeterliliğinin belirlenmesinde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı. I. Ulusal Sulama Kongresi.
        • 4Mesut A., Yusuf U.Isparta İli sulanan tarım arazilerinde arazi parçalanması ve arazi kullanımı üzerine etkisi. Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II.
        • 5Yusuf U., Levent B.Sulu tarımda uzaktan algılama tekniklerini kullanma olanakları. Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu.
        • 6Derya U., Nizamettin Ç., Yusuf U.Konya Çumra İlçesinin bazı köylerinde arazi toplulaştırmasının tarımsal altyapı hizmetlerine etkisi. 2. Ulusal Sulama Kongresi, Kuşadası-Aydın.
         • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
         • 1UÇAR Y. (2019). Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
         • 2KARA B., BAŞAYİĞİT L., TÜZÜN C. G., UÇAR Y., YILMAZ H., MÜJDECİ M., KÜLCÜ R., ŞAHİN Ç. M., ARICI Ş. E., POLAT M. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi dergisi. sdü.
         • 3UÇAR Y., KARA B., BAŞAYİĞİT L. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
         • 4UÇAR Y., BAŞAYİĞİT L., KARA B. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
          • 1ERBAŞ S., TÜZÜN C. G., POLAT M., KARAASLAN S., ARICI Ş. E., MÜJDECİ M., YILMAZ H., UÇAR Y., YILMAZ D., TONGUÇ M. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
          • 2BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., YILMAZ H., MÜJDECİ M., TONGUÇ M., ARICI Ş. E., KARAASLAN S., ERBAŞ S. (2019). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
          • 3BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., KARA B., ERBAŞ S. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
           • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
           • 1UÇAR Y. (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
            • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
            • 1UÇAR Y. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
             • 1Farklı Sulama Uygulamalarının Krizantem Chrysanthemum morifolium Ramat Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
              • 1Yüksek Çözünürlüklü Uydu Grüntüleri Ile Haşhaş ve Kenevir Ekim Alanlarının İzlenmesine ve Yasadışı ÜretimAlanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Metot Çalışması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
              • 2Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlarda Oluşan Gizli Parçalanmanın Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri ile İzlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
              • 3Farklı Malç Materyalleri ve Sulama Düzeyi Uygulamalarının M9 ve MM106 Anaçlı Elma Bahçelerinde Ağaç Gelişimi, Su Muhafazası ve Yabancı Ot Kontrolüne Etkileri (1. Dilim), 0, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2013, Tamamlandı.
              • 4Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri ile Haşhaş ve Kenevir Ekim Alanlarının İzlenmesine ve Yasadışı Üretim Alanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Metot Çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
              • 5Farklı Sulama Programlarının Lisianthus un Verim Ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi, BAP, Devam Ediyor.
              • 6Afyonkarahisar Sandıklı Ovası Yağmurlama Sulamalarında Uygulama Sorunları, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
              • 7Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Yağ Gülü nün Rosa Damascena Mill Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
              • 8Farklı Sulama Uygulamalarının Karanfil Dianthus caryophyllus L Bitkisinin Verim ve Kalite Özelikleri Üzerine Etkisi, BAP, Tamamlandı.
              • 9Atabey Ovası Topraklarının Bazı Özellikleri Sınıflandırılması ve Haritalanması, BAP, Tamamlandı.
              • 10Isparta Atabey Sulamasında Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliğine Arazi Toplulaştırmasının Etkisi, BAP, Tamamlandı.
              • 11Atabey Ovası Toprakları Arazi Değerlendirilmesi ve Arazi Kullanım Planlaması, BAP, Tamamlandı.
              • 12Fasulye de Su Verim İlişkileri, BAP, Tamamlandı.
              • 13Sulama Suyu Tuzluluğunun Soğan Allium cepa Bitkisinde Verim ve Bitki Su Tüketimi Üzerine Etkisi İle Su Verim İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, BAP, Tamamlandı.
              • 14Farklı Na Konsantrasyonları İçeren Yetişme Ortamlarında K Gübrelemesinin Marul Verimi ve Bitki Besin Maddeleri İçeriğindeki Değişimler Üzerine Etkisi, BAP, Tamamlandı.
              • 15Şarkikaraağaç Sulama Şebekesi Arazilerinin Tarımsal Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
              • 16Isparta Şarkikaraağaç Sulama Şebekesinde Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
              • 17Farklı sulama programlarının genç bodur elma çeşitlerinin vejetatif ve generatif gelişme parametreleri üzerine etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
               • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
               • 1POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, SCI-Expanded, POLONYA, 2016.
               • 2Turkish Journal of Agriculture and Forestry, SCI-Expanded, 2016.
                • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                • 1Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING, 2017.
                • 2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, TR DİZİN, 2017.
                • 3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, TR DİZİN, 2016.
                 • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                 • 1Iı. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, TÜRKİYE, 2017.
                 • 2Harran Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2016.
                  • Akademik Görevler
                  • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Pr./ Profesör (2018-...)
                  • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Pr./ Doçent (2013-2018)
                  • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2003-2013)
                  • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (Dr) (2001-2003)
                  • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1995-2001)
                   • İdari Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Müdürü (2018-...)
                   • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği (2015-2018)
                   • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2015-2018)
                   • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2017)
                    • Yönetiminde tamamlanan Yükseklisans Tezi
                    • 1Muhammet Böcek, Farklı Toprak Nemi Düzeylerinin Lisianthus'ta Verim Ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2019)
                    • 2Ömer Cebeci, Burdur-Yeşilova-Sazak Köyü Arazi Toplulaştırma Projesinin Metrik İndeksler Kullanılarak Değerlendirilmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2019)
                    • 3Şimal İl Görgün, Aydın-Koçarlı-Yeniköy Arazi Toplulaştırma Projesinin Toplu Damla Sulamada Proje Maliyetine Etkisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2019)
                    • 4Ayşe Cengiz, Acıpayam Sulama Birliği Performansının Değerlendirilmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2019)
                    • 5Ayşegül Parladır Karcı, Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Sulama Şebekelerinin Performans Değerlendirmesinde Kullanılması: Atabey Sulama Şebekesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2018)
                    • 6Fatih Bakbak, Afyonkarahisar-Sandıklı Ovası Yağmurlama Sulamalarında Uygulama Sorunları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2018)
                    • 7Murat Cengiz, Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2018)
                    • 8Tuğçe Yeşil, Farklı Sulama Programlarının Lisianthus (Eustoma Grandiflorum)'Un Verim Ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2017)
                    • 9Talip Çakmakcı, Atık Su Uygulamalarında Ağır Metal Akümülatörü Olarak Kanola' Nın (Brassica Napus L.) Etkinliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2011)
                    • 10Arif Turan, Farklı Sulama Aralıkları Ve Su Miktarlarının Krizantem (Chrysanthemum Morifolium Ramat) Bitkisinin Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı (2011)
                    • 11Nihat Morova, Kent Bilgi Sistemi Ve Uygulaması:Atabey Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı (2006)
                     • Verdiği Dersler
                     • 1Arazi Toplulaştırması
                     • 2Basınçlı Sulama Yöntemlerinin Projelendirilmesi
                     • 3Bilgisayar Destekli Sulama Programlama Teknikleri
                     • 4Klasik Sulama Şebekelerinin Projelendirilmesi
                     • 5Sulama
                     • 6Sulama Şebekeleri İşletme Yöntemleri
                     • 7Sulama Şebekeleri İzleme Ve Değerlendirme
                     • 8Sulama Şebekelerinde Organizasyon Ve Yönetim
                     • 9Zemin Mekaniği