KİŞİSEL BİLGİLER
Şengül BİLGİN
Adı Soyadı Prof. Dr. Şengül BİLGİN
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146417
E-Posta sengulbilgin@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 18.8.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 15.5.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 15.8.2003
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1CEVHER H., BİLGİN Ş., Doğan G. (2024). Determination of amino acid and fatty acid profiles of bogue (Boops boops) fished in the Gulf of Antalya. Su Ürünleri Dergisi, 41, 90-96.https://doi.org/10.12714/egejfas.41.2.02
 • 2BİLGİN Ş., DEĞİRMENCİ A. (2019). Quality changes in reared, hot-smoked meagre (Argyrosomus regius Asso, 1801) during chill storage at 4 ± 1 °C. Food Science and Technology, 39, 507-514.https://doi.org/10.1590/fst.35517
 • 3BİLGİN Ş., Tanrıkulu h. ö. (2018). The changes in chemical composition of iHolothuria tubulosa/i (Gmelin, 1788) with ambient-drying and oven-drying methods. Food Science Nutrition, 6, 1456-1461.https://doi.org/10.1002/fsn3.703
 • 4İZCİ L., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A., çetinkaya s., GENÇ İ. Y., BOLAT Y. (2016). Quality Changes of Anchovy Engraulis encrasicolus Döner During Cold Storage. Journal of Agricultural Sciences., 22, 360-369.
 • 5BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., DİKEN G., GENÇ İ. Y. (2016). Effects of gutting process on the shelf life of cultured meagre Argyrosomus regiusASSO 1801 stored at 4 1 C. Food Science Technology (Campinas), 36, 344-350.https://doi.org/dx.doi.org/10.1590/1678-457X.0102
 • 6İZCİ L., BİLGİN Ş. (2015). Sensory acceptability and fatty acid profile of fish crackers made from Carassius gibelio. Food Science and Technology Campinas, 35, 643-646.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/1678-457X.6723
 • 7İZCİ L., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A. (2011). Production of Fish Finger from sand smelt Atherina boyeri RISSO 1810 and determination of quality changes. African Journal of Biotechnology, 10, 4464-4469.
 • 8BİLGİN Ş., Canlı F. Z. U. (2011). Nutritional Properties of Potamon potamios Olivier 1804 in the Lake of Eğirdir Turkey. Pakistan Veterinary Journal (PVJ), 31, 239-243.
 • 9BİLGİN Ş., Çetinkaya S., BOLAT Y. (2011). Changes on the nutritional compositions of the sand smelt Atherina Boyeri Risso 1810 marinade during storage. African Journal of Biotechnology, 10, 3197-3203.
 • 10İZCİ L., GÜNLÜ A., BİLGİN Ş. (2011). Production of Fish chips from Sand Smelt Atherina boyeri RISSO 1810 and determination of Some Quality Changes. Iranian Journal of Fisheries Science, 10, 230-241.
 • 11YILDIZ B., YAVUZ M., ALİ G., ŞENGÜL B., LEVENT İ. (2011). Effectiveness of Bait and Unbait in Trapping of Astacid Crayfish. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11, 227-232.
 • 12BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., BOLAT Y. (2010). Effects of pan frying with different oils on some of the chemical components quality parameters and cholesterol levels of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss. African Journal of Biotechnology (AJB), 9, 6573-6577.
 • 13BOLAT Y., İZCİ L., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A., BAHADIR K. S., Çetinkaya S., KOCA H. U. (2010). Chitin Chitosan yield of freshwater crab Potamon potamios Olivier 1804 shell. Pakistan Veterinary Journal (PVJ), 30, 227-231.
 • 14BİLGİN Ş., ÜNLÜSAYIN M., İZCİ L., GÜNLÜ A. (2008). The Determination of Shelf Life and some Nutritional Components of Gilthead Seabream Sparus aurata L 1758 after Cold and Hot Smoking. Tr.Journal of Veterinary and Animal Sciences, 0, 49-56.
 • 15MUSTAFA Ü., SÜLEYMAN K., ŞENGÜL B., LEVENT İ., ALİ G. (2006). Effects of hot smoked rainbow trout Oncorhynchus mykiss Diets on the protein levels of liver tissue in rats. Annals of Nutrition and Metabolism, 0, 1-6.
 • 16MUSTAFA Ü., SÜLEYMAN K., ŞENGÜL B., LEVENT İ., ALİ G. (2005). Activities of antioxidant enzymes in rats fed by hot smoked rainbow trout Oncorhynchus mykiss. International Journal of Food Science and Technology,, 0, 717-722.
 • 17ŞENGÜL B., MUSTAFA Ü., HAYRİ G. (2001). Clarias gariepinus Burchell 1822 un Farklı işleme Yöntemlerine Göre Değerlendirilmesi ve Kimyasal Bileşenlerinin Tespiti. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25, 309-312.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1BİLGİN Ş., İZCİ L., SÜRENGİL G., ÜMÜT F. (2023). The Effects of Smoking with Different Tree Sawdusts on the Sensory and Microbiological Quality of Turkish Salmon. Acta Aquatica Turcica, 19, 266-276.https://doi.org/10.22392/actaquatr.1227116
  • 2BİLGİN Ş., Metin S. (2022). The Effect of Some Natural Antioxidants on Quality Properties of Pikeperch (Sander lucioperca) Meat Balls. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 8, 140-149.https://doi.org/10.17216/LimnoFish.900731
  • 3Liorancas V., BİLGİN Ş. (2018). Effect of Oregano Essential Oil on the Shelf-Life of Atlantic Cod. Journal of Advance Research in Food, Agriculture and Environmental Science, 5, 19-24.
  • 4BECER Z. A., BİLGİN Ş. (2018). The Current Status and The Economıc Assesment of The Sand Smelt (Atherina Boyeri Risso, 1810) Introduced Inland Water of Turkey. International Journal of Environmental Trends (IJENT), 2, 35-43.
  • 5doğan g., ERTAN Ö. O., İZCİ L., BİLGİN Ş. (2017). Türkiye denizlerinde avlanan barbun balıklarının besinsel içeriklerine genel bakış. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. 13/2, 220-230.. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13, 220-330.
  • 6Karsandı A., BİLGİN Ş. (2016). Satışa Sunulan Bazı Su Ürünlerinin Biyojen Amin Düzeylerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12, 119-127.
  • 7Çetinkaya S., BİLGİN Ş., ERTAN Ö. O., Bilgin F. (2015). Vakum Paketli Pişirme Yöntemi Sous Vide ve Gökkuşağı Alabalığı Oncorchynchus mykiss Walbaum 1792 na Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11, 35-44.
  • 8Canlı F. Z. U., BİLGİN Ş., ERTAN Ö. O. (2015). Bazı Deniz Balıklarının Aminoasit Yağ Asiti İçerikleri ve Beslenme Açısından Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 11, 45-59.
  • 9BİLGİN Ş., İZCİ L. (2015). The Effects of Drying Boiling Process On Nutritional Components of Holothuria forskali Delle Chiaje 1823. Journal of Food and Health Science, 2, 1-8.https://doi.org/10.3153/JFHS16001
  • 10mutlu A., BİLGİN Ş. (2015). The Effects of Olive Olea europaea L Leaf and Oil Bearing Rose Rosa damascena Mill Extracts on Shelf Life of Hot Smoked Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Fillets during Refrigerated Storage 4 1 C. Limnofish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), 2, 19-29.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17216/LimnoFish-5000157469
  • 11Çetinkaya S., BİLGİN Ş., ERTAN Ö. O. (2014). Clasical methods on the seafood freshness and quality determination. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31, 105-111.https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.2.07
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1Ümüt F., BİLGİN Ş., İZCİ L. (2022). SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 4, 130-137.https://doi.org/10.55979/tjse.1137563
   • 2Erkeç H., BİLGİN Ş. (2020). Antalya, Isparta ve Afyonkarahisar illerinde bulunan su ürünleri işleme tesislerinin güncel durumu. Acta Aquatica Turcica, 16, 52-66.
   • 3canlı f. z., ERTAN Ö. O., BİLGİN Ş. (2018). Antalya Körfezi’nden Avcılık Süresince Yakalanan Tekir Balığı (Mullus surmuletus Linnaeus, 1758)’nın Yağ Asitlerindeki Değişimin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14, 184-195.https://doi.org/10.22392/egirdir.378570
   • 4ÇETİNKAYA S., BİLGİN Ş., ERTAN Ö. O. (2017). Increasing shelf life of sous-vide cooked Rainbow Trout by natural Antioxidant effective Rosemary: Basic Quality Criteria.. Limnofish-Journal Limnology of and Freshwater Fisheries Research, 3, 69-77.
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1SONER Ç., YILDIZ B., ŞENGÜL B. (2010). Gümüş Balığı Atherina boyeri Risso 1810 nın Biyolojisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5, 50-61.
    • 2LEVENT İ., ALİ G., ŞENGÜL B. (2009). Ülkemizde Gökkuşağı Alabalığı Oncorhychus mykiss Walbaum 1792 nın Değerlendirilme Şekilleri. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi., 5, 73-79.
    • 3ŞENGÜL B., LEVENT İ., ALİ G., YILDIZ B., ABDULLAH D. (2008). Eğirdir Gölü ndeki tatlısu ıstakozu Astacus leptodactylus Esch 1823 nun boy grubu ve eşeye göre bazı besin bileşenlerinin belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), 1, 63-68.
    • 4MUSTAFA Ü., ŞENGÜL B., LEVENT İ., ALİ G. (2007). Chemical and sensory assessment of hot smoked fish pâté. Journal of FisheriesSciences.com, 1, 20-25.
    • 5ŞENGÜL B., OSMAN E., LEVENT İ. (2007). Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Sıcak Dumanlanmış Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 in Kimyasal Kompozisyonundaki Değişimlerin İncelenmesi. Journal of FisheriesSciences.com, 1, 68-80.
    • 6ŞENGÜL B., OSMAN E., ALİ G. (2007). Farklı tuzlama tekniklerinin Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 nın Kimyasal bileşimine etkileri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 24, 225-232.
    • 7ŞENGÜL B., MUSTAFA Ü., ALİ G., LEVENT İ. (2005). Sudak Sander lucioperca Bogustkaya ve Naseka 1996 Ve Kadife Tinca Tinca L 1758 Balığından Balık Ezmesi Paté Yapımı Bazı Kimyasal Bileşenlerin ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. E. U. Su Ürünleri Dergisi, 22, 399-402.
    • 8BİLGİN Ş. (2005). Organik Gıda Kavramı ve Organik Su Ürünleri. Dünya Gıda Dergisi., 2005, 74-77.
    • 9MUSTAFA Ü., ŞENGÜL B., ALİ G., LEVENT İ. (2005). Türkiye nin AVrupa Birliği AB ne katılım sürecinde su ürünleri işleme tesislerimizin mevcut durumuna bir bakış. TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 44, 55-59.
    • 10İSMAİL T., ŞENGÜL B. (2004). Çapalı Gölü nün Afyon Makrofitleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 107-111.
    • 11ŞENGÜL B., OSMAN E. (2003). Dondurulmuş ve Depolanmış Salmo trutta macrostigma DUMERİL 1858 nın Kimyasal Bileşimindeki Değişimler. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg., 2, 32-38.
    • 12MUSTAFA Ü., ŞENGÜL B., LEVENT İ., ALİ G. (2003). Kerevit Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842 lerde sıcak dumanlama yönteminin denenmesi ve kimyasal bileşenlerinin tespiti. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi, 2, 49-51.
    • 13MUSTAFA Ü., ŞENGÜL B., LEVENT İ., HAYRİ G. (2002). Sudak Sander lucioperca L Kottelat 1997 ve Kadife Tinca tinca L 1758 Balığı Fileto Artıklarından Köfte Yapımı ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 34-43.
    • 14MUSTAFA Ü., ŞENGÜL B., LEVENT İ. (2002). Havuz Balığı Carassius auratus L 1758 nın Et Verimi Sıcak Dumanlama Sonrası Kimyasal Bileşenleri ve 4 C deki Raf Ömrünün Tespiti. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,, 0, 62-70.
    • 15ŞENGÜL B., OSMAN E. (2001). Salmo trutta L 1766 nın Soğuk Dumanlama Sonrası Besin Bileşenleri ve Yağlarındaki Değişimler. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg, 5, 76-83.
    • 16İSMAİL T., OSMAN E., ŞENGÜL A., MERAL A. (2000). Antalya Körfezi Kıyılarının Makroskobik Yeşil Algleri Chlorophyta. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg., 4, 155-169.
    • 17OSMAN E., ŞENGÜL A. (1999). Salmo trutta macrostigma DUMERİL 1858 ve Oncorhynchus mykiss WALBAUM 1792 in Bazı Kimyasal Bileşenleri. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg, 0, 195-206.
    • 18OSMAN E., İSMAİL T., HAYRİ G., SEVGİ S., ARZU M., ŞENGÜL A. (1997). Ertan Ö O Turna İ İ Gülyavuz H Savaş S Morkoyunlu A Ateş Ş. SDÜ. EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAK.DERGİSİ, 0, 140-153.
    • 19OSMAN E., ŞENGÜL B. (1997). Jania rubens L Lam ve Peysonnelia squamaria Gmel Dec nın Farklı Mevsimlerdeki Bazı Bileşenleri 1996 1997. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi, 0, 154-163.
     • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1SÜLEYMAN K., MUSTAFA Ü., ŞENGÜL B., LEVENT İ., ALİ G. (2008). Determination of Total Serum Protein Levels Fed by Hot Smoked Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Diets in Rats. American Journal of Food Technology, 3, 246-251.
     • 2ŞENGÜL B., OSMAN E. (2002). Selected Chemical Constituents and Their Seasonal Variations in Flabellia petiolata Turra Nizam and Halimeda tuna Ellis Sol J V Lamour in the Gulf of Antalya North eastern Mediterranean. TÜBİTAK Tr. J.of Botany, 26, 87-90.
      • Uluslararası toplantıda Davelli Konuşmacı Olarak yapılan Sunum
      • 1BİLGİN Ş. (2021). APPLICATIONS OF CHITOSAN FOR FOOD INDUSTRY. The First International Academic Exchange Conference on Frontier Technology of Food Science/ 18-19 November 2021 / Wuhan, Kasım 18, Wuhan.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1KILINÇ B., BİLGİN Ş. (2018). Bacterial Histamine Production in Fish and Fishery Products. 13 th International Symposium on Aquatic Sciences, Kasım 21-23, Ankara, 147.
       • 2BECER Z. A., BİLGİN Ş. (2017). Current Situation and Economic Evaluation of Sand Smelt (Atherina boyeriRisso, 1810) Introduced Inland Waters of Turkey. 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Kasım 16-18.
       • 3KILINÇ B., BİLGİN Ş. (2017). The processing of freshwater fish species in Turkey. I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017), Ekim 4-6, 213-213.
       • 4BİLECEN D., BİLGİN Ş. (2017). Evaluation of Microalgae as Carotenoid Source in Food Technology.. I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017), Ekim 4-6, 216-216.
       • 5BİLGİN Ş., KILINÇ B., LİORANCAS V., ERKEÇ H. (2017). The Role of the Lakes Region in the Fish processing Sector of Turkey. I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017), Ekim 4-6, Isparta, 215-215.
       • 6KILINÇ B., BİLGİN Ş. (2017). The effects of environmental factors on Freshwater fish Species.. I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017), Ekim 4-6, Isparta, 134-134.
       • 7ÇETİNKAYA S., ERTAN Ö. O., BİLGİN Ş. (2017). The Effects of Some Herbs on Sous Vide Cooked Rainbow Trout Fatty Acids.. I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017), Ekim 4-6, ISPARTA, 224-224.
       • 8BİLGİN Ş., KILINÇ B., İZCİ L. (2017). The effects of Heavy Metals on Aquatic Animal Human Health.. 2nd International water and Health Congress. 13-17 February 2017., Şubat 13-17, ANTALYA, 693-694.
       • 9KILINÇ B., BİLGİN Ş. (2017). The effects of fish farms on marine environment and public health. 2nd International water and Health Congress. 13-17 February 2017, Şubat 13-17, ANTALYA, 692-693.
       • 10KILINÇ B., BİLGİN Ş. (2016). Chemical contaminants of Fish Processing Factories. International Congress on Food of Animal Origin, Kasım 10-13.
       • 11Çapkın k., Cilbiz M., Cilbiz n., korkut s. o., BİLGİN Ş. (2016). Optimization of Enzymatic Hydrolysis For Freshwater Crab Potamon potamios Olivier 1804 FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3 5 November 2016 Antalya TURKEY 485p Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Kasım 3-5.
       • 12Çetinkaya S., ERTAN Ö. O., BİLGİN Ş. (2016). Sensory and Chemical Changes in Thyme Applied and Sous vide Processed Rainbow Trout Oncorhychus mykiss During Chilled Storage. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Kasım 3-5, 178-178.
       • 13BİLGİN Ş., Değirmenci A. (2016). Investigation of Appropriateness of Reared Meagre Argyrosomus Regius Asso 1801 For The Hot Smoking Technology. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Kasım 3-5, 504-504.
       • 14BİLGİN Ş., İZCİ L., BECER Ö. Z. A. (2015). Traditional flavor from Türkiye Stuffed Carp. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ekim 1-4, Saraybosna, 167.
       • 15ALİ G., ŞENGÜL B., YILDIZ B., LEVENT İ., SB K., SONER Ç. (2011). Determination of quality and shelf life of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss coated with crab Potamon potamios Olivier 1804 chitosan during storage. 41st WEFTA MEETING, GOTHHENBURG,SWEDEN., Eylül 27-30, 64-64.
       • 16ŞENGÜL B., LEVENT İ., ALİ G., YILDIZ B. (2009). Effect of pan frying with different oils on the some chemical components quality parameters and cholesterol levels of rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, Ohrid, MACEDONIA, Mayıs 20-24, 37-37.
       • 17YILDIZ B., YAVUZ M., ALİ G., ŞENGÜL B., LEVENT İ. (2009). Effectiveness of Bait and Unbait in Traping of Astacid Crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, Ohrid, MACEDONIA, Mayıs 20-24, 3-3.
       • 18YILDIZ B., ŞENGÜL B., ALİ G., LEVENT İ., SB K., SONER Ç., HU K. (2009). Chitin chitosan yield of freshwater crab Potamon potamios Olivier 1804 shell Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, Ohrid, MACEDONIA, Mayıs 20-24, 36-36.
       • 19YILDIZ B., ŞENGÜL B., LEVENT İ., ALİ G., SB K., SONER Ç. (2008). Estimating of Population size of freshwater crab Potamon potamios Olivier 1804 in Eğirdir Lake Turkey. Middle East and North Africa Conference For Animal Wealth. Cairo EGYPT, Ekim 16-18.
       • 20ŞENGÜL B., ALİ G., LEVENT İ., YILDIZ B., CAN O. G. (2008). Quality Changes of Sea bass Dicentrarchus labrax stored in ice effect of harvesting using dry ice and liquid ice. ICST 2008 1st International Congress of Seafood Technology., Mayıs 18-20, 155-162.
       • 21ALİ G., LEVENT İ., ŞENGÜL B., YILDIZ B., ABDULLAH D. (2007). Determination of some chemical composition and fatty acid components on freshwater crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823 in Eğirdir Lake. Tübitak MAM 2nd International Congress on Food and Nutrition, Ekim 24-26, 204-204.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1LİORANCAS V., BİLGİN Ş. (2017). Hazardous Substances Assessment in Baltic Sea Fish and Health Risks.. Int.Conference Biomedical and Social Sciences:Education, Research and Innovation 2017, Nisan 11-11.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1BİLGİN Ş., Şahin O. (2015). Balık yağlarının sağlığımız üzerindeki etkileri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 1-4, İzmir, 375.
         • 2çetinkaya S., BİLGİN Ş., ERTAN Ö. O. (2015). Alabalıklarda vakum paketli pişirme sous vide uygulamasında biberiye kullanımının ürün kalitesine ve saklama süresine etkisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 1-4, izmir, 295.
         • 3Çetinkaya S., BİLGİN Ş., ERTAN Ö. O. (2015). Alabalıklarda vakum paketli pişirme sous vide uygulamasında adaçayı kullanımının besin bileşenlerine etkisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 1-4, izmir, 296.
         • 4BİLGİN Ş., İZCİ L. (2015). Kurutma ve Haşlama İşlemlerinin Holothuria forskali Delle Chiaje 1823 nin Besin Bileşenlerine Etkisi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu Eğirdir, Mayıs 20-22, Isparta, 298-298.
         • 5Soner Ç., BİLGİN Ş., ERTAN Ö. O., Fuat B. (2014). Vakum paketli pişirme yöntemi Sous wide ve gökuuşağı alabalığı Oncorhychus mykiss Walbaum 1792 na uygulanması. 5.Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Mayıs 31-2, Elazığ, 260-261.
         • 6GÜNLÜ A., BİLGİN Ş., İZCİ L., BOLAT Y., GENÇ İ. Y. (2013). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhychus mykiss Walbaum 1792 nın Ölüm Sonrası Kas Proteinlerindeki Değişimlerin SDS PAGE Kullanılarak Belirlenmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 3-6, İstanbul, 257.
         • 7MUHAMMED O. B., ŞENGÜL B., SELİN M. (2013). Doğal ve Kültüre alınmış Sarıağız Balığı Argyrosomus regius Asso 1801 nın Et Verimi ve Besin Bileşenlerinin Karşılaştırılması. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 3-6, 264-264.
         • 8YILDIZ B., ALİ G., ŞENGÜL B., LEVENT İ., SB K., SONER Ç. (2009). Mavi yengeç Callinectes sapidus Rathbun 1896 Tatlısu yengeci Potamon potamios Olivier 1804 ve Kerevit Astacus leptodactylus Esch 1823 Kabuklarının Kitin Kitosan içeriklerinin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, 178-178.
         • 9ALİ G., OSMAN E., ŞENGÜL B., LEVENT İ. (2007). Depolama ve sıcak dumanlama işleminin kültür deniz levreğinin Dicentrarchus labrax L 1758 bazı besinsel bileşenleri ve kalite parametreleri üzerine etkisi. XIV. Ulusal su ürünleri sempozyumu, Eylül 4-7, 171-171.
         • 10BİLGİN Ş. (2001). Sudak Sander lucioperca L Kottelat 1997 ve Kadife Tinca tinca L 1758 Balığı Fileto Kırıklarının Ekonomiye Katkı Amaçlı Alternatif Değerlendirme Şekli. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,, Eylül 4-6, 28-28.
         • 11OSMAN E., ARZU Y., ŞENGÜL A. (2000). Karacaören I Baraj Gölü Fitoplanktonu. Doğu Anadolu Bölg. IV. Su Ürünleri Semp, Haziran 28-30, 67-84.
         • 12OSMAN E., İSMAİL T., HAYRİ G., SEVGİ S., ARZU Y., ŞENGÜL A. (1998). Laurencia obtusa Hudson Lamouroux ve Laurencia papillosa C Agardh Greville nın Bazı Bileşenlerinin Mevsimlere Göre Değişimi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Türkiye Kıyıları 98 Konferansı, Eylül 22-25, 155-160.
         • 13ŞENGÜL B., EROL K., OSMAN E. (1998). Myriophyllum spicatum L un Eğirdir Gölü Bazı Ekolojik Özelliklerinin Kimyasal Bileşim Üzerine Etkisi. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eylül 7-10, 79-94.
         • 14OSMAN E., İSMAİL T., METE K., ŞENGÜL A. (1997). Göllerdeki Canlı Doğal Varlıkların Sürekliliğini Etkileyen Faktörler. Göller Zirvesi Sempozyumu., Eylül 20-21.
         • 15ŞENGÜL A., OSMAN E., İSMAİL T. (1997). Cystoseira compressa Esper Gerloff et Nizamuddin nin Bazı Bileşenlerinin Mevsimlere Göre Değişimi. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 17-19, 722-729.
         • 16MUSTAFA Ü., ŞENGÜL A., HAYRİ G. (1997). Dumanlanmış Yılan Balıklarının Anguilla anguilla L 1766 Yağlarında Fiziksel ve Kimyasal Değişimler. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Nisan 9-11, 209-214.
         • 17MUSTAFA Ü., HAYRİ G., ŞENGÜL A. (1997). Isparta Yöresi Su ürünleri Işleyen Fabrikalarda Hijyen Sanitasyon Konularının Değerlendirilmesi. II. Su Ürünleri Avlama ve Işleme Teknolojisi Workshop 97, Mart 6-7, 22-22.
         • 18ŞENGÜL A., OSMAN E., İSMAİL T. (1996). Corallina elongata Ellis Solander nın Kimyasal Bileşiminin Mevsimsel Değişimi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eylül 17-20, 365-373.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
          • 1METİN S., YİĞİT N. Ö., BOYACI Y. Ö., GÜÇLÜ S. S., BİLGİN Ş. (2023). Acta aquatica Turcica. Isubu.
          • 2BİLGİN Ş., BOYACI Y. Ö., GÜÇLÜ S. S., YILDIRIM U. G., METİN S., YİĞİT N. Ö. (2019). Acta Aquatica Turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
          • 3BİLGİN Ş., BOLAT Y., BOZKURT A., GENÇ E., ÜNAL V., SARI H. M., KÜÇÜK F. (2019). Journal of limnology and freshwater Fisheries research. Tarım ve Orman Bakanlığı.
          • 4BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., BOYACI Y. Ö., METİN S., GÜÇLÜ S. S., YILDIRIM U. G. (2019). Acta Aquatica Turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
          • 5BİLGİN Ş., BOYACI Y. Ö., DİLER A., METİN S., YILDIRIM U. G. (2019). Acta aquatica turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
          • 6BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S., ÖZOĞUL Y. (2018). Acta Aquatica Turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
          • 7BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 8BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., PESIC V., BNDUC D. S., WIKLUND T., JEPPESEN E., KOZAK P., ÖZDEN Ö., BEZIRTZOGLU E., TRENOVSZKI M. M., GENÇ E., ESMAEILI H. R., KARATAŞ S. S., ERZINI K., ZOGARIS S., LÖK A., BERGLEITER S., KEIVANY Y. (2018). Acta Aquatica Turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta-Türkiye.
          • 9BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2017). SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI EĞİRDİR SU URUNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ. SULEYMAN DEMİREL UNİVERSİTESİ BASIMEVİ.
          • 10BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2017). SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI EĞİRDİR SU URUNLERİ FAKULTESI DERGISI. SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI BASIMEVI.
          • 11KÜÇÜK F., BOLAT Y., BOZKURT A., BİLGİN C. C., TOK C. V., GENÇ E., KESKİN E., BALIK İ., HARLIOĞLU M. M., KÜLKÖYLÜOĞLU O., BİLGİN Ş., ÜNAL V., ARSLAN T. (2017). Journal of limnology and freshwater Fisheries research. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enst..
          • 12KÜÇÜK F., BOLAT Y., BOZKURT A., BİLGİN C. C., TOK C. V., GENÇ E., KESKİN E., BALIK İ., HARLIOĞLU M. M., KÜLKÖYLÜOĞLU O., ÖZOĞUL Y., BİLGİN Ş., ÜNAL V., ARSLAN T. (2017). journal of limnology and Freshwater Fisheries Research. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü.
          • 13BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S., GÜÇLÜ S. S., YILDIRIM U. G. (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2 (2017), Kasım 2017. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi.
          • 14BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Dergipark.
          • 15BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Dergipark.
          • 16BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S., YILDIRIM U. G., GÜÇLÜ S. S. (2017). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak Dergisi. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi.
          • 17BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S., GÜÇLÜ S. S., YILDIRIM U. G. (2017). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi (SDÜ JEFF). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak..
          • 18POLAT N., BOZKURT A., BİLGİN C. C., TOK C. V., GENÇ E., BALIK İ., HARLIOĞLU M. M., KÜLKÖYLÜOĞLU O., ÖZOĞUL Y., ÜNAL V., ARSLAN T., BİLGİN Ş., BOLAT Y., KÜÇÜK F. (2017). journal of limnology and Freshwater Fisheries Research. Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü.
          • 19BOYACI Y. Ö., BAHADIR K. S., BİLGİN Ş. (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. SDÜ.
          • 20BOYACI Y. Ö., BAHADIR K. S., BİLGİN Ş. (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. SDÜ.
           • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
           • 1BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2017). SDU-ESUFD. Dergipark.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
            • 1Yağcı M. A., KESKİN E., TURAN C., BİLGİN Ş. (2016). Distribution of Cladocera Species in Different Waters of Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research.
            • 2KÜÇÜK F., KESKİN E., TURAN C., BOLAT Y., BİLGİN Ş. (2016). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research.
            • 3BİLGİN Ş. (2015). ESUF SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
            • 4BİLGİN Ş. (2015). ESUF SDU Eğirdir Su Ürünleri Fak Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
             • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
             • 1BİLGİN Ş. (2015). LIMNOFISH Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
             • 2BİLGİN Ş. (2015). LIMNOFISH Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Satışa Sunulan Bazı Su Ürünlerinin Biyojen Amin Düzeylerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 2Bazı Balık Yağı Kapsüllerinin Yağ Asiti ve Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 3Zeytin Olea europaea L yaprağı ve Yağ gülü Rosa damascena Mill ekstraktlarının buzdolabı koşularında depolanan sıcak dumanlanmış alabalık Oncorhynchus mykiss filetolarının raf ömrüne etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 4Sudak Sander lucioperca balığı köftelerinin soğuk depolanması sırasında kalite özelliklerine bazı doğal antioksidanların etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 5Eğirdir Gölü florasında yer alan bazı makrofitlerin ekonomik değerlendirilme potansiyelinin araştırılması., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Farklı Ticari Enzimlerle Tatlı Su Yengeci Potamon potamios Olivier 1804 nden Elde Edilebilecek Protein Hidrolizatı Veriminin Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
               • 2L İzci Ş Bilgin A Günlü Hamsi balığı Engraulis engrasicholus L 1758 ndan döner yapımı Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No 2624 M 10 , BAP, Tamamlandı.
               • 3BOLAT Y BİLGİN Ş İZCİ L GÜNLÜ A KOCA S B ÇETİNKAYA S 2009 Ekonomik Olarak Değerlendirilmeyen Tatlısu Yengeci Kabuklarından Kitin Kitosan eldesi ve Kitosanın Su Ürünlerinin Muhafazasında Kullanımı TÜBİTAK PROJE NO 1070511, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
               • 4A Günlü Ş Bilgin L İzci Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nın ölüm sonrası kas proteinlerindeki değişimlerinin SDS PAGE kullanılarak belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No 2627 M 10 , BAP, Tamamlandı.
               • 5Bilgin Ş İzci L Günlü A Diken G Genç İ Y Kültürü yapılan sarıağız balığı Argyrosomus regius Asso 1801 nın 4oC deki raf ömrünün belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No 2628 m 10 2013, BAP, Tamamlandı.
               • 6Aksoylar M Y Ertan Ö O Diler Ö Yıldırım M Z Kesici E Turna İ İ Kuşat M Savaş S Bolat Y Altun S Yüce A Bilgin Ş Gülle İ Karaşahin B Eğirdir Gölü nün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti Proje no 97K122330, DİĞER, Tamamlandı.
               • 7Ertan Ö O Ünlüsayın M Bilgin Ş İzci L Günlü A Eğirdir Su Ürünleri İşleme Laboratuarının Bölge Tesislerinin İhtiyacına Cevap Verecek Şekilde İyileştirilmesi ve Uluslararası Kalite Standartlarına Ulaştırılması Proje No 2003 24, DİĞER, Tamamlandı.
               • 8Ünlüsayın M Kaleli S Bilgin Ş İzci L Günlü A Sıcak Dumanlanmış Gökkuşağı Alabalığıyla Oncorhynchus mykiss Beslenmenin Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Proje No 03 M 727, DİĞER, Tamamlandı.
               • 9Ertan Ö O Ünlüsayın M Bilgin Ş İzci L Günlü A Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Avrupa Birliği AB Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması Proje No 03 M 743, DİĞER, Tamamlandı.
               • 10Ünlüsayın M Bilgin Ş İzci L Günlü A Sıcak Dumanlanmış Bazı Kültür Balıklarından Fish Paté Yapımı ve Besin Bileşenleri ile Kolesterol Düzeylerinin Tespiti Proje No 1024 m 05 , DİĞER, Tamamlandı.
               • 11İzci L Bilgin Ş Günlü A Gümüş Balığı ndan Atherina boyeri RISSO 1810 Fish Finger ile Balık Cipsi Yapımı ve Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi Proje No 1393 m 06, BAP, Tamamlandı.
               • 12Bilgin Ş Öztürk H 2010 İki farklı şekilde kurutulan Holothuria tubulosa Gmelin 1788 nın kimyasal bileşimindeki değişimler ve raf ömrünün belirlenmesi SDÜ BAP No 1975 YL 09, BAP, Tamamlandı.
               • 13Bilgin Ş Fidanbaş Z U C 2010 Eğirdir Gölü ndeki Potamon potamios Olivier 1804 un Besinsel Özellikleri SDÜ BAP No 1976 YL 09 , BAP, Tamamlandı.
               • 14Bilgin Ş Ünlüsayın M İzci L Günlü A Dumanlanmış Çipura Sparus aurata L 1758 Balıklarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ile Vitamin İçeriğinin Belirlenmesi Proje No 1048 m 05, BAP, Tamamlandı.
               • 15Bilgin Ş İzci L Günlü A Farklı Kaynaklı Yağlarla Kızartma İşleminin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhychus mykiss nın Yağ Asidi ve Kolesterol Düzeyine Etkisi Proje No 1459 m 06, BAP, Tamamlandı.
                • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                • 1Journal Of Food Safety, SCI-Expanded, 2017.
                • 2Food Science and Technology (Campinas), SCI-Expanded, 2017.
                • 3Journal of Aquatic Food Product Technology, SCI-Expanded, 2017.
                • 4Journal of food safety, SCI-Expanded, 2016.
                • 5journal of food safety, SCI, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,
                • 6Journal of Agricultural Sciences TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                • 7Journal of Food Processing and Preservation, SCI-Expanded,
                • 8Journal of Food Quality, SCI-Expanded,
                • 9High pressure Research, SCI-Expanded,
                 • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                 • 1Iı. Balıklandırma Ve Rezervuar Sempozyumu, TÜRKİYE,
                  • Akademik Görevler
                  • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı/ Profesör (2019-...)
                  • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı/ Doçent (2013-2019)
                  • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2004-2013)
                  • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1995-2003)
                   • İdari Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2024-...)
                   • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2016-2018)
                   • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2015-...)
                   • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2015-2018)
                   • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2015-2018)
                   • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2015-2018)
                   • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2005-2008)
                    • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                    • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi (Yönetim Kurulu Üyesi) (2016-...)
                     • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                     • 1Teşekkür Belgesi (2016) GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
                     • 22. Uluslararası Su Ve Sağlık Kongresi Poster Bildiri Ödül Belgesi (2017) 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi
                     • 3İkinci Uluslararası Su Ve Sağlık Kongresinde Poster Bildiri Ödül Belgesi (2017) 2. Uluslararası su ve sağlık kongresi
                      • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                      • 1Çalışma Ve Sosyal Büvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitesi Temsilcileri Eğitimi (2022-2022) ,Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Düzenlenecek Olan Sektör Komitesi Temsilcileri Eğitimi,
                      • 2Çsgb Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komite Temsilcileri Eğitimi (2017-2017) ,Meslek Standartlarının Geliştirilmesine İlişkin Sektör Komitelerine Yönelik Eğitim Programına Katılım 15-17 Kasım 2017 De Gerçekleştirilmiştir.Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Görevlendirilen Kurum Ve Kuruluşlarca Veya Oluşturulan Çalışma Gruplarınca Farklı Sektör Gruplarınca Hazırlanan Meslek Standartlarının Ulusal Meslek Standardı,Avrupa Ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri Konularında Eğitim Alınmıştır.,
                       • Verdiği Dersler
                       • 1Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği
                       • 2Bitirme Ödevi
                       • 3Gaz Kromatografik Uygulamalar
                       • 4Gıda Kimyası
                       • 5İngilizce Reading
                       • 6İş Sağlığı Ve Güvenliği
                       • 7İşleme Tesislerinde Hijyen Ve Sanitasyon
                       • 8Su Ürünleri Biyotoksinleri
                       • 9Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Projelendirme
                       • 10Su Ürünlerinde Alternatif Ürün Teknolojisi
                       • 11Su Ürünlerinde Gıda Kimyası
                       • 12Su Ürünlerinde Kalite Analiz Yöntemleri
                       • 13Su Ürünlerinde Kalite Kontrol
                       • 14Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Ve Güvenlik Sistemleri
                       • 15Su Ürünlerinde Kalite Ve Güvenlik Sistemleri
                       • 16Su Ürünlerinin Besin Bileşenleri Ve Önemi