bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Tahsin KARADOĞAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118547
E-Posta tahsinkaradogan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ 16.6.1984
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ 21.1.1987
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ 15.10.1990
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şanlı, A., Karadoğan, T., Baydar, H. 2008. Doğal Olarak Yetişen Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)'nin Farklı Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ Miktarı ile Bileşenlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3-2, 17-22
 • 2 BAYDAR, H., KARADOĞAN, T., ÇARKÇI, K., 2001. Isparta bölgesinde kültüre alınan aromatik bitkilerin drog ve uçucu yağ verimlerinin belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 60-71.
 • 3 Balabanlı, C., T. Karadoğan, 1999. Ökse otunun hayvan yemi olarak kullanma imkanları. Selçuk Üni. Zir. Fak. Der.
 • 4 Özer, H., T. Karadoğan, 1999. Patateste soğuğa dayanıklılık ve soğuk akimülasyon süreci. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 29: 132-141.
 • 5 Akman, Z., T. Karadoğan ve K. Çarkçı, 1999. Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Arpanın Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) Dergisi, 8:1-2, 17-28.
 • 6 Karadoğan, T., H. Özer., E. Oral, 1997. Gübrelemenin patatesin bazı kalite özelliklerine etkisi. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 28: 441-453.
 • 7 Karadoğan, T., H. Özer, E. Oral, 1997. Çiftlik gübresi ve mineral gübrelemenin patates yumrusunun direncine etkisi. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 28: 227-234.
 • 8 Karadoğan, T., H. Özer, 1997. Ayçiçeğinin bazı tarımsal özellikleri arasındaki ilişkilerin basit korelasyon ve path analizi yöntemiyle belirlenmesi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 28: 595-604.
 • 9 Karadoğan, T., H. Özer, 1997. Patatesin besin değeri ve insan beslenmesi yönünden önemi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 28: 306-317.
 • 10 Karadoğan, T., 1996. Azot ve fosforun uygulama şekli ve miktarının patatesin verim ve verim unsurlarına etkisi. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 27: 50-56.
 • 11 Özer, H., T. Karadoğan, 1996. Ozon (O3) ve bitki yaşamı üzerine etkileri. Ekoloji ve Çevre Der. 19: 27-30.
 • 12 Karadoğan, T., 1995. Tohumluk kaynağına uygulanan farklı çeşit ve dozlardaki gübrelerin patatesin verimi, verim unsurları ve kalitesine etkileri. Tr. J. Of Agric. And Foresty 19: 373-377.
 • 13 Karadoğan, T., 1995. Farklı azot kaynakları ve uygulama zamanlarının patatesin verim ve verim unsurları üzerine etkileri. . Tr. J. Of Agric. And Foresty 19: 417-421.
 • 14 Karadoğan, T., E. Oral, 1995. Değişik azot kaynaklarının farklı zamanlarda uygulanmasının patatesin bazı kalite özelliklerine etkisi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 26: 53-63.
 • 15 Karadoğan, T., M. Akgül, 1995. Yaprak analizleri yöntemiyle Pasinler ovasında yetiştirilen patateslerin beslenme durumlarının belirlenmesi. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 26: 355-367.
 • 16 Karadoğan, T., 1995. Bazı patates çeşitlerinin yumru anormallikleri üzerine bir araştırma. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 26: 223-234.
 • 17 Karadoğan, T., 1995. Patatesin büyüme analizi ve ön-filizlendirmenin gelişme seyrine etkisi. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 26: 495-507.
 • 18 Karadoğan, T. Z. Özgödek, 1994. Çerezlik karakterdeki bazı ayçiçeği ekotiplerinin verim ve verim unsurları üzerine bir araştırma. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 25: 188-201.
 • 19 Karadoğan, T., 1994. Bazı patates çeşitlerinin cips ve parmak (kızarmış) patates kalitesi üzerinde bir araştırma. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 25: 30-38.
 • 20 Karadoğan, T., E. Oral, 1994. Farklı sıra aralıkları uygulanan kişniş varyetelerinin verim ve verim unsurları ile kalitesi üzerine bir araştırma. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 27: 50-56.
 • 21 Karadoğan, T., 1994. Patateste doku kültürünün kullanım alanları ve uygulanması. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 25: 275-290.
 • 22 Karadoğan, T., E. Oral, 1993. Farklı sulama rejimi uygulanan patatesin kalitesi üzerine depolamanın etkisi. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 24: 108-119.
 • 23 Karadoğan, T. E. Günel, 1992. Bazı patates çeşitlerinin Erzurum ekolojik koşullarına adaptasyonu ile verim ve verim unsurları üzerine bir araştırma. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 23: 1-15.
 • 24 Günel, E., T. Karadoğan, 1992. Farklı sürelerde ve ortamlarda ön-sürgünlendirmenin patatesin verimi ile verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üni. Zir. Fak. Der. 1/1: 97-124.
 • 25 Günel E., T. Karadoğan, 1992. Bazı stres şartlarının patatesin kalitesine etkisi. Yüzüncü Yıl Üni. Zir. Fak. Der. 2/1: 125-137.
 • 26 Günel, E., T. Karadoğan, 1991. Bazı fizyolojik streslerin patatesin verimine etkisi.
 • 27 Karadoğan, T., 1991. Patates pirlerinin hayvan yemi olarak değerlendirilmesi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 22: 101-109.
 • 28 Günel, E., Oral, E. ve Karadoğan, T. 1991. Patatesin bazı agronomik ve teknolojik karakterleri arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1): 46-53.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gökkuş, A., F. Kantar, T. Karadoğan, A. Koç, 1996. "Tarla Bitkileri". Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. Yay. No. 188, Atatürk Üni. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BAYDAR, H., ALTINDAL, D., KARADOĞAN, T., 2009. Patateste sürgün gelişimi üzerine uçucu yağların etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (2): 137-141
 • 2 BAYDAR, H., KARADOĞAN, T., 2006. Agronomic potential and industrial value of madder (Rubia tinctorum L.) as a dye crop. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 30: 287-293.
 • 3 BAYDAR, H., KARADOĞAN, T., ÇARKÇI, K., 2001. Isparta bölgesinde kültüre alınan aromatik bitkilerin drog ve uçucu yağ verimlerinin belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 60-71.
 • 4 Karadoğan, T., K. Çarkçı, H. Özer, 2000. An investigation on diffeerences in the quality of sanflower seeds in relation to their positions in head. Helia 21: 121-130.
 • 5 Günel, E., T. Karadoğan, 1998. Effect of different irrigation levels applied at different growth stages and time of ceasing irrigation on some quality characters of potato tubers. Potato Res. 41. 9-19.
 • 6 Günel, E., T. Karadoğan, 1993. Effects of different irrigatilon levels applied at different growth stages and time of ceasing irrigation on tuber abnormalities of the potato grown under ecological conditions of Erzurum, Turkey. Potato Res. 36: 391.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şanlı, A., Karadoğan, T., Tonguç, M., Baydar, H., 2010. Effects of caraway (Carum carvi L.) Seed on Sprouting of Potato (Solanum tuberasum L.) Tubers Under Different Temperature Conditions. Turkish Journal of Field Crops, Vol. 15(1), pp. 54-59.
 • 2 Altındal, D., Karadoğan, T., 2010. The Effect of Carbon Sources on In vitro microtuberization of Potato (Solanum Tuberosum L.).Turkish Journal of Field Crops,, 15(1): 7-11
 • 3 Karadoğan T., Akgün İ., Altındal N. 2009. Effect of Removal on Sunflower Yield and Yield Components and Some Quality Characters. Turkish Journal Of Field Crops. 14, (2):45-54.
 • 4 ARABACI, O., BAYRAM, E., BAYDAR, H., FERHAN SAVRAN, A., KARADOĞAN, T., OZAY, N., 2007. Chemical composition, yield and contents of essential oil of Lavandula hybrida Reverchon grown under different nitrogen fertilizer, plant density and location. Asian Journal of Chemistry 19(3): 2184-2192.
 • 5 BAYDAR, H., SAĞDIÇ, O., ÖZKAN, G., KARADOĞAN, T., 2004. Antibacterial activity and composition of essential oils from Origanum, Thymbra and Satureja species with commercial importance in Turkey. Food Control 15: 169-172.
 • 6 BAYDAR, H., KARADOĞAN, T., 2003/4. The Effects of volatile oils on potato sprout growth. Potato Research 46: 1-8
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAYDAR, H., KARADOĞAN, T., ÖZÇELİK, H. 2009. Göller yöresinde yayılış gösteren kekik (Origanum, Thymus, Satureja ve Thymbra sp.) türlerinin belirlenmesi ve uçucu yağ özelliklerinin saptanması. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2008, Hatay.
 • 2 Akgün, İ., N. Altındal, T. Karadoğan, 2007. Korungada (Onobrychis sativa Lam. ve Onobrychis ssp. ) Tohum Çimlenmesi Üzerine GA3 Ve KNO3 Uygulamalarının Etkisi Türkiye VII.Tarla Bitkileri Kong. 25-27 Haziran 2007. Erzurum
 • 3 T. Karadoğan, Ş. Kurtçepe. "Göller Yöresine Uygun Şeker Pancarı Çeşitlerinin belirlenmesi", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005. Antalya.
 • 4 Akgün, İ., T. Karadoğan, M. Kaya, D. Altındal, 2005. İn-vitro şartlarında farklı agar konsantrasyonlarının patatesin fide gelişimi üzerine etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya.
 • 5 Karadoğan, T., S. Bilen, 1999. Değişik azot kaynaklarının farklı zamanlarda uygulanmasının patates yumrusunun besin elementi içeriğine etkisi. ll. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran 1999, Erzurum. S. 390-401.
 • 6 Karadoğan, T., S. Bilen, 1999. Azot ve fosforun uygulama şekli ve miktarının patates yumrusunun besin elementi içeriğine etkisi. . ll. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran 1999, Erzurum. S. 390-401.
 • 7 Karadoğan, T., 1999. In vitro şartlarında farklı besin ortamlarının patatesin yumru oluşumuna etkisi. . ll. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran 1999, Erzurum. S.361-365.
 • 8 Çarkcı, K., T. Karadoğan, H. Özer, 1999. Farklı yaprak gübrelerinin patatesin besin elementi içeriğine etkileri. . ll. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran 1999, Erzurum. S. 97-106.
 • 9 Karadoğan, T., 1999. Patatesin in vitro şartlarında gelişmesine BAP ve NAA'in etkisi. 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana. S.
 • 10 Karadoğan, T., Ş. Sağdıç, K. Çarkçı, Z. Akman, 1999.Bazı arpa çeşitlerinin Isparta ekolojik şartlarına uyum yeteneklerinin belirlenmesi. 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana. S.
 • 11 Karadoğan, T., A. Karasu, K. Çarkçı, S. Özçelik, 1999. Göller yöresinde nohut bitkisinde etkili nodül oluşturan Rhizobium suşlarının seçimi ve etkinliklerinin belirlenmesi. 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana. S.
 • 12 Baydar, H., R. Marquard ve T. Karadoğan, "Isparta Yöresinden Toplanarak İhracat Edilen Bazı Önemli Origanum, Coridothymus, Thympra ve Salvia Türlerinin Uçucu Yağ Verim ve Kompozisyonu". 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, 1999.
 • 13 Baydar, H. ve T. Karadoğan, "Patateste Filizlenmenin Engellenmesinde Kullanılabilecek Doğal ve Etkili Bir Madde: Karaman Kimyonu (Carum carvi L.)" Uçucu Yağından Elde Edilen S(+)-Carvone. Ll. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran 1999, Erzurum. S. 366-374, 1999.
 • 14 . Karasu, A., T. Karadoğan, K. Çarkçi, M. Türk, 1999, Isparta koşullarinda bazi nohut (Cicer arietunum L.) hat ve çeşitlerinin adaptasyonu üzerine bir araştirma, Congress of the third Field Crops of Turkey, Adana, 15- 18 Nov. 1999, 336-341. 13. ...
 • 15 Akman, Z., Yılmaz, F., Karadoğan, T., & Çarkçı, K. (1999). Isparta ekolojik koşullarına uygun yüksek verimli buğday çeşit ve hatlarının belirlenmesi. Türkiye, 3, 15-18.
 • 16 Karadoğan, T., K. Arpaçoğlu, H. Özer, 1997. Bazı patates çeşitlerinin üretim gayesine göre hasat zamanlarının belirlenmesi. Türkiye ll. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, Samsun. S.674-678.
 • 17 Karadoğan, T., H. Özer, K. Arpaçoğlu, 1997. Azot ve fosforla gübrelemenin kişniş bitkisinin (Coriandrum sativum L.) verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Türkiye ll. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, Samsun. S. 295-299.
 • 18 Baydar, H., T. Karadoğan ve K. Çarkçı, "Isparta İlinde Tarıma Dayalı Endüstrinin Gelişmesinde Alternatif Bir Kaynak: Tıbbi, Aromatik vee Boya Bitkileri". Isparta'nın Dünü Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Iı, 16-17 Mayıs 1997, Isparta, 1997.
 • 19 Karadoğan, T., C. Balabanlı, Z. Akmaz, A. Karasu, H. Baydar, ve K. Çarkçı, "Isparta İlinde Tarla Bitkileri Tarımının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları". Isparta'nın Dünü Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Iı, 16-17 Mayıs 1997, Isparta, 1997.
 • 20 Karadoğan, T., 1994. Farklı gübre uygulamalarının depolama esnasında patatesin kalitesi üzerine etkisi. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, 1994, E. Ü. Zir. Fak. Ofset Basımevi, İzmir, 180-184..
 • 21 Karadoğan, T., 1994. Patateste gübre uygulamalarına bağlı yumru anormallikleri. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, 1994, E. Ü. Zir. Fak. Ofset Basımevi, İzmir, 263-266
 • 22 Kantar, F., R. Çakmakcı, T. Karadoğan, 1994. Seed advancement in sugar beet to enhance emergence. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, 1994, E. Ü. Zir. Fak. Ofset Basımevi, İzmir, 277-279.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Günel, E., T. Karadoğan, 1999. The effect of application methods and doses of nitrogen and phosphorous on quality of potatoes. EAPR 14th Triennial Conference Abst. May 2-7, 1999 Sorrento, İtaly, p. 80-81.
 • 2 Günel, E., T. Karadoğan, K. Çarkçı, 1999. Changing nutrient contents of potato seed tubers during the plant growing. EAPR 14th Triennial Conference Abst. May 2-7, 1999 Sorrento, İtaly, p. 426-427.
 • 3 Çarkçı, K., T. Karadoğan, H. Özer, 1999. The effects of foliar fertilizers on quality of potatoes. EAPR 14th Triennial Conference Abst. May 2-7, 1999 Sorrento, İtaly, p. 339-340.
 • 4 Karadoğan, T., K. Çarkçı, O. Çarkçı, 1999. The effect of BAP, Coumarin, Kinetin medium on in vitro tuberazition of potato cultivars. EAPR 14th Triennial Conference Abst. May 2-7, 1999 Sorrento, İtaly, p. 48-49.
 • 5 Karadoğan, T., K. Çarkçı, C. Balabanlı, 1999. Changing of nutrient elements of tuber during the growing period of potato. EAPR 14th Triennial Conference Abst. May 2-7, 1999 Sorrento, İtaly, p. 226-227.
 • 6 Özer, H., E. Oral, T. Karadoğan, 1998. Response of rape to varying plant densities. Proceedings of 2nd Balkan Symposium of Field Crops 16-20 June 1998, Novi Sad, Yugoslavia, p. 267-270.
 • 7 Karadoğan, T., K. Çarkçı, H. Özer, 1998. The effect of foliar fertilizers on the yield and yield components of potatoes Proceedings of 2nd Balkan Symposium of Field Crops 16-20 June 1998, Novi Sad, Yugoslavia, p. 405-408.
 • 8 Karadoğan, T. H. Özer, K. Çarkçı, 1998. Effect of medium, cultivar and explant on potato development under in vitro conditions. Proceedings of 2nd Balkan Symposium of Field Crops 16-20 June 1998, Novi Sad, Yugoslavia, p. 275-278.
 • 9 Karadoğan, T. H. Özer, K. Arpaçoğlu, 1998. Effect of the number of eyes per seed piece on the tuber yield and yield components of potato. Proceedings of 2nd Balkan Symposium of Field Crops 16-20 June 1998, Novi Sad, Yugoslavia, p. 401-404.
 • 10 Karadoğan, T., H. Özer, E. Günel, 1996. Effect of nitrogen source and application times on potato tuber abnormalities. EAPR 13th Triennial Conference Abst. Venhoven, The Netherlands, p. 97-98.
 • 11 Karadoğan, T. K. Arpaçoğlu, E. Günel, 1996. The effect of date of havesting on lenght of domancy of some potato cultivars. EAPR 13th Triennial Conference Abst. Venhoven, The Netherlands, p.572-573.
 • 12 Günel, E., T. Karadoğan, 1996. Dry matter production and partitioning through the whole growth of potato plants in relation to pre-sprouting and cultivar. EAPR 13th Triennial Conference Abst. Venhoven, The Netherlands, p.656-657.
 • 13 Karadoğan, T., M. Akgül, 1996. Effect of manure and fertilizers on the chemical composition of potato tubers and uptake of mineral elements. EAPR 13th Triennial Conference Abst. Venhoven, The Netherlands, p. 210-211.
 • 14 Karadoğan, T., E. Günel, 1996. A research on partitioning and nitrogen uptake of potatoes. EAPR 13th Triennial Conference Abst. Venhoven, The Netherlands, p. 697-698.
 • 15 Günel, E., T. Karadoğan, 1993. Effect of manure and fertilizer applications on the yield and yield components of potatoes. EAPR 12th Triennial Conference Abst. Paris-France p. 461-462.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAYDAR, H., KARADOĞAN, T., ÖZÇELİK, H., 2005. Essential oils of Origanum, Thymus, Satureja and Thymbra species growing wild in Lakes region in Turkey. 36th International Symposium on Essential Oils, 4-7 September 2005, Budapest, Hungary.
VERDİĞİ DERSLER

HABERLER

Yukarı çık