KİŞİSEL BİLGİLER
Tahsin KARADOĞAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146243
E-Posta tahsinkaradogan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ 16.6.1984
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ 21.1.1987
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ 15.10.1990
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayımlanan kitap
 • 1GÖKKUŞ A., KANTAR F., KARADOĞAN T., KOÇ A. (2015). Tarla Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
  • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1GÖKKUŞ A., KANTAR F., KARADOĞAN T., KOÇ A. (1996). Tarla Bitkileri. Atatürk Üniversitesi ofset.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÖZE Ö. F. G., TOSUN B., ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2022). BazıApiaceae uçucu yağlarının Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Nematoda: Meloidogynidae)'ya karşı nematoksik etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 59, 529-539.https://doi.org/10.20289/zfdergi.1092623
   • 2TOSUN B., ŞANLI A., KARADOĞAN T., CİRİT Y., ok z. (2022). Göller Yöresinde Farklı Lokasyonlarda Doğal Olarak Yetişen Smyrnium connatum Boiss. & Kotschy’nin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Karakterizasyonu . Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36, 75-86.
   • 3KARADOĞAN T., ŞANLI A., TOSUN B., GÖZE Ö. F. G. (2021). Türkiye Yetişen Bazı Apiaceae Türlerinin Uçucu Yağlarının Kök Lezyon Nematodlarına Karşı Nematisidal Aktiviteleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 30, 425-433.https://doi.org/10.29133/yyutbd.796093
   • 4ŞANLI A., KARADOĞAN T., ERÇABUK H., BAKIRKAYA H. (2021). Kimyon (Cuminum cyminum L.) Bitkisinde Yapraktan GA3 ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Meyve Verimi ve Uçucu Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri . Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 255-262.
   • 5TOSUN B., KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2021). Apiaceae Familyasına Dahil Bazı Echinophora Türlerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 0, 3539-3545.https://doi.org/10.21597/jist.1027219
   • 6ŞANLI A., KARADOĞAN T., ERÇABUK H., BAKIRKAYA H. (2021). Kimyon (Cuminum cyminum L.) Bitkisinde Yapraktan GA3 ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Meyve Verimi ve Uçucu Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 255-262.
   • 7TOSUN B., KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2021). Apiaceae Familyasına Dahil Bazı Echinophora Türlerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 11, 3539-3545.https://doi.org/10.21597/jist.1027219
   • 8TOSUN B., KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2021). Apiaceae Familyasına Dahil Bazı Echinophora Türlerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , 3539-3545.https://doi.org/10.21597/jist.1027219
   • 9TOSUN B., KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2019). Değişik Zamanlarda Hasat Edilen Farklı Tipteki Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, 1-8.
   • 10KARADOĞAN T., ŞANLI A., ARMAĞAN Ş. (2017). Depolama Sıcaklığı ve Ambalaj Materyallerinin Anason (Pimpinella anisum L.) ve Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Meyvelerinde Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bil. Derg., 20, 337-345.
   • 11Kula N., KARADOĞAN T. (2017). Örtü Altı Koşullarında Yetiştirilen Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinde Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1, 39-48.
   • 12bozkurt m., KARADOĞAN T. (2017). Örtü Altı Koşullarında Yetiştirilen Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinde Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2, 19-29.
   • 13SARI S., KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2017). Bazı Patates Çeşitlerinde Yumru Anormallikleri ve Anormal Yumruların Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma.. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 592-598.https://doi.org/10.19113/sdufbed.81138
   • 14ŞANLI A., KARADOĞAN T., TOSUN B. (2016). Bazı Uçucu Yağların Patateste Solanum tuberosum L Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25, 30-35.
   • 15ŞANLI A., TOSUN B., KARADOĞAN T., TONGUÇ M., ERBAŞ S. (2016). Growth Stage and Drying Methods Affect Essential Oil Content and Composition of Pickling Herb Echinophora tenuifolia subsp sibthorpiana Tutin. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 43-49.https://doi.org/10.19113/sdufbed.59206
   • 16ŞANLI A., KARADOĞAN T., TOSUN B. (2016). Bazı Uçucu Yağların Patateste (Solanum tuberosum L.) Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Journal of Field Crops Central Research Institute, 25.https://doi.org/10.21566/tarbitderg.281662
   • 17ŞANLI A., KARADOĞAN T., Tosun B. (2015). The Effects of Sugar Beet Molasses Applications on Root Yield and Sugar Content of Sugar Beet Beta vulgaris L. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 24, 103-108.
   • 18KARADOĞAN T. (2013). Effects of Chemical and Natural Sprout Inhibitors and Storage Temperature on Potato Solanum tuberosum L Chips Quality. YYU J AGR SCI, 23, 172-184.
   • 19ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2012). Isparta ekolojik koşullarında farklı olgunlaşma grubuna giren bazı patates Solanum tuberosum L çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16, 33-41.
   • 20ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2012). Isparta Ekolojik Koşullarında Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16, 33-41.
   • 21KARADOĞAN T. (2012). Burdur da Tarımı Yapılan Bazı Umbelliferae Türlerinin Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 27-31.
   • 22BAYDAR H., KARADOĞAN T. (2009). Patateste sürgün gelişimi üzerine uçucu yağların etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , 137.
   • 23Yazar S., KARADOĞAN T. (2008). Bazı Makarnalık buğday genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesinin Taban ve Kıraç Arazi Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üni. Zir. Fak. Der, 3, 32-41.
   • 24ŞANLI A., KARADOĞAN T., BAYDAR H. (2008). Doğal Olarak Yetişen Tatlı Rezene Foeniculum vulgare Mill var dulce nin Farklı Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ Miktarı ile Bileşenlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3, 17-22.
   • 25BAYDAR H., KARADOĞAN T., Çarkçı K. (2001). Isparta bölgesinde kültüre alınan aromatik bitkilerin drog ve uçucu yağ verimlerinin belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, 60-71.
   • 26ÖZER H., KARADOĞAN T. (1999). Patateste soğuğa dayanıklılık ve soğuk akimülasyon süreci. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der, 29, 132-141.
   • 27BALABANLI C., KARADOĞAN T. (1999). Ökse otunun hayvan yemi olarak kullanma imkanları. selcuk üni. zir fak. der, 1, 12-19.
   • 28AKMAN Z., KARADOĞAN T., Kadriye Ç. (1999). Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Arpanın Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) Dergisi, 8, 17-28.
   • 29KARADOĞAN T., ÖZER H. (1997). Patatesin besin değeri ve insan beslenmesi yönünden önemi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der., 28, 306-317.
   • 30ÖZER H., ORAL E., KARADOĞAN T. (1997). Bitkilerde Su Stresi veDayanıklılık Mekanizması. Atatürk Ünversitesi Ziraat Fak.Dergisi, 28, 488-495.
   • 31KARADOĞAN T., ÖZER H. (1997). Ayçiçeğinin bazı tarımsal özellikleri arasındaki ilişkilerin basit korelasyon ve path analizi yöntemiyle belirlenmesi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der, 28, 595-604.
   • 32KARADOĞAN T., ÖZER H., Oral E. (1997). Çiftlik gübresi ve mineral gübrelemenin patates yumrusunun direncine etkisi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der, 28, 227-234.
   • 33KARADOĞAN T., ÖZER H., Oral E. (1997). Gübrelemenin patatesin bazı kalite özelliklerine etkisi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der., 28, 441-453.
   • 34KARADOĞAN T. (1996). Azot ve fosforun uygulama şekli ve miktarının patatesin verim ve verim unsurlarına etkisi. . Atatürk Üni. Zir. Fak. Der., 27, 50-56.
   • 35ÖZER H., KARADOĞAN T. (1996). Ozon O3 ve bitki yaşamı üzerine etkileri. Ekoloji ve Çevre Der., 19, 27-30.
   • 36KARADOĞAN T. (1995). Patatesin büyüme analizi ve ön filizlendirmenin gelişme seyrine etkisi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der, 26, 495-507.
   • 37KARADOĞAN T. (1995). Bazı patates çeşitlerinin yumru anormallikleri üzerine bir araştırma. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der, 26, 223-234.
   • 38KARADOĞAN T., Akgül M. (1995). Yaprak analizleri yöntemiyle Pasinler ovasında yetiştirilen patateslerin beslenme durumlarının belirlenmesi. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der., 26, 355-367.
   • 39KARADOĞAN T., Oral E. (1994). Farklı sıra aralıkları uygulanan kişniş varyetelerinin verim ve verim unsurları ile kalitesi üzerine bir araştırma. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der, 27, 50-56.
   • 40KARADOĞAN T. (1994). Patateste doku kültürünün kullanım alanları ve uygulanması. Atatürk Üni. Zir. Fak, 25, 275-290.
   • 41KARADOĞAN T. (1994). Bazı patates çeşitlerinin cips ve parmak kızarmış patates kalitesi üzerinde bir araştırma. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der, 25, 30-38.
   • 42Zehra Ö., KARADOĞAN T. (1994). Çerezlik karakterdeki bazı ayçiçeği ekotiplerinin verim ve verim unsurları üzerine bir araştırma. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der, 25, 188-201.
   • 43KARADOĞAN T., Oral E. (1993). Farklı sulama rejimi uygulanan patatesin kalitesi üzerine depolamanın etkisi. Atatürk Üni. Zir.Der., 24, 108-119.
   • 44Ğünel E., KARADOĞAN T. (1992). Farklı sürelerde ve ortamlarda ön sürgünlendirmenin patatesin verimi ile verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl, 1, 97-124.
   • 45KARADOĞAN T., Günel E. (1992). Bazı patates çeşitlerinin Erzurum ekolojik koşullarına adaptasyonu ile verim ve verim unsurları üzerine bir araştırma. Atatürk Üni, 23, 1-15.
   • 46Günel E., KARADOĞAN T. (1992). Bazı stres şartlarının patatesin kalitesine etkisi. Yüzüncü Yıl üni, 2, 125-137.
   • 47Günel E., KARADOĞAN T. (1991). Bazı fizyolojik streslerin patatesin verimine etkileri. Yüzüncü Yıl Üni, 1, 38-54.
   • 48Günel E., Oral E., KARADOĞAN T. (1991). Patatesin bazı agronomik ve teknolojik karakterleri arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak, 22, 46-53.
   • 49KARADOĞAN T. (1991). Patates pirlerinin hayvan yemi olarak değerlendirilmesi. Atatürk Üniver. Ziraat Fak. Der, 22, 101-109.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1kasalak F., KARADOĞAN T. (2022). Bazı Yaprak Gübrelerinin Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera)’nın Verim ve Kalitesine Etkileri Year 2022, Volume 17, Issue 2, 49 - 54, 06.12.2022. ISUBU Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 49-54.
    • 2ŞANLI A., KARADOĞAN T., GÜVENÇ M., TOSUN B. (2019). Essential Oil Constituents of Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai Grown in Different Locations in Lakes Region, Turkey. Turkish Journal og Agriculture Food Science and Technology, 7, 58-61.https://doi.org/10.24925/turjaf.v7isp3.58-61.3156
    • 3TOSUN B., KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2019). Değişik Zamanlarda Hasat Edilen Farklı Tipteki Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, 1-8.https://doi.org/10.19113
    • 4TOSUN B., KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2019). Determination of Essential Oil Content and Composition, Total Phenolic Content and Antioxidant Activities of Pastinaca sativa L. subsp urens (Req. Ex Gordon). Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants, .
    • 5ŞANLI A., KARADOĞAN T., TOSUN B. (2016). Bazı Uçucu Yagların Patateste Solanum tuberosum L Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanaklarının Arastırılması. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25, 30-35.
    • 6ŞANLI A., KARADOĞAN T., ERBAŞ S., TOSUN B. (2015). The Effects of Plant Density and Eye Number Per Seed Piece on Potato Solanum tuberosum L Tuber Yield. Scientific Papers. Series A. Agronomy, , 325-331.
    • 7KARADOĞAN T., ŞANLI A., BEKİR T., ÖZÇELİK H. (2015). Göller Yöresinde Yayılış Gösteren Glaucosciadium cordifolium Boiss Burtt Davis Bitkisinin Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 8, 35-39.
    • 8ŞANLI A., KARADOĞAN T., HAKAN D. (2012). Burdur da Tarımı Yapılan Bazı Umbelliferae Türlerinin Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 27-31.
    • 9KARADOĞAN T., AKGÜN İ. (2009). Effect of Removal on Sunflower Yield and Yield Components and Some Quality Characters. HELIA, 32, 123-134.
    • 10BAYDAR H., ALTINDAL D., KARADOĞAN T. (2009). Patateste sürgün gelişimi üzerine uçucu yağların etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13, 137-141.
    • 11KARADOĞAN T., ÇARKÇI K., ÖZER H. (1998). An investigation on differences in the quality of sunflower seeds in relation to their positions in head. HELIA, 21, 121-130.
     • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ŞANLI A., KARADOĞAN T., TOSUN B., ERBAŞ S. (2020). Variation of Chemical Composition of Essential Oils in Wild Populations of Ferulago cassia Boiss. From Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 23, 1386-1394.https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0972060X.2020.1843546
     • 2ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2019). Carvone Containing Essential Oils as Sprout Suppressants in Potato (Solanum tuberosum L.) Tubers at Different Storage Temperatures. POTATO RESEARCH, 62, 345-360.
     • 3ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2017). Geographical Impact on Essential Oil Composition of Endemic Kundmannia anatolica Hub Mor Apiaceae. African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines, 14, 131-137.https://doi.org/10.21010/ajtcam.v14i1.14
     • 4ŞANLI A., KARADOĞAN T., TONGUÇ M. (2013). Effects of Leonardite Applications on Yield and Some Quality Parameters of Potatoes Solanum tuberosum L. Turkish Journal of Field Crops, 18, 20-26.
     • 5ŞANLI A., KARADOĞAN T., TONGUÇ M. (2013). Effect of Leonardite Applications on Yield and Some Quality Parameters of Potatoes Solanum Tuberosum L. Turkish Journal of Field Crops, .
     • 6Altındal D., KARADOĞAN T. (2010). The Effect of Carbon Sources on In vitro microtuberization of Potato Solanum Tuberosum L. Turkish Journal of Field Crops, , 7.
     • 7KARADOĞAN T. (2010). Effects of caraway Carum carvi L Seed on Sprouting of Potato Solanum tuberasum L Tubers Under Different Temperature Conditions. Turkish Journal of Field Crops, , 54.
     • 8ŞANLI A., KARADOĞAN T., TONGUÇ M., BAYDAR H. (2010). Effects of caraway Carum carvi L seed on sprouting of potato Solanum tuberosum L tubers under different temperature conditions. Turkish Journal of Field Crops, 15, 54-58.
     • 9KARADOĞAN T., AKGÜN İ., ALTINDAL N. (2009). Effect of Removal on Sunflower Yield and Yield Components and Some Quality Characters. Turkish Journal Of Field Crops, , 45.
     • 10KARADOĞAN T., AKGÜN İ., ALTINDAL N. (2009). EFFECT OF LEAF REMOVAL ON SUNFLOWER YIELD AND YIELDCOMPONENTS AND SOME QUALITY CHARACTERS. TURKISH J. OF FIELD CROPS, 14, 45-54.
     • 11KARADOĞAN T., AKGÜN İ., ALTINDAL N. (2009). EFFECT OF LEAF REMOVAL ON SUNFLOWER YIELD AND YIELDCOMPONENTS AND SOME QUALITY HARACTERS. Turkish Journal of Field Crops, 14, 45-54.
     • 12KARADOĞAN T. (2007). Chemical composition yield and contents of essential oil of Lavandula hybrida Reverchon grown under different nitrogen fertilizer plant density and location. Asian Journal of Chemistry, , 2184.
     • 13ARABACI O., BAYRAM E., BAYDAR H., SAVRAN A. F., KARADOĞAN T. (2007). Chemical composition yield and contents of essential oil of Lavandula hybrida Reverchon grown under different nitrogen fertilizer plant density and location. Asian Journal of Chemistry, 19, 2184-2192.
     • 14BAYDAR H., KARADOĞAN T. (2006). Agronomic potential and industrial value of madder Rubia tinctorum L as a dye crop. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30, 287-293.
     • 15BAYDAR H., KARADOĞAN T. (2004). The Effects of volatile oils on potato sprout growth. Potato Research, 46, 1-8.
     • 16BAYDAR H., sagdıç o., ÖZKAN G., KARADOĞAN T. (2004). Antibacterial activity and composition of essential oils from Origanum Thymbra and Satureja species with commercial importance in Turkey importance in Turkey. Food Control, , 169.
     • 17BAYDAR H., KARADOĞAN T. (2003). The Effects of volatile oils on potato sprout growth. Potato Research, , 46.
     • 18KARADOĞAN T., Kadriye Ç., ÖZER H. (2000). An investigation on diffeerences in the quality of sanflower seeds in relation to their positions in head. Helia, , 121.
     • 19Günel E., KARADOĞAN T. (1998). Effect of different irrigation levels applied at different growth stages and time of ceasing irrigation on some quality characters of potato tubers. Potato Res, , 9-19.
     • 20GÜNEL E., KARADOĞAN T. (1998). Effects of different irrigatilon levels applied at different growth stages and time of ceasing irrigation on tuber abnormalities of the potato grown under ecological conditions of Erzurum Turkey. POTATO RESEARCH, , 391-395.
     • 21KARADOĞAN T. (1995). Farklı azot kaynakları ve uygulama zamanlarının patatesin verim ve verim unsurları üzerine etkileri. Tr. J. Of Agric. And Foresty, 19, 417-421.
     • 22KARADOĞAN T. (1995). Tohumluk kaynağına uygulanan farklı çeşit ve dozlardaki gübrelerin patatesin verimi verim unsurları ve kalitesine etkileri. Tr. J. Of Agric. And Foresty, 19, 373-377.
      • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1KARA B., KARADOĞAN T., KARA N. (2014). İklim Değişikliği ve Tarımda İklimsel Riskler. Harman Time Dergisi, 2, 80-90.
       • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2011). Isparta doğal florasında yetişen papatya Anthemis sp bitkisinin uçucu yağ oranı ve bileşenlerinin belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, .
       • 2ŞANLI A., KARADOĞAN T., BAYDAR H. (2008). Doğal Olarak Yetişen Tatlı Rezene Foeniculum vulgare Mill var dulce nin Farklı Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ Miktarı ile Bileşenlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3, 17-22.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ŞANLI A., KARADOĞAN T., GÜVENÇ M., TOSUN B. (2019). Essential Oil Constituents of Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai Grown in Different Locations in Lakes Region, Turkey. I. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology. Congress Book, Kasım 8-10, ANTALYA, 174.
        • 2TOSUN B., KARADOĞAN T., ŞANLI A., CİRİT Y. (2019). Göller Bölgesi Florasında Bulunan Bazı Apiaceae Taksonlarında Meyvelerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkey 13. National I. International, Kasım 1-4.
        • 3TOSUN B., KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2019). Pastinaca sativa L. subsp urens (Req. Ex Gordon) Meyve ve Herbasının Uçucu Yağ Oran ve Bileşenleri ile Toplam Fenolik Madde Miktarı ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Turkey 13. National I. International Field Crops Conference, Kasım 1-4.
        • 4TOSUN B., KARADOĞAN T., ŞANLI A., CİRİT Y. (2019). ESSENTIAL OIL CHARACTERIZATION OF Smyrnium connatum Boiss. Kotschy FROMVARIOUS GEOGRAPHICAL LOCATIONS IN LAKES REGION, TURKEY. III. International Eurasian Agriculture And Natural SciencesCongress, Ekim 14-17.
        • 5ALTINDAL N., KARADOĞAN T. (2019). THE EFFECT OF ETHYL METHANESULFONATE (EMS) TREATMENTS ON TUBER GROWTH OF POTATO (Solanum tuberosum L.). 2. International Conference on”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Nisan 18-20, Prague.
        • 6ALTINDAL N., KARADOĞAN T. (2019). THE EFFECT OF CHEMICAL MUTAGENE (ETHYL METHANESULFONATE)TREATMENTS ON IN VITRO GROWTH OF POTATO (Solanum tuberosum L.). 2. International Conference on”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Nisan 18-20, Prague.
        • 7KARADOĞAN T., TOSUN B., ŞANLI A., CİRİT Y. (2018). Effects of Different Methods and Dosses of Coumarin Applications on Potato (Solanum tuberosum L.) Yield and Tuber Sizes. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13.
        • 8TOSUN B., GÖZE Ö. F. G., ŞANLI A., KARADOĞAN T., CİRİT Y. (2018). Determination of Nematicidal Activity of Some Essential Oils against Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita Chitwood) on Sugarbeet (Beta vulgaris saccharifera L.).. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13.
        • 9ŞANLI A., KARADOĞAN T., TOSUN B., ERBAŞ S. (2018). Essential Oils Characterization og Ferulago cassia Boiss From Various Geographical Locations in Lake Region, Tyrkey.. 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, Ekim 2-4.
        • 10ŞANLI A., KARADOĞAN T., TOSUN B. (2018). Essential oil characterization of Ferulago cassia Boiss. from various geographical locations in Lakes Region, TURKEY.. 4. International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants 2-4 October 2018, Çeşme-İZMİR, Ekim 2-4, İZMİR.
        • 11ŞANLI A., KARADOĞAN T., Tosun B., Bakırkaya H., ERBAŞ S. (2017). Essential oil characterization of Angelica sylvestris L. var. sylvestris from various geographical locations in lakes region, Turkey. I. Intenational Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, Mayıs 10-12, 58-58.
        • 12ŞANLI A., KARADOĞAN T., TOSUN B., bakırkaya h., ERBAŞ S. (2017). Essentıal Oıl Characterizatıon of Angelica sylvestris L. var. sylvestris From Various Geographical Locations in Lakes Region, Turkey. 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Natural and Healthy Llife, Mayıs 10-12.
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2019). Recent Developments in Potato Production. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, Nisan 20-22, AFYON, 9-14.
         • 2TOSUN B., GÖZE Ö. F. G., ŞANLI A., KARADOĞAN T., CİRİT Y. (2018). Determination of Nematicidal Activity of Some Essential Oils against Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita Chitwood) on Sugarbeet (Beta vulgaris saccharifera L.).. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment,, Ekim 11-13, ANTALYA, 127-135.
         • 3TOSUN B., GÖZE Ö. F. G., ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2018). Determination of nematicidal activity of some essential oils against root knot nematode (Meloidogyne incognita Chitwood) on sugarbeet (Beta vulgaris saccharifera L.). 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, 2018, Ekim 11-13, ANTALYA, 127-135.
         • 4KARADOĞAN T., TOSUN B., ŞANLI A. (2018). Effects of different methods and dosses of coumarin applications on potato (Solanum tuberosum L.) yield and tuber sizes. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, ANTALYA, 120-126.
         • 5KARADOĞAN T., ŞANLI A., KILIÇ M. (2018). Effects of gibberellic acid and maleic hydrazide treatments on seed potato (Solanum tuberosum L.) production and dormancy period of tubers.. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi 10-13 Eylül 2018 Niğde, Eylül 10-13, NİĞDE, 46-54.
          • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
          • 1ŞANLI A., KARADOĞAN T., ÖZGÖNEN Ö. H., TOSUN B., YEŞİM C., ERBAŞ S. (2018). Composition and antifungal activity of the essential oil of some Apiaceae species growing wild in Lakes Region of Turkey.. 4. International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants 2-4 October 2018, Çeşme-İZMİR, Ekim 2-4, İZMİR, 216-216.
          • 2BAYDAR H., KARADOĞAN T., ÖZÇELİK H. (2018). Essential Oil Yield and Composition of Lamiaceae Speciesin the Flora of Lakes Region (Turkey). The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018), Temmuz 3-6, Kiev.
          • 3ÖZÇELİK H., KARADOĞAN T., ŞANLI A. (2017). A Comparative Study on Essential Oil Components of Cultivated (Coriandrum sativum L.) and Wild (Coriandrum tordylium Fenzl.) Coriander Species. International Congres on Medicinal and Aromatic Plants, TABKON’xx17, Haziran 5-7, Konya.
          • 4KARADOĞAN T., ŞANLI A., ÖZÇELİK H., TOSUN B., KURŞUNATAN M. (2017). A COMPARATIVE STUDY ON ESSENTIAL OIL COMPONENTS OF CULTIVATED (CORIANDRUM SATIVUM L.) AND WILD(CORIANDRUM TORDYLIUM (FENZL)) CORIANDER SPECIES. 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, Mayıs 10-12, KONYA, 1065-1065.
          • 5KARADOĞAN T., ŞANLI A., ÖZÇELİK H., TOSUN B., CİRİT Y., ERBAŞ S. (2017). A Comparatıve Study on Essentıal Oıl Components of Cultıvated (Coriandrum sativum L.) and Wıld (Coriandrum Tordylium (Fenzl)) Corıander Species.. 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Natural and Healthy Llife, Mayıs 10-12.
          • 6ŞANLI A., ÖZGÖNEN Ö. H., KARADOĞAN T., Şanlı B. (2016). Foliar and seed application of essential oils influences Fusarium solani infection of potato tubers. EAPR Post Harvest Section meeting, Haziran 29-30.
          • 7ŞANLI A., ÖZGÖNEN Ö. H., KARADOĞAN T., ŞANLI B. (2016). Foliar and Seed Application of Essential Oils Influences Fusarium solani Infection of Potato Tubers. EAPR Post Harvest Section meeting June 29 – 30, 2016 Wageningen, Netherlands, Haziran 29-30, Wageningen, 45-45.
          • 8ŞANLI A., ÖZGÖNEN Ö. H., KARADOĞAN T., ŞANLI B. (2016). Foliar and seed application of essential oils influences Fusarium solani infection of potato tubers. EAPR Post Harvest Section meeting June 29 – 30, 2016 Wageningen, Netherlands, Haziran 29, 45-45.
          • 9BAYDAR H., KARADOĞAN T., ÖZÇELİK H. (2005). Essential oils of Origanum Thymus Satureja and Thymbra species growing wild in Lakes region in Turkey. 36th International Symposium on Essential Oils,, Eylül 4-6.
          • 10KARADOĞAN T., Çarkçı K., Balabanlı C. (1999). Changing of nutrient elements of tuber during the growing period of potato. EAPR 14th Triennial Conference, Mayıs 2-4, 226-227.
          • 11KARADOĞAN T., Çarkçı K., Çarkçı O. (1999). The effect of BAP Coumarin Kinetin medium on in vitro tuberazition of potato cultivars. 14th EAPR, Mayıs 2-4, 48-49.
          • 12Çarkçı K., KARADOĞAN T., ÖZER H. (1999). The effects of foliar fertilizers on quality of potatoes. EAPR 14th Triennial Conference, Mayıs 2-4, 339-340.
          • 13KARADOĞAN T., Günel E. (1999). Günel E T Karadoğan K Çarkçı 1999 Changing nutrient contents of potato seed tubers during the plant growing EAPR 14th Triennial Conference Abst May 2 7 1999 Sorrento İtaly p 426 427. EAPR 14th Triennial Conference, Mayıs 2-4, Sorrento, 426-427.
          • 14Günel E., KARADOĞAN T. (1999). The effect of application methods and doses of nitrogen and phosphorous on quality of potatoes. EAPR 14th Triennial Conference, Mayıs 2-4, Sorenta, 80-81.
          • 15KARADOĞAN T., ÖZER H., Arpaçoğlu K. (1998). Effect of the number of eyes per seed piece on the tuber yield and yield components of potato. Proceedings of 2nd Balkan Symposium of Field Crops, Haziran 16-18, Novi Sad, 401-404.
          • 16KARADOĞAN T., ÖZER H., ÇARKÇI k. (1998). Effect of medium cultivar and explant on potato development under in vitro conditions. Proceedings of 2nd Balkan Symposium of Field Crops, Haziran 16-18, novi Sad, 275-278.
          • 17KARADOĞAN T., çARKÇI k., ÖZER H. (1998). The effect of foliar fertilizers on the yield and yield components of potatoes. Proceedings of 2nd Balkan Symposium of Field Crops, Ocak 16-18, nOVİSAD, 405-408.
          • 18ÖZER H., ORAL e., KARADOĞAN T. (1998). Response of rape to varying plant densities. Proceedings of 2nd Balkan Symposium of Field Crops, Ocak 16-16, NOVISAD, 267-270.
          • 19KARADOĞAN T., gÜNEL e. (1996). A research on partitioning and nitrogen uptake of potatoes. . EAPR 13th Triennial Conference, Ocak 18-20, vENHOVEN, 697-698.
          • 20KARADOĞAN T., AKGÜL M. (1996). Effect of manure and fertilizers on the chemical composition of potato tubers and uptake of mineral elements. EAPR 13th Triennial Conference, Ocak 18-20, vENHOVEN, 210-211.
          • 21Günel E., KARADOĞAN T. (1996). Dry matter production and partitioning through the whole growth of potato plants in relation to pre sprouting and cultivar. EAPR 13th Triennial Conference, Ocak 18-20, Venhoven, 656-657.
          • 22KARADOĞAN T., Arpaçoğlu K., Erol G. (1996). The effect of date of havesting on lenght of domancy of some potato cultivars. EAPR 13th Triennial Conference, Ocak 18-20, Venhoven, 572-573.
          • 23KARADOĞAN T., ÖZER H., Günel E. (1996). Effect of nitrogen source and application times on potato tuber abnormalities to tuber abnormalities. EAPR 13th Triennial Conference ., Ocak 18-20, 97-98.
          • 24Günel E., KARADOĞAN T. (1993). Effect of manure and fertilizer applications on the yield and yield components of potatoes. EAPR 12th Triennial Conference, Ocak 13-15, 461-462.
           • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1ŞANLI A., KARADOĞAN T., TOSUN B. (2015). Bazı Uçucu Yağların Patateste Solanum tuberosum L Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale), Eylül 7-10, Çanakkale, 150-150.
           • 2ŞANLI A., KARADOĞAN T. (2015). Sürgün Gelişimini Engelleme Amacıyla Yapılan Bazı Uygulamaların Patates Solanum tuberosum L Yumrularının Arazi Performansı Üzerine Etkileri. 11. Tarla Bitkileri Kongresi 7-10 Eylül 2015 Çanakkale, Eylül 7-10, Çanakkale, 153-153.
           • 3KARADOĞAN T., ŞANLI A., GÜVENÇ M. (2013). Organomineral Gübre Uygulamalarının Şeker Pancarında (Beta vulgaris saccharifera)’nda Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 10-13.
           • 4KARADOĞAN T., ALTINDAL D. (2006). PATATESTE (Solanum tuberosum L.) İNVİTRO ŞARTLARINDA DEĞİŞİK SAKKAROZ VE MALTOZ KONSANTRASYONLARININ MİKRO YUMRU OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ. IV. Ulusal Patates Kongresi, Eylül 6-8, 25-32.
           • 5KARASU A., KARADOĞAN T., ÇARKÇI K., TÜRK M. (1999). Isparta Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma.. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Kasım 15-18, ADANA.
           • 6KARADOĞAN T., BİLEN S. (1999). 1999 - Nat Cong - TM - Azot ve Fosforun Uygulama Şekli ve Miktarının Patates Yumrusunun Besin Elementi İçeriğine Etkisi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. II. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran. s: 384-389, Erzurum, Haziran 28-30, 384-389.
            • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
            • 1KARADOĞAN T., ŞANLI A., BEKİR T. (2015). Organo Mineral Gübre Uygulamalarının Şeker Pancarı Beta vulgaris saccharifera nda Verim ve Polar Şeker Oranı Üzerine Etkileri. 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale), Eylül 7-10, Çanakkale, 245-245.
            • 2KARADOĞAN T., ŞANLI A., TAŞDEMİREL C. (2015). Şeker Pancarında Örnek İriliği ve Tesellüm Süresinin Ağırlık Kaybı ve Polar Şeker Oranı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale), Eylül 7-10, Çanakkale, 246-246.
            • 3KARADOĞAN T., ŞANLI A., TOSUN B. (2015). Organo-Mineral Gübre Uygulamalarının Şeker Pancarı (Beta vulgaris saccharifera)’xxnda Verim ve Polar Şeker Oranı Üzerine Etkileri. XI. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 7-11.
            • 4KARADOĞAN T., ŞANLI A., BAŞYİĞİT M. (2013). Organomineral Gübre Uygulamalarının Şeker Pancarı Beta vulgaris saccharifera nda Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, KONYA, Eylül 10-13, Konya, 453-459.
            • 5KARADOĞAN T., BAYDAR H., ŞANLI A., TONGUÇ M. (2011). Isparta Doğal Florasıda Yetişen Papatya Anthemis sp Bitkisinin Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenlerinin Belirlenmesi. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 12-15, BURSA.
            • 6YÜKSEL O., BALABANLI C., KARADOĞAN T. (2007). Korungada (Onobrychis sativa L.) gelişim seyrinin belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran 25-27, ERZURUM, 244-248.
            • 7AKGÜN İ., ALTINDAL N., KARADOĞAN T. (2007). Korungada (Onobrychis sativa Lam ve Onobrychis ssp.) Tohum Çimlenmesi Üzerine GA3 Ve KNO3 Uygulamalarının Etkisi. Türkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran 25-27, ERZURUM.
            • 8AKMAN Z., Yılmaz F., KARADOĞAN T., Çarkcı K. (1999). Isparta ekolojik koşullarına uygun yüksek Verimli buğday çeşit ve hatlarının belirlenmesi. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongres, Kasım 15-17, 366-371.
            • 9BAYDAR H., KARADOĞAN T. (1999). Patateste Filizlenmenin Engellenmesinde Kullanılabilecek Doğal ve Etkili Bir Madde Karaman Kimyonu Carum carvi L Uçucu Yağından Elde Edilen S Carvone Ll. l. Ulusal Patates Kongresi,, Ocak 28-30, 366-374.
            • 10KARASU A., KARADOĞAN T., Çarkçı K., TÜRK M. (1999). 1999 Isparta koşullarinda bazi nohut Cicer arietunum L hat ve çeşitlerinin adaptasyonu üzerine bir araştirma. Congress of the third Field Crops of Turkey, Ocak 15-17.
            • 11BAYDAR H., Marquat R. A., KARADOĞAN T. (1998). Isparta yöresinde toplanarak ihracat edilen bazı önemli Origanum Coridothymus Thymbra Salvia L türlerinin uçucu yağ verimi ve komposizyonu. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, Kasım 15-17.
            • 12KARADOĞAN T., ÖZER H., Arpaçıoğlu K. (1997). Azot ve fosforla gübrelemenin kişniş bitkisinin Coriandrum sativum L verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Türkiye ll. Tarla Bitkileri Kongresi, Ocak 22-24.
            • 13KARADOĞAN T., Arpacoğlu K., ÖZER H. (1997). Bazı patates çeşitlerinin üretim gayesine göre hasat zamanlarının belirlenmesi. Türkiye ll. Tarla Bitkileri Kongresi, Ocak 22-24.
            • 14KARADOĞAN T., AKMAN Z., BALABANLI C., BAYDAR H., KARASU A., Çarkcı K. (1997). Isparta İlinde Tarla Bitkileri Tarımının Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Yolları. Isparta'nın Dünü Bugünü Ve Yarını Sempozyumu, Ocak 16-18.
            • 15BAYDAR H., KARADOĞAN T., Çarkçı K. (1997). Isparta İlinde Tarıma Dayalı Endüstrinin Gelişmesinde Alternatif Bir Kaynak Gelişmesinde Alternatif Bir Kaynak Tıbbi Aromatik vee Boya Bitkileri. . Isparta'nın Dünü Bugünü Ve Yarını Sempozyumu, Ocak 16-18.
            • 16KANTAR F., ÇAKMAKÇI R., KARADOĞAN T. (1994). Seed advancement in sugar beet to enhance emergence. Tarla Bitkileri Kongresi, Nisan 6-9, İzmir, 277-279.
            • 17KANTAR F., ÇAKMAKÇI R., KARADOĞAN T. (1994). Seed advancement in sugar beet to enhance emergence. Tarla Bitkileri Kongresi, Ocak 25-27, 277-279.
            • 18KARADOĞAN T. (1994). Patateste gübre uygulamalarına bağlı yumru anormallikleri 263 266. Tarla Bitkileri Kongresi, Ocak 25-27.
            • 19KARADOĞAN T. (1994). Farklı gübre uygulamalarının depolama esnasında patatesin kalitesi üzerine etkisi. Tarla Bitkileri Kongresi, Ocak 25-27, 180-184.
             • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
             • 1ŞANLI A., KARADOĞAN T., TOSUN B., MUCA B. (2015). Göller Yöresinde Yayılış Gösteren Hypericum L. Türlerinin Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri. II. Ulusal Botanik Kongresi, Ağustos 25-28.
             • 2KARADOĞAN T., ŞANLI A., TOSUN B., ÖZÇELİK H., BAYDAR H. (2015). Göller Yöresinde Yer Alan Isparta ve Burdur İllerindeki Apiaceae Familyasına Dahil Bitki Türlerinin Tespiti Yayılış Alanlarının Belirlenmesi. II. Ulusal Botanik Kongresi, Ağustos 25-28, Afyon.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Ortü altı koşullarında yetiştirilen şeker mısırı (Zea mays L. saccharata Sturt.) çeşitlerinde en uygun ekim sıklığının belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 2Örtü altı koşullarında yetiştirilen şeker mısırı (Zea mays L. saccharata Strut) çeşitlerinde en uygun ekim zamanının belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 3Bazı Lavanta Lavandula x intermedia Emeric Ex Losiel Ekotip ve Çetişlerinin Isparta Koşullarında Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 4Bazı patates çeşitlerinde Yumru Anormallikleri ve Anormal Yumruların Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 5Göller Yöresinde Yer Alan Isparta ve Burdur İllerindeki Umbelliferae Familyasına Dahil Bitki Türlerinin Tespiti ve Uçucu Yağ Değerlerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
              • 6Göller Yöresinde Yer Alan Isparta ve Burdur İllerindeki Umbelliferae Familyasına Dahil Bitki Türlerinin Tespiti ve Uçucu Yağ Değerlerinin Belirlenmesi, -Tübitak 1001, 2016, Tamamlandı.
              • 7GÖLLER BÖLGESİNDE YETİŞEN SARI KANTARON Hypericum perforatum L POPULASYONLARINDA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
              • 8Bazı Uçucu Yagların Ayçiçegi Helianthus annuus L Bitkisinde Bitki Gelisimi ve Tohum Verimine EtkilerininBelirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
              • 9Seker Pancarında örnekleme Iriligi ve Tesellüm Süresinin Polar Seker Oranı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
              • 10Kimyasal Mutagen (Etil Metansülfonat) Uygulamasıyla Patateste (Solanum tuberosum L.) Varyasyonun Oluşturulması ve Moleküler Markırlarla Tanımlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
              • 11Farklı Tipteki Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.) Çeşitlerinde Değişik Hasat Zamanlarının Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (SDÜ BAP 3397-YL1-12), ARAŞTIRMA PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
              • 12Depo Koşullarında Patattes Solanum tuberosum L Yumrularının Sürmesi Üzerine S Karvon İçeren Uçucu Yağların Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
              • 13Isparta Koşullarında Biyodizel Üretimine Uygun Kanola Çeşitlerinin Belirlenmesi SDÜAF Proje No 1409 M 06 , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
              • 14Patateste Solanum tuberosum L in vitro şartlarında değişik sakkaroz ve maltoz konsantrasyonlarının mikro yumru oluşumu üzerine etkisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2005, Tamamlandı.
              • 15Hastalıksız Patates Tohumluk Üretim Projesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2001, Tamamlandı.
              • 16Göller Yöresinde Nohut’xxta Nıdül Oluşturan Etkin Bakterilerin Belirlenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 1998, Tamamlandı.
              • 17Göller Yöresine Uygun Soya Çeşitlerinin Belirlenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 1997, Tamamlandı.
              • 18Göller Yöresine Uygun Haşhaş Çeşitlerinin Belirlenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 1997, Tamamlandı.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1İn Vitro Koşullarda kimyasal Mutagen Uygulamasıyla Patateste Solanum tuberosum L Somaklonal varyasyonun Oluşturulması ve Moleküler Markırlarla Tanımlanması , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Devam Ediyor.
               • 2Endemik Olarak Yetişen Çöven (Gypsophila arrostii Guss, var nubulosaBoiss. Et Heldr) Bitkisi İçin Bazı Yetiştirme Tekniği Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2010, Tamamlandı.
               • 3Bitki Büyüme Düzenleyıcılerinin Kekiğin Origanum onites L Agronomik ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, BAP, Tamamlandı.
               • 4Isparta Bölgesinde Kültüre Alınan Aromatik Bitkilerin Drog ve Uçucu Yağ Verimlerinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
               • 5Göller Yöresinde Labiatae Familyasina Dahil Bitki Türlerinin Tesbiti ve Tıbbi ve Aromatik Değerlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
               • 6Bazı Aromatik Bitkilerin Aydın Isparta ve Çanakkale Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu ve Agronomik Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
               • 7Kökboya Rubia tinctorum L Bitkisinde Uygun Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesşi, DİĞER, Tamamlandı.
               • 8Depolama Sıcaklığı ve Yöntemlerinin Bazı Aromatik Bitkilerde Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, BAP, Devam Ediyor.
               • 9Bazı Patates Çeşitlerinde Yumru Anormallikleri ve Anormal Yumruların Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma, BAP, Devam Ediyor.
               • 10Farklı Tipteki Şeker Pancarı Beta vulgaris var saccharifera L Çeşitlerinde Değişik Hasat Zamanlarının Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, BAP, Devam Ediyor.
               • 11Gibberellik Asit ve Maleik Hidrazit Uygulamalarının Patatesin Solanum tuberosum L Verimi ve Depolama Süresi Üzerine Etkileri, BAP, Devam Ediyor.
               • 12Endemik olarak yetişen çöven Gypsophila arrostii Guss var nubulosa Boiss Et Heldr bitkisi için bazı yetiştirme tekniği uygulamaları , ARAŞTIRMA PROJESİ, Tamamlandı.
               • 13Isparta Koşullarında Biyodizel Üretimine Uygun Kanola Çeşitlerinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
               • 14Patateste Solanum tuberosum L in vitro şartlarında değişik sakkaroz ve maltoz konsantrasyonlarının mikro yumru oluşumu üzerine etkisi , BAP, Tamamlandı.
                • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                • 1Turkish Journal of Field Crops, SCI-Expanded, TÜRKİYE, 2016.
                 • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                 • 1Turkish Journal Of Agricultural And Natural Science, TÜRKİYE, 2016.
                  • Akademik Görevler
                  • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı/ Profesör (2000-...)
                  • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/ Doçent (1995-2000)
                  • 3Atatürk Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı/ Doçent (1995-1995)
                  • 4Atatürk Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (1992-1995)
                   • İdari Görevler
                   • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (1995-1999)
                   • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (1995-2008)
                   • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (1995-2008)
                    • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                    • 1Tarla Bitkileri Derneği (Üye) (2010-2013)
                    • 2Ziraat Müh Odası (Üye) (2007-...)
                    • 3Yüksek Ziraat Müh Birliği (Üye) (1987-...)
                     • Verdiği Dersler
                     • 1Bitki Kalitesi
                     • 2Deneme Tekniği
                     • 3Doku Kültürü
                     • 4Lif Bitkileri
                     • 5Nişaşta Ve Şeker Bitkileri
                     • 6Tarla Bitkilerinde Tohum Üretimi
                     • 7Tarla Deneme Tekniği
                     • 8Tarla Tarımının Genel İlkeleri

HABERLER