KİŞİSEL BİLGİLER
Süleyman GÜLCÜ
Adı Soyadı Prof. Dr. Süleyman GÜLCÜ
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146508
E-Posta suleymangulcu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/suleymangulcu
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 1.7.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 28.7.1997
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 4.1.2002
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayımlanan kitap
 • 1GEZER A., GÜLCÜ S., YÜCEDAĞ C. (2006). Ormancılıkta Bitki Genetiği ve Islahına Giriş. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Naydenov K. D., Naydenov M. K., Alexandrov A., Gurov T., Gyuleva V., Hinkov G., Gyuleva V., Hinkov G., Ivanovska S., Tsarev A., Nikolic B., Goudiaby V., Carcaillet C., Volosyanchuk R., Bojovic S., Vasilevski K., Matevski V., Peruzzi L., Christou A., Paitaridou D., Goia I., Kamary S., GÜLCÜ S., Türe C., Bogunic F. (2023). Speciation and historical migration pattern interaction: examples from P. nigra and P. sylvestris phylogeography. European Journal of Forest Research, 142, 1-26.https://doi.org/10.1007/s10342-022-01513-0
  • 2Naydenov K. D., Naydenov M. K., Alexandrov A., Vasilevski K., Hinkov G., Matevski V., Nikolic B., Goudiaby V., Riegert D., Paitaridou D., Christou A., Goia I., Carcaillet C., Escudero A. A., Ture C., GÜLCÜ S., Gyuleva V., Bojovic S., Peruzzi L., Kamary S., Tsarev A., Bogunic F. (2017). Ancient genetic bottleneck and Plio-Pleistocene climatic changes imprinted the phylobiogeography of European Black Pine populations. Europan Journal of Forest Reaserch, 136, 767-786.
  • 3GÜLCÜ S., BİLİR N. (2017). Growth and Survival Variation among Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Provenances. INTERNATIONAL JOURNAL OF GENOMİCS, 1, 1-15.https://doi.org/10.1155/2017/1904623
  • 4Naydenov K. D., Naydenov M. K., Alexandrov A., Vasilevski K., Gyuleva V., Matevski V., Nikolic B., Goudiaby V., Bogunic F., Paitaridou D., Christou A., Goia I., Carcaillet C., Alcantara A. E., Ture C., GÜLCÜ S., Peruzzi L., Kamary S., Bojovic S., Hinkov G., Tsarev A. (2016). Ancient Split of Major Genetic Lineages of European Black Pine Evidence From Chloroplast DNA. Tree Genetics & Genomes, 12.https://doi.org/10.1007/s11295-016-1022-y
  • 5GÜLCÜ S., Akçakaya M., BİLİR N. (2016). Genetic variation in Anatolian black pine Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe populations in Turkey. Journal of Environmental Biology, 37, 261-265.
  • 6GÜLCÜ S., BİLİR N. (2015). Provenance Variations of Scots Pine Pinus sylvestris L in the Southern Part of Turkey. Pakistan Journal of Botany, 47, 1883-1893.
  • 7DUTKUNER İ., BİLİR N., GÜLCÜ S. (2014). Fertility Variation in two populations of Brutian Pine Pinus brutia Ten. Research and Reviews in BioSciences, 8, 343-346.
  • 8TEMEL F., GÜLCÜ S., ÖLMEZ Z., GÖKTÜRK A. (2011). Germination of Anatolian Black Pine Pinus nigra subsp pallasiana Seeds from the Lakes Region of Turkey Geographic Variation and Effect of Storage. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj, 39, 267-274.
  • 9GÜLCÜ S., GÜLTEKİN H. C., ÇELİK S., ESER Y., GÜRLEVİK N. (2010). The effects of different pot length and growing media on seedling quality of Crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb.). African Journal of Biotechnology, 9, 2101-2107.
  • 10GÜLCÜ S., Gültekin H. C., ÖLMEZ Z. (2010). The Effects of Sowing Time and Depth on Germination and Seedling Percentage of the Taurus Cedar Cedrus libani A Rich. African Journal of Biotechnology, 9, 2267-2275.
  • 11GÜLCÜ S., ÇELİK S. (2009). Genetic variation in Pinus brutia Ten. seed stands and seed orchards for growth, stem form and crown characteristics. AFRİCAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 8, 4387-4394.https://doi.org/10.5897/AJB09.947
  • 12GÜLCÜ S., ÜÇLER A. Ö. (2008). Genetic Variation of Anatolian Black Pine Pinus nigra Arnold subsp pallasiana Lamb Holmboe in the Lakes District of Turkey. Silvae Genetica, 57, 1-4.
  • 13ÖLMEZ Z., GÖKTÜRK A., GÜLCÜ S. (2006). Effects of Cold Stratification on Germination Rate and Percentage of Caper Capparis ovata Desf Seeds. Journal of Environmental Biology, 27, 667-670.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1NACAKCI F. M., GÜLCÜ S. (2022). Differences between provenances in terms of some morphological characteristics in the scotch pine (Pinus sylvestris L.) provenance trial of the Lakes region. Turkish Journal of Forestry, 23, 196-202.https://doi.org/10.18182/tjf.112967
   • 2GÜLCÜ S., DEMİR S., DİRLİK S. (2019). Boylu ardıç’ta (Juniperus excelsa Bieb.) bazı kozalak ve tohum özellikleri bakımından populasyonlar arası farklılıklar . Turkish Journal of Forestry, 20, 187-194.https://doi.org/10.18182/tjf.561242
   • 3ESER Y., GÜLCÜ S. (2019). The effects of growing density and fertilization on morphological seedling characteristics of crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb.).. Turkish Journal of Forestry, 20, 15-19.
   • 4GÜLCÜ S., TARAMIŞ S. (2017). İki farklı ortamda katlama süresinin derici sumağı (Rhus coriaria L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18, 98-102.
   • 5GÜLCÜ S., Çelik İ. (2016). Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme. Artvin Çoruh ÜniversitesiOrman Fakültesi Dergisi, 17, 52-61.
   • 6GÜLCÜ S., ÖZBEDEL N. D. (2016). Uludağ Göknarında Abies bornmülleriana mattf bazı fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik. Artvin Çoruh ÜniversitesiOrman Fakültesi Dergisi, 17, 112-118.https://doi.org/10.17474/acuofd.55824
   • 7GÜLCÜ S., Çelik İ. (2016). Kurak ve Yarı Kurak Alan Ağaçlandırmalarında Değişik Makineli Arazi Hazırlığı Yöntemlerinin Dikim Başarısı Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 17, 12-19.https://doi.org/10.18182/tjf.56709
   • 8GÜLCÜ S., DİRLİK S. (2016). Toros Göknarı'nda ( Abies cilicica Carr. ) Bazı Fidecik ve Fidan Karakterleri Bakımından Genetik varyasyonlar. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 17, 1-6.https://doi.org/10.18182/tjf.20606
   • 9GÜLCÜ S., Uysal S. (2010). The effects of seedling density on morphological charachterictics of oleaster Elaeagnus angustifolia L seedlinds. SDÜ orman Fakültesi Dergisi, , 74-81.
   • 10GÜLCÜ S., ÇELİK U. S. (2010). KUŞ İĞDESİ'NDE (Elaeagnus angustifolia L.) YETİŞTİRME SIKLIĞININ FİDAN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Turkish Journal of Forestry, 11, 74-81.
   • 11GÜLTEKİN H. C., GÜLCÜ S., GÜLTEKİN Ü. (2006). Boylu Ardıç'ta (Juniperus excelsa Bieb.) Boş Tohumların Ayrılması ve Tohumları Sınıflandırmanın Çimlenme Yüzdesine Etkileri. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, 56, 197-212.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ARSLAN E. S., GÜLÇİN D., SARIKAYA A. G., ÖLMEZ Z., GÜLCÜ S., ŞEN İ., ÖRÜCÜ Ö. K. (2021). Kokulu Ardıç'ın (Juniperus foetidissima Willd.) Türkiye'de Günümüz ve Gelecekteki Potansiyel Yayılışının Makine Öğrenmesi ile Modellenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 22, 1-12.
    • 2GÜLCÜ S., AKKAYA O., BİLİR N. (2014). Göller Yöresi Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold.) Populasyonlarında Genetik Kazanç. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 14, 93-100.
    • 3GÜRLEVİK N., ÖZKAN K., GÜLCÜ S. (2009). Kontrollü Yakma ve Mekanik Arazi Hazirliğinin Isparta Yöresinde Bir Kermes Meşesi Sahasinda Toprak Özelliklerine Etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 24-37.
    • 4Gültekin H. C., GÜLCÜ S., Çelik S., GÜRLEVİK N., Öztürk G. (2007). Katlama Sürelerinin Üvez Sorbus L Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2007, 42-50.
    • 5GÜLCÜ S., GÜLTEKİN H. C. (2005). BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) ve KÜÇÜK KOZALAKLI KATRAN ARDICI'NDA (Juniperus oxycedrus L.) UYGUN EKİM YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6, 37-48.
    • 6GEZER A., GÜLCÜ S., BİLİR N. (2002). ISPARTA GÖLLER YÖRESİ SARIÇAM (Pinus silvestris L.) ORİJİN DENEMELERİ (İlk Aşama Sonuçları). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3, 1-18.
    • 7GEZER A., BİLİR N., GÜLCÜ S. (2001). KASNAK MEŞESİ [ ( Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex)Kotschy. ] MEYVE VE FİDANLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ. Süleyman Demirel üniversitesi orman fakültesi dergisi, 2, 1-10.
    • 8BİLİR N., GÜLCÜ S. (2000). Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.)'nde Bazı Fidan-Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Süleyman demirel üniversitesi orman fakültesi dergisi, 1, 57-64.
    • 9GÜLCÜ S., BİLİR N. (2000). ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arnold.subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe ] ve KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) Karışık ve Saf Meşcerelerinde Tohum-Fidecik Morfogenetik Özellikleri. Süleyman demirel üniversitesi orman fakültesi dergisi, 1, 65-74.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1GÜLCÜ S., BAYRAM A., ÇELİK S. (2007). ISPARTA-KEÇİBORLU KÜKÜRT MADEN OCAĞINDA YAPILAN AĞAÇLANDIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ DERGİSİ, 2, 47-65.
     • 2GÜLCÜ S., GÜLTEKİN H. C. (2005). Göller Yöresi Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Orijinlerinin Morfolojik Fidan Kalite Kriterleri Bakımından Karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 6, 121-127.
     • 3GÜLCÜ S., GÜLTEKİN H. C. (2005). Değişik Yetiştirme Ortamlarının Boylu Ardıcın (Juniperus excelsa Bieb.) Bazı Morfolojik Fidan Kalite Kriterlerine Etkileri. BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ DERGİSİ, 6, 1-16.
     • 4GÜLTEKİN H. C., GÜLCÜ S., GÜLTEKİN Ü. G., DİVRİK A. (2003). BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) TOHUMLARINA EKİMDEN ÖNCE UYGULANABİLECEK BAZI BASİT SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN ÇİMLENMEYE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 4, 111-120.
     • 5GÜLTEKİN H. C., ÖZTÜRK H., GÜLCÜ S., DİVRİK A. (2003). Küçük Kozalaklı Katran Ardıcı (Juniperus Oxycedrus L. Subsp. Oxycedrus) Tohumlarının Çimlenme Engellerinin Giderilmesi Üzerine Araştırma. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 7, 43-48.
     • 6GÜLTEKİN H. C., GÜLCÜ S., GEZER A., ÖZTÜRK H. (2003). Kokulu Ardıc (Juniperus foetidissima Wild.) Tohumlarının Çimlenme Engellerinin Giderilmesinde Kullanılan Bazı Ön İşlemler İle Ekim Zamanının Çimlenme Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERi ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 7, 49-54.
     • 7GENÇ M., ALBAYRAK Y., BİLİR N., GÜLCÜ S. (2002). Kermes Meşesi (Quercus coccifera L. )'nin Bazı Tohum Özellikleri ve Soğuk Saklama ve Katlama Koşullarının Çimlenme ve Fidan Özelliklerine Etkileri. BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 4, 72-84.
     • 8GENÇ M., FAKİR H., GÜLCÜ S., BİLİR N. (2000). Batı Akdeniz Bölgesi'nde Süs Bitkisi Kullanımı - II. ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI, 37, 6-11.
     • 9GENÇ M., FAKİR H., GÜLCÜ S., BİLİR N. (2000). Batı Akdeniz Bölgesi'nde Süs Bitkisi Kullanımı - I. ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI, 37, 18-24.
     • 10GENÇ M., GÜLCÜ S., BİLİR N. (2000). Kasnak Meşesi'nde (Quercus vulcanica Boiss.) Meyve Tipi - Ekim Şekli - Fidan Morfolojisi Etkileşimleri.. ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI, 37, 21-24.
     • 11GENÇ M., GÜNER Ş. T., GÜLCÜ S., FAKİR H. (1998). Afyon-Dereçine Türk Fındığı ( Corylus colurna L. ) Bükü. Orman ve Av, 74, 13-19.
      • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1GENÇ M., GAFAR C., BİLİR N., GÜNER Ş. T., GÜLCÜ S. (2001). Isparta-Ayazma Anadolu kestanesi (Castanea sativa Mill.) meşceresi. Tabiat ve İnsan, 35, 20-28.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1GÜLCÜ S. (2015). Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( TKDK ) Hibe Destekleri. II. Ulusal Botanik Kongresi, Ağustos 25-28, 5-5.
       • 2ÜÇLER A. Ö., GÜLCÜ S., BİLİR N. (2000). Anadolu Karaçamı (Pinus Nigra Arnold. Subsp. Pallasiana Lamb. Holmboe.) ve Kızılçam'da (Pinus Brutia Ten.) Tohum Kaynağı-Morfolojik Fidan Kalitesi İlişkileri. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Eylül 25-29, İzmir, 39-39.
       • 3ALKAN H., GÜLCÜ S. (2000). İstatistiksel Kalite Kontrolünün Fidan Kalite Sınıflamasında Kullanılması ve Kalitenin Maliyetler Açısından Değerlendirilmesi. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Eylül 25-29, İzmir, 62-62.
       • 4ALKAN H., GÜLCÜ S. (2000). Orman Fidanlıklarında Geçmişten Günümüze Fidan Üretim Çalışmaları ve Gelecek İçin Öneriler. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Eylül 25-29, İzmir, 36-36.
       • 5GÜLCÜ S., ALBAYRAK Y., BİLİR N. (2000). Kermes Meşesi ( Quercus coccifera L. ) Tohumlarında Soğuk Saklama ve Katlama İşlemlerinin Bazı Fidan Özelliklerine Etkileri. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Eylül 25-29, İzmir, 40-40.
       • 6DEMİRCİ A., BİLİR N., GÜLCÜ S. (2000). Toros Sediri ( Cedrus libani A.Rich ) Orijinlerinde Fidan Boyu Varyasyonları. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Eylül 25-29, İzmir, 38-38.
       • 7Gezer A., BİLİR N., GÜLCÜ S. (2000). Sarıçam Pinus silvestris L Fidanlarında Kalite Sınıflaması. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Eylül 25-29, İzmir, 37-37.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1GÜLCÜ S., YÜCEDAĞ C., BİLİR N. (2015). Over-view to an important taxa in rehabilitation of forest areas : junipers.. International Scientific Forum, Rehabilitation & Restoration of Degraded Forests, Haziran 8-12, 59-59.
        • 2GÜLCÜ S., DİRLİK S., CAN S., ÇEVLİK M. (2015). Türkiye'de yetişen alıç türleri ve kurak-yarıkurak alan ağaçlandırmaları açısından önemi. International Scientific Forum, Rehabilitation & Restoration of Degraded Forests, Haziran 8-12, 39-39.
        • 3GÜLCÜ S., UYSAL Ç. S., GÜMÜŞ A. (2015). Türkiye'de sedir ( Cedrus libani A.Rich. ) Ormanlarının rehabilitasyonu. International Scientific Forum, Rehabilitation & Restoration of Degraded Forests, Haziran 8-12, 69-69.
        • 4KUZUGÜDENLİ E., GÜLCÜ S., KAYA C., ADAY K. A. G. (2013). Disabled Person’s Access Problem To Natural Areas. 16th European Forum on Urban Forestry Conference Milano, Italy, Mayıs 7-11.
        • 5GEZER A., ÖZDEMİR İ., GÜLCÜ S. (1997). The Present Status And Future Of The Forest Ecosystems Of Turkeys Lakes District as A Genetic Heritage. XI World Forestry Congress, Ekim 13-22, ANTALYA, 167.
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1BİLİR N., GÜLCÜ S. (2015). GENERAL OVER-VIEW OF FOREST ESTABLISHMENT IN TURKISH FORESTRY. International Conference REFORESTATION CHALLENGES, Haziran 3-6, Belgrad, 159-163.
         • 2GÜLCÜ S., BİLİR N. (2000). Among-Provenance Variation in Scots Pine ( Pinus silvestris L. ). Conference of Forest Genetics for the Next Millennium, Ekim 8-13, Durban, 127-129.
         • 3GENÇ M., CENGİZ N., BİLİR N., GÜLCÜ S. (1999). Field Performance of Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana ( Lamb. ) Holmboe. var. pyramidata ( Acat ) Yaltırık, Plantation in Gölcük-Isparta: 8 Years Result. 1 st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, Eylül 23-25, Kütahya, 60-64.
         • 4ÜÇLER A. Ö., GÜLCÜ S. (1999). A Study on the Variations of Cone and Seed Morphology of some Natural Anatolian Black Pine [ Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana ( Lamb. ) Holmboe. ] Populations in Isparta Lake District. 1 st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, Eylül 23, Kütahya, 332-340.
          • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1GÜLCÜ S., ÇELİK S., SERİN N. (2008). Su Kaynakları Çevresinde Uygulanan Ormancılık Faaliyetlerinin Su Üretimi ve Kalitesine Etkileri. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Mart 20-22, Ankara, 61-70.
          • 2GÜLCÜ S., Gültekin H. C., GÜRLEVİK N. (2005). Göller Yöresi Ardıç Juniperus sp. Ormanlarının Sorunları ve Rehabilitasyonu. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Eylül 8-10, Isparta, 561-567.
          • 3GEZER A., GÜLCÜ S., ÇOBAN H. O. (1998). Çevre Koruma Politikaları Açısından Kent Ormancılığının Önemi ve Isparta Örneği. Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, Ekim 21-23, İstanbul, 709-718.
          • 4GENÇ M., GÜNER Ş. T., GÜLCÜ S., BİLİR N. (1998). Isparta Yöresindeki Anıt Ağaçlar. Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, Mayıs 16-17, Isparta, 261-267.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
           • 1Boylu Ardıç'ta ( Juniperus excelsa Bieb. ) Farklı Tür Boyu ve Dolgu Materyali Karışımlarının Fidan Gelişimine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
           • 2Bazı Tohum Meşcereleri ve Bahçeleri Tohumlarıyla Kurulan Kızılçam ( Pinus brutia Ten. ) Ağaçlandırmasında Genetik Çeşitliliğin Yapılanması, TÜBİTAK, -Tübitak 1002, 2008, Tamamlandı.
           • 3Yetiştirme Sıklığı ve Gübrelemenin Boylu Ardıç ( Juniperus excelsa Bieb. ) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2014, Tamamlandı.
            • 2Göller Yöresi Anadolu Karaçamı ( Pinus nigra Arnold ssp pallasiana Lamb. Holmboe )'nda Populasyonlar Arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2003, Tamamlandı.
            • 3Isparta Yöresinde Sarıçam Orijin Denemeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2002, Tamamlandı.
            • 4Akdeniz Bölgesindeki Orman Ağacı ve Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Mevcut Durum Arz ve Talep İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 1999, Tamamlandı.
             • Akademik Görevler
             • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Silvikültür Anabilim Dalı/ Profesör (2017-...)
             • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Silvikültür Anabilim Dalı/ Doçent (2012-...)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Silvikültür Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2003-...)
              • İdari Görevler
              • 1Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2014-2015)
              • 2Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2011-2014)
               • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
               • 1Orman Mühendisleri Odası (Yönetim Kurulu Üyesi) (2014-...)
                • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                • 1A (2010) TÜBİTAK
                • 2B (2011) TÜBİTAK