Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Süleyman GÜLCÜ
Adı Soyadı Prof. Dr. Süleyman GÜLCÜ
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2113940
E-Posta suleymangulcu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/suleymangulcu
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 1.7.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.7.1997
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 4.1.2002
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Gezer, A., Gülcü, S., Yücedağ, C., 2006 Ormancılıkta Bitki Genetiği ve Islahına Giriş, SDÜ Orman Fakültesi Yayın No:67, Isparta.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gülcü, S., Gültekin, H.C., 2005, Değişik Yetiştirme Ortamlarının Boylu Ardıç'ın (Juniperus excelsa Bieb.) Bazı Fidan Morfolojik Kalite Kriterlerine Olan Etkileri, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, ISSN:1300-8579, Sayı:6, s.1-16, Antalya.
 • 2 Gülcü, S., Gültekin H.C., 2005, Göller Yöresi Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Orijinlerinin Morfolojik Fidan Kalite Kriterleri Bakımından Karşılaştırılması, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1-2, s.121-128, Artvin.
 • 3 Gültekin, H. C., Öztürk, H., Gülcü, S., Divrik, A., 2003, Küçük Kozalaklı Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus) Tohumlarının Çimlenme Engellerinin Giderilmesi Üzerine Araştırmalar, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, Syf:43-48, Isparta.
 • 4 Gültekin, H. C., Gülcü, S., Gezer, A., Öztürk, H., 2003, Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Willd.) Tohumlarının Çimlenme Engellerinin Giderilmesinde Kullanılan Bazı Ön İşlemler İle Ekim Zamanının Çimlenme Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, Syf:49-54, Isparta.
 • 5 Gültekin, H. C., Gülcü, S., Gültekin, Ü. G., Divrik, A., 2003, Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.)Tohumlarına Ekimden Önce Uygulanabilecek Bazı Basit Sınıflandırma Yöntemlerinin Çimlenmeye Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1-2, Artvin.
 • 6 Genç, M,. Albayrak, Y., Bilir, N., Gülcü, S., 2002, Kermes Meşesi (Quercus Coccifera L. )'nin Bazı Tohum Özellikleri ve Soğuk Saklama ve Katlama Koşullarının Çimlenme ve Fidan Özelliklerine Etkileri, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Orman Bakanlığı Yayın No:4, Sayı:4, s. 72-84, Antalya.
 • 7 Gezer, A., Gülcü, S., Bilir, N., 2002, Isparta Göller Yöresi Sarıçam (Pinus silvestris L.) Orijin Denemeleri (İlk aşama sonuçları), SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1, Syf:1-18, Isparta.
 • 8 Gülcü, S., Bilir, N., 2000, Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.] ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Karışık ve Saf Meşcerelerinde Tohum-Fidecik Morfogenetik Özellikleri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, No:1, s. 65-74, Isparta.
 • 9 Bilir, N., Gülcü, S., 2000, Toros Sediri'nde (Cedrus libani A. Rich.) Bazı Fidan-Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, No:1, s. 57-64, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Genç, M., Gafar, C., Bilir, N., Güner, Ş., T., Gülcü, S., 2001, Isparta-Ayazma Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) Meşceresi, Tabiat ve İnsan, Yıl: 35, Sayı 3, ISSN 1302-1001, s. 20-29, Ankara.
 • 2 Genç, M., Gülcü, S., Bilir, N., 2000, Kasnak Meşesi'nde (Quercus vulcanica Boiss.) Meyve Tipi-Ekim Şekli-Fidan Morfolojisi Etkileşimleri, Orman Mühendisliği, 37 (8), s. 21-24, Ankara.
 • 3 Genç, M., Fakir, H., Gülcü, S., Bilir, N., 2000, Batı Akdeniz Bölgesi'nde Süs Bitkisi Kullanımı-I, Orman Mühendisliği, 37 (11) 18-24, Ankara.
 • 4 Genç, , M., Fakir, H., Gülcü, S., Bilir, N., 2000, Batı Akdeniz Bölgesi'nde Süs Bitkisi Kullanımı-II, Orman Mühendisliği, 37 (12), s. 6-11, Ankara.
 • 5 Genç, M., Güner, Ş.T., Gülcü, S., Fakir, H., 1998, Afyon-Dereçine Türk Fındığı (Corylus colurna L.) Bükü, Orman ve Av, 74 (6), s. 13-19, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gülcü,S., Çelik Uysal, S., 2010. Kuş İğdesi’nde (Elaeagnus angustifolia l.) Yetiştirme sıklığının fidan morfolojik özelliklerine etkisi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Sayı:2, s.74-81, Isparta
 • 2 Gürlevik, N., Özkan, K., Gülcü, S., 2009, Kontrollü Yakma ve Mekanik Arazi Hazırlığının Isparta Yöresinde Bir Kermes Meşesi Sahasında Toprak Özelliklerine Etkisi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1, s.24-37, Isparta
 • 3 Gültekin, H.C., Gülcü, S., Çelik, S., Gürlevik, N., Öztürk, G., Katlama Sürelerinin Üvez (Sorbus L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2, s. 42-50, Isparta.
 • 4 Gülcü, S., Bayram, A., Çelik, S., 2007, Isparta-Keçiborlu Kükürt Maden Ocağında Yapılan Ağaçlandırmaların Değerlendirilmesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı:8, Cilt:II, Syf:47-65
 • 5 Gülcü, S., Gültekin, H. C., 2005, Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ve Küçük Kozalaklı Katran Ardıcı'nda (Juniperus oxycedrus L.) Uygun Ekim Yöntemlerinin Belirlenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1, Syf: 37-48, Isparta.
 • 6 Gültekin, H.C., Gülcü, S., Gültekin, Ü.G., 2005, Boylu Ardıç'ta (Juniperus excelsa Bieb.) Boş Tohumların Ayrılması ve Tohumları Sınıflandırmanın Çimlenme Yüzdesine Etkileri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, A/04-19, (yayında) İstanbul.
 • 7 Gezer, A., Bilir, N., Gülcü, S., 2001, Kasnak Meşesi [Quecus vulcanica (Boiss. and Heldr. ex) Kotschy] Meyve ve Fidanlarının Bazı Özellikleri Üzerine Araştırmalar, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, s. 1-10, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Temel, F., Gülcü, S., Ölmez, Z., Göktürk, A., 2011, Germination of Anatolian Black Pine (Pinus nigra subsp. pallasiana) Seeds from the Lakes Region of Turkey: Geographic Variation and Effect of Storage, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj, 2011, 39(1):267-274, Napoca
 • 2 Gülcü, S., Gültekin, H.C., Ölmez, Z., 2010, The Effects of Sowing Time and Depth on Germination and Seedling Percentage of the Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.), African Journal of Biotechnology, 9 (15), pp. 2267-2275.
 • 3 Gülcü, S., Gültekin, H.C., Çelik, S., Eser, Y., Gürlevik, N., 2010, The effects of different pot length and growing media on seedling quality of Crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb.), African Journal of Biotechnology Vol. 9 (14), pp. 2101-2107.
 • 4 Gülcü, S., Çelik, S., 2009, Genetic variation in Pinus brutia Ten. seed stands and seed orchards for growth, stem form and crown characteristics, African Journal of Biotechnology Vol. 8 (18), pp. 4387-4394, 15 September, 2009 Available online at http://www.academicjournals.org/AJB, ISSN 1684-5315 © 2009 Academic Journals.
 • 5 Gülcü, S., Üçler, A.Ö., 2008, Genetic Variation of Anatolian Black Pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) in the Lakes District of Turkey, Silvae Genetica 57, p 1-4
 • 6 Olmez, Z., Gokturk, A., Gulcu, S., 2006, Effects of Cold Stratification on Germination Rate and Percentage of Caper (Capparis ovata Desf.) Seeds. Journal of Environmental Biology, 27 (4), 667-670, India.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülcü, S., Çelik, S., Serin, N., 2008, Su Kaynakları Çevresinde Uygulanan Ormancılık Faaliyetlerinin Su Üretimi ve Kalitesine Etkileri, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, s 61-70, Ankara
 • 2 Gülcü, S., Gültekin, H.C., Gürlevik, N., 2005, Göller Yöresi Ardıç (Juniperus sp.) Ormanlarının Sorunları ve Rehabilitasyonu, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, s. 561-567, 8-10 Eylül 2005, Isparta
 • 3 Gülcü, S., Albayrak, Y., Bilir, N., 2000, Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) Tohumlarında Soğuk Saklama ve Katlama İşlemlerinin Bazı Fidan Özelliklerine Etkileri, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s. 38, Izmir (Bildirinin Tam Metni http://agr.ege.edu.tr/~fitekno/Doc40.htm adresinde yayınlanmaktadır).
 • 4 Gezer, A., Bilir, N., Gülcü, S., 2000, Sarıçam (Pinus silvestris L.) Fidanlarında Kalite Sınıflaması, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s. 37, Izmir (Bildirinin Tam Metni http://agr.ege.edu.tr/~fitekno/Doc37.htm adresinde yayınlanmaktadır
 • 5 Üçler, A.Ö., Gülcü, S., Bilir, N., 2000, Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.] ve Kızılçam'da (Pinus brutia Ten.) Tohum Kaynağı-Morfolojik Fidan Kalitesi İlişkileri, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s. 39, Izmir (Bildirinin Tam Metni http://agr.ege.edu.tr/~fitekno/Doc37.htm adresinde yayınlanmaktadır).
 • 6 Demirci, A., Bilir, N., Gülcü, S., 2000, Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich) Orijinlerinde Fidan Boyu Varyasyonları, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s. 38, Izmir (Bildirinin Tam Metni http://agr.ege.edu.tr/~fitekno/Doc37.htm adresinde yayınlanmaktadır)
 • 7 Gezer, A., Gülcü, S., Çoban, H. O., 1998, Çevre Koruma Politikaları Açısından Kent Ormancılığının Önemi ve Isparta Örneği, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, 21-23 Ekim 1998, s. 709-718, İstanbul.
 • 8 Genç, M., Güner, Ş.T., Gülcü, S., Bilir, N., 1998, Isparta Yöresindeki Anıt Ağaçlar, Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, Bildiriler Kitabı, Cilt, 2, s. 261-267, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Alkan, H., Gülcü, S., 2000, Orman Fidanlıklarında Geçmişten Günümüze Fidan Üretim Çalışmaları ve Gelecek İçin Öneriler, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s. 36, Izmir.
 • 2 Alkan, H., Gülcü, S., 2000, İstatistiksel Kalite Kontrolünün Fidan Kalite Sınıflamasında Kullanılması ve Kalitenin Maliyetler Açısından Değerlendirilmesi, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s. 62, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülcü, S., Bilir, N., 2000. Among-Provenance Variation in Scots Pine (Pinus silvestris L.). Conference of Forest Genetics for the Next Millennium, 8-13 October, Durban, S. Africa.
 • 2 Üçler, A., Ö., Gülcü, S., 1999, A Study on the Variations of Cone and Seed Morphology of some Naturel Anatolian Black Pine [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.] Populations in Isparta Lake District, 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, 23-25 September, p. 332-340, Kütahya
 • 3 Genç, M., Cengiz, N., Bilir, N., Gülcü, S., 1999, Field Performance of Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. var. pyramidata (Acat) Yaltırık, Plantations in Gölcük-Isparta: 8 Years Results, 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, 23-25 September, p. 60-64, Kütahya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gezer, A., Özdemir, İ., Gülcü, S., 1997, The Present Status and The Future of The Forest Ecosystems of Turkey's Lakes District As a Genetic Heritage, XI. World Forestry Congress, October 13-22, p. 167, Antalya, (Özet)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Burdur-Ağlasun Yöresi Karaçam [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Karışık ve Saf Meşcerelerinde Tohum-Fidecik Morfo-Genetik Özelliklerinin Tespiti
 • Doktora Tezi
 • 1 Göller Yöresi Anadolu Karaçamı'nda [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Populasyonlar Arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 On Populasyonlu Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb) Holmboe] Ağaçlandırma Denemesinde Genetik Çeşitlilik, (9 Yıllık Sonuçlar), SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı,
 • 2 Bazı Tohum Meşcereleri ve Bahçeleri Tohumlarıyla Kurulan Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmasında Genetik Çeşitliliğin Yapılanması
 • 3 Yetiştirme Sıklığı ve Gübrelemenin Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri, 2007
 • 4 Isparta İli Keçiborlu İlçesi Kükürt Maden Ocağı Ağaçlandırma Sahasındaki Bitki Örtüsünün Gelişimi
 • 5 Yalancı İğde (Hippophae rhamnoides L.) Meyve-Fidan Özellikleri ile Fidanlıkta Fidan Yatiştirme Tekniği Üzerine Araştırmalar
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gülcü, S., 2008, Bazı Tohum Meşcereleri ve Bahçeleri Tohumlarıyla Kurulan Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmasında Genetik Çeşitliliğin Yapılanması, TUBİTAK-TOVAG 107 O 653
 • 2 Gülcü, S., ESER, Y., 2007, Yetiştirme Sıklığı ve Gübrelemenin Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri, SDÜ BAP, Proje No: 1279-YL-06
 • 3 Gülcü, S., Gültekin, H.C., Gürlevik, N., Eser, Y., Çelik, S., 2006, Boylu Ardıç'ta (Juniperus excelsa Bieb.) Farklı Tüp Boyu ve Dolgu Materyali Karışımlarının Fidan Gelişimine Etkileri, SDÜ BAP-1411-M-06.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gezer, A., Gülcü, S., Bilir, N., Isparta Göller Yöresi Sarıçam (Pinus silvestris L.) Orijin Denemeleri, SDÜ Araştırma Fonu Proje No: 273, Isparta, 2002
 • 2 Üçler, A. Ö., Gülcü, S., Göller Yöresi Anadolu Karaçamında [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Populasyonlar Arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik, KTÜ Araştırma Fonu Proje No: 99.113.001.5, (Doktora Tezi Projesi), Trabzon, 2002.
 • 3 Genç, M., Bilir, N., Gülcü, S., Fakir, H., 1999: Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ağacı ve Süs Bitkisi Fidanı Üretimi, Arz ve Talep İlişkileri. S.D.Ü. Araştırma Fonu (Proje No. 60), Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta
 • 2 Göller Yöresi Anadolu Karaçamı'nda [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Populasyonlar Arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik, SDÜ Orman Fakültesi, Seminer, 2001.
 • 3 II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, 2000, Izmir
 • 4 1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Erhami Karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp. palllasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık) Sempozyumu, 23-25 September, 1999, Kütahya
 • 5 Ispartanın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, Isparta
 • 6 Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, 21-23 Ekim 1998, s. 709-718, İstanbul.
 • 7 XI. World Forestry Congress, October 13-22, 1997, Antalya
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK
 • 2 TUBİTAK
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 African Journal of Biotechnology
 • 2 African Journal of Biotechnology
 • 3 African Journal of Biotechnology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Ağaç Islahı
Ağaç Islahında Coğrafik Varyasyon Tür ve Orijin Denemeleri
Ağaç Islahında Coğrafik Varyasyon, Tür ve Orijin Denemeleri
Ağaçlandırma
Kavak Yetiştirme
Kavakçılık
Kurak ve Yarı Kurak Mıntıkalarda Doğa Restorasyonu
Orman Genetik Kaynaklarının Korunması
Tohum Kaynakları ve Islah Teknikleri
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi I (YL)
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Verimsiz Ormanların Islahı
Yukarı çık