Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ
Adı Soyadı Prof. Dr. Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2113961
E-Posta tugbadogmus@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 1.8.1991
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 12.9.1994
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - 8.11.1999
İLGİ ALANLARI
Orman Patolojisi
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Lehtijarvi, A., Doğmuş- Lehtijarvi, H.T., Aday, A.G., 2008. Annosum kök çürüklüğü ülkemiz ormanlarında bir tehtid oluşturuyor mu? Orman ve Av, Şubat Sayısı, 18-22.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Doğmuş- Lehtijarvi, 2007. Mikoriza Aşılama ve Etkileri. Fidan Standardizasyonu. (Yahyaoğlu, Z. and Genç, M. Editörler). SDÜ Orman Fakültesi, Yayın No: 75.,6. Bölüm, 261-300.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Aday, A.G., Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., 2011. Göller Bölgesi orman fidanlıklarında iğne ve geniş yapraklı türlerde kök çürüklüğüne neden olan fungal etmenler. Türkiye I. Orman entomolojisi ve patolojisi sempozyumu 23-25 Kasım 2011, Antalya.
 • 2 Karadeniz, M., Lehtijärvi, A., Doğmuş-Lehtijärvi,, H.T., 2011. Türkiye’de dişbudaklarda kanser ve geriye doğru ölüm belirtisi taşıyan dokulardan elde edilen fungal etmenler. Türkiye I. Orman entomolojisi ve patolojisi sempozyumu 23-25 Kasım 2011, Antalya
 • 3 Güller, B., Aday, A.G., Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., 2011. Işıl işlemin bazı odun çürüklüğü funguslarının gelişimini engelleyici etkisi. Türkiye I. Orman entomolojisi ve patolojisi sempozyumu 23-25 Kasım 2011, Antalya.
 • 4 F. Oskay, A. Lehtijärvi, H.T. Doğmuş-Lehtijärvi, 2011. Yüksek Dağ Konifer Ormanlarında Karla İlişkili Fungal Patojenler. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi. Haziran 2011, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye
 • 5 H.T. Doğmuş-Lehtijärvi, A. Lehtijärvi, F. Oskay, A.G. Aday, M. Karadeniz, 2011. Bazı Geniş Yapraklı ve İbreli Ağaç Türlerinde Kök, Alt gövde ve Gövde Çürüklüğüne Neden Olan Funguslar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi. Haziran 2011, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye
 • 6 M. Uygun, A.G. Aday, A. Lehtijärvi, H.T. Doğmuş- Lehtijärvi, 2011. Konya ili Toros Göknarı Ormanlarında Heterobasidion abietinum’un Yoğunluğu ve Gövde İçindeki Gelişimi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi. Haziran 2011, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Doğmuş-Lehtijarvi, H.T, Lehtijarvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., 2010. Fungal Species on Oak in Turkey. The Oak –Ecology, History, Managment and Planing II 01-01 June 2010, Isparta.
 • 2 Karaca, G., Doğmuş- Lehtijarvi, H.T., Fakir, H., 2009. A foliar disease of Celtis glabrata in the Lakes Region. Proccesings of the Conference of IUFRO Working Party 7.02.02. SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayfa: 259, Sayı: Özel Sayı, Eğirdir- Türkiye.
 • 3 Doğmuş- Lehtijarvi, H. T. Important forest disease of Turkey. Finlandiya Ormancılık Araştırma Enstitüsü (METLA) Seminerleri. 16 Kasım 2006. Vantaa- Finlandiya.
 • 4 Özdamar, T and Basım, E., 2002. Biological Control of Rhizoctonia Root Rot on black pine (Pinus nigra subsp.pallasiana Lamb. Holmboe). IOBC Biocontrol Meeting Kusadasi, Turkey, May.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tütünde Çökertene Karşı Biyolojik Savaşta Bazı Yeni Antagonistlerin Kullanılma olanakları üzerinde Araştırmalar
 • Doktora Tezi
 • 1 Ege ve Göller Bölgesi Orman Fidanlıklarında Çökerten Hastalığının Önemi Etmenleri ve Savaşım Olanakları Üzerinde Araştırmalar.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “Bazı Konifer Ağaç Türlerinde Heterobasidion Annosum (fr.) Bref. Sensu Stricto’un Patojenisitesinin Belirlenmesi”
 • 2 Adi Kızılağaçlarda (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) Phytophthora Türleri, Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisleri
 • 3 İzmit- Kerpe Araştırma Ormanı Konifer Ağaç Türlerinde Diplodia Spp.’ Den Kaynaklanan Kozalak Ve Sürgün Enfeksiyonlarının Belirlenmesi
 • 4 Göknar türlerinde Heterobasidion abietinum Niemela & Korhonen patojenisitesinin belirlenmesi.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 'Türkiye’nin Batısında Yer Alan Orman Fidanlıklarında Geniş Ve İğne Yapraklı Fidan Türlerinde Kök Çürüklüğüne Neden Olan Ökaryot Patojenlerin Belirlenmesi''
 • 2 Dedegöl Dağı (Isparta) Karaçam Gençliklerinde Zarara Neden Olan Kar Fungusları"
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 FPS COST Action FP1406 Pine pitch canker - strategies for management of Gibberella Circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH)
 • 2 FPS COST Action FP1401. A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning)
 • 3 BiodivERsa RESIPATH - Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens.
 • 4 FPS COST Action FP1103: Fraxinus dieback in Europe: Elaborating Guidelines and Strategies for Sustainable Management (FRAXBACK). (Start of Action: 25/04/2012 and End of Action: 24/04/2016) MC Member
 • 5 FPS COST Action FP1102: Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma (DIAROD) (Start of Action: 05/12/2011 and End of Action: 04/12/2015) MC Member
 • 6 FPS Action COST FP1002: Pathway Evaluation and pest Risk Management In Transport (PERMIT) (Start of Action: 18/11/2010 and End of Action: 17/11/2014) WG üyesi.
 • 7 COST Action FP0801 “Establishing and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystem in Europe”. WG üyesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDU-BAP.4234-YL1-14.Burdur İli Kızılçam (pinus Brutia Ten.) Ormanlarında İbre Yanıklığı Ve Dökümüne Neden Olan Fungul Etmenlerin Moleküler Yöntemlerle Tespiti Ve Tanısı
 • 2 SDU- BAP. 4296-YL1-15.İthal Tohumlarda Gibberella Circinata’ nın Moleküler Yöntemlerle Tespiti
 • 3 Doğmuş-Lehtijarvi, H.T., Lehtijarvi, A., 2013. Dikili Ağaçlarda Kök ve Gövde Çürüklüğü Etmenleri; Ekolojik İstekleri, Klasik ve DNA Esaslı Teşhisleri. TÜBİTAK-TOVAG 113O508
 • 4 SDU- BAP. 3554-YL1-13.İğneada Longoz Milli Park Ormanlarında Dişbudak, Kızılağaç ve Kayınlarda Görülen Hastalık Etmenleri Üzerine Araştırmalar
 • 5 SDU-BAP. 3826-YL1-13.İzmit- Kerpe Araştırma Ormanı Konifer Ağaç Türlerinde Diplodia Spp.’ Den Kaynaklanan Kozalak Ve Sürgün Enfeksiyonlarının Belirlenmesi
 • 6 SDU.BAP.3553-YL1-13.Adi Kızılağaçlarda (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) Phytophthora Türleri, Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisleri
 • 7 SDU-BAP.3928-YL1-14.“Bazı Konifer Ağaç Türlerinde Heterobasidion Annosum (fr.) Bref. Sensu Stricto’un Patojenisitesinin Belirlenmesi”
 • 8 SDU-BAP.3928-YL1-14.“Bazı Konifer Ağaç Türlerinde Heterobasidion Annosum (fr.) Bref. Sensu Stricto’un Patojenisitesinin Belirlenmesi”
 • 9 SDU- BAP. 2492-D-10"Dedegöl Dağı (Isparta) Karaçam Gençliklerinde Zarara Neden Olan Kar Fungusları"
 • 10 SDU- BAP.2611-M-10.Kastamonu İli, Abies bornmülleriana ssp. bornmülleriana Mattf. Meşcerelerinde Annosum Kök Hastalığının Yoğunluğunun ve Etmenlerinin Belirlenmesi
 • 11 Lehtijarvi, H.. T., Lehtijarvi, A., Ünal, S. Kastamonu İli, Abies bornmülleriana ssp. bornmülleriana Mattf. meşcerelerinde Annosum kök hastalığının yoğunluğunun ve etmenlerinin belirlenmesi.
 • 12 Lehtijarvi, H.T., Uygun, M. Konya ili Toros Göknarı Meşcerelerinde Heterobasidion annosum s.l Zararının Belirlenmesi
 • 13 Doğmuş- Lehtijarvi, T., Lehtijarvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., 2008. Boylu Ardıç Fidanlarında Pas Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Oluşturdukları Zararın Belirlenmesi. SDÜ, 1683-ÖYP- 08.
 • 14 Doğmuş- Lehtijarvi, T., Lehtijarvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., 2008. Akdeniz Bölgesi Servi Ormanlarında Kanser Hastalığının Önemi ve Etmenleri Üzerine Araştırmalar. Tübitak- 1080287.
 • 15 Doğmuş Lehtijarvi T., Lehtijarvi A., Aday A.G:, 2006. "Göknar türlerinde Heterobasidion abietinum NiemelaKorhonen patojenisitesinin belirlenmesi" Yüksek Lisans Tezi
 • 16 Doğmuş T., Lehtijarvi A., Karaca G., Aday A.G., 2005-2007. Arazi Metotları ve Laboratuar Teknikleri ile H. annosum (Fr.) Bref.' un Oluşturduğu Gövde İçi Çürüklüğünün Saptanması.. S.D.Ü. Münferit araştırma projesi (no- 1126-m-05).
 • 17 Doğmuş, T., Avci, M., Sarıkaya, O., Doğanoğlu, Ö., 2003. Dendroklinik laboratuvarının kurulması.S.D.Ü. Alt Yapı Projesi
 • 18 Doğmuş T., Lehtijarvi A., Karaca, G., Genç M., Dutkuner, İ., Yıldız D., Aday A.G., 2004-2008. Göller Bölgesi orman alanlarında bulunan zararlı ve yararlı fungusların tespiti ve ektomikorizal fungusların kaliteli fidan üretiminde kullanımı. DPT projesi (no- 2003 K 1211020-7).
 • 19 Doğmuş T., Lehtijarvi A., Karaca G., Aday A.G., 2005-2009. Göknar türlerinin önemli patojeni Heterobasidion annosum (Fr.) Bref' un virülensi, popülasyon genetiği ve biyolojik kontrolü. Tubitak Kariyer Projesi (no- 104 O 560).
 • 20 Ozdamar, T. and Basım, E., 2002. Afyon ili Dinar ilçesinde kızılçam (Pius brutia Ten.) plantasyonlarında ibre hastalıklarına neden olan etmenlerin tespiti. SDU. Araştırma Fonu Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Lehtijarvi, A., Lehtijarvi, H.T., Halmschlager, E. Dedegöl Dağı Orman ve Ağaç Sınırı Ekotonlarında Pinus nigra Arnold Subsp. Pallasiana (Lamb) Holmboe gençlikleri üzerinde Zarara Neden Olan Fungal Hastalık Etmenleri Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK
 • 2 Lehtijarvi, A., Doğmuş, H. T., Sarıkaya, O., Aday, A.G., 2006. Aşağı Gökdere kızılçam sahalarında sürgün yanıklığına neden olan Sphaeropsis sapinea (Fr) Dyko & Sutton ve diğer bazı etmenler üzerine araştırmalar. S.D.Ü. Münferit araştırma projesi (no- 1325-m-06) ve Isparta Çevre Orman Bölge Müdürlüğü.
 • 3 Lehtijarvi A., Doğmuş T., Sarıkaya O., Aday A.G., 2005-2007. Aşağı Gökdere kızılçam sahasında görülen sürgün yanıklığı üzerinde bir araştırma. S.D.Ü. Orman Fakültesi- Isparta Çevre Orman Bölge Müdürlüğü.
 • 4 Basım, E., Karaca, İ., Aşkın, A., Koyuncu, F., Kankaya, A., Karaca, G., Özdamar, T., Yardımcı, N., Kitiş, E., 2004-2006. Doku kültürü yöntemiyle bodur elma anaçlarının in vitro çoğaltımı. DPT. Projesi.
 • 5 Ege ve Göller Bölgesi Orman Fidanlıklarında Çökerten Hastalığının Önemi, Etmenleri ve Savaşım Olanakları Üzerinde Araştırmalar TÜBİTAK- TOGTAG 1011.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 14th International Conference of the International Union of Forestry Research Organization, Working Party 7.02.01 “Root and Butt Rot of Forest Trees.
 • 2 FPS COST Action FP1401. A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning)
 • 3 FPS COST Action FP1102: Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma (DIAROD)
 • 4 FPS Action COST FP1002: Pathway Evaluation and pest Risk Management In Transport (PERMIT)
 • 5 IUFRO, International Conference on Foliage, Shoot and Stem Diseases.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu
 • 2 2. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, 2007. Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 FPS COST Action FP1102: Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma (DIAROD)- Short Term Scientific Mission
 • 2 İsveç Enstitüsü-İsveç. 2001-2002. Doktora sonrası Burs
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 PhilSA. 1991-1995. Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Doğmuş- Lehtijarvi, T. Göller Bölgesi Orman Alanlarında Bulunan Zararlı ve Yararlı Fungal Biyotanın Tespiti ve Ektomikorizal Fungusların Kaliteli Fidan Üretiminde Kullanımı. Tohum Fidan Üretimi ve Ağaç Islahı Çalışmaları Semineri. 21-25 Haziran. 2004. Eskişehir.
 • 2 Doğmuş- Lehtijarvi, T. Mikorizal Fungusların Ormancılıkta kullanmı. Tohum Fidan Üretimi ve Ağaç Islahı Çalışmaları Semineri. Haziran 2004. Antalya
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Fitopatoloji Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Forest Pathology
 • 2 Forest Pathology
 • 3 Forest Pathology
 • 4 Forest Pathology
 • 5 Forest Pathology
 • 6 Forest Pathology
 • 7 Forest Pathology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 TÜBİTAK
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı.
 • 2 Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 FPS COST Action FP1103: Fraxinus dieback in Europe: Elaborating Guidelines and Strategies for Sustainable Management (FRAXBACK). Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 FPS COST Action FP1401A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning). Short Term Scientific Mananger
 • 3 FPST-COST Action FP1406 Pine pitch canker - strategies for management of Gibberella Circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH). Working Group 6- Leader
 • 4 FPS COST Action FP1401A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning). Yönetim Kurulu Üyesi.
 • 5 FPST Action FP1406. Pine pitch canker - strategies for management of Gibberella Circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH). Yönetim Kurulu Üyesi
 • 6 IUFRO Root and Butt Rot Diseases Working Party. Başkan yardımcısı
 • 7 FPS Action COST FP1002: Pathway Evaluation and pest Risk Management In Transport (PERMIT). Working Group Member
 • 8 COST Action FP0801 “Establishing and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystem in Europe”. Working Group üyesi
 • 9 IUFRO (International Union of Forest Research Organisation), 7.2.02. Foliage and Stem Disease. Vice Cordinator. Başkan Yardımcısı
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 University of Aberdeen, Institute of Biological and Environmental Sciences, Department of Plant and Soil Science, Cruickshank Building,Aberdeen AB24 3UU, Scotland, UK.
 • 2 University of Aberdeen, Institute of Biological and Environmental Sciences, Department of Plant and Soil Science, Cruickshank Building,Aberdeen AB24 3UU, Scotland, UK.
 • 3 Isveç Enstitüsü tarafından 2001-2002 yılları arasında verilen doktora sonrası eğitim bursundan 6 ay süre ile faydalanarak, SLU. Tarım Bilimleri Üniversitesi, Orman Patolojisi ve Mikolojisi Bölümünde bir projede aktif olarak rol aldım.
VERDİĞİ DERSLER
Fungal ekoloji
Fungal popülastyonların moleküler tekniklerle incelenmesi
Ileri Orman Patolojisi ve Mikolojisi
Mikorizanın Ormancılıkta Kullanımı (Lisans üstü)
Orman fitopatolojisi laboratuvar teknikleri
Orman Patolojisi
Ülkemizde Görülen Önemli Fungal Kaynaklı Ağacı Hastalıkları
Yukarı çık