Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Kürşad ÖZKAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114984
E-Posta kursadozkan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 1.7.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.7.1997
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 13.3.2003
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özkan, K., Çelik S., 2008. Spatial distribution of Juniperus exelsa Bieb. in relation to its site factors. J. The Malaysian Forester, 71: 1-7.
 • 2 Ozkan, K,. Bilir, N., 2008. Influence of soil and topographical characteristics on spatial distribution of wild rosa (Rosa canina L.) and its indicator species in Beysehir watershed, Mediterrian region, Turkey. J. The Malaysian forester, 71: 87-96.
 • 3 Yücel, E., Çelik, S., Özkan, K., Soydam, S., 2008. Determination of appropriate planting season, seedling type and wooden species for resteration of unproductive ecosystem at semi-arid zones. Journal of International Research Publications, 2: 48-61.
 • 4 Ozkan, K., Gulsoy, S. and Mert, A., 2008. Interrelations between height growth and site characteristics of Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. J. The Malaysian Forester, 71: 9-16.
 • 5 Özkan, K., 2006. Beyşehir gölü havzası Çarıksaraylar yetişme ortamı yöreler grubunda fizyografik yetişme ortamı faktörleri ile ağaç ve çalı tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler analizi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1): 157-166, Eskişehir. [Özkan, K., 2006. Relationships between tree and shrub species diversity and physiographic site factors in Cariksaraylar site section groups in Beysehir watershed, Anadolu University Publications, Journal of Science and Technology, 1: 157-166].
 • 6 Çelik S., Özkan, K., Yücel, E., Göktürk, R. S., Öztürk, M., 2006. Determination of indicator species and comparison of soil characteristics of Centaurea mucronifera DC. and Centaurea pyrrohoblephera Boiss. distributed in Turkey. INT. J. BIOL, BIOTECH., 3(3): 609-617.
 • 7 Özkan, K., Alkan, H. 2004. Q-tipi faktör analizinin gerçekleştirilmesi için tersinir matrisin oluşturulmasında minimum etkili değişken eklenmesi yaklaşımı (Isparta ili Şarkikaraağaç örneği). SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1): 165-178, Isparta. [Özkan, K., Alkan, H. 2004. An approach of adding minumum effective variables in forming invertible matrix to perform Q-type factor analysis (An example of forest villages araund Sarkikaragac country in Isparta), Suleyman Demirel University Publications, Journal of Economics and Administrative Sciences, 9(1): 165-178].
 • 8 Özkan, K., 2004. Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Sedir Koruma Ormanı'nda Toros Sedir'inin (Cedrus libani A. RİCH) gelişimi ile yetişme ortamı faktörleri arasındaki ilişkiler. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2): 327-332, Eskişehir.
 • 9 Özkan, K., Alkan, H., 1998. Isparta ili yalvaç ilçesi orman köylerinin gruplandırılmasında Q tipi faktör analizi modeli. T.C. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1): 97-104, Isparta
 • 10 Özkan, K., Tetik, M., Yeşilkaya, Y., 1998. Antalya yöresi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçlandırmaları yapılacak sığ topraklar için geliştirilen ayırım fonksiyonu., SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1): 105-110, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özkan, K., 2010: Küresel ikli değişim senaryoları (Global Climate Change Scenarios) Orman Mühendisliği,yıl:47, sayı 1-2-3,OcaK-Şubat-Mart 2010, ISSN 1301-3572, Orman Mühendisleri Odası Yaın Organı, Ankara
 • 2 Kuzugüdenli, E., Erikgenoğlu, S., Özkan, K., 2009: Ağaçların Çaplarının Tahmininde Yapay Zeka'nın Uygulanabilirliği: Kızılçam Örneği. Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Odası, ISSN:1301-3572,27-30s
 • 3 Özçelik, R., Özkan, K., 1997. Fidan yetiştirmeye uygunluk durumu açısından Eğirdir Orman Fidanlığı toprak özelliklerinin zamana bağlı değerlendirmesi. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Orman Bakanlığı, 3: 97-113, Antalya.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkan, K., 2014. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Potansiyel Dağılım Haritalaması Neden Önemlidir? Nasıl Gerçekleştirilmelidir? [Why is mapping potential distribution of non-wood forest products essential? How should it be generated?]. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Eczacılık ve Ormancılıktaki Önemi Çalıştayı, Narin Sadıkoğlu (Ed.), İnönü Üniv. Eczacılık Fakültesi & Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, 20-21 Mart, 2014, s.86-100, Malatya.
 • 2 Özkan, K., 2013. Yönetim ve Geliştirme Planlarının Temel Ekolojik Altlıkları: İklim Değişimine Uyarlanabilir Model Tabanlı Yetişme Ortamı, Biyoçeşitlilik, Koruma Alan Değeri ve Hedef Tür Habitat Uygunluk Haritaları. 2023'e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 31 Ekim-03 Kasım 2013, Ed. Girgin, E., s. 129-148, Antalya, Türkiye.
 • 3 Özkan, K., Negiz, M.G., Şentürk, Ö., Kandemir, H., 2012, Göller Bölgesi'ndeki Bazı Önemli Rekreasyon Alanları ve Onların Ekolojik Özellikleri, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 2012, Bildiri Kitabı, 12-15 Nisan 2012, 587-596,Detay Yayıncılık, Kemer-Antalya.
 • 4 Ozkan, K.,Mert, A., 2010. Isparta Yukarı Gökdere Yöresinde Kasnak Meşe'sinin Senaryolarına göre 2050 ve 2080 yıllarında muhtemel potansiyel yayılış alanlarının coğrafi modellemesi, Çölleşme ile Mücadele Sempozymu 17-18 Haziran, 2010, Anitta otel, Çorum
 • 5 Özkan, K., Gülsoy, S., Mert, A., Eser, Y., Şentürk, Ö., Süel, H., Negiz, M.G., 2010.Ağlasun Yöresinde Hb (Helenistik (M.Ö 323-30) Ve Bizans (M.S 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış.Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa30-41. Isparta
 • 6 Özkan, K., Mert, A., Gülsoy, S., 2010. Göller Yöresinde Turizmin Sektör Olabilmesi İçin Neler Yapılabilir? (Çek Cumhuriyeti Örneği) Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 141-147, Isparta
 • 7 Şentürk, Ö., MERT, A., GÜLSOY, S., ÖZKAN, K., Özdemir, İ., 2010. Sipahiler – Hacıaliler Mevkisinde Karaçam Ve Kızılçam Türlerinin Potansiyel Yayılışlarının Modellenmesi. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 917-926, Isparta.
 • 8 Özkan, K., Süel, H., Eser, Y., Ulusan M. D., 2010.Sütçüler İlçesi Köylerinin Durumlarında Zamana Bağlı Değerlendirmeler. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 927-935, Isparta
 • 9 Özkan, K., Uysal, B., Mert, A., Süel, H., Gülsoy, S., Negiz, M.G., Eser, Y., Erem, N.G., Doğan, G., Tulum, C., Arslan, H., Merdan, R., Yıldırım, Y., Akyürekli, Ö., Çetinkaya, A. T., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Myo’nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 944-953, Isparta.
 • 10 Özkan, K., Süel, H., Eser, Y., Negiz, M.G., Gülsoy, S., Mert, A., 2010. Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi Ve Öneriler. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 965-975, Isparta.
 • 11 Avcı, M., Özkan, K. 2009. Küresel ısınma ve kuraklığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ormanları üzerindeki etkileri. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu(Eds: Palta, Ç.,), 16-18 Haziran 2009, Konya, Türkiye, 273-276 s.
 • 12 Özkan, K., Kavgacı, A. 2009. Küresel ısınmanın orta dağlık alanlarda tür çeşitliliği üzerine olası etkileri (Acıpayam yöresi örneği). I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu(Eds: Palta, Ç.,), 16-18 Haziran 2009, Konya, Türkiye 277-284 s.
 • 13 Özdem,İ.,Özkan K., Özdemir Ş., Suel H., Mert A., Gülsoy, S., Eser Y., Negiz, M. G., 2008. Burdur-Ağlasun yöresinde yer alan bir ormanlık alandaki bitki türü zenginliğinin aster uydu verisi kullanılarak tahmini. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, http://www.uzalcbs2008.org/bildiriler.php, http://www.uzalcbs2008.org/pdf/29.pdf, 13-15 Ekim 2008, Kayseri-Turkey (Erişim Tarihi:16/11/2008)
 • 14 Kırdemir, V., Özkan, K., Keçeciler, D., Gençtürk, M., Acar, A., 2007. Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Stratejik Plan Çalışması. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007, Cilt I, ISBN:978-975-483-739-1, 290-299, Bergama-İzmir. [Kırdemir, V., Özkan, K., Keçeciler, D., Gençtürk, M., Acar, A., 2007. A strategical plan study on Vocational Schools of Suleyman Demirel University. 4th National Symposium on Vocational Schools, 14-16 May 2007, I: 290-299, Bergama, Turkey].
 • 15 Özkan, K., 2006. Süksesyon basamaklarının tahmin edilmesine yönelik bir deneme çalışması. Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 573-580, Aydoğdu Ofset, Ankara. [Özkan, K., 2006. An experimental study on determination of Succession stages. Symposium on Buldan, Ankara, 2: 573-580, Buldan, Turkey].
 • 16 Özkan, K., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Başayiğit, L., Şenol, H., 2006. Buldan batı dağlık bölgesinde Kuşburnunun (Rosa canina L.) dağılımını etkileyen abiyotik yetişme ortamı faktörleri. Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 581-588, Aydoğdu Ofset, Ankara. [Özkan, K., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Başayiğit, L., Şenol, H. 2006. Abiotical site factors effected on distribution of Dog rose (Rosa canina L.) in the west of Buldan mountanious area. Symposium on Buldan, Ankara, 2: 581-588, Buldan, Turkey].
 • 17 Özkan, K., Şenol, H., Başayiğit, L., Gülsoy, S., Mert, A., 2006. Buldan batı dağlık bölgesinde Saçlı meşenin (Quercus cerris L. var. cerris) yayılışını sınırlandıran faktörler. Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 589-594, Aydoğdu Ofset, Ankara. [Özkan, K., Şenol, H., Başayiğit, L., Gülsoy, S., Mert, A. 2006. Restricting factors of distribution of Turkey oak (Quercus cerris L. var. cerris) in Buldan mountainous area. Symposium on Buldan, Ankara, 2: 589-594, Buldan, Turkey].
 • 18 Özkan, K., 2005. Gedikli yetişme ortamı yöreleri grubunda bitki çeşitliliği ile yeryüzü şekli özellikleri arasındaki ilişkilere dayanarak mutlak koruma alanı tespiti. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 eylül 2005, Isparta, 655-658. [Özkan, K. 2005. Determination of strict protected national zone according to relationships between geomorphological features and plant diversity on Gedikli site section group. Symposium on Protected Natural Areas, 8-10 September 2005, 655-658, Isparta, Turkey].
 • 19 Tolunay, A., Özkan, K., 2001. Eğirdir gölü havzası orman köylerinin yetişme ortamı yöresel sınıflandırma esasına göre değerlendirilmesi. Tarihi Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Eğirdir, I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos- 1 Eylül 2001, 815-824, SDÜ Basımevi, Isparta.
 • 20 Özkan, K., Alkan, H., 1998. Isparta ili orman köylerinin kalkınma planlarının yapılmasında hazırlık aşamasında plan ölçeğinin belirlenmesi üzerine bir yaklaşım. Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, Cilt II, Yayın No:15, 229-234, SDÜ Merkez Kampüsü, SDÜ Basımevi, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkan, K., Süel, H., Negiz,, M. G., Uçar, R., Akkaya, O., 2007. İzmir-Bergama bölgesi kozak yaylasında Fıstıkçamı'nın (Pinus pinea L.) kozalak ve tohum özellikleri ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya, 65.s
 • 2 Gülsoy, S., Özkan, K., Mert, A., Eser Y., 2007. Ardıç meyvelerinden ve yayla kekiği yapraklarından elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşimi ve karaçam tohumuna çimlenmesinin etkisi VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya, 61.s
 • 3 Özkan, K., 2003. Gencek yetişme ortamı yöreler grubunun bitki türlerinin yayılışına dayalı orman yetişme ortamı sınıflandırması için bağımlı değişkenin normal birliktelik analizi ile belirlenmesi, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2003, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-12 Aralık 2003, Devlet İstatistik Enstitüsü Konferans Salonu/Ankara.
 • 4 Özkan, K., 2003. Bitki örtüsü ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkilerin örnek alan benzerlik değerlerine göre analitik olarak değerlendirilmesi. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2003, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-12 Aralık 2003, Devlet İstatistik Enstitüsü Konferans Salonu/Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özkan K., 2010: İklim Değişimi ve Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Ormancılık, Türkiye 'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. http://ormanweb.sdu.edu.tr/soy/sunumlar.htm
 • 2 Bart Muys, Elena Marinova, Johan Bakker, Wim Aertsen, Kürşad Özkan, Ebru Torun, 2010; Geçmişten Günümüze Sagalassos çevresindeki ağaçlar ve ormanlar (Some trees and forests of Sagalassos area in ancient and modern times) Eskiden yeniye Ağlasun, Dünya Bankası, Yaratıcı fikirler hibesi, Leuven Üniversitesi Sagalassos Projesi, MAKU Ağlasun Meslek Yüksek Okulu ve TSL Leuven Türk Öğrenci Derneği ortaklığı, Ağlasun belediyesi ve Ağlasun Münibüsçüler Kooperatifi destekleleri ile, Kantar binası, Haziran 2010.
 • 3 Özkan, K., Arslan,H., Gülsoy, S., Mert, A., 2007. Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Harici Faktörler. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007,Poster Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-483-740-7, 545-548, Bergama-İzmir.
 • 4 Yücel, E., Ocak, A., Özkan, K., Soydam, S., 2006. Türkiye'de süs bitkileri olarak yetiştirilen ağaçlar ve çalılar. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006- İzmir.
 • 5 Özkan, K., 2005. Beyşehir gölü havzası'nın yetişme ortamı alt bölge ve yöreler grupları. 22 Mart 2005 Beyşehir Gölü Havzası'nın Akılcı Kullanımına Doğru Çalıştayı, Beyşehir Öğretmenevi, Beyşehir.
 • 6 Özkan, K., 2005. Dağlık orman bölgelerinde meteoroloji istasyonu kurulacak yer tespitinde orman yetişme ortamı bilgisinden faydalanılması. 23 Mart 2005 Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, S.D.Ü. Kültür Merkezi, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özkan, K., 1997: "Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Sedir (Cedrus libani A. RİCH) Koruma Ormanının Yetişme Muhiti Özellikleri", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 51s., Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Özkan, K. 2003: Beyşehir Gölü Havzası’nın Yetişme Ortamı Özellikleri ve Sınıflandırılması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi: İstanbul, Turkey. 189 pp.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Oğuzoğlu, Ş., 2015. Eskişehir Türkmen Dağı’nda Anadolu Karaçamı (Pinus nigra J.F.Arnold Subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe Var. Pallasiana)’nın Verimlilik Dağılım Modellemesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. 87s.
 • 2 Şenol, A., 2015. Türkmen Dağı'nda saçlı meşe (Quercus cerris L.) ve tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.) türlerinin potansiyel dağılım modellemeleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 137s.
 • 3 Özdemir, S. 2015. Ovacık Dağı Yöresi’nde Türk Kekiği (Origanum onites L.) ve Büyük Çiçekli Adaçayı (Salvia tomentosa Miller) Türlerinin Ekolojik Özellikleri. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. 74s.
 • 4 Altındal, U.2015. Burdur Yöresi Ağaçlandırma Sahalarında Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’ın Gelişimi İle Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. 73s.
 • 5 Çelik, H., 2015. Antalya Ovacık Dağı Yöresi’nde Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’ın Gelişimi İle Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki ilişkiler. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, (Danışman: Doç. Dr. Kürşad Özkan)
 • 6 Karataş, R., 2014. Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara İllerindeki Sedir (Cedrus Libani A. Rich.) Ağaçlandırmalarının Gelişimi İle Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 103s.
 • 7 Kazaz, G., 2014. Sütçüler Yöresi'nde Kuşburnu (Rosa canina L.)Türünün Coğrafi Dağılım Modellemesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 68s. (Danışman: Doç. Dr. Kürşad Özkan)
 • 8 Güney, CO 2013. Antalya-Manavgat Yöresi Ormanlarında Tutuşma Riskinin Coğrafi Dağılım Modellemesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 59s. (Danışman: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN)
 • 9 Negiz, M. G., 2009: "Isparta Eğirdir Yukarıgökdere Yöresindeki Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırılması Ve Haritalanması"Orman Müh. ABD, Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. DANIŞMAN:Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • 10 Gülsoy, S., 2006: "Sütçüler (Isparta) Yöresinde Karaçamın (Pinus nigra Arn. Subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe) Boy Gelisimi İle Bazı Yetisme Ortamı Özellikleri Arasındaki İliskiler" Orman Müh. ABD, Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. DANIŞMAN:Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • 11 Kuzugüdenli, E., 2006: "SÜTÇÜLER (ISPARTA) YÖRESİNDE KIZILÇAMIN (Pinus brutia Ten.) BOY GELİSİMİ İLE BAZI YETİSME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİSKİLER" Orman Müh. ABD, Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. DANIŞMAN:Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ulusan, M.D., 2016. Akdeniz Bölgesi, Ovacık Dağı Yöresi’nde Odunsu Vejetasyonun Dağılımı ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Ordinasyon Metotları ile Araştırılması, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 152s.
 • 2 Eser, Y., 2014. Burdur Gölü Havzası'nın Hiyerarşik Yetişme Ortamı Sınıflandırması ve Haritalanması. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, 164s. (Danışman: Doç. Dr. Kürşad Özkan)
 • 3 Kuzugüdenli, E. 2014. Batı Akdeniz bölgesinde boylu ardıçın (Juniperus excelsa bieb.) boy gelişimi ile bazı yetişme ortamı faktörleri arasındaki ilişkiler. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 275s.
 • 4 Süel, H.2014. Isparta-Sütçüler yöresinde av türlerinin habitat uygunluk modellemesi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 165s.
 • 5 Negiz, MG., 2013. Gölhisar(Burdur)Yöresinde Odunsu Tür Çeşitliliği İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 187 s.
 • 6 Şentürk, Ö., 2012. Sütçüler Yöresinde Asli Orman Ağacı Türlerinin Potansiyel Yayılış Alanlarının Modellenmesi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 180 s.
 • 7 Gülsoy, S. 2011. Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Enler (Anacardiaceae)'in Göller Yöresi'ndeki Yetişme Ortamı Özellikleri ve Yetişme Ortamı-Meyve Uçucu Yağ İçeriği Etkileşimleri. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 194 s.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dünya Bankası 2009. "Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı: Kırsalda Gençlik İçin Gelecek Sagala-Sun Eskiden Ağlasun Burdur". Proje No:WBDM556745, Proje Yürütücüsü: SAGALASUN grubu adına proje yasal sahibi: F. Ebru TOSUN.[The World Bank 2009. Protection and Sustainable Use of Resources: Future for Youth in Rural Areas Sagala-Sun Burdur. No:WBDM556745, Coordinator of Project: F. Ebru TOSUN]
 • 2 Muys, B., Özkan, K., Tolunay, İ., Özdemir, İ., 2007: Forest resources modelling in the territory of ancient Sagalassos South Anatolia in Turkey, Katholieke Universiteit Leuven, Sagalassos Archaeological Research Project, Centre For Interdisciplinary Archaeological Research IUAP-5/09.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Özkan, K., 2017 (Proje yürütücüsü). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291700039 No'lu Proje, Bütçesi: 44.847 TL 11-17 Eylül 2017, Antalya-Alanya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/index.php?page=duzenlemekurulu
 • 2 Özkan, K., 2017 (Proje yürütücüsü). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600475 No'lu Proje, Bütçesi: 44.457 TL 09 - 15 Ocak 2017, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/index.php?page=duzenlemekurulu
 • 3 ÖZKAN K., (Proje Başlangıç:2013). Kuyucak Dağı Yöresinde Odunsu Tür Çeşitliliğinin Konumsal Modellenmesi. TÜBİTAK-TOVAG 113O495 No'lu Proje, 1001 Bilimsel Araştırma Projesi. Toplam Proje Bütçesi: 153245,00 TL, Proje Başlangıç-Bitiş: 01.11.2013-30.01.2017
 • 4 Özkan, K., 2017 (Proje yürütücüsü). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600793 No'lu Proje, Bütçesi:45.607 TL 06 - 12 Şubat 2017, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/index.php?page=duzenlemekurulu
 • 5 Özkan, K., 2016 (Proje yürütücüsü). Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500384 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,), Bütçesi: 46.962 TL, 05 - 11 Şubat, 2016, Antalya. http://ormanweb.sdu.edu.tr/vanalitik/
 • 6 Özkan, K., Çelik, H., 2013. Proje No: 3551-YL1-13. ANTALYA OVACIK DAĞI YÖRESİNDE Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’ın GELİŞİMİ İLE BAZI YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER.Başlama Tarihi :22.04.2013. Proje Bütçesi: 4987,49
 • 7 Özkan, K., Özdemir, S., 2013. Proje No:3552-YL1-13. Ovacık Dağı Yöresi’ nde Türk kekiği (Origanum onites L.) ve Büyük Çiçekli Adaçayı (Salvia tomentosa Miller) Türlerinin Ekolojik Özellikleri. Başlangıç Tarihi: 22.04.2013 Proje Bütçesi: 4985,99
 • 8 Özkan, K., Oğuzoğlu, Ş., 2013. Proje No: 3724-YL1-13. Eskişehir Türkmen Dağı’nda Anadolu Karaçamı (pinus Nigra J.f. Arnold Subsp.pallasiana (lamb.) Holmboe Var. Pallasiana)’nın Verimlilik Dağılım Modellemesi. Başlangıç Tarihi: 25.10.2013. Proje Bütçesi: 4983,99
 • 9 Özkan,K., Ertuğrul, E.T., 2013.(Proje Yürütücülüğü Devam Ediyor). Proje No: 3725-YL1-13. Burdur Gölü Havzası’nda Bazı Yaban Hayvanlarının Habitat Uygunluk Haritalaması. Başlangıç Tarihi: 25.10.201. Proje Bütçesi:14935,00
 • 10 Özkan, K., Kaya, C., 2013. (Proje Yürütücülüğü Devam Ediyor). Proje No: 3726-YL1-13. Gaziantep Yöresi’nde Kızılçamın (pinus Brutia Ten.) Model Tabanlı Potansiyel Dağılım Ve Verimlilik Haritalaması. Başlangıç Tarihi: 25.10.2013. Proje Bütçesi:14850
 • 11 Özkan, K., Eser, Y., Proje no :2368-D-10, "Burdur Gölü Havzası’nın Hiyerarşik Yetişme Ortamı Sınıflandırması ve Haritalanması" Başlama Traihi :15.09.2010
 • 12 Özkan, K., Kuzugüdenli, E., Proje no :2292-D 10 ''Batı Akdeniz Bölgesindeki Boylu Ardıçın ( Juniperus exelsa Bieb. ) Boy gelişimi İle Bazı Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler.'' Başlama Traihi :28.06.2010
 • 13 Özkan, K., 2014. (Proje yürütücüsü) 2217 Nolu TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Programı dahilinde 1799B031300346 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN) Bütçesi:19.995 TL
 • 14 Özkan, K., 2014 (Proje yürütücüsü). TUBİTAK-2229 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI dahilinde 1059B291400027 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. 13-19 Ekim 2014 Yürütücü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN) Bütçesi:45.947,00 TL
 • 15 Özkan, K., Negiz, M. G., 2010 :Proje Başlığı : Gölhisar (Burdur) Yöresi'nde Odunsu Tür Çeşitliliği İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, BAB Proje No :2491-D-10 Başlangıç Tarihi : 13.12.2010-Bitiş Tarihi : 15.05.2013
 • 16 Özkan, K., Ulusan, M.D., Proje no :3130-D-12, "Akdeniz Bölgesi, Ovacık Dağı Yöresi’nde Odunsu Vejetasyonun Dağılımı ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Ordinasyon Metotları ile Araştırılması" Başlama Tarihi :06.04.2012, destek miktarı:9717,00 TL
 • 17 Ozkan, K., Şentürk Ö, ; Proje no :2427-D-10 "Sütçüler Yöresinde Asli Orman Ağacı Türlerinin Potansiyel Yayılış Alanlarının Modellenmesi" Başlama Tarihi :25.10.2010-Bitiş Tarihi: 01.07.2012
 • 18 Özkan, K., Gülsoy, S., 2011. Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Enler (Anacardiaceae)'in Göller Yöresi'ndeki Yetişme Ortamı Özellikleri ve Yetişme Ortamı-Meyve Uçucu Yağ İçeriği Etkileşimleri. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 1820-D-09 No,lu Doktora Projesi.
 • 19 Özkan, K., Negiz, M. G., 2009. Isparta Eğirdir Yukarıgökdere Yöresindeki Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırılması ve Haritalaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 1678-YL-08 No'lu Proje.
 • 20 Özkan, K., Basayigit, L., Senol, H., Gülsoy, S., 2004-2007: S.D.Ü. 918 M-04 No'lu "Buldan Batı Daglık Bölgesi Yetisme Ortamı Sınıflandırması ve Haritalaması" Projesi. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • 21 Özkan, K., 2007. Yazılı kanyon tabiat parkının ekolojik özellikleri. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, GEF projesi Teknik raporu, 104s. [Özkan, K., 2007. Ecological properties of Yazili Canyon nature park. Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry, General Directorate of Nature Conservation and National Parks, Technical Report of GEF Project, 104 p.].
 • 22 Özkan, K., Kuzugüdenli, E., 2006: Sütçüler (Isparta) Yöresinde Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Boy Gelişimi İle Bazı Yetişlme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ BAP 1162-YL-05 No'lu Yüksek Lisans Projesi, Isparta. Proje Yürütücüsü:Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • 23 Özkan, K., Gülsoy, S., 2006. Sütçüler (Isparta) Yöresinde Karaçamın (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Boy Gelişimi İle Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ BAP 1161-YL-05 No'lu Yüksek Lisans Projesi, Isparta. Proje Yürütücüsü:Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Özkan K., 2017 (Araştırmacı). Türkmen Dağı Bitki Toplumları, Bitki Çeşitliliği ve Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler (Relationships Among Plant Communities, Plant Diversity and Environmental Factors in Türkmen Mountain). ESK-16 (6312)/Yürütücü: Dr. Münevver ARSLAN (Proje Araştırmacıları: Prof. Dr. Kürşat ÖZKAN, Yrd . Doç. Dr. Serkan GÜLSOY, Rıza KARATAŞ, Ertan şeref KORAY, Aliye Sepken BERBER)
 • 2 Özkan, K., 2016. (Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması-III. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600002 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:47000 TL 31 Ekim - 06 Kasım, 2016, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/cbsproje/
 • 3 Özkan, K., (2016 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500285 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) 25 - 31 Ocak, 2016, Antalya. http://ormanweb.sdu.edu.tr/cbsproje/index.php?page=takvimkonaklama
 • 4 Özkan K., 2016. (Araştırmacı). Karadağ (Bursa) Bitki Toplumlarının Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Araştırma Projeleri, (Proje Yürütücüsü: Dr. Nihal ÖZEL, Araştırmacılar: Gıyasettin AKBİN, Dr. Hafize Handan ÖNER, Necati ALIÇ, Nuran ALTUN), Proje No: 15. 6307, (Başlangıç: 2012, Bitiş: 2016).
 • 5 Özkan, K., (2015 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500065 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) 30 Kasım - 6 Aralık, 2015, Antalya.
 • 6 ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE DOĞA EĞİTİMİ 3-TÜBİTAK 4000; PROJE NO: 109B010
 • 7 Genç, M., Özkan, K., Özçelik, R., Güner, Ş.T., Gülsoy, S. 2008. Beyşehir Gölü Havzası, Dumanlı Yetişme Ortamı Yöreler Grubu'nda Doğal Anadolu Karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana Arnold (Lamb.) Holmboe) Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan İlk Aralamaların Ekofizyolojik Etkileri. SDÜ-BAP, Proje No: 946-M04, (Kasım-2008).
 • 8 IDE 2: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi II, TÜBİTAK-4001, Proje No: 108B015.
 • 9 Genç, M., Carus, S., Özkan, K., Çatal, Y., 2007: Doğal Anadolu Karaçamı (Pinus nigra spp. pallasiana Arnold (Lamb.) Halmboe) Meşçerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan İlk Aralamaların Ekofizyolojik Etkileri.
 • 10 Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi, TÜBİTAK-4001, Proje No: 107B031.
 • 11 Bilir, N., Özkan, K., Gülsoy, S., Kuzugüdenli, E., 2005-2006: S.D.Ü. Tübitak 1050180 No'lu "Beysehir Gölü Havzası Kusburnu (Rosa canina L.) Populasyonlarında Döllenme Varyasyonu & Yetisme Ortamı Büyüme Özellikleri Etkilesimi ve Bunun Tohum Verimine Etkisi" Projesi.
 • 12 Özdemir, İ., Özçelik, R., Özkan, K., Fakir, H., Babalık, A., 2006: SDÜ Orman Fakültesi Kovadaçayı Arberetumunun Coğrafi Bilgi Sistemi destekli Konumsal Bitki Örtüsü Haritasının Yapımı ve Sayısal Arazi Modeli ile Bazı Konumsal Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi. SDÜ-BAP Proje No:2004/74
 • 13 Beyşehir Gölü Havzası'nın Yetişme Ortamı Özellikleri ve Sınıflandırılması, İ.Ü. Araştırma Fonu Proje Numarası T-981/19022001
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Sempozyum Başkanı: International Conference on Science and Technology (ICONST 2018) 05 - 09 September 2018 in Prizren, Kosovo. http://www.iconst.org/index.php?page=organizingcommittee
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği: EKOLOJİ 2017 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 11-13 MAYIS 2017, ERCİYES ÜNIVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, Kayseri, TÜRKİYE. http://ecology2017.com/tr/anasayfa
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Sempozyumları, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 2 Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu 17-18 HAZİRAN 2010, Çorum Anitta Hotel, Bilim kurulu üyeliği
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Tübitak 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu- Department of Forestry of the Technical University Dresden in Tharandt, 2011
 • 2 2008. Avrupa Birliği SOCRATES/ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı, Mendel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Çek Cumhuriyeti
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Korunan Alanların Yönetimi ve Planlaması, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 10-14 Aralık 2009, Antalya (Orman Ekolojisi ve Yönetimi (Orman ekosistemleri, Biyoçeşitlilik), Havza Yönetimi ve Yönetim Planlaması (Arazi kaynakları yönetimi I, Arazi kaynakları yönetimi II) ( Özel Çevre Koruma Kurumu 21. Yil Etkinlik Programı : http://www.ockkb.gov.tr/tr/Icerik_Detay.ASP?Icerik=334)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2014. Başvuru No: 326982, Yayın Adı: "Using the Non-Parametric Classifier CART to Model Lebanon Cedar (Cedrus libani A. Rich) Distribution in a Mountain Mediterranean Forest District".-, Cilt: 22, No: 2, Sf: 495-501, 2013.
 • 2 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2014. Başvuru No: 326880, Yayın Adı: "Determination of Environmental Factors and Indicator Plant Species for Site Suitability Assessment of Crimean Juniper in the Acipayam District, Turkey".-, Cilt: 42, No: 10, Sf: 1439-1447, 2013.
 • 3 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2014. Başvuru No: 326877, Yayın Adı: "PREDICTING THE POTENTIAL DISTRIBUTION OF PLANT DIVERSITY IN THE YUKARIGOKDERE FOREST DISTRICT OF THE MEDITERRANEAN REGION".-, Cilt: 62, No: 3, Sf: 441-454, 2014.
 • 4 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2010. Başvuru No: 224090, Yayın Adı: "Comparison and ranking of different modelling techniques for prediction of site index in Mediterranean mountain forests".ECOLOGICAL MODELLING, Cilt: 221, No: 8, Sf: 1119-1130, 2010.
 • 5 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2010. Başvuru no: 221767 "Site properties for Crimean juniper (Juniperus excelsa) in semi-natural forests of south western Anatolia, Turkey." J. Environ. Biol., 31: 97-100.
 • 6 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2009. Başvuru no: 214122 "Environmental factors as influencing vegetation communities in Acipayam district of Turkey".JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, Cilt: 30, No: 5, Sf: 741-746, 2009.
 • 7 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2008. Başvuru No: 170893, Yayın Adı: "Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of southern Anatolia, Turkey, Forest Ecology and Management, 2007.
 • 8 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2008. Başvuru No: 170892, Yayın Adı: "Morphological variation and plantnutriants effects of two taxonomically distant centaurea L. species", Asian Journal of Chemistry, 2008.
 • 9 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2009. Başvuru No: 194441, Yayın Adı: "Endemic plant species in a karstic canyon (Mediterranean region, Turkey); relation to relief and vegetation diversity", Polish journal of ecology, 2008.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of environmental biology, A bimonty resourch jeournal environmental science and toxicology, volume 31, number 1 and 2, Jaurnal-March 2010, "SPECIES ISSUE: FOREST, FORESTRY AND ENVIRONMENT IN TURKEY ; Guset editor: Prof. Dr. Munis Öztürk, Associate editors; Dr. Salih Gücel, Dr. Kürşad Özkan, Dr. Mahir Küçük, Dr. A.K. Saxena
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Maxent modeling for predicting potential distribution of goitered gazelle in central Iran: the effect of extent and grain size on performance of the model. Manuscript Code: ZOO-1505-38, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
 • 2 F.M. Jamil Uddin, Takashi Asaeda, Md H. Rashid. 2014. Forestation in river channels after dams in Southern African Rivers. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, Managing Editor : Prof. dr. Anna Hillbricht-Ilkowska
 • 3 Hacisalihoglu S, Oktan E, Yucesan Z., : Predicting soil erosion in oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) stands in Eastern black sea region of Turkey, AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Volume: 5 Issue: 16 Pages: 2200-2214 Published: AUG 18 2010
 • 4 Huseyin Baris Tecimen;Orhan Sevgi 2010. Effects of fertilization on net nitrogen mineralization and nitrification rates at different land use types: A laboratory incubation; Issue 01.06.2010 (PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS Fresenius Environmental Bulletin (FEB))
 • 5 Hacısalihoğlu A., Mert, A., Negiz, M.G. and Muys B., 2010: Soil loss prediction using universal soil loss equation (USLE) simulation model in a mountainous area in Ağlasun district, Turkey, African Journal of Biotechnology Vol. 9(24), pp. 3589-3594, 14 June, 2010
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Fuzzy Rule-Based Landslide Susceptibility Mapping in Yığılca Forest District (NW Turkey)
 • 2 Bitki Besin Elementleri: Kaynakları, Fonksiyonları, Noksanlık ve Fazlalıkları, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Editör :Prof.Dr. Sezgin AYAN, Eser Kayıt No :KUOFD-12
 • 3 Yılmaz, O., Y. ve Sevgi, O., 2010: Meşçere Karışımında Mekansal Boyut, Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 2010, 60 (2) 47-55.
 • 4 Yılmaz, O., Y., Sevgi, O., Meşcere Karışımında Mekansal Boyut, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Online) ISSN 1309-6257, Cilt 60, Sayı 2 (2010)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 S.D.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • 2 Tübitak Tarım Ormancılık Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 S.D.Ü. Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ MYO Müdürlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Biyolojik Çeşitlilik
Ekosistem Sınıflandırması
Kantitatif Ekoloji
Orman Ekolojisi
Yetişme Ortamı Bilgisi
Yukarı çık