Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ramazan ÖZÇELİK
Adı Soyadı Prof. Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113956
E-Posta ramazanozcelik@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 30.6.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.7.1997
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 5.7.2002
İLGİ ALANLARI
Orman Envanteri İstatistik Govde capi modelleri Biyokütle Tahmin Modelleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÖZÇELİK, R. 2006. Mersin-Aydıncık İlçesi Anıt Dallı Servileri (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord.). SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, s.197-201.
 • 2 ÖZÇELİK; R., 2005. Aydıncık Yöresi Doğal Dallı Servi (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord) Meşcerelerinde Homojenlik Durumunun ve Gövde Niteliklerinin Değerlendirilmesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı:6, ISSN: 1300-8579, s. 29-42.
 • 3 Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap-Göğüs Çapı İlişkileri, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, s.92-97.
 • 4 Göller Yöresinde İki Genç Doğal Toros Sediri (Cedrus Libani A. Rich.) Meşceresinde Gecikilmiş Sıklık Bakımının Gelişme Üzerine Etkileri, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, s.1-6
 • 5 Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Kullanılan Envanter Yöntemine İlişkin Bir Değerlendirme, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, S. 41-46
 • 6 DEĞİŞİK STATÜLERDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA KARBON DEPOLAMA ve OKSİJEN ÜRETİMİNİN TAHMİNİ, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s. 86-94
 • 7 Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Çağ Sınıflarının Meşcere Tipi Ayrımı Üzerine Etkileri, Batı Akdeniz Ormancılık Araş. Müd. Dergisi, Sayı:5, s.83-96.
 • 8 Meşcere Bakımları, Büyümeye Etkileri ve Kızılçam Örneği, SDÜ Orman Fak. Derg., Seri:A, Sayı:1, s.41-56.
 • 9 Fidan Yetiştirmeye Uygunluk Durumu Açısından Eğirdir Orman Fidanlığı Toprak Özelliklerinin Zamana Bağlı Değerlendirilmesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enst. Derg., Sayı:3, s. 97-114.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sedir Ağaç Türü İçin Yetişme Ortamı Bazlı Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi. II. Ulusal Akdeniz orman ve Çevre Sempozyumu. Bildiriler Kitabı. s.592-600.
 • 2 Ozcelik, R., Alkan, H., 2011. Okaliptüs Ağaçlandırmaları için Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi.I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.720-730.Kahramanmaraş.
 • 3 Ozcelik, R., Eker, M., Alkan, H., 2011. Bir Enerji Kaynağı Olarak Orman Biyokütlesinin Tahmininde Ülkemiz İçin Alternatif Yaklaşımlar. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s.185-195, Antalya.
 • 4 ASan, Ü., Eler, Ü., Özdemir, İ, Özçelik, R., 2010. Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama Sürecinde Fonksiyonel İşletme Sınıfları ve Amaç Kuruluşlarının Belirlenmesi. Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.127-147.
 • 5 Özçelik, R., Özdemir, İ., Eler, Ü., 2010. Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Ağaç Serveti ve Artımının Envanteri. Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.220-238.
 • 6 Ozcelik, R. ve Eraslan, T., 2009. Toprak Üstü Biyokütle Tahmini İçin Örnekleme Yöntemleri. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Özel Sayısı, ISSN:1302-0943, Cilt: 1, Sayfa 168-178.
 • 7 Eler, Ü., Özçelik, R., 2009. Türkiye'de Orman Yangınlarında İnsan Faktörü. I. Orman yangınları İle Mücadele Sempozyumu, 7-10 Ocak, Antalya, s. 504-510.
 • 8 ÖZDEMİR, İ., ÖZÇELİK, R., ASAN, Ü., ELER, Ü., 2005. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve Fonksiyonle planlama Sistemine entegrasyonu, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, s.579-585, Isparta.
 • 9 ÖZÇELİK, R., GÜL A.U., 2005. Orman Ekosistemlerindeki Tür Çeşitliliği ve Çeşitlilik İndisleri, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, s.543-551, Isparta
 • 10 Özçelik, R., Eler, Ü., 2005. Uluslar Arası Standartlara Uygun Bir Ulusal Orman Envanteri Modelinin Temel Özellikleri ve Türkiye İçin Öneriler, Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, 22-24 Aralık 2005, Antalya
 • 11 Ozçelik, R., Özdemir, İ., Eler, Ü., 2005.Orman Amenajmanında Envanter Sorunları ve Çözüm Önerileri, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı II.Cilt; s.556-564.
 • 12 Farklı Amaçlarla İşletilen Orman Alanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı IV.Cilt; s.1511-1519.
 • 13 Ormancılıkta AR-GE Çalışmalarının Yeri ve Önemi,T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı IV.Cilt; s.1639-1646.
 • 14 Araştırma ve Orman Amenajmanı Çalışmalarında Katılımın Önemi
 • 15 Orman Amenajmanı Planlarının Düzenlenmesinde Katılım
 • 16 Meşcerelerde Çap Dağılımlarının Düzenlenmesi ve Bu Dağılımlara İlişkin Parametreler ile Çeşitli Meşcere Ögeleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
 • 17 Mısır, N., Özçelik, R., 2002. Meşcere Tipleri Ayrımının İstatistiksel Bakımdan Değerlendirilmesi. Orman Amenajmanınında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, s. 248-255.
 • 18 Orman Amenajman Planlarımızda Yer Alan " İstatistiksel Değerler Tablosunun" İstatistik ve Ormancılık Açısından Yorumlanması Orman Amenajmanınında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, s. 242-247.
 • 19 Asan Ü., Başkent, E.Z., Özçelik, R., 2001. Gelişmiş Ülkelerdeki Ulusal Orman Envanteri Sistemleri ve Türkiye İçin Öneriler
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Orman Enavnterinde Meşcere Tipi Ayrımı Başarı Oranının Ayırma (Discriminant) Analizi ile Değerlendirilmesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 The Present Sıtuatıon and Problems of Isparta in Terms of Urban Forestry
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çevlik, M., 2017. BATI AKDENİZ YÖRESİ DOĞAL TOROS SEDİR (Cedrus libani A. Rich.) MEŞÇERELERİ İÇİN AĞAÇ HACİM DENKLEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 59s.
 • 2 Kaan KARAER, 2015. Eğridir Yöresi Kızılçam (Pinus brutian Ten.) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Meşereleri İçin Gövde Çapı Modellerinin Geliştirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi, 71s.
 • 3 Yaşar, Ü., 2015. Sinop Yöresi Uludağ Göknarı (Abies Nordmanniana (Stev.) subsp. bornmülleriana (Mattf.)) Meşcereleri İçin Gövde Çapı Modelinin Karışık Etkili Modelleme Tekniği Kullanılarak Geliştirilmesi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 67s.
 • 4 Caner ÇAPAR, 2013. Antalya Yöresi Kzılçam Meşcereleri İçin Doğrusal Olmayan Karışık Etkili Modeller Yardımı ile Çap-Boy Denklemlerinin Geliştirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi. 68s.
 • 5 Doğan ŞAHİN, 2012. Karaçam meşcereleri için Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirlmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YL. Tezi. 64s.
 • 6 Cafer BAL, 2012. Karaçam İÇin Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklemlerinin Geliştiirlmesinde Tepe Tacı Değişkenlerinin Kullanılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YL. Tezi, 61s.
 • 7 Güney, İ.H., 2007. Ağaç ve Tomruk Hacimlerinin Tahmininde Kullanılan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması. (S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tezi, 46s., Isparta
 • 8 Kiracıoğlu, Ö., 2006. Orman Alanlarındaki Görsel Kalitenin Tahmini: Çeşmealtı Ormanları Örneği. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y.Lisans Tezi, 94s., Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tarsus Yöresi Okaliptüs Plantasyonları (E. Camaldulensis Dehn. ve E. Grandis W. Hill ex Maiden) İçin Ticari Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi. Tübitak-1002
 • 2 Antalya yöresi kızılçam meşcereleri için doğrusal olmayan karışık etkili modeller yardımı ile çap-boy denklemlerinin geliştirilmesi. SDÜ-BAP
 • 3 Kızılçam, Karaçam ve Sedir Ağaç Türleri İçin Yetyişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri ile Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK 1001.
 • 4 Kızılçam, Karaçam ve Sedir Ağaç Türleri İçin Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri ile Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirilmesi. Tübitak-1001
 • 5 Ağaç ve Tomruk Hacimlerinin Tahmininde Kullanılan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması
 • 6 Orman Alanlarındaki Görsel Kalitenin Tahmini: Çeşme Altı Ormanları Örneği
 • 7 Batı Akdeniz Bölgesindeki doğal karışık meşcerelerde biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi meşcere parametreleri ve bazı jeomorfolojik özellikler ile ilişkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batı Akdeniz Bölgesi Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında Uydu Verileri Yardımıyla Meşcere Tipleri Ayrımı ve Ağaç Servetinin Kestirilmesi Olanakları (SDÜAF Proje NO:938-M-04)
 • 2 Göller Yöresinde Genç Doğal Sedir Meşcerelerinde Sıklık Bakımının Gelişme Üzerine Etkileri
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Ciencias Forastales Universidad Austral de Chile
 • 2 Tübitak Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu- West Virginia University, College of Agriculture, Forestry, and Consumer Sciences, 2008
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kızılçamda Envanter karnelerinin Değerlendirilmesi, Orman Genel Müd. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 05-07.06.2005, Ankara.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TüBİtak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 2 Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
 • 3 Tubitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2010
 • 4 Tubitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2008
 • 5 TUBITAK Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu-2006.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. Bildiriler Kitabı.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Canadian journal of forest research
 • 2 Journal of Sustainable Forestry
 • 3 Journal of Mountain Science
 • 4 Journal of Mountain Science
 • 5 New Zealand Journal of Forestry Science
 • 6 Journal of Tropical Forest Science
 • 7 Journal of Mountain Science
 • 8 Journal of Mountain Science
 • 9 Forest Science
 • 10 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 11 Journal of Environmental Biology
 • 12 Scadinavian Journal of Forest Research
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 2 Bartın Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • 4 SDU Orma Fakultesi Dergisi
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 West Virginia University, Davis College of Agriculture, Natutal Resources and Design.
VERDİĞİ DERSLER
Çok Amaçlı Orman Envanteri Yöntemleri
İstatistik Yöntemler
Orman Amenajmanının Esasları
Ulusal Orman Envanteri
Yukarı çık