bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Levent BAŞAYİĞİT
Adı Soyadı Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2642118521
E-Posta leventbasayigit@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/leventbasayigit
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPRAK 17.6.1994
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPRAK (YL) (TEZLİ) 8.8.1996
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 6.9.2002
İLGİ ALANLARI
Toprak etüd ve haritalama Toprak oluşumu ve sınıflandırma Arazi değerlendirme Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri Tarımsal spektroskopi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Akgül, M., Başayiğit, L., Işıldar, A.A., Uçar, Y. ve Şenol, H. 2004. Şarkikaraağaç Sulama Şebekesi arazilerinin tarımsal üretim potansiyellerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Yayın No:23, Araştırma Serisi Yayın No:2
 • 2 Dinç, U., Kapur, S., Cangir, C., Şenol, S., Aksoy, E., Karaman, C., Akça, E., Kılıç, Ş., Öztekin, E., Başayiğit, L., Demirtaş, D., Gülez, M., 2003. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir-Anadolu Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması
 • 3 Dinç, U., Şenol, S., Kapur, S., Dinç, A. O., Akça, E. Atatanır, L. Öztekin, E., Dingil, M., Başayiğit, L., Serdem, M., Gülez, M., Erdoğan, A., Köroğlu, B.,2003. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Muş-Alparslan Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması
 • 4 Dinç, U., Şenol, S., Cangir, C., Altınbaş, Ü., Karaman, C., Kurucu, Y., Akça, E., Kılıç, Ş., Başayiğit, L., Aykut, D., Dingil, M,. Öztekin, E.,Demirtaş, D.,2003. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya-Konuklar Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması
 • 5 Akgül,M., Başayiğit,L., Uçar, Y. ve Müjdeci, M., 2001. Atabey Ovası Toprakları. SDÜ. Ziraat Fakültesi Yayın No: 15, Araştırma Serisi Yayın No: 1. Isparta.
 • 6 Dinç, U., Derici, M.R., Şenol, S., Kapur, S., Dingil, M., Dinç, A.O., Öztekin, E., Sarıyev, A., Torun, B., Başayiğit, L., Kaya, Z., Gök, M., Akça, E., Çelik, İ., Ortaş, İ., Çullu, M.A., Güzel, N., İbrikçi, H., Çakmak, İ., Peştamalcı, V., Çakmak, Ö., Karaman, C., Özbek, H., Kılıç, Ş., Sakarya, N., Çolak, A.K., Onaç, I., Yeğingil, İ., Gülüt, K.Y., Atatanır, L., Öztürk, L., Büyük, G., Coşkan, A. & Müjdeci, M., 2000. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi. Cilt 1-2. Lefkoşe-Kıbrıs.
 • 7 Dinç, U., Şenol S., Gök M., Özbek H., Peştemalci V., Çullu M. A., Dingil M., Başayiğit L., Öztekin E., Akça E., Kaya Z., Kapur S., Sarıyev A., Güzel N., Karaman C., Derici R., Gülüt K. Y., Çakmak İ., Ortaş İ., İbrikçi H., Çelik İ., Dinç A. O., Kılıç Ş., Öztürk N., Çolak A. K., Onaç I., Çoşkan A., Kandırmaz M., Torun M. B., Eker S., Barut H., Öztürk L. 1997 ADANA. Adıyaman- Kahta Ovası Sulama Projesi Sahası Detaylı Toprak Etüdleri. Cilt 1-2
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Global Soil Map, Digital Soil Mapping from Country to Globe, CPR Press, Taylor&Francis Group
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başayiğit, L., Şenol, H.2008. Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Belirlenebilirliği ve Uzaktan Algılama Metodu ile Kontrolü. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1.
 • 2 Başayiğit, L., Şenol, H ve Müjdeci, M, 2008. "Isparta İli Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2), 1-10.
 • 3 Başayiğit, L., Akgül, M. ve Işıldar, A.A. 2005. Landsat verileri yardımıyla arazi kullanım türlerinin belirlenmesi ve yıllara bağlı olarak değişim izlenmesi. SDÜ. Fen Bil. Ens. Der. 9(2)
 • 4 Başayiğit, L. Dinç, U., 2005. Toprak Taksonomisine Göre Toprak İklim Rejimleri ve Türkiye Toprakları İçin Örnekler. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1), 83-91 Tokat.
 • 5 Akgül, M., Başayiğit, L. 2005. Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftlik Arazisinin Detaylı Toprak Etüdü Ve Haritalanması. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi. 9-3.
 • 6 Başayiğit, L., Akça, E., Şenol, S., Kapur, S., Dinç, U., 2004. Konuklar Tarım İşletmesi Yaşlı Nehir Terasları Üzerinde Yer Alan Toprakların Fiziksel, Kimyasal, Minarolojik Özellikleri ve Oluşumu, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 59 - 67.
 • 7 Başayiğit, L., Dinç, U., 2003. Eğirdir Gölü Su Toplama Havzasında Oluşan Toprak Kayıplarını Tahmin Etmeye Yönelik Bir Çalışma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. Haziran.
 • 8 Görmüş, M., Caran, Ş., Başayiğit, L., Çoban, H., Hilal, H.A., Uysal, K., Şenol, H., 2003. Eğirdir-Senirkent-Senirce (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları ve Landsat-7 ETM+ görüntülerinde yorumu. SDü Fen Bil. Der. Cilt 7, Sayı 2, Sf 57-73.
 • 9 Akgül, M., Başayiğit, L. ve Uçar, Y., 2002. Atabey Ovası topraklarının genel özellikleri ve sınıflandırılması. SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi Cilt 6, Sayı:1 s:1-13.
 • 10 Başayiğit,L., Akgül, M ve Uçar, Y.,2002. Atabey Ovası topraklarının arazi değerlendirilmesi ve potansiyel kullanımlarının belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi Cilt 6, Sayı:1 s:14-21.
 • 11 Işıldar,A.A., Şeker.C. Başayiğit,L., Müjdeci,M., 2000. Nitrogen leaching in solid waste stored area, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,14(21),33-38.
 • 12 Işıldar,A.A., Şeker.C. Başayiğit,L., Müjdeci,M., 1999. The Effect of Simulated Hardpan on NO3 Leaching Through a Clay Soil, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,13(19),64-70.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 The Approach on Monitoring Poppy and Cannabis Cultivation Areas and Determining of Illegal Cultivation Using High Resolution Satellite Image Preliminary Results of Project, 2016. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY (ICONSETE’2016 – BARCELONA)
 • 2 Comparison of Object and Pixel Based Classification Methods For Determination of Land Use on SPOT 5 Satallite Imagine, 2016. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY (ICONSETE’2016 – BARCELONA)
 • 3 Determination The Soil Erosion of Lake Watersheds According To Russle Method Using Remote Sensing and Geographic Information Systems, 2016. International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Budapest, Hungary
 • 4 Comparison of Pixel Based And Object Based Classification Methods For Separation of Crop Patterns, 2015. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, BUCHAREST.
 • 5 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Determination of relationship between botanical composition and biomass quantity of grasslands and NIR reflectance by using NDVI derived from Remote Sensing data, EAAP, European Association for Animal Production 61st Annual Congress, 23-27 August, Crete Island, Greece.
 • 6 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Remote Sensing Monitoring to Determine Dynamics of Grassland Available for Animal Production in the Eastern Turkey, 60th Anniversary Conference of Animal Science. 3-5 November, Sofia, Bulgaria.
 • 7 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Remote Sensing monitoring to determine the dynamics of grassland availability in Eastern Turkey. VIII. International Symposium of Biology and Animal Nutrition, 24-25 September, Balotesti, Romania.
 • 8 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Remote Sensing and GIS applications to determine the potential grassland areas to be utilised by beef cattle in the highlands of Eastern Turkey. FAO/IAEA International Symposium on Sustainable Improvement of Animal Production and Health. 8-11 June, Vienna, Austria.
 • 9 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Remote Sensing and Geographical Information Systems applications to determine grassland types and grazing systems in highlands of the Eastern Turkey. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, 24-27 August, Barcelona, Spain.
 • 10 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Long-term effects of fertilizer applications on natural grasslands within the aspect of environmentally sustainable grazing systems in highlands of the Eastern Turkey. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, 24-27 August, Barcelona, Spain.
 • 11 Başayiğit, L, Öztekin, M.E., Dingil, M., Şenol, S., Dinç, U. 2004. Land Use Plan On The Basis of Existing Plots of the Konuklar State Farm by Using GIS.International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, June 7-10 2004, Erzurum Turkey.
 • 12 Başayiğit, L, Öztekin, M.E., Dingil, M., Şenol, S., Dinç, U. 1998. Detail Soil Mapping of The Adıyaman-Kahta Irrigation Project Area Using Digital Satellite Data, M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, 21-24 September Menemen-İzmir,TURKEY.
 • 13 Öztekin, M.E., Başayiğit, L, Dingil, M., Dinç, U., Şenol, S. 1998. The Relationships Between The Reflection Values and Soil Properties of The Some Selected Soils in the Southern East Anatolia, M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, 21-24 September Menemen-İzmir.TURKEY.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BASAYIGIT LEVENT Prediction of N Deficiency in Peach Trees Using Environmentally Friendly Techniques: VNIR Spectroscopy, 12th Annual International Symposium on Environment, Athens, Greece
 • 2 BASAYIGIT LEVENT,uçar gizem AGRO-ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF BEYSEHIR LAKE WATERSHED IN TURKEY, 6th International Symposium on Agricultural Sciences and 22nd Conference of Agricultural Engineers of Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
 • 3 Bozkurt, Y., Basayigit, L., Kaya, I., 2008. Determination of grazing pressure using RS Techniques and monitoring the change in grassland status by GIS. EAAP - 59th Annual Meeting, Vilnius 2008.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Başayiğit, L., Akgül, M ve Şenol, H., 2006. TERRA-ASTER Bantlarından Olan Yansıma Değerleri ve Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Toprak Haritalarının Üretilmesinde Kullanılabilirliği, 1. Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli PS (Poster Sunumu) 25 (CD'de), İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Atabey Civarı Topraklarının Etüdü ve Haritalanması. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Konya
 • Doktora Tezi
 • 1 Eğirdir Gölü Havzasında Erozyon Riskinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Adana.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Dengiz, O., Bayramin, İ., Yüksel, M., 2003. Geographic Information System and Remote Sensing Based Land Evaluation of Beypazarı Area Soils by ILSEN Model, Turk J Agric for 27 (2003) 145-153.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fadime ÖZOĞUL Topoğrafyadaki Farklılıkların Andik Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi
 • 2 Sinan DEMİR, Haşhaş (Papaversomniferum) Tarım Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri ile Belirlenebilirliği
 • 3 Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlarda Oluşan Yeniden Parçalanmanın Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri İle İzlenmesi
 • 4 Biber Bitkisinde Çinko İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Belirlenebilirliğinin Araştırılması
 • 5 Gül Tarım Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri İle Belirlenebilirliği
 • 6 İşletme Arazileri İçin Tarım Bilgi Sistemi: Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Merkez Arazisi Örneği
 • 7 Elma ve Kiraz Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Spektroradyometrik Yöntemle Belirlenebilirliğinin Araştırılması
 • 8 İşletme Arazileri İçin Tarım Bilgi Sistemi: Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Merkez Arazisi Örneği
 • 9 Elma ve Kiraz Ağaçlarında Çinko Besin Elementi Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Spektroradyometrik Yöntemle Belirlenmesi
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Rabia ERSAN, Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.) Potansiyel Tarım Alanlarının Ekolojik Modellenmesi
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mert DEDEOĞLU, Sarayönü Beşgözler K.O.P. Alanının Detaylı Toprak Etüd Ve Haritalaması İle Arazi Değerlendirmesi
 • 2 Eğirdir Katı Atık Deponi Alanı Yer Seçim Kriterlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Belirlenmesi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Arazi Toplulastırması Yapılan Alanlarda Olusan Gizli Parçalanmanın Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri ile Izlenmesi ve Cografi Bilgi Sistemleri ile Analizi, TÜBİTAK
 • 2 Gül Tarım Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri İle Belirlenebilirliği
 • 3 Biber Bitkisinde Çinko İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Belirlenebilirliğinin Araştırılması
 • 4 Bazı Meyve Türlerinde Besin Elementi Eksikliğinin Görünebilir Yakın Kızılötesi Bölge-Spektroradyometrik Ölçümler Kullanılarak Arazide Belirlenebilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK TOVAG Proje No: 109 O 376 (Başlangıç tarihi 2009).
 • 5 Isparta Gülü'nün (Rosa damascena M.) Vejetatif Gelişiminin Spektroradyometrik Yöntemle İzlenmesi 2209-TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı (Proje Danışmanı).
 • 6 İşletme Arazileri İçin Tarım Bilgi Sistemi: Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Merkez Arazisi Örneği, SDÜBAP, 2204-YL-10.
 • 7 Elma ve Kiraz Ağaçlarında Çinko Besin Elementi Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Spektroradyometrik Yöntemle Belirlenmesi, SDÜBAP, 2350-YL-10.
 • 8 Görülebilir Yakın Kızıl Ötesi Spektroradyometrik Yöntemlerle Elma ve Kiraz meyve türlerinde Demir Elementi Eksikliğinin Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması
 • 9 Sera Topraklarında Gübre ve Pestisit Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi, 2209-TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı (Proje Danışmanı).
 • 10 Uydu Verileri Yardımıyla Elma Tarımı Yapılan Alanların Belirlenebilme Olanaklarının Araştırılması Tübitak TOVAG Proje No: 104 O 315
 • 11 Isparta İlinde Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Verimlilik Durumlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması SDU Arş Fon Yön. Bir. Proje No: 1182-M-05
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SARAYÖNÜ BESGÖZLER K.O.P. ALANI DETAYLI TOPRAK ETÜDÜ ve DOGRUSAL KOMBINASYON TEKNIGI ile ARAZI DEGERLENDIRMESI, SÜ BAP
 • 2 Ayçiçeği ve Mısır Yağlarında Ağır Metal Düzeyinin Bitki Gelişme Döneminde Spektral Yöntemler Aracılığı ile Belirlenebilirliği. TÜBİTAK-TOVAG Proje No: 111O236, (2011-Devam ediyor).
 • 3 Toprak Kalitesi Ölçme Modellerinin Farklı Bölgelerde Seçilen Örnek Alanlarda Test Edilmesi
 • 4 Göl-Yeraltısuyu-İklim İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulması: Beyşehir Gölü Modeli TÜBİTAK-ÇAYDAK Proje No: 109Y271.
 • 5 Görülebilir Yakın Kızıl Ötesi Spektroradyometrik Yöntemlerle Fiğ Türlerinin Kimyasal Kompozisyonun Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması. TUBİTAK Kariyer Projesi. TOVAG. 106O554
 • 6 RS (Uzaktan Algılama) ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Kullanılarak Meralarda Kalite Belirleme, Biyomass ve Otlatma Kapasite Tahminleri ile Hayvan İzleme Olanaklarının Araştırılması" Tübitak TOVAG Proje No: 104 V 124 (KARİYER PRJ)
 • 7 Buldan Batı Dağlık Bölgesi Yetiştirme Ortamı Sınıflandırılması ve Haritalanması SDÜ Arş Fon Yön Bir.
 • 8 Şarkikaraağaç sulama sahası topraklarının arazi değerlendirmesi, mevcut ve potansiyel kullanımlarının saptanması, Isparta valiliği.
 • 9 Uydu Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Eğirdir Gölü Su Toplama Havzası Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulmasında ve Toprak Kayıplarının Belirlenebilmesinde Yeni Bir Model Çalışması TÜBİTAK-İNTAG Proje No: 838.
 • 10 SDÜ Çiftliği Temel Toprak Etüdü ve İdeal Arazi Kullanım Planlaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: SDÜAF 441.
 • 11 Manyetik alanın bazı toprak özellikleri üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: SDÜAF 365.
 • 12 Atabey Ovası Toprakları Arazi Değerlendirilmesi ve Arazi Kullanım Planlaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: SDÜAF 336.
 • 13 Uydu Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Eğirdir Gölü Havzasında Potansiyel ve Aktüel Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması ve Toprak Kayıplarının Hesaplanması Üzerine Araştırmalar, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu FBE 2000 D 56.
 • 14 Atabey Ovası Topraklarının Bazı Özellikleri, Sınıflandırılması ve Haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: SDÜAF 73.
 • 15 Uydu Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Eğirdir Havzasında Potansiyel ve Aktüel Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması ve Olası Toprak Kayıplarının Hesaplanması Üzerine Araştırmalar, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: SDÜAF 164
 • 16 Antakya İli Çevresinin Şimdiki Arazi Kullanım Durumu ve İdeal Arazi Kullanım Planlaması. TÜBİTAK-TOGTAG Proje No: 1618.
 • 17 Adıyaman- Kahta Ovası Sulama Projesi Sahası Detaylı Toprak Etüdleri. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Şarkikaraağaç Sulama Sahası Topraklarının Etüdü, Haritalanması, Arazi Değerlendirmesi, Mevcut ve Potansiyel Kullanımlarının Saptanması Şarkikaraağaç Kalkınma Projesi Tanıtım Paneli, 24 Mayıs 2003.
 • 2 Şarkikaraağaç Sulama Şebekesi Arazilerinin Tarımsal Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, Beyşehir Gölü Havzası Sorunları ve Çözüm Yoları Paneli. 27 Aralık 2003.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/leventbasayigit
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Toprak İlmi Derneği (TSSS)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 CATENA
 • 2 CATENA
 • 3 CATENA
 • 4 Catena
 • 5 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 6 CATENA
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 GAZIOSMANPASA BILIMSEL ARASTIRMA DERGISI
 • 2 Journal of Agricultural Science and Technology
 • 3 Agro – knowledge Journal
 • 4 International Journal of Agricultural Policy and Research
 • 5 Mediterannean Agriculture Science
 • 6 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,
 • 7 Yüzüncü Yıl Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 8 Trends in Soil Science and Plant Nutrition
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 10 Plant and Environment
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 2 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 5 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Senirkent MYO Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Toprak Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ Uzaktan Algılama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 Isparta İli Toprak Koruma Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Arazi kullanım planlaması
Cografi Bilgi Sistemlerinde Veri Modelleme ve Analizler
Cografi Bilgi Sistemlerinin Temel Esaslari
Görüntü İşleme ve Yorumlama
Jeomorfoloji
Kartoğrafya
Toprak Etüd ve Haritalama
Toprak Mineralıjisi ve Petrografi
Toprak Oluşumu ve Sınıflandırması
Toprak Yönetimi
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılamanın Tarımsal Uygulamaları
Uzaktan Algılamanın Temel Esasları

HABERLER

Yukarı çık